Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Karsten Heia

Jeg er ansatt som seniorforsker ved avdeling Sjømatindustri. Der har jeg et hovedansvar for aktiviteter knyttet til instrumentell måling av kvalitetsparametere på fisk og sjømatprodukter. Målsetningen med vår forsking og utvikling er å utvikle løsninger som kan komme næringen til nytte, både på lang og kort sikt. Det er derfor viktig for oss å ha et nært forhold til næringsaktører for å sikre at vår forskning er relevant for industrien og til syvende og sist konsumentene. Vi har over flere år jobbet tett på næringen og det siste bidraget vårt til næringen ble realisert i november 2020. Da ble Maritech Fish Skanner lansert som basert på lysmåling, avbildende spektroskopi, kan sortere rund fisk basert på art og blod i muskelen. Dette er en revolusjon for næringen som ikke kunne blitt realisert uten en aktiv deltagelse fra både forskning, leverandørindustri og næringsaktører.
Denne teknologien danner nå et godt utgangspunkt for å utvikle nye løsninger basert på lysmåling som kan gi ytterligere verdiøkning for norsk fiskerinæring.

Utover spektroskopi, tradisjonell og avbildende, jobber vi også med teknologier som magnetisk resonansavbildning, fluorescens, 3D-avbildning og enklere synssystemer. Sammen med kompetanse på bruk av maskinlæring, multivariat analyse, bildebehandling og så videre kan vi utvikle nye løsninger for fremtidens fiskerinæring.

Karsten Heia har 86 publikasjoner ved Nofima:

Har fisken noe å skjule?

Sogn-Grundvåg, Geir; Heia, Karsten

2021

Kvalitet på regnbueørret oppdrettet i sjø – holdbarhet (QIM), filetfarge og muskeltekstur

Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heia, Karsten

2021

Saltreduksjon i spord og loins stykker av klippfisk sei ved koking

Lorentzen, Grete Elisabeth; Martinsen, Gustav; Heia, Karsten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna

2020

Monitoring Thermal and Non-Thermal Treatments during Processing of Muscle Foods: A Comprehensive Review of Recent Technological Advances

Hassoun, Abdo; Ojha, Shikha; Tiwari, Brijesh; Rustad, Turid; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Cozzolino, Daniel; Bekhit, Alaa El-Din; Biancolillo, Alessandra; Wold, Jens Petter

2020

Predicting liquid loss of frozen and thawed cod from hyperspectral imaging

Anderssen, Kathryn E.; Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten

2020

Simulated trawling: Exhaustive swimming followed by extreme crowding as contributing reasons to variable fillet quality in trawl-caught Atlantic cod (Gadus morhua)

Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Heia, Karsten; Karlsson-Drangsholt, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.

2020

Ekstra tilskudd med astaxanthin i fôret til regnbueørret før sluttmodningen - Kvalitet på rogn og muskel

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Sandvik, Frode; Kaldberg, Monika; Hustad, Anette; Heia, Karsten; Siikavuopio, Sten Ivar

2020

Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk. Bedre kvaliteten på landinger av hvitfisk fra kystflåten

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris

2020

Holdbarhetskriterier for tørrfisk – forprosjekt. Faglig sluttrapport

Joensen, Sjúrður; Carlehög, Mats; Heia, Karsten; Martinsen, Gustav

2019

Tidlig innfarging av regnbueørret – kvalitet på rogn og muskel

Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Kalberg, Monica

2019

Levende levert hyse som er kontrollert slaktet gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring

Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle

2019

Differential response to air exposure in crowded and uncrowded Atlantic cod (Gadus morhua): Consequences for fillet quality.

Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn

2019

Simulated trawling: Exhaustive swimming followed by extreme crowding as contributing reasons to variable fillet quality in trawl-caught Atlantic cod (Gadus morhua)

Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Heia, Karsten; Drangsholt-Karlsson, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.

