Relatert innhold

  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Jascha Gerwins har 5 publikasjoner ved Nofima:

Nytt S-CCS konsept for oppdrett av laks - Postsmoltproduksjon i FishGLOBE

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Stiller, Kevin Torben; Shahzad , Khurram; Reiten, Britt Kristin Megård; Marchenko, Yuriy; Gerwins, Jascha; Radonjic, Filip Strand; Eckel, Bernhard; Lazado, Carlo C.; Berge, Arne

2020

The effects of ozone on Atlantic salmon post-smolt in brackish water — Establishing welfare indicators and thresholds

Stiller, Kevin Torben; Kolarevic, Jelena; Lazado, Carlo C.; Gerwins, Jascha; Good, Christopher; Summerfelt, Steven T.; Mota, Vasco C.; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2020

Molecular and physiological responses to long-term carbon dioxide exposure in Atlantic salmon (Salmo salar)

Mota, Vasco C.; Nilsen, Tom Ole; Gerwins, Jascha; Gallo, Michele; Kolarevic, Jelena; Krasnov, Aleksei; Terjesen, Bendik Fyhn

2020

The effects of carbon dioxide on growth performance, welfare, and health of Atlantic salmon post-smolt (Salmo salar) in recirculating aquaculture systems

Mota, Vasco C.; Nilsen, Tom Ole; Gerwins, Jascha; Gallo, Michele; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Summerfelt, Steven T.; Terjesen, Bendik Fyhn

2019

The effect of carbon dioxide on fish growth performance in recirculating aquaculture systems

Stiller, Kevin Torben; Nilsen, Tom Ole; Mota, Vasco C.; Gerwins, Jascha; Gallo, Michele; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Summerfelt, Steven T.; Terjesen, Bendik Fyhn

2018