Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Jan Thomas Rosnes

Jeg har vært ansatt i Nofima siden 1993 og har arbeidet med forskjellige problemstillinger knyttet til mikroorganismers innvirkning på matvarer. Forskningsområdene har omfattet kontroll av vekst og overlevelse av sykdomsfremkallende mikroorganismer, men jeg arbeider også med mikroorganismer som gir nedsatt kvalitet. Når industrien tar i bruk forskjellig type teknologi for å konservere eller forlenge holdbarheten deltar jeg med risikovurderinger for å sikre mattryggheten. Et hovedområde har vært varmebehandlete matvarer og utfordringen her er varmetolerante sporedannende bakterier. Doktorgraden tok jeg på Universitetet i Bergen innenfor feltet oljemikrobiologi. Gjennom de 10 siste årene har jeg hatt gitt undervisning på forskjellige høyskoler og de siste årene har jeg undervist i næringsmiddelmikrobiologi ved Universitet i Stavanger.

Jan Thomas Rosnes har 82 publikasjoner ved Nofima:

Sluttrapport VårMat.- VårMat - strategisk satsing på persontilpasset mat 2018-2020

Rognså, Guro Helgesdotter; Ueland, Øydis; Lindberg, Diana; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Alm, Siril; Iversen, Stian Gjerstad; Rosnes, Jan Thomas; Rud, Ida; Varela, Paula

2021

Hvilken mat vil du trenge når du blir syk eller gammel?

Rosnes, Jan Thomas; Skuland, Aase Vorre; Iversen, Stian Gjerstad

2020

E-commerce of Seafood – A Review of Existing Research

Voldnes, Gøril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Alm, Siril; Nyrud, Thomas; Rosnes, Jan Thomas

2020

Perspectives on personalised food

Ueland, Øydis; Kirkhus, Bente; Lindberg, Diana; Rosnes, Jan Thomas; Rud, Ida; Varela, Paula

2020

Perspectives on personalised food

Ueland, Øydis; Altintzoglou, Themistoklis; Kirkhus, Bente; Lindberg, Diana; Rognså, Guro Helgesdotter; Rosnes, Jan Thomas; Rud, Ida; Varela-Tomasco, Paula Alejandra

2020

CWD - Statement 2018. Statement from the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Kapperud, Georg; Tranulis, Michael A.; Yazdankhah, Siamak Pour; Eckner, Karl Friedrich; Lassen, Jørgen Fredrik; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Olaug Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2018

Antioxidant/Antibacterial Electrospun Nanocoatings Applied onto PLA Films

Munteanu, Bogdanel Sivestru; Sacarescu, Liviu; Vasiliu, Ana-Lavinia; Hitruc, Gabriela Elena; Pricope, Gina M; Sivertsvik, Morten; Rosnes, Jan Thomas; Vasile, Cornelia

2018

Listeria monocytogenes - vurdering av helseråd til gravide og andre utsatte grupper. Uttalelse fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Skjerdal, Olaug Taran; Eckner, Karl Friedrich; Grahek-Ogden, Danica; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fredrik; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Rosnes, Jan Thomas; Robertson, Lucy; Skjerve, Eystein; Wasteson, Yngvild

2018

Konsistenstilpasset mat: Ny internasjonal standard

Rosnes, Jan Thomas; Rognså, Guro Helgesdotter

2018

The link between antimicrobial resistance and the content of potentially toxic metals in soil and fertilising Products. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Wasteson, Yngvild; Skjerve, Eystein; Yazdankhah, Siamak Pour; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Vold, Line

2017

Comparative Analysis of Two Bioplasticizers Used to Modulate the Properties of PLA Biocomposites

Rapa, Maria; Nita, Raluca Nicoleta Darie; Irimia, Anamaria; Sivertsvik, Morten; Rosnes, Jan Thomas; Trifoi, Ancuta Roxana; Vasile, Cornelia; Tanase, Elisabeta Elena; Gherman, Timea; Popa, Mona Elena; Mitelut, Amalia Carmen

2017

Må du få laksen inn med teskje?

Rosnes, Jan Thomas; Prabhu, Leena

2017

CWD in Norway – a state of emergency for the future of cervids (Phase II). Opinion of the panel on Biological Hazards

Hansen, Helge; Kapperud, Georg; Mysterud, Atle; Solberg, Erling Johan; Strand, Olav; Tranulis, Michael A.; Ytrehus, Bjørnar; Gulbrandsen, Maria; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2017

Risk assessment of microorganisms in biostimulants. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Joner, Erik; Skjerve, Eystein; Sundheim, Leif; Tronsmo, Arne; Wasteson, Yngvild; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Vold, Line

2017

CWD – update statement. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Tranulis, Michael A.; Kapperud, Georg; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2017

Comparative analysis of the composition and active property evaluation of certain essential oils to assess their potential applications in active food packaging

Vasile, Cornelia; Sivertsvik, Morten; Mitelut, Amalia Carmen; Brebu, Mihai Adrian; Stoleru, Elena; Rosnes, Jan Thomas; Tănase, Elisabeta Elena; Khan, Waqas; Pamfil, Daniela; Cornea, Călina Petruţa; Irimia, Anamaria; Popa, Mona Elena

2017

Næringsrik ferdigmat – hjemmelaget og industriprodusert

Rosnes, Jan Thomas; Skipnes, Dagbjørn; Grini, Ida Synnøve Bårvåg

2017

Health risk assessment of a food supplement containing Lactobacillus reuteri Protectis®. Scientific Opinion of the Panel on biological hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Narvhus, Judith; Lassen, Jørgen Fr; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Yazdankhah, Siamak Pour; Wasteson, Yngvild

2016

Guidance document for risk assessments of microorganisms used as “other substances” in food supplements and other food. Report of the Panel for Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Yazdankhah, Siamak Pour; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2016

Risk assessment of specific strