Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Karsten Heia

Jeg er ansatt som forsker på området Sjømatindustri. Der jobber jeg med næringsrettede forskningsprosjekter hvor nærheten både til fiskeindustrien og utstyrsleverandørene er særdeles viktig.
Jeg har en Dr. grad i fysikk fra Universitetet i Tromsø i 1996, og har siden vært ansatt ved Fiskeriforskning og nå Nofima . Jeg jobber med utvikling av hurtigmetoder for kvalitetsbestemmelse av
fisk og fiskeprodukter. Dette inkluderer både utvikling av målemetodikk, utstyr og programvareutvikling. I hovedsak har jeg jobbet med anvendelse av røntgen, spektroskopi og avbildende
spektroskopi for påvisning av kvalitetsfeil og bestemmelse av kvalitetsparametere. I den senere tid har det vært mye fokus på blod og blodrelaterte problemstillinger

Karsten har 31 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn; 2019: Differential response to air exposure in crowded and uncrowded Atlantic cod (Gadus morhua): Consequences for fillet quality.

Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skipnes, Dagbjørn; Sone, Izumi; Carlehög, Mats; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; 2018: In-Pack Surface Pasteurization of Capture-Based, Pre-Rigor Filleted Atlantic Cod (Gadus morhua)

Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Stormo, Svein Kristian; 2017: Detection of blood in fish muscle by constrained spectral unmixing of hyperspectral images

Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; Þórarinsdóttir, Kristin Anna; Heia, Karsten; 2017: Weakening Pin Bone Attachment in Fish Fillets Using High-Intensity Focused Ultrasound

Stormo, Svein Kristian; Skipnes, Dagbjørn; Sone, Izumi; Skuland, Aase Vorre; Heia, Karsten; Skåra, Torstein; 2017: Modeling-assisted minimal heat processing of Atlantic cod (Gadus morhua)

Washburn, Kathryn E.; Stormo, Svein Kristian; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2017: Non-invasive assessment of packaged cod freeze-thaw history by hyperspectral imaging

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; 2014: Quality consequences of bleeding fish after capture

Kimiya, Takashi; Sivertsen, Agnar; Heia, Karsten; 2013: VIS/NIR spectroscopy for non-destructive freshness assessment of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fillets

Sivertsen, Agnar; Heia, Karsten; Hindberg, Kristian; Godtliebsen, Fred; 2012: Automatic nematode detection in cod fillets (Gadus morhua L.) by hyperspectral imaging

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Heia, Karsten; 2012: Spectral Changes of Atlantic Salmon (Salmo solar L.) Muscle during Cold Storage As Affected by the Oxidation State of Heme

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Sivertsen, Agnar; Eilertsen, Guro; Heia, Karsten; 2012: Classification of fresh Atlantic salmon (Salmo salar L.) fillets stored under different atmospheres by hyperspectral imaging

Stormo, Svein Kristian; Sivertsen, Agnar; Heia, Karsten; Skipnes, Dagbjørn; 2012: Endpoint temperature of heat-treated surimi can be measured by visible spectroscopy

Ottestad, Silje; Sørheim, Oddvin; Heia, Karsten; Skaret, Josefine; Wold, Jens-Petter; 2011: Effects of Storage Atmosphere and Heme State on the Color and Visible Reflectance Spectra of Salmon (Salmo salar) Fillets

Sivertsen, Agnar; Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Nilsen, Heidi; 2011: Automatic Nematode Detection in Cod Fillets (Gadus Morhua) by Transillumination Hyperspectral Imaging

Sivertsen, Agnar; Kimiya, Takashi; Heia, Karsten; 2011: Automatic freshness assessment of cod (Gadus morhua) fillets by Vis/Nir spectroscopy

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Dahl, Reidun Wenche; Heia, Karsten; 2011: Visible/Near-Infrared Spectroscopy Detects Autolytic Changes during Storage of Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Sigernes, Fred; Dyrland, Margit Elisabeth; Peters, Nail John; Lorentzen, Dag Arne; Svenøe, T; Heia, Karsten; Chernouss, S; Deehr, CS; Kosch, M.J.; 2009: The absolute sensitivity of digital colour cameras

