Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Karsten Heia

Jeg er ansatt som forsker på området Sjømatindustri. Der jobber jeg med næringsrettede forskningsprosjekter hvor nærheten både til fiskeindustrien og utstyrsleverandørene er særdeles viktig.
Jeg har en Dr. grad i fysikk fra Universitetet i Tromsø i 1996, og har siden vært ansatt ved Fiskeriforskning og nå Nofima . Jeg jobber med utvikling av hurtigmetoder for kvalitetsbestemmelse av
fisk og fiskeprodukter. Dette inkluderer både utvikling av målemetodikk, utstyr og programvareutvikling. I hovedsak har jeg jobbet med anvendelse av røntgen, spektroskopi og avbildende
spektroskopi for påvisning av kvalitetsfeil og bestemmelse av kvalitetsparametere. I den senere tid har det vært mye fokus på blod og blodrelaterte problemstillinger

Karsten har 24 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; 2014: Quality consequences of bleeding fish after capture

Kimiya, Takashi; Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; 2013: VIS/NIR spectroscopy for non-destructive freshness assessment of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fillets

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Hindberg, Kristian; Godtliebsen, Fred; 2012: Automatic nematode detection in cod fillets (Gadus morhua L.) by hyperspectral imaging

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Heia, Karsten; 2012: Spectral Changes of Atlantic Salmon (Salmo solar L.) Muscle during Cold Storage As Affected by the Oxidation State of Heme

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Heia, Karsten; 2012: Classification of fresh Atlantic salmon (Salmo salar L.) fillets stored under different atmospheres by hyperspectral imaging

Stormo, Svein Kristian; Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Skipnes, Dagbjørn; 2012: Endpoint temperature of heat-treated surimi can be measured by visible spectroscopy

Ottestad, Silje; Sørheim, Oddvin; Heia, Karsten; Skaret, Josefine; Wold, Jens-Petter; 2011: Effects of Storage Atmosphere and Heme State on the Color and Visible Reflectance Spectra of Salmon (Salmo salar) Fillets

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Nilsen, Heidi; 2011: Automatic Nematode Detection in Cod Fillets (Gadus Morhua) by Transillumination Hyperspectral Imaging

Sivertsen, Agnar Holten; Kimiya, Takashi; Heia, Karsten; 2011: Automatic freshness assessment of cod (Gadus morhua) fillets by Vis/Nir spectroscopy

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Dahl, Reidun Wenche; Heia, Karsten; 2011: Visible/Near-Infrared Spectroscopy Detects Autolytic Changes during Storage of Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Sigernes, Fred; Dyrland, Margit Elisabeth; Peters, Nail John; Lorentzen, Dag Arne; Svenøe, T; Heia, Karsten; Chernouss, S; Deehr, CS; Kosch, M.J.; 2009: The absolute sensitivity of digital colour cameras

Nilsen, Heidi; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; 2009: Basic Composition:Rapid Methodologies

Sivertsen, AH; Sivertsen, Agnar Holten; Chu, CK; Wang, LC; Godtliebsen, Fred; Heia, K; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2009: Ridge detection with application to automatic fish fillet inspection

Sigernes, Fred; Holmes, Jeffrey Morgan; Dyrland, Margit Elisabeth; Lorentzen, Dag Arne; Svenøe, T; Heia, Karsten; Aso, T.; Chernouss, S; Deehr, CS; 2008: Sensitivity calibration of digital colour cameras for auroral imaging

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Sivertsen, Agnar Holten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Wold, Jens-Petter; Nilsen, Heidi; 2007: Detection of nematodes in cod (Gadus morhua) fillets by imaging spectroscopy

Stormo, Svein Kristian; Sivertsen, Agnar; Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Elvevoll, Edel Oddny; 2007: Effects of single wavelength selection for anisakid roundworm larvae detection through multispectral imaging

Herrero, A; Heia, Karsten; Careche, M.; 2004: Stress relaxation test for monitoring post mortem textural changes of ice-stored cod (Gadus morhua L.)

