Relatert innhold

  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Kjell har 9 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Espmark, Åsa Maria O.; Midling, Kjell Øyvind; Nilsson, Jonatan; Humborstad, Odd Børre; 2016: Effects of Pumping Height and Repeated Pumping in Atlantic Salmon Salmo salar

Humborstad, Odd Børre; Breen, Michael; Davis, Michael W.; Løkkeborg, Svein; Mangor Jensen, Anders; Mangor-Jensen, Anders; Midling, Kjell Øyvind; Olsen, Rolf Erik; 2015: Survival and recovery of longlin- and pot-caught cod (Gadus morhua) for use in capture-based aquaculture (CBA)

Humborstad, Odd Børre; Breen, Michael; Davis, Michael W.; Løkkeborg, Svein; Mangor-Jensen, Anders; Midling, Kjell Øyvind; Olsen, Rolf Erik; 2015: Survival and recovery of longline- and pot -caught cod (Gadus morhua) for use in capture-based aquaculture (CBA).

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Evensen, Tor Hatten; Midling, Kjell Øyvind; 2013: Capture induced stress and live storage of Atlantic cod (Gadus morhua) caught by trawl: Consequences for the flesh quality

Midling, Kjell Øyvind; Koren, Christian; Humborstad, Odd Børre; Sæther, Bjørn-Steinar; 2012: Swimbladder healing in Atlantic cod (Gadus morhua), after decompression and rupture in capture-based aquaculture

Noble, Chris; Jones, Hernán Alberto Cañon; Damsgård, Børge; Flood, Matthew; Midling, Kjell Øyvind; Roque, Ana; Sæther, Bjørn-Steinar; Cottee, Stephanie Yue; 2012: Injuries and deformities in fish: their potential impacts upon aquacultural prodution and welfare

Mejdell, Cecilie; Erikson, Ulf; Erikson, Ulf Gøran; Slinde, Erik; Midling, Kjell Øyvind; 2010: Bedøvingsmetoder ved slakting av laksefisk

Cooper, Marie; Midling, Kjell Øyvind; 2007: Blood vessel malanosis: a physiological detoxification mechanism in Atlantic cod (Gadus morhua)

Midling, Kjell Øyvind; Vold, Aud; Fosseidengen, Jan Erik; Øvredal, Jan Tore; 2002: Calls of the Atlantic cod: Does captivity restrict their vocal repertoire?

Kjell har 59 andre publikasjoner i Cristin:

Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Sæther, Bjørn-Steinar; 2016: Levende hyse og torsk fra snurpenot – muligheter for direkteleveranse, oppfôring, seleksjon og redskapstilpasninger

Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Midling, Kjell Øyvind; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Koren, Christian; Humborstad, Odd Børre; 2016: Velferd hos villfanget torsk i merd - Hovedvekt på hold uten fôring ut over 12 uker

Midling, Kjell Øyvind; 2016: Fangst og levendelagring av hyse

Midling, Kjell Øyvind; Sæther, Bjørn-Steinar; 2016: FBA, FoU, status og planer

Midling, Kjell Øyvind; 2016: Rädda torsken - död eller levande

Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Larssen, Kjell; Svalheim, Ragnhild Aven; Midling, Kjell Øyvind; 2016: CRISP Work Package 5 - Top quality trawl captured fish

Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; 2016: Hyse og kvalitet - levende fangst og leveranse

Nilsen, Heidi; Midling, Kjell Øyvind; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2016: CRISP prosjektet: Quality improvement in trawling fisheries – CRISP; adaption of capture and handling practices to optimize catch quality and value

Nilsen, Heidi; Midling, Kjell Øyvind; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2016: Framtidens trålfiske – CRISP

Nilsen, Heidi; Midling, Kjell Øyvind; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2016: Kvalitetsforbedring i trålfiske - CRISP – forskning på fangst og fangsthåndtering for optimal kvalitet og verdiøkning

Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Evensen, Tor Hatten; Svalheim, Ragnhild Aven; Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; 2015: Hvordan slaktestress og kjøling påvirker mengde blod i filet?