Nilsen, Heidi; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; 2009: Basic Composition:Rapid Methodologies

Sivertsen, AH; Sivertsen, Agnar; Chu, CK; Wang, LC; Godtliebsen, Fred; Heia, K; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2009: Ridge detection with application to automatic fish fillet inspection

Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; 2009: VIS/NIR spectroscopy

Sigernes, Fred; Holmes, Jeffrey Morgan; Dyrland, Margit Elisabeth; Lorentzen, Dag Arne; Svenøe, T; Heia, Karsten; Aso, T.; Chernouss, S; Deehr, CS; 2008: Sensitivity calibration of digital colour cameras for auroral imaging

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Sivertsen, Agnar; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Wold, Jens-Petter; Nilsen, Heidi; 2007: Detection of nematodes in cod (Gadus morhua) fillets by imaging spectroscopy

Stormo, Svein Kristian; Sivertsen, Agnar; Sivertsen, Agnar; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Elvevoll, Edel Oddny; 2007: Effects of single wavelength selection for anisakid roundworm larvae detection through multispectral imaging

Herrero, A; Heia, Karsten; Careche, M.; 2004: Stress relaxation test for monitoring post mortem textural changes of ice-stored cod (Gadus morhua L.)

Stormo, Svein Kristian; Ernstsen, Arild; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar; Elvevoll, Edel Oddny; 2004: Compounds of parasitic roundworm absorbing in the visible region: Target molecules for detection of roundworm in Atlantic cod

Olafsdottir, Gudrun; Nesvadba, Paul; DiNatale, Corrado; Careche, Mercedes; Oehlenscläger, Jörg; Tryggvadottir, Soffia; Schubring, Reinhard; Kroeger, Michael; Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; Macagnano, Antonella; Jørgensen, Bo; 2004: Multisensor for fish quality determination

Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Sigernes, Fred; 2003: Visible Spectroscopy – Evaluation of storage time of ice stored cod and frozen stored hake

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Sigernes, Fred; 2002: Visible / Near Infrared Spectroscopy – A New Tool for the Evaluation of fish freshness?

Wold, Jens-Petter; Westad, Frank; Heia, Karsten; 2001: Detection of parasites in cod fillets by using SIMCA classification in multispectral images in the visible and NIR region

Sigernes, Fred; Lorenzen, Dag; Heia, Karsten; Svenoe, T; 2000: Multipurpose spectral imager

Heia, Karsten; Eltoft, Torbjørn; 1998: A minim variance unabiased estimator for ocean surface currents based on multi-frequency microwave radar observations

Karsten har 105 andre publikasjoner i Cristin:

Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Heia, Karsten; Drangsholt-Karlsson, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.; 2019: Simulated trawling: Exhaustive swimming followed by extreme crowding as contributing reasons to variable fillet quality in trawl-caught Atlantic cod (Gadus morhua)

Heia, Karsten; 2019: Objektiv kvalitetsmåling av rund fisk

Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle; 2019: Kvantesprang for hysa - levendelevering

Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle; 2019: Levende levert hyse som er kontrollert slaktet gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring

Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Kalberg, Monica; 2019: Tidlig innfarging av regnbueørret – kvalitet på rogn og muskel

Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Heia, Karsten; Martinsen, Gustav; 2019: Holdbarhetskriterier for tørrfisk – forprosjekt. Faglig sluttrapport

Joensen, Sjurdur; Hansen, Anlaug ådland; Rotabakk, Bjørn Tore; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Heia, Karsten; Carlehög, Mats; Rode, Tone Mari; 2019: Holdbarheten på tørrfisk og utvannet tørrfisk

Heia, Karsten; 2019: How can rapid non-destructive blood analysis, based on hyperspectral imaging, contribute to higher quality of landed fish?