2019

In-Pack Surface Pasteurization of Capture-Based, Pre-Rigor Filleted Atlantic Cod (Gadus morhua)

Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skipnes, Dagbjørn; Sone, Izumi; Carlehög, Mats; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen

2018

Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport

Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie

2018

Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingolfsson, Olafur; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen

2018

Kjølelagring av laks og regnbueørret – kvalitet og holdbarhet

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Siikavuopio, Sten Ivar

2018

Non-invasive assessment of packaged cod freeze-thaw history by hyperspectral imaging

Washburn, Kathryn Elizabeth; Stormo, Svein Kristian; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten

2017

Modeling-assisted minimal heat processing of Atlantic cod (Gadus morhua)

Stormo, Svein Kristian; Skipnes, Dagbjørn; Sone, Izumi; Skuland, Aase Vorre; Heia, Karsten; Skåra, Torstein

2017

Blodig alvor for kvalitet på fisk

Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris

2017

Weakening Pin Bone Attachment in Fish Fillets Using High-Intensity Focused Ultrasound

Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; Þórarinsdóttir, Kristin Anna; Heia, Karsten

2017

Detection of blood in fish muscle by constrained spectral unmixing of hyperspectral images

Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Stormo, Svein Kristian

2017

Sesong og kjønnsmodning – betydning på rogn og muskelkvalitet hos ørret

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Kalberg, Monica

2017

Bløgging og holdbarhet på torsk

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian

2016

Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartlegging av kvalitetsegenskaper (AP3)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats

2016

Metoder for kvalitetsmåling på hel laks

Heia, Karsten; Wold, Jens Petter; Skjelvareid, Martin Hansen

2016

Mørke flekker i laksefilet. Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Kvellestad, Agnar Ståle; Koppang, Erling Olaf; Åsli, Magnus; Krasnov, Aleksei; Dessen, Jens-Erik; Moreno, Helena Maria; Valen, Elin Christine; Gannestad, Kjellrun Hoås; Gjerde, Bjarne; Taksdal, Torunn; Bæverfjord, Grete; Meng, Yuqiong; Heia, Karsten; Wold, Jens Petter; Borderias, A.J.; Moghadam, Hooman; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne

2015

Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten

2014

Quality consequences of bleeding fish after capture

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Akse, Leif; Nilsen, Heidi

2014

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Svåsand, Terje; Albretsen, Jon; Asplin, Lars; Aure, Jan; Bang-Jensen, Britt; Bannister, Raymond; Bjørn, Pål Arne; Dahle, Geir; Ervik, Arne S; Fjelldal, Per-Gunnar*; Finstad, Bengt; Glover, Kevin; Grøsvik, Bjørn Einar; Hansen, Pia Kupka; Hansen, Tom; Heino, Mikko; Husa, Vivian; Jansen, Peder Andreas; Jimenez, Daniel; Johnsen, Ingrid Askeland; Jørstad, Knut; Karlsbakk, Egil; Karlsen, Ørjan; Kristoffersen, Anja; Llinnares, Rosa Maria Serra; Madhun, Abdullah; Mortensen, Stein; Craig, Morton; Nilsen, Rune; Otterå, Håkon; Patel, Sonal; Sæther, Bjørn-Steinar; Samuelsen, Ole B.; Sandvik, Anne; Skardhamar, Jofrid; Skiftesvik, Anne Berit; Skilbrei, Ove; Skaala, Øystein; Skår, Cecilie; Stien, Lars H.; Uglem, Ingebrigt; van der Meeren, Terje; Wennevik, Vidar Taranger, Geir Lasse (ed.); Kvamme, Bjørn Olav (ed.); Kristiansen, Tore (ed.); Boxaspen, Karin Kroon (ed.)

2014

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012

Asplin, Lars; Aure, Jan; Bannister, Raymond; Bjørn, Pål Arne; Boxaspen, Karin Kroon; Dahle, Geir; Ervik, Arne S; Finstad, Bengt; Glover, Kevin A.; Grøsvik, Bjørn Einar; Hansen, Pia Kupka; Heino, Mikko; Husa, Vivian; Jansen, P. A.; Johnsen, Ingrid Askeland; Jørstad, Knut Eirik; Karlsbakk, Egil; Karlsen, Ørjan; Kristiansen, Tore S; Kvamme, Bjørn Olav; Llinares, Rosa Maria Serra; Madlhun, Abdullah; Meeren, Terje van der; Mortensen, Stein; Morton, Craig; Nilsen, Rune; Otterå, Håkon; Patel, Sonal; Sæther, Bjørn-Steinar; Samuelsen, Ole Bent; Skaala, Øystein; Skår, Cecilie; Skilbrei, Ove; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje; Taranger, Geir Lasse; Uglem, Ingebrigt; Wennevik, Vidar

