Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Jan Thomas Rosnes

Jeg har vært ansatt i Nofima siden 1993 og har arbeidet med forskjellige problemstillinger knyttet til mikroorganismers innvirkning på matvarer. Forskningsområdene har omfattet kontroll av vekst og overlevelse av sykdomsfremkallende mikroorganismer, men jeg arbeider også med mikroorganismer som gir nedsatt kvalitet. Når industrien tar i bruk forskjellig type teknologi for å konservere eller forlenge holdbarheten deltar jeg med risikovurderinger for å sikre mattryggheten. Et hovedområde har vært varmebehandlete matvarer og utfordringen her er varmetolerante sporedannende bakterier. Doktorgraden tok jeg på Universitetet i Bergen innenfor feltet oljemikrobiologi. Gjennom de 10 siste årene har jeg hatt gitt undervisning på forskjellige høyskoler og de siste årene har jeg undervist i næringsmiddelmikrobiologi ved Universitet i Stavanger.

Jan Thomas har 30 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Vasile, Cornelia; Sivertsvik, Morten; Mitelut, Amalia Carmen; Brebu, Mihai Adrian; Stoleru, Elena; Rosnes, Jan Thomas; Tanase, Elisabeta Elena; T?nase, Elisabeta Elena; Khan, Waqas; Khan, Waqas; Pamfil, Daniela; Cornea, Calina Petruta; Cornea, C?lina Petru?a; Irimia, Anamaria; Popa, Mona Elena; 2017: Comparative analysis of the composition and active property evaluation of certain essential oils to assess their potential applications in active food packaging

Râp?, Maria; Mitelu?, Amalia Carmen; T?nase, Elisabeta Elena; Grosu, Elena; Popescu, Paul; Popa, Mona Elena; Rosnes, Jan Thomas; Sivertsvik, Morten; Darie-Ni??, Raluca Nicoleta; Vasile, Cornelia; 2016: Influence of chitosan on mechanical, thermal, barrier and antimicrobial properties of PLA-biocomposites for food packaging

Skåra, Torstein; Rosnes, Jan Thomas; 2016: Emerging Methods and Principles in Food Contact Surface Decontamination/Prevention

Grönqvist, Sonja; Skipnes, Dagbjørn; Ohlsson, Thomas; Rosnes, Jan Thomas; 2014: Use of α-amylase and heat transfer modeling to assess the thermal pasteurization of fried fish burgers

Skåra, Torstein; Valdramidis, Vasilis P; Rosnes, Jan Thomas; Noriega, Estefania; Van Impe, Jan FM; 2014: A novel model to assess the efficacy of steam surface pasteurization of cooked surimi gels inoculated with realistic levels of Listeria innocua

Løvdal, Irene stranden; Granum, Per Einar; Rosnes, Jan Thomas; Løvdal, Trond Karsten; 2013: Activation of Bacillus spores at moderately elevated temperatures (30-33 C)

Hovda, Maria Befring; Fontanillas, Ramon; McGurk, Charles; Obach, Alex; Rosnes, Jan Thomas; 2012: Seasonal variations in the intestinal microbiota of farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Løvdal, Irene stranden; From, Cecilie; Madslien, Elisabeth; Romundset, Kristin Cecilia Saue; Klufterud, Elin; Rosnes, Jan Thomas; Granum, Per Einar; 2012: Role of the gerA operon in L-alanine germination of Bacillus licheniformis spores

Rosnes, Jan Thomas; Fernandez, P; Periago, P.M.; Skåra, Torstein; 2012: Microorganisms of relevance in thermally processed foods

Skåra, Torstein; Cappuyns, Astrid M; Van Derlinden, Eva; Rosnes, Jan Thomas; Valdramidis, Vasilis P; Van Impe, Jan FM; 2012: Growth Kinetics of Listeria Isolated from Salmon and Salmon Processing Environment: Single Strains versus Cocktails

Skåra, Torstein; Rosnes, Jan Thomas; Leadley, C; 2012: Microbial decontamination of seafood

Løvdal, Irene stranden; Hovda, Maria Befring; Granum, Per Einar; Rosnes, Jan Thomas; 2011: Promoting Bacillus cereus spore germination for subsequent inactivation by mild heat treatment