Rotabakk, Bjørn Tore; Heia, Karsten; Rode, Tone Mari; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2019: Melanosis of snow crab (Chionoecetes opilio) as an effect of high pressure processing

Hassoun, Abdo; Heia, Karsten; Lindberg, Stein-Kato; Nilsen, Heidi; 2019: Performance of spectroscopic techniques for characterization of lutefisk: A traditional Scandinavian Fish dish

Hassoun, Abdo; Heia, Karsten; Lindberg, Stein-Kato; Nilsen, Heidi; 2019: Spectroscopic techniques for monitoring thermal treatments in Fish and other Seafood Products: A review of recent Developments and applications

Cropotova, Janna; Rustad, Turid; Hassoun, Abdo; Lindberg, Stein-Kato; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2019: Assessing changes in quality parameters of sous-vide cooked Atlantic cod by spectroscopic techniques coupled with conventional methods of analysis

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Siikavuopio, Sten Ivar; 2018: Kjølelagring av laks og regnbueørret – kvalitet og holdbarhet

Heia, Karsten; Roth, Bjørn; Løvdal, Trond; Rotabakk, Bjørn Tore; 2018: Direkte filetering og superkjøling av fisk, effekt på kvalitet og holdbarhet

Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen; 2018: Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Heia, Karsten; 2018: Kvalitetsmåling på rund fisk. Hva er mulig og hva betyr det for fremtidens fiskerinæring? Aktuelle teknikker for påvisning av kveis

Heia, Karsten; 2018: On-line kvalitetsmålinger av fisk og sjømat

Heia, Karsten; 2018: Objective Quality Evaluation

Heia, Karsten; 2018: Objektiv teknisk måling av kvalitet

Hassoun, Abdo; Heia, Karsten; Lindberg, Stein-Kato; Nilsen, Heidi; Skjelvareid, Martin Hansen; 2018: Nondestructive monitoring of thermal changes in Atlantic cod (Gadus morhua) using fluorescence hyperspectral imaging

Heia, Karsten; 2018: Capture strategies and quality consequences

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; 2018: Utblødning av torsk på 3 minutter gir topp kvalitet

Tobiassen, Torbjørn; Kristiansen, Frank; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle; 2018: Levende levert hyse gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring

Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie; 2018: Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport

Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2018: Automatic quantification of gaping in fish fillets using 3D imaging – preliminary results for haddock fillets – Final report

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Heia, Karsten; 2018: Tenk levende - for å få kvalitet på fisken

Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn; 2018: Stress of becoming food: Timing of euthanizing fish to secure good fillet quality

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Kalberg, Monica; 2017: Sesong og kjønnsmodning – betydning på rogn og muskelkvalitet hos ørret

Rotabakk, Bjørn Tore; Cojocaru, Andreea-Laura; Heia, Karsten; Roth, Bjørn; 2017: Direkteprosessering er fremtiden for norsk laksenæring

Heia, Karsten; 2017: Lyset som kan øke verdien

Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris; 2017: Blodig alvor for kvalitet på fisk

Heia, Karsten; Washburn, Kathryn E.; Skjelvareid, Martin Hansen; 2017: Hyperspectral Imaging applied in the food industry: Instrumentation, applications and data analysis

Heia, Karsten; 2017: Estimate blood concentration and composition in intact cod fillets

Rotabakk, Bjørn Tore; Heia, Karsten; Nordtvedt, Tom Ståle; Løvdal, Trond; Stien, Lars Helge; Roth, Bjørn; 2017: Direct filleting and super chilling of Atlantic salmon

Heia, Karsten; Washburn, Kathryn E.; Skjelvareid, Martin Hansen; 2017: Automatic quality control of internal defects in cod - results from hyperspectral, ultrasound and X-ray imaging

Heia, Karsten; 2017: Automatisk deteksjon av kveis - Status og veien videre

Heia, Karsten; 2017: Lysende utsikt for kvalitetskontroll

Washburn, Kathryn E.; Stormo, Svein Kristian; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2017: Evaluating the freeze-thaw history of cod using hyperspectral imaging

Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; 2017: Short time live storage and pre-rigor processing of haddock

Heia, Karsten; 2017: Blodig alvor for kvalitet

Heia, Karsten; Wold, Jens-Petter; Skjelvareid, Martin Hansen; 2016: Metoder for kvalitetsmåling på hel laks

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats; 2016: Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartlegging av kvalitetsegenskaper (AP3)

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; 2016: Bløgging og holdbarhet på torsk

Heia, Karsten; 2016: Fra ekle kryp til lysende framtid

Heia, Karsten; Rotabakk, Bjørn Tore; Roth, Bjørn; 2016: Direct filleting of Atlantic salmon - Blood issues?