Stormo, Svein Kristian; Ernstsen, Arild; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Elvevoll, Edel Oddny; 2004: Compounds of parasitic roundworm absorbing in the visible region: Target molecules for detection of roundworm in Atlantic cod

Olafsdottir, Gudrun; Nesvadba, Paul; DiNatale, Corrado; Careche, Mercedes; Oehlenscläger, Jörg; Tryggvadottir, Soffia; Schubring, Reinhard; Kroeger, Michael; Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; Macagnano, Antonella; Jørgensen, Bo; 2004: Multisensor for fish quality determination

Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Sigernes, Fred; 2003: Visible Spectroscopy – Evaluation of storage time of ice stored cod and frozen stored hake

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Sigernes, Fred; 2002: Visible / Near Infrared Spectroscopy – A New Tool for the Evaluation of fish freshness?

Wold, Jens-Petter; Westad, Frank Ove; Heia, Karsten; 2001: Detection of parasites in cod fillets by using SIMCA classification in multispectral images in the visible and NIR region

Sigernes, Fred; Lorenzen, Dag; Heia, Karsten; Svenoe, T; 2000: Multipurpose spectral imager

Heia, Karsten; Eltoft, Torbjørn; 1998: A minim variance unabiased estimator for ocean surface currents based on multi-frequency microwave radar observations

Karsten har 64 andre publikasjoner i Cristin:

Heia, Karsten; Wold, Jens-Petter; Skjelvareid, Martin Hansen; 2016: Metoder for kvalitetsmåling på hel laks

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats; 2016: Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartlegging av kvalitetsegenskaper (AP3)

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; 2016: Bløgging og holdbarhet på torsk

Heia, Karsten; 2016: Fra ekle kryp til lysende framtid

Heia, Karsten; Rotabakk, Bjørn T; Roth, Bjørn; 2016: Direct filleting of Atlantic salmon - Blood issues?

Heia, Karsten; 2016: Fra ekle kryp til blodig alvor

Heia, Karsten; 2016: Slik kan de se inn i fisken

Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; Skipnes, Dagbjørn; 2016: The impact of freezing, frozen storage and thawing on a high quality product

Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Evensen, Tor Hatten; Svalheim, Ragnhild Aven; Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; 2015: Hvordan slaktestress og kjøling påvirker mengde blod i filet?

Heia, Karsten; 2015: SALDICOD – prosjektstatus

Heia, Karsten; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2015: Perspektiver på fremtidens ombordproduksjon

Heia, Karsten; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2015: Perspektiver på fremtidens produksjon av hvitfisk

Karlsen, Kine Mari; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Svorken, Marianne; 2015: Fangsthåndtering, teknologi og lønnsomhet i trålerflåten

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Karlsen, Kine Mari; Burgerhout, Erik; 2015: Bløgging av torsk

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Kvellestad, Agnar Ståle; Koppang, Erling Olaf; Åsli, Magnus; Krasnov, Aleksei; Dessen, Jens-Erik; Moreno, Helena Maria; Valen, Elin Christine; Gannestad, Kjellrun Hoås; Gjerde, Bjarne; Taksdal, Torunn; Bæverfjord, Grete; Meng, Yuqiong; Heia, Karsten; Wold, Jens-Petter; Borderias, A.J.; Moghadam, Hooman; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne; 2015: Mørke flekker i laksefilet. Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget

Tobiassen, Torbjørn; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Evensen, Tor Hatten; Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; 2015: Effect of stress and temperature on blood clotting time and bleeding of Atlantic salmon (Salmo salar). Presentation and Abstract

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Burgerhout, Erik; 2015: Bløgging, koagulering og holdbarhet på torsk

Heia, Karsten; 2015: Instrumental Blood analysis

Heia, Karsten; 2015: Restholdbarhet – Kommersielt potensiale

Heia, Karsten; 2015: Spectroscopy results including market samples

Heia, Karsten; 2015: Status – Instrumentell måling av restholdbarhet

Heia, Karsten; 2015: Status Restholdbarhet

Heia, Karsten; 2015: Utvikling av blodanalyse

Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Reboredo, Rodrigo Gonzaléz; 2015: Spectroscopic differentiation between rehydrated heavily salted cod and lightly salted cod

Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; 2015: Instrumentell måling av restholdbarhet

Stormo, Svein Kristian; Skipnes, Dagbjørn; Sone, Izumi; Heia, Karsten; Kramer, Lene; Skåra, Torstein; 2015: Heat processing of pre-rigor Atlantic cod (Gadus morhua)

Lerfall, Jørgen; Heia, Karstein; Heia, Karsten; Rotabakk, Bjørn T; Roth, Bjørn; 2015: Directly filleted Atlantic salmon - Effect of rinsing regime on color and stability of carotenoids in fillet surface

