Kjell-Åge Rognli

Forretningsutviklingssjef+47 900 44 179
+47 77 62 90 12
Kjell-Age.Rognli@nofima.no
Tromsø

Kjell-Åge Rognli

Forretningsutviklingssjef

Relatert innhold

  • CV

Biografi Kjell-Åge Rognli

Som forretningsutviklingssjef i Nofima er jeg involvert i ulike innovasjons- og kommersialiseringsprosjekter i selskapet. Målet er at våre forskningsresultater kommer til anvendelse i samfunnet og tas i bruk av industrien i form av bedre tjenester, produkter eller prosesser. Videre har jeg et ansvar for avtalehåndtering og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR), et arbeid som er viktig for å skape forutsigbare rammer i møte med våre partnere. Min utdannelse er innen innovasjon og entreprenørskap fra UIT – Norges Arktiske Universitet, hvor jeg har en mastergrad. Jeg har arbeidserfaring fra Norges Sjømatråd, Norinnova og KPMG – hvor jeg har jobbet som markedssjef, inkubatorleder og konsulent.