Heia, Karsten; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2015: Perspektiver på fremtidens ombordproduksjon

Heia, Karsten; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2015: Perspektiver på fremtidens produksjon av hvitfisk

Tobiassen, Torbjørn; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Evensen, Tor Hatten; Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; 2015: Effect of stress and temperature on blood clotting time and bleeding of Atlantic salmon (Salmo salar). Presentation and Abstract

Nilsen, Heidi; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Svalheim, Ragnhild Aven; Midling, Kjell Øyvind; 2015: Quality improvement in trawling fisheries – CRISP; adaption of capture and handling practices to optimize catch quality and value

Olsen, Stein Harris; Digre, Hanne; Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Eilertsen, Aleksander; Evensen, Tor Hatten; Midling, Kjell Øyvind; 2014: Implementering av teknologi for optimal kvalitet i fremtidens prosesslinje på trålere "OPTIPRO" – Fase 1

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn R.; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; 2014: Forbedring av miljøbetingelsene ved levendelagring av kongekrabbe

Bakke, Snorre; James, Philip; Woll, Astrid Kari; Siikavuopio, Sten Ivar; Midling, Kjell Øyvind; 2014: Identifisering av videre forskningsbehov innen levende sjømat

Midling, Kjell Øyvind; Olsen, Stein Harris; 2013: Mechanical killing and bleeding

Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; 2013: Kvalitetsforbedring og miljøgevinster i norsk villfisksektor – Kvalitetsforbedring i fangstoperasjoner. Sluttrapport

Espmark, Åsa Maria O.; Aas-Hansen, Øyvind; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Nilsson, Jonatan; 2013: Repeated crowding and pumping impair Atlantic salmon smolt quality

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Evensen, Tor Hatten; Midling, Kjell Øyvind; 2013: Capture induced stress and live storage of Atlantic cod (Gadus morhua) caught byr trawl: Consequences for the flesh quality

Heia, Karsten; Midling, Kjell Øyvind; 2013: Innovasjoner og teknologiendringer langs verdikjeden: Hva er på gang – og hva er mulighetsrommet?

Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; 2013: Levende torsk til konvensjonell produksjon

Midling, Kjell Øyvind; 2013: Capture-based aquaculture at Norfima Norway, capturing the best of both worlds. Keynote lecture

Midling, Kjell Øyvind; Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; 2013: Capture-based aquaculture at Nofima Norway, capturing the best of both worlds

Midling, Kjell Øyvind; Olsen, Stein Harris; 2013: Machine killing and bleeding in one operation

Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Humborstad, Odd Børre; Midling, Kjell Øyvind; 2013: Operational welfare indicators, weaning and growth of wild caught Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif; 2013: Slakting av laks - status og utfordringer

Mejdell, Cecilie; Midling, Kjell Øyvind; Erikson, Ulf Gøran; Slinde, Erik; 2012: Slaughter of farmed salmon in Norway

Espmark, Åsa Maria O.; Humborstad, Odd Børre; Midling, Kjell Øyvind; 2012: Pumping av torsk og laks, faktorer som påvirker velferd og kvalitet

Jakobsen, Ronny Andre; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; Isaksen, Bjørnar; Humborstad, Odd Børre; Midling, Kjell Øyvind; 2012: Automatisk telling, måling og veiing av levende torsk – vurdering av teknologi for godkjenning ved kjøp og salg

Midling, Kjell Øyvind; James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre; 2012: Levende torsk og kreps; videreutvikling av tradisjonelle fiskerier i Skagerrak og Nordsjøen

Tobiassen, Torbjørn; Herland, Hilde; Heide, Morten; Østli, Jens; Sogn-Grundvåg, Geir; Midling, Kjell Øyvind; Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; 2012: Bedøvelse av laksefisk - status i forhold til forskrift og produktfeil

Sæther, Bjørn-Steinar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Tobiassen, Torbjørn; Hermansen, Øystein; Midling, Kjell Øyvind; 2012: Fangst og mellomlagring av villfisk ved oppdrettsanlegg

James, Philip; Siikavuopio, Sten Ivar; Midling, Kjell Øyvind; 2012: CAN THE RAGS TO RICHES TALE OF SPINY LOBSTER LIVE EXPORTS FROM NEW ZEALAND BE APPLIED TO THE KING CRAB FISHERY IN NORWAY?

Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Svein; Veliyulin, Emil; Misimi, Ekrem; Midling, Kjell Øyvind; 2012: Fangstbasert akvakultur. Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk

Mejdell, Cecilie; Midling, Kjell Øyvind; Erikson, Ulf; Erikson, Ulf Gøran; Slinde, Erik; 2011: Slaughter of farmed salmon in Norway

Midling, Kjell Øyvind; Harris, Stephen; Humborstad, Odd Børre; Akse, Leif; Noble, Chris; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Tobiassen, Torbjørn; 2011: Slakting direkte fra oppdrettsmerd.Tauranga – fase 3

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; 2011: Fangst, mellomlagring, vedlikeholdsfôring og transport av levende kongekrabbe

Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; 2011: Pumping av torsk og laks. Arbeidspakke 3: Hvitfisk – effekt av pumping

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Midling, Kjell Øyvind; Wesmajervi, Mette S.; 2010: Torsk kjølt i RSW – råstoffkvalitet til filet og salting.Direktesløyd, RSW kjølt torsk og bløgga/sløyd torsk iset i kar

Midling, Kjell Øyvind; 2010: Kvalitet hos verdens beste fiskerinasjon, utfordringer og løsninger

Tobiassen, Torbjørn; Mejdell, Cecilie; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif; 2010: Sanitetsslakting på merdkanten

Sæther, Bjørn-Steinar; Bjørn, Pål Arne; Midling, Kjell Øyvind; Nilsen, Rune; Jakobsen, Ronny Andre; Siikavuopio, Sten Ivar; 2009: Fangstbasert akvakultur. Tilvenning (weaning) av villtorsk til tørrfôr

Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; Kristiansen, Frank; 2008: Levende hyse. Overlevelse, utmattelse og restitusjon hos hyse fanget med snurrevad. Restitusjon og forløp av rigor mortis post mortem

Midling, Kjell Øyvind; Mejdell, Cecilie; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Aas-Hansen, Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre; Harris, Stephen; Femsteinevik, Åsmund; Oppedal, Kurt; 2008: Slakting av oppdrettslaks på båt, direkte fra oppdrettsmerd

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre; 2007: Pre-rigor filetering av levendefanget torsk - I: Filetkvalitet - vill torsk restituert i merd etter fangst, uten fôring

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; 2007: Pre-rigor filetering av levendefanget torsk - II Holdbarhet og filetkvalitet, levende vill torsk som ble fôret i merd før slakting

Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre; 2007: Kystfiske etter pelagiske arter – potensielt økt verdiskaping ved mer effektiv transport av levende fisk

Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre; 2006: Vekst og utvikling av skader hos linefanget torsk. Mellomlagringsløsninger for den mindre kystflåten

Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif; 2006: Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial

Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Tobiassen, Torbjørn; Wilhelmsen, Kjetil; Aas, Kåre; Aas, Kåre; 2006: Sulting av oppdrettstorsk

Midling, Kjell Øyvind; Koren, Christian; Sæther, Bjørn-Steinar; 2006: Svømmeblære hos torsk – punktering i forbindelse med fangstbasert akvakultur, mekanisme for reparasjon og sårheling

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Eilertsen, Guro; 2005: Fangsthåndtering på store snurrevadfartøy. Del 1: Blodtømming av torsk

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre; 2005: Fangstskader på råstoffet og kvalitet på fersk filet

Sørensen, Nils Kristian; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Albrektsen, Sissel; 2005: Oppdrettstorsk - fôring, vekst og kvalitet. Rapport fra en produksjonssyklus, 2003-2004, hos Storfjord torsk AS, Skibotn

Aas, Kåre; Aas, Kåre; Midling, Kjell Øyvind; 2005: Torsk som rømmer - en atferdsstudie i merd

Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Isaksen, Bjørnar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; 2005: Fangstbasert havbruk - mellomlagringsløsninger for den mindre kystflåten