Karin S Tranøy

Næringsmiddeltekniker+47 51 84 46 30
karin.tranoy@nofima.no
Stavanger

Karin S Tranøy

Næringsmiddeltekniker

Relatert innhold

  • CV
  • Prosjekter

Biografi Karin S Tranøy

Fagområde Jeg har tverrfaglig erfaring innen produktutvikling, emballasje, prosess, enkle mikrobiologiske og kjemiske analyser. Jeg har også mange års erfaring i det interne sensoriske panelet. Utdanning: Norges Hermetikkfagskole