Heia, Karsten; 2016: Fra ekle kryp til blodig alvor

Heia, Karsten; 2016: Slik kan de se inn i fisken

Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; Skipnes, Dagbjørn; 2016: The impact of freezing, frozen storage and thawing on a high quality product

Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Evensen, Tor Hatten; Svalheim, Ragnhild Aven; Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; 2015: Hvordan slaktestress og kjøling påvirker mengde blod i filet?

Heia, Karsten; 2015: SALDICOD – prosjektstatus

Heia, Karsten; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2015: Perspektiver på fremtidens ombordproduksjon

Heia, Karsten; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2015: Perspektiver på fremtidens produksjon av hvitfisk

Karlsen, Kine Mari; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Svorken, Marianne; 2015: Fangsthåndtering, teknologi og lønnsomhet i trålerflåten

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Karlsen, Kine Mari; Burgerhout, Erik; 2015: Bløgging av torsk

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Kvellestad, Agnar Ståle; Koppang, Erling Olaf; Åsli, Magnus; Krasnov, Aleksei; Dessen, Jens-Erik; Moreno, Helena Maria; Valen, Elin Christine; Gannestad, Kjellrun Hoås; Gjerde, Bjarne; Taksdal, Torunn; Bæverfjord, Grete; Meng, Yuqiong; Heia, Karsten; Wold, Jens-Petter; Borderias, A.J.; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne; 2015: Mørke flekker i laksefilet. Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget

Tobiassen, Torbjørn; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Evensen, Tor Hatten; Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; 2015: Effect of stress and temperature on blood clotting time and bleeding of Atlantic salmon (Salmo salar). Presentation and Abstract

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Burgerhout, Erik; 2015: Bløgging, koagulering og holdbarhet på torsk

Heia, Karsten; 2015: Instrumental Blood analysis

Heia, Karsten; 2015: Restholdbarhet – Kommersielt potensiale

Heia, Karsten; 2015: Spectroscopy results including market samples

Heia, Karsten; 2015: Status – Instrumentell måling av restholdbarhet

Heia, Karsten; 2015: Status Restholdbarhet

Heia, Karsten; 2015: Utvikling av blodanalyse

Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Reboredo, Rodrigo Gonzaléz; 2015: Spectroscopic differentiation between rehydrated heavily salted cod and lightly salted cod

Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; 2015: Instrumentell måling av restholdbarhet

Stormo, Svein Kristian; Skipnes, Dagbjørn; Sone, Izumi; Heia, Karsten; Kramer, Lene; Skåra, Torstein; 2015: Heat processing of pre-rigor Atlantic cod (Gadus morhua)

Lerfall, Jørgen; Heia, Karstein; Heia, Karsten; Rotabakk, Bjørn Tore; Roth, Bjørn; 2015: Directly filleted Atlantic salmon - Effect of rinsing regime on color and stability of carotenoids in fillet surface

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; 2015: Blodfeil i torsk

Heia, Karsten; 2014: Måling, sortering og automatisering i produksjon

Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; 2014: Automatic process control – Validation of heat treatment by interactance imaging spectroscopy

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; 2014: Using VIS/NIR spectroscopy to estimate remaining shelf life of salmon fillets stored at different temperatures

Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: How sample thickness affect spectroscopic analysis of fish samples

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Heia, Karsten; 2014: Råstoffkvaliteten - en utfordring for automatisering

Roth, Bjørn; Heia, Karsten; Skåra, Torstein; Sone, Izumi; Birkeland, Sveinung; Jakobsen, Ronny Andre; Evensen, Tor Hatten; Akse, Leif; 2013: Kvalitetsavvik sildefilet. Sluttrapport

