Relatert innhold

  • CV

Biografi Katrine Hånes Kirste

Jeg jobber på faggruppe for Avl & Genetikk i Akvakultur-divisjonen.
Jeg har god erfaring innen molekylærbiologiske lab-analyser, bl.a. real-time PCR, sekvensering og genotyping.
Jeg jobber også med databaseprosjekt (DBA) og behersker SQL.
Fra juni 2016 har jeg en Mastergrad i Bioinformatikk og Anvendt Statistikk fra NMBU, med fokus på behandling av RNA-Seq data, og kompetanse innen bruk av Linux-systemer og programmering i R og Python.