Rosnes, Jan Thomas; Skåra, Torstein; Skipnes, Dagbjørn; 2011: Recent Advances in Minimal Heat Processing of Fish: Effects on Microbiological Activity and Safety

Skåra, Torstein; Cappuyns, Astrid M; Olsen, Sissel Oddveig; Van Derlinden, Eva; Rosnes, Jan Thomas; Olsen, Øystein; Van Impe, Jan FM; Valdramidis, Vasilis P; 2011: A thermodynamic approach to assess a cellular mechanism of inactivation and the thermal resistance of Listeria innocua

Skåra, Torstein; Cappuyns, Astrid M; Van Derlinden, Eva; Rosnes, Jan Thomas; Valdramidis, Vasilis P; Van Impe, Jan FM; 2011: Quantifying the combined effect of salt and temperature on the growth of Listeria strains isolated from salmon and salmon processing environments

Lunestad, Bjørn Tore; Levsen, Arne; Rosnes, Jan Thomas; 2010: Monitoring pathogens in fish production chains

Hovda, Maria Befring; Lunestad, Bjørn Tore; Fontanillas, Ramon; Rosnes, Jan Thomas; 2007: Molecular characterisation of the intestinal microbiota of farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Hovda, Maria Befring; Lunestad, Bjørn Tore; Sivertsvik, Morten; Rosnes, Jan Thomas; 2007: Characterisation of the bacterial flora of modified atmosphere packaged farmed Atlantic cod (Gadus morhua) by PCR-DGGE of conserved 16S rRNA gene regions

Hovda, Maria Befring; Sivertsvik, Morten; Lunestad, Bjørn Tore; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rosnes, Jan Thomas; 2007: Characterisation of the dominant bacterial population in modified atmosphere packaged farmed halibut (Hippoglossus hippoglossus) based on 16S rDNA-DGGE

Hovda, Maria Befring; Sivertsvik, Morten; Lunestad, Bjørn tore; Rosnes, Jan Thomas; 2007: Microflora assessments using PCR-Denaturing gradient gel electrophoresis of ozone-treated and modified-atmosphere-packaged farmed cod fillets

Lunestad, Bjørn-Tore; Nesse, Live; Lassen, Jørgen Fr; Svihus, Birger; Nesbakken, Truls; Fossum, Kåre; Rosnes, Jan Thomas; Kruse, Hilde; Yazdankhah, Siamak Pour; 2007: Salmonella in fish feed; occurrence and implications for fish and human health in Norway

Rudi, Knut; Kleiberg, Gro haugvaldstad; Heiberg, Ragnhild; Rosnes, Jan Thomas; 2007: Rapid identification and classification of bacteria by 16S rDNA restriction fragment melting curve analyses (RFMCA)

Rosnes, Jan Thomas; Kleiberg, Gro haugvaldstad; Sivertsvik, Morten; Lunestad, Bjørn Tore; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2006: Effect of modified atmosphere packaging and superchilled storage on the shelf-life of farmed ready-to-cook spotted wolf-fish (Anarhichas minor)

Sivertsvik, Morten; Jeksrud, Willy K.; Vågane, Åsvald; Rosnes, Jan Thomas; 2004: Solubility and absorption rate of carbon dioxide into non-respiring foods. Part 1: Development and validation of experimental apparatus using a manometric method

Sivertsvik, Morten; Rosnes, Jan Thomas; Jeksrud, Willy K.; Rosnes, Jan Thomas; 2004: Solubility and absorption rate of carbon dioxide into non-respiring foods. Part 2: Raw fish filets

Rosnes, Jan Thomas; Vorre, Aase; Folkvord, Lindis; Hovda, Margrethe; Fjæra, Svein Olav; Skjervold, Per Olav; 2003: Effects of pre-, in- and post-rigor filleted Atlantic salmon (Salmo salar)on microbial spoilage and quality characteristics during chilled storage

Sivertsvik, Morten; Rosnes, Jan Thomas; Kleiberg, Gro haugvaldstad; 2003: Effect of modified atmosphere packaging and superchilled storage on the microbial and sensory quality of Atlantic salmon (Salmo salar) fillets

