Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Kersti Øverbø

Jeg er utdannet ingeniør (1977) og har vært ansatt på Nofima siden 1980. Har tatt følgende etterutdanning: Ex.phil (1978), Biokjemi (1978), Kromatografi (1989), Sekvensering av PCR produkt (1998),
Basal Molekylærbiologi og Genteknologi ( 1999). I dag jobber jeg som senioringeniør i gruppen marin bioteknologi i avdelingen Sjømatindustri.
Jeg har lang og allsidig arbeidspraksis fra varierte prosjekter i Nofima. Mine hovedområder har vært rensing av proteiner/enzymer ( hele prosessen fra pilot til sekvensering).
Jobber med teknikker som ultrafiltrering, kromatografi, elektroforese, western blot, plateassays for enzymer/inhibitorer og metodeutvikling.