2013

Kvalitetsavvik sildefilet. Sluttrapport

Roth, Bjørn; Heia, Karsten; Skåra, Torstein; Sone, Izumi; Birkeland, Sveinung; Jakobsen, Ronny Andre; Evensen, Tor Hatten; Akse, Leif

2013

Videreutvikling av VIS/NIR spektroskopi – Bestemmelse av kvalitet

Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris; Dissing, Bjørn; Johansen, Jørn-Owe; Aune, Tone Friis; Sivertsen, Agnar Holten

2013

Kvalitetsavvik sildefilet. Spektroskopisk karakterisering av blodinnhold

Heia, Karsten; Dissing, Bjørn; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris

2013

Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif

2012

Blodtapping av torsk - bløggemetoder og tid før bløgging eller direktesløying

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsen, Agnar Holten; Wang, Pål Anders

2012

Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens Petter; Ottestad, Silje; Böcker, Ulrike; Carlehög, Mats; Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Gundersen, Bjørn

2012

Endpoint temperature of heat-treated surimi can be measured by visible spectroscopy

Stormo, Svein Kristian; Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Skipnes, Dagbjørn

2012

Automatic nematode detection in cod fillets (Gadus morhua L.) by hyperspectral imaging

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Hindberg, Kristian; Godtliebsen, Fred

2012

Classification of fresh Atlantic salmon (Salmo salar L.) fillets stored under different atmospheres by hyperspectral imaging

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Heia, Karsten

2012

Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten

2011

Opplevd farge og fargeutvikling i laksefilet

Heia, Karsten; Ottestad, Silje; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens Petter

2011

Automatic Nematode Detection in Cod Fillets (Gadus Morhua) by Transillumination Hyperspectral Imaging

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Nilsen, Heidi

2011

Kvalitetsmålinger på hvitfisk

Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Herland, Hilde; Sivertsen, Agnar Holten

2010

Pre-rigor produksjon av røykelaks.Slaktestress og utbløding, effekt på pigment, farge og oksidasjon

Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav

2010

Basic Composition:Rapid Methodologies

Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Esaiassen, margrethe

2009

The absolute sensitivity of digital colour cameras

Sigernes, Fred; Dyrland, Margit Elisabeth; Peters, Nail John; Lorentzen, Dag Arne; Svenøe, T; Heia, Karsten; Chernouss, S; Deehr, CS; Kosch, M.J.

2009

Ridge detection with application to automatic fish fillet inspection

Sivertsen, Agnar Holten; Chu, CK; Wang, LC; Godtliebsen, Fred; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi

2009

Sensitivity calibration of digital colour cameras for auroral imaging

Sigernes, Fred; Holmes, Jeffrey Morgan; Dyrland, Margit Elisabeth; Lorentzen, Dag Arne; Svenøe, T; Heia, Karsten; Aso, T.; Chernouss, S; Deehr, CS

2008

Effects of single wavelength selection for anisakid roundworm larvae detection through multispectral imaging

Stormo, Svein Kristian; Sivertsen, Agnar; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Elvevoll, Edel Oddny

2007

Detection of nematodes in cod (Gadus morhua) fillets by imaging spectroscopy

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Wold, Jens Petter; Nilsen, Heidi

2007

On-line sortering av filet. Anvendelse av avbildende spektroskopi

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi

2006

Multisensor for fish quality determination

Olafsdottir, Gudrun; Nesvadba, Paul; DiNatale, Corrado; Careche, Mercedes; Oehlenscläger, Jörg; Tryggvadottir, Soffia; Schubring, Reinhard; Kroeger, Michael; Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; Macagnano, Antonella; Jørgensen, Bo

2004

Compounds of parasitic roundworm absorbing in the visible region: Target molecules for detection of roundworm in Atlantic cod

Stormo, Svein Kristian; Ernstsen, Arild; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Elvevoll, Edel Oddny

2004

Måling av fyllingsgrad i legger fra kongekrabber

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten

2003

Visible / Near Infrared Spectroscopy – A New Tool for the Evaluation of fish freshness?

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Sigernes, Fred

2002

Multipurpose spectral imager

Sigernes, Fred; Lorenzen, Dag; Heia, Karsten; Svenoe, T

2000