Nissen, Hilde; Rosnes, Jan Thomas; Brendehaug, Johanne; Kleiberg, Gro haugvaldstad; 2002: Safety evaluation of sous vide-processed ready meals

Sivertsvik, Morten; Rosnes, Jan Thomas; Jeksrud, Willy K.; 2002: A review of modified atmosphere packaging of fish and fishery products - significance of microbial growth, activities and safety

Skipnes, Dagbjørn; Øines, Sigurd; Rosnes, Jan Thomas; Skåra, Torstein; 2002: Heat transfer in vacuum packed mussels (Mytilus edulis) during thermal processing

Jan Thomas har 18 andre publikasjoner i Cristin:

Rosnes, Jan Thomas; Skipnes, Dagbjørn; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2017: Næringsrik ferdigmat – hjemmelaget og industriprodusert

Rosnes, Jan Thomas; 2017: Gi ferdigmat til eldre - det har de godt av

Tranulis, Michael; Kapperud, Georg; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, E; Vold, Line; Wasteson, Yngvild; 2017: CWD – update statement. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Joner, Erik; Skjerve, E; Sundheim, Leif; Tronsmo, Arne; Wasteson, Yngvild; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Vold, Line; 2017: Risk assessment of microorganisms in biostimulants. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Hansen, Helge; Kapperud, Georg; Mysterud, Atle; Solberg, Erling Johan; Strand, Olav; Tranulis, Michael; Ytrehus, Bjørnar; Gulbrandsen, Maria; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, E; Vold, Line; Wasteson, Yngvild; 2017: CWD in Norway – a state of emergency for the future of cervids (Phase II). Opinion of the panel on Biological Hazards

Skipnes, Dagbjørn; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Rosnes, Jan Thomas; 2016: Næringsrik ferdigmat

Rosnes, Jan Thomas; 2016: Mat for alle ganer

Tranulis, Michael; Tryland, Morten; Kapperud, Georg; Skjerve, E; Gudding, Roar; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Vold, Line; Yazdankhah, Siamak Pour; 2016: CWD in Norway. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Yazdankhah, Siamak Pour; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, E; Vold, Line; Wasteson, Yngvild; 2016: Risk assessment of specific strains of Lactobacillus acidophilus used as "other substances". Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Yazdankhah, Siamak Pour; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, E; Vold, Line; Wasteson, Yngvild; 2016: Risk assessment of specific strains of Lactobacillus rhamnosus used as "other substances". Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Frølich, Wenche; Iversen, Per Ole; Lyche, Jan Ludvig; Dahl, Knut Helkås; Steffensen, Inger-Lise; Eckner, Karl; Kapperud, Georg; Lunestad, Bjørn Tore; Rosnes, Jan Thomas; 2014: Benefit and risk assessment of increasing potassium by replacement of sodium chloride with potassium chloride in industrial food production

Rosnes, Jan Thomas; Skipnes, Dagbjørn; 2014: Sous vide - varmebehandling med svært lave temperaturer

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Rosnes, Jan Thomas; Julshamn, Kåre; 2013: Kjøkkenprodusert eller ferdigrett – er det næringsinnhold igjen?

Rosnes, Jan Thomas; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Julshamn, Kåre; 2013: Det er næring i ferdigmat!

Rosnes, Jan Thomas; Kleiberg, Gro haugvaldstad; 2013: Kan Listeria vokse i spiseklar sjømat? – dokumentasjon forventes

Hansen, Jorunn sofie; Savitri, Sari; Skipnes, Dagbjørn; Rosnes, Jan Thomas; 2012: Varmebehandling av oppdrettslaks bryter ned proteiner og endrer råvarens kvalitet

Nesse, Live Lingaas; Rimstad, Espen; Ringø, Einar; Rosnes, Jan Thomas; 2012: Risk Assessment Regarding Processing Requirements of By-Products for Use in Fish Feed

Skåra, Torstein; Rosnes, Jan Thomas; Sivertsvik, Morten; 2002: Safe and sound: minimally processed fish products