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; 2013: Bløggemetoder og tid fra fangst til bløgging – torsk

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; 2013: Bløgging og utblødning (torsk)

Heia, Karsten; 2013: Kvalitetsmålinger for automatiserte løsninger

Heia, Karsten; 2013: Seafood scanner finds goodies

Heia, Karsten; Dissing, Bjørn; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris; 2013: Kvalitetsavvik sildefilet. Spektroskopisk karakterisering av blodinnhold

Heia, Karsten; Midling, Kjell Øyvind; 2013: Innovasjoner og teknologiendringer langs verdikjeden: Hva er på gang – og hva er mulighetsrommet?

Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Dissing, Bjørn; 2013: Bestemmelse av restholdbarhet med VIS/NIR spektroskopi

Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Dissing, Bjørn; 2013: Bestemmelse av restholdbarhet med VIS/NIR spektroskopi

Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Dissing, Bjørn; 2013: NIR som målemetode for ferskfiskkvalitet

Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Dissing, Bjørn; 2013: Using hyperspectral imaging to predict remaining shelf life of fillets

Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris; Dissing, Bjørn; Johansen, Jørn-Owe; Aune, Tone Friis; Sivertsen, Agnar; 2013: Videreutvikling av VIS/NIR spektroskopi – Bestemmelse av kvalitet

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar; Wold, Jens-Petter; Ottestad, Silje; Böcker, Ulrike; Carlehög, Mats; Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Gundersen, Bjørn; 2012: Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; 2012: Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsen, Agnar; Wang, Pål Anders; 2012: Blodtapping av torsk - bløggemetoder og tid før bløgging eller direktesløying

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Heia, Karsten; 2012: Effects of heme oxidation states on spectral variations of Atlantic slmon (Salmo salar L.) during cold storage

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Sivertsen, Agnar H.; Sivertsen, Agnar; Eilertsen, Guro; Eilertsen, Guro; Heia, Karsten; 2011: Classification of fresh Atlantic salmon according to the type of atmosphere packaging used during storage

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Sivertsen, Agnar H.; Sivertsen, Agnar; Eilertsen, Guro; Eilertsen, Guro; Heia, Karsten; 2011: Use of hyperspectral imaging for classifying fresh salmon (Salmo salar L.)according to the type packaging used during storage

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; 2011: Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1

Heia, Karsten; Ottestad, Silje; Sivertsen, Agnar; Wold, Jens-Petter; 2011: Opplevd farge og fargeutvikling i laksefilet

Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; 2010: Pre-rigor produksjon av røykelaks.Slaktestress og utbløding, effekt på pigment, farge og oksidasjon

Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Herland, Hilde; Sivertsen, Agnar; 2010: Kvalitetsmålinger på hvitfisk

Sivertsen, Agnar; Heia, Karsten; 2010: Evaluering av system for automatisk deteksjon av kveis i torskefileter

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Dahl, Reidun; Dahl, Reidun Wenche; Heia, Karsten; Heia, Karsten; 2010: Spectroscopic study of freshness loss and spoilage of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Heia, Karsten; Wold, Jens-Petter; Afseth, Nils Kristian; 2009: Status på instrumentering for objektiv kvalitetsdifferensiering av lakseprodukter

Sivertsen, Agnar; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2006: On-line sortering av filet. Anvendelse av avbildende spektroskopi

Nilsen, Heidi; Heia, Karstein; Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar; Sivertsen, Agnar; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; 2004: Spectral characterisation of cod muscle and nematodes

Heia, Karsten; 2003: Kvalitetskontroll av blåskjell

Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Sivertsen, Agnar; 2003: Imaging Spectroscopy as a tool for detection of nematodes, blood, skin remnants and black lining in cod fillets

Sivertsen, Agnar; Heia, Karsten; 2003: Måling av fyllingsgrad i legger fra kongekrabber

Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2001: Deteksjon av kveis i fiskemuskel. Evaluering av avbildene spektroskopi som metode