Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner

Biografi Kari Steiro

Jeg er senioringeniør i Nofima, her har jeg jobbet siden 1993. Mine fagområder er immunologi, virologi og molekylærgenetikk med hovedvekt på celler. Spesielle interesser inkluderer cellearbeid på laks og nye arter(torsk, steinbit, pigvar) og metode-etablering, samt primærceller og etablering av nye cellelinjer, samt molekylærgenetiske metoder. Startet laboratorie utdanning ved Guy’s Group of Hospitals i London (1976) med Sertificate in Ordinary Laboratory Sciences ved King’s College (1978) (hovedvekt på hematologi og histologi). Jeg er utdannet bioingeniør ved Rikshospitalet (ferdig 1981) Videreutdanning i molekylærgenetikk 2005 (20 vekttall). Tidligere yrkeserfaring som ingeniør ved Institutt for Generell og Revmatologisk Immunologi,Rikshospitalet (1981-1984). 9 år ved Norges Veterinær Høgskole -immunologisk avdeling (1984-1993) med div immunologiske teknikker innen forskning (lymfocytt-studier, Flowcytometri, vevstyping, ELISA, samt eldre immunologiske teknikker.

Kari har 8 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Seppola, Marit; Mikkelsen, Helene; Johansen, Audny; Steiro, Kari; Myrnes, Bjørnar; Nilsen, Inge Waller; 2015: Ultrapure LPS induces inflammatory and antibacterial responses attenuated invitro by exogenous sera in Atlantic cod and Atlantic salmon

Jensen, Ingvill; Steiro, Kari; Sommer, Ann Inger; Mennen, Saskia; Johansen, Audny; Sandaker, Elin Kristianne; Seppola, Marit; 2013: Establishing a cell line from Atlantic cod as a novel tool for in vitro studies

Jensen, Ingvill; Seppola, Marit; Steiro, Kari; Sandaker, Elin Kristianne; Mennen, Saskia; Sommer, Ann Inger; 2009: Susceptibility of Atlantic cod Gadus morhua juveniles to different routes of experimental challenge with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV)

Seppola, Marit; Larsen, Atle Noralf; Steiro, Kari; Robertsen, Børre; Jensen, Ingvill; Jensen, Ingvill; 2008: Characterisation and expression analysis of the interleukin genes, IL-1 beta, IL-8 and IL-10, in Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Seppola, Marit; Stenvik, Jørgen; Steiro, Kari; Solstad, Therese; Robertsen, Børre; Jensen, Ingvill; Jensen, Ingvill; 2007: Sequence and expression analysis of an interferon stimulated gene (ISG15) from Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Espelid, Sigrun; Steiro, Kari; Johansen, Audny; 2003: Mitogenic responses of leukocytes from the spotted wolffish (Anarhichas minor Olafsen)

Jørgensen, Jorunn B; Johansen, Lill-Heidi; Steiro, Kari; Johansen, Audny; 2003: CpG DNA Induces Protective Antiviral Immune Responses in Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Pedersen, Guro M.; Gildberg, Asbjørn; Steiro, Kari; Olsen, Ragnar Ludvig; 2003: Histone-like proteins from Atlantic cod milt: Stimulatory effect on Atlantic salmon leucocytes in vivo and in vitro