Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Kine Mari Karlsen

Jeg er ansatt som forsker ved Nofima, og jobber med mange flerfaglige prosjekter. Da jeg begynte å jobbe som forsker i 2004, var de fleste arbeidsoppgavene knyttet til sporbarhet. I de siste årene har fokuset vært mer rettet mot helhetlig bærekraft i fiskeri- og havbruksnæringen, som inkluderer miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Dette omfatter blant annet forvaltning av havbruksnæringen og arealplanlegging av kystsonen. Et annet område jeg jobber med er kvalitet av sjømat i hele verdikjeden. Jeg er utdannet fiskerikandidat, og har doktorgrad i sporbarhet.

Kine Mari har 18 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2016: Problems and Implementation Hurdles in Food Traceability

Ziegler, Friederike; Groen, Evelyne A.; Hornborg, Sara; Bokkers, Eddie A.M.; Karlsen, Kine Mari; de Boer, Imke J.M.; 2015: Assessing broad life cycle impacts of daily onboard decision-making, annual strategic planning, and fisheries management in a northeast Atlantic trawl fishery

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter; Elvevoll, Edel Oddny; 2013: Literature review: Does a common theoretical framework to implement food traceability exist?

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; 2012: A simulated recall study in five major food sectors

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter; Elvevoll, Edel Oddny; 2012: Granularity and its role in implementation of seafood traceability

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2012: Eco-labeling of seafood: Does it affect the harvesting patterns of Norwegian fishermen?

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; van der Roest, Joop; Höskuldsson, Stefán Torfi; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2011: Food industry information exchange and the role of meta-data and data lists

Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Olsen, Petter; 2011: Granularity and its importance for traceability in a farmed salmon supply chain

Karlsen, Kine Mari; 2011: Granularity and its importance for traceability in seafood supply chains

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2011: Validity of method for analysing critical traceability points

Karlsen, Kine Mari; Sørensen, Carl-Fredrik; Forås, Eskil; Olsen, Petter; 2011: Critical criteria when implementing electronic chain traceability in a fish supply chain

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; 2010: Lessons from Two Case Studies of Implementing Traceability in the Dried Salted Fish Industry

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; 2010: Implementing traceability: practical challenges at a mineral water bottling plant

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2009: The importance of transformations for traceability – A case study of lamb and lamb products

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; van der Roest, Joop; Höskuldsson, Stefán Torfi; Olsen, Petter; Karlsen, Kine Mari; 2009: Improving Information Exchange in the Chicken Processing Sector using Standardised Data Lists

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; van der Roest, Joop; 2008: Creating standardised data lists for traceability: a study of honey processing

Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; 2008: Nytt krav om fangstdato på fersk fisk - hva vil dette bety for næringen?

Storøy, Jostein; Senneset, Gunnar; Forås, Eskil; Olsen, Petter; Karlsen, Kine Mari; Frederiksen, Marco T.; 2008: Improving traceability in seafood production

Kine Mari har 106 andre publikasjoner i Cristin:

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; 2017: Forvaltningen - en ressurs eller hemsko for fremtidig utvikling?

Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2017: Regelrett eller rett regel? Handtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen

Karlsen, Kine Mari; Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris; 2017: Hva vet du om kvalitet på sjømat?

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; 2017: Regelrett eller rett regel? OM FHF sitt regelverksprosjekt og erfaringer

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2017: Utvikle informasjonsportal for norsk havbruk

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger Norvald; 2017: Fakta om helhetlig bærekraft gjøres tilgjengelig

Karlsen, Kine Mari; Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris; 2017: Hva vet du om kvalitet på sjømat?

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; 2016: Bløgging og holdbarhet på torsk

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2016: Utvikling av et bærekraftsbarometer for norsk lakseoppdrett - Forprosjekt

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; 2016: Forvaltningspraksis - Havbruk. Foreløpige funn fra intervju med forvaltningen

Karlsen, Kine Mari; 2016: Kan kvaliteten bli for god?

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar; 2016: Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2016: Klippfisk - elektronisk sporing - vareinformasjon

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2016: Bærekraftbarometer for norsk lakseoppdrett

Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; 2016: Helhetlig bærekraftsfokus - nødvendig for dialog og vekst

Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; 2016: Praktisering av regelverket – hva mener forvaltere og oppdrettere?

Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2016: Organisering av havbruksforvaltningen – Et velsmurt maskineri rigget for vekst?

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2016: Bærekraftbarometer for norsk havbruk

Robertsen, Roy; Sollund, Alf; Rinde, Eivind; Richardsen, Roger Norvald; Winther, Ulf; Karlsen, Kine Mari; 2016: Bærekraftsbarometer

Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; 2016: Regelrett eller rett regel - håndtering og praktisering av regelverk for havbruk

Karlsen, Kine Mari; 2016: Kan kvaliteten bli for god?