Heia, Karsten; 2014: Måling, sortering og automatisering i produksjon

Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; 2014: Automatic process control – Validation of heat treatment by interactance imaging spectroscopy

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; 2014: Using VIS/NIR spectroscopy to estimate remaining shelf life of salmon fillets stored at different temperatures

Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: How sample thickness affect spectroscopic analysis of fish samples

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Heia, Karsten; 2014: Råstoffkvaliteten - en utfordring for automatisering

Roth, Bjørn; Heia, Karsten; Skåra, Torstein; Sone, Izumi; Birkeland, Sveinung; Jakobsen, Ronny Andre; Evensen, Tor Hatten; Akse, Leif; 2013: Kvalitetsavvik sildefilet. Sluttrapport

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; 2013: Bløggemetoder og tid fra fangst til bløgging – torsk

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; 2013: Bløgging og utblødning (torsk)

Heia, Karsten; 2013: Kvalitetsmålinger for automatiserte løsninger

Heia, Karsten; 2013: Seafood scanner finds goodies

Heia, Karsten; Dissing, Bjørn; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris; 2013: Kvalitetsavvik sildefilet. Spektroskopisk karakterisering av blodinnhold

Heia, Karsten; Midling, Kjell Øyvind; 2013: Innovasjoner og teknologiendringer langs verdikjeden: Hva er på gang – og hva er mulighetsrommet?

Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Dissing, Bjørn; 2013: Bestemmelse av restholdbarhet med VIS/NIR spektroskopi

Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Dissing, Bjørn; 2013: Bestemmelse av restholdbarhet med VIS/NIR spektroskopi

Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Dissing, Bjørn; 2013: NIR som målemetode for ferskfiskkvalitet

Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Dissing, Bjørn; 2013: Using hyperspectral imaging to predict remaining shelf life of fillets

Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris; Dissing, Bjørn; Johansen, Jørn-Owe; Aune, Tone Friis; Sivertsen, Agnar Holten; 2013: Videreutvikling av VIS/NIR spektroskopi – Bestemmelse av kvalitet

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens-Petter; Ottestad, Silje; Böcker, Ulrike; Carlehög, Mats; Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Gundersen, Bjørn; 2012: Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; 2012: Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsen, Agnar Holten; Wang, Pål Anders; 2012: Blodtapping av torsk - bløggemetoder og tid før bløgging eller direktesløying

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Heia, Karsten; 2012: Effects of heme oxidation states on spectral variations of Atlantic slmon (Salmo salar L.) during cold storage

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Sivertsen, Agnar H.; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Eilertsen, Guro; Heia, Karsten; 2011: Classification of fresh Atlantic salmon according to the type of atmosphere packaging used during storage

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Sivertsen, Agnar H.; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Eilertsen, Guro; Heia, Karsten; 2011: Use of hyperspectral imaging for classifying fresh salmon (Salmo salar L.)according to the type packaging used during storage

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; 2011: Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1

Heia, Karsten; Ottestad, Silje; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens-Petter; 2011: Opplevd farge og fargeutvikling i laksefilet

Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; 2010: Pre-rigor produksjon av røykelaks.Slaktestress og utbløding, effekt på pigment, farge og oksidasjon

Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Herland, Hilde; Sivertsen, Agnar Holten; 2010: Kvalitetsmålinger på hvitfisk

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; 2010: Evaluering av system for automatisk deteksjon av kveis i torskefileter

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Dahl, Reidun; Dahl, Reidun Wenche; Heia, Karsten; Heia, Karsten; 2010: Spectroscopic study of freshness loss and spoilage of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Heia, Karsten; Wold, Jens-Petter; Afseth, Nils Kristian; 2009: Status på instrumentering for objektiv kvalitetsdifferensiering av lakseprodukter

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2006: On-line sortering av filet. Anvendelse av avbildende spektroskopi

Nilsen, Heidi; Heia, Karstein; Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar; Sivertsen, Agnar Holten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; 2004: Spectral characterisation of cod muscle and nematodes

Heia, Karsten; 2003: Kvalitetskontroll av blåskjell

Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Sivertsen, Agnar Holten; 2003: Imaging Spectroscopy as a tool for detection of nematodes, blood, skin remnants and black lining in cod fillets

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; 2003: Måling av fyllingsgrad i legger fra kongekrabber

Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2001: Deteksjon av kveis i fiskemuskel. Evaluering av avbildene spektroskopi som metode