Karlsen, Kine Mari; 2016: Kan kvaliteten bli for god?

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; 2016: Utfordringer med statlige og kommunale forvaltningsgrenser

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Hansen, Anlaug Ådland; Tobiassen, Torbjørn; 2016: SmartFish – Electronic tracking of your fish

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2016: Fremtidig vekst i havbruksnæringa, visjon eller virkelighet? - areal, bærekraft og samfunnsaksept

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2016: Lager bærekraftbarometer

Solås, Ann-Magnhild; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2016: Enklere havbruksforvaltning - hva er utfordringene?

Ziegler, Friederike; Groen, Evelyne; Bokkers, Eddie A.M.; Hornberg, Sara; Karlsen, Kine Mari; de Boer, Imke J.M.; 2016: Life cycle environmental impacts of a northeast Atlantic trawler on a fishing trip basis, including a novel approach to assess biotic impacts of fishing

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; 2015: Råstoffkvalitet og salgsverdi – Estimert tap for torsk i 2013

Svorken, Marianne; Joensen, Sjurdur; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Akse, Leif; 2015: Kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse – fangstskader/kvalitetsfeil og økonomiske konsekvenser

Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; 2015: From controversy to dialog in aquaculture

Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy; 2015: Rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - Kartlegging av dagens status

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2015: Fremtidig vekst – blir den kun grønn?

Andreassen, Otto; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgårde, Bjørn; Asche, Frank; Robertsen, Roy; 2015: Effekter av rettslig rammeverk - Er det rettslige- og forvaltningsmessige rammeverket for havbruksnæringen rigget for vekst?

Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; 2015: Sustainable aquaculture development in the Arctic – what to include?

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2015: Ringvirkninger av havbruksnæringen - muligheter for fremtidig vekst!(?)

Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; 2015: Effekter av rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring – regelverksforenklinger

Karlsen, Kine Mari; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Svorken, Marianne; 2015: Fangsthåndtering, teknologi og lønnsomhet i trålerflåten

Karlsen, Kine Mari; 2015: WP6 – Value adding

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2015: Historisk utvikling av bærekraftbegrepet - balanse og næringsnøytralitet

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Pettersen, Ingrid K.; 2015: Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Karlsen, Kine Mari; Burgerhout, Erik; 2015: Bløgging av torsk

Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Stormo, Svein Kristian; Tobiassen, Torbjørn; Karlsen, Kine Mari; Gundersen, Bjørn; 2015: Saltets betydning for utbytte og kvalitet på saltfisk. Resultat fra et forsøk i småskala

Andreassen, Otto; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2015: Havbruksforvaltning; behov for samordning, forenkling og eller forbedring?

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; 2015: Effekter av rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - regelverksforenklinger

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Andreassen, Otto; 2015: Dokumentasjon av helhetlig bærekraft – hva er utfordringene? Erfaringene fra WhiteFish-prosjektet

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Burgerhout, Erik; 2015: Bløgging, koagulering og holdbarhet på torsk

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2015: Forvaltningspraksis - Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen og behov for regelverksforenklinger

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2015: Utvikling av et bærekraftsbarometer for norsk lakseoppdrett

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2015: Havbruksmeldingen - på veg mot bærekraftig vekst?

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2015: Havbruksnæringens arealtilgang – utfordringer og tiltak

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2015: Hva avgjør havbruksnæringens vekst?

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2015: Ringvirkninger av havbruksnæringen- muligheter for fremtidig vekst! (?)

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; 2015: Hva vil dette si for Norge og distriktene?

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; 2015: Regional economic effects of aquaculture in Norway

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; de Boer, Imke; Bokkers, Eddy; Groen, Evelyne; Karlsen, Kine Mari; Krewer, Christoffer; Olsen, Petter; Sund, Veronica; Veldhuizen, Linda; Vidarsson, Jonas; Ziegler, Friederike; 2014: Batch Based Calculations of Sustainability Impact

Karlsen, Kine Mari; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2014: Kvalitet på fisk - hvorfor er det viktig?

Karlsen, Kine Mari; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2014: Kvalitet på fisk - hvorfor er det viktig?

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; 2014: Areal til begjær eller besvær? – Hvordan kan havbruksnæringen skaffe seg tilgang til lokalitetsressurser

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; 2014: Variable kvalitet – økonomisk betydning

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; 2014: Variable kvalitet på råstoffet – hva har det å si for økonomien?

Karlsen, Kine Mari; 2014: Presentation of a detailed time plan of all the activities in WhiteFish and planning of work in 2014

Karlsen, Kine Mari; 2014: Presentation of the dissemination and training activities in WhiteFish – what have we promised to do in 2014?

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2014: Administration, reporting, cost statements

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Torsethaugen, Knut; Sunde, Leif Magne; Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein Johan; Karlsen, Kine Mari; 2014: Havbruksnæringen lokalitetstilgang i et samfunnsperspektiv

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; 2014: Presentasjon av prosjekt Effekter av rettslig regelverk i havbruksnæringen

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; 2014: FHF prosjekt lokalitetstilgang for havbruk

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Johnsen, Jahn Petter; 2014: Framtidig lokalitetstilgang - Gir krav og dokumentasjon areal og goodwill?

Torsethaugen, Knut; Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein Johan; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Sunde, Leif Magne; Karlsen, Kine Mari; 2014: Arealmangel eller fordelingskrise i havbruksnæringa?

Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; Dreyer, Bent; Fylling-Jensen, Øyvind; 2013: Identification of challenges and improvements for sustainable seafood supply in Europe (iSea)

Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; Dreyer, Bent; Fylling-Jensen, Øyvind; 2013: Identification of challenges and improvements for sustainable seafood supply in Europe (iSea)

Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; 2013: Kvalitetsforbedring og miljøgevinster i norsk villfisksektor – Kvalitetsforbedring i fangstoperasjoner. Sluttrapport

Groen, Evelyne; Ziegler, Friederike; Bokkers, Eddy; Karlsen, Kine Mari; Veldhuizen, Linda; de Boer, Imke; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Sund, Veronica; Krewer, Christoffer; 2013: Variability in fuel efficiency of a north east Atlantic dermersal trawl fishery

Groen, Evelyne; Ziegler, Friederike; Bokkers, Eddy; Karlsen, Kine Mari; Veldhuizen, Linda; de Boer, Imke; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Sund, Veronica; Krewer, Christoffer; 2013: Variability in fuel efficiency of a north east Atlantic dermersal trawl fishery

Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; 2013: Kvalitet og økonomi. Resultater fra forsøk hos Torsvågbruket

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2013: Driftsøkonomi og kvalitetsfeil i foredling av fisk – Resultater fra intervju med bedrifter og produksjonsforsøk

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2013: Målstyrt høsting – hva er det og er det en farbar vei for oss i Norge? Resultater fra Villfisk-prosjektet

Karlsen, Kine Mari; Iversen, Audun; Larsen, Thomas Andre; 2013: Analyse av tilgang og anvendelse av marint restråstoff 2012-2014, Prosjektforslag

Akse, Leif; Karlsen, Kine Mari; 2013: Råstoffkvalitet og anvendelsesmuligheter for fersk hvitfisk

Karlsen, Kine Mari; 2013: Prosjektet Kvalitetsforbedring og miljøgevinster i norsk villfisksektor. Møte i hvitfiskgruppen- filet

Karlsen, Kine Mari; 2013: Status and deliverable in WP6: Dissemination, training and knowledge transfer

Karlsen, Kine Mari; 2013: Status and deliverable in WP7: Project management

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2012: Sammenhengen mellom råstoffets beskaffenhet og produktutbytter i filetproduksjon av hyse og torsk

Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Akse, Leif; 2012: Kvalitetsfeil og økonomiske konsekvenser - Kartlegging av bedrifters synspunkter i hvitfisksektoren

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge; 2011: Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; 2010: Målrettet fangst av vill fisk

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; 2010: Fangstsertifikat og opprinnelsesmerking for tørrfisk

Karlsen, Kine Mari; Sørensen, Carl-Fredrik; Forås, Eskil; Olsen, Petter; 2010: Innføring av elektronisk kjedesporbarhet for fersk hvitfisk til innlandsmarkedet

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2009: Identification Schemes for Traceability Systems –Inspiration and experiences?

Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent; 2009: Hvor kommer maten fra?

Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Forås, Eskil; 2009: Sporbarhet av villfanget fersk hvitfisk for innenlandsmarkedet i Norge

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; 2009: Miljømerking av fisk og norsk fangstmønster

Karlsen, Kine Mari; 2009: Sporing i tørrfisknæringen

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; van der Roest, Joop; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2008: Traceability of chicken – Specifications of the information to be recorded at chicken slaughter/processing establish-ments and other links in chicken distribution chains

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; van der Roest, Joop; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2008: Traceability of honey – Specification of the information to be recorded in honey distribution chains

Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; 2008: Sporing i salt- og klippfiskindustrien – utfordringer og barrierer i produksjonsprosessen

Karlsen, Kine Mari; van der Roest, Joop; Olsen, Petter; 2008: Traceability of mineral water – Specification of the information to be recorded in mineral water distribution chains

Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Olsen, Petter; Forås, Eskil; Senneset, Gunnar; Frederiksen, Marco T.; Alberdi, Borja; Zárate, Alberto Gonzalez; 2007: Process mapping; Analysis of traceability of herring, tuna and salmon

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Storøy, Jostein; 2006: TraceFish basert innføring av sporbarhet i norsk fiskerinæring

Olsen, Petter; Karlsen, Kine Mari; 2005: Material flow and information flow at Insalus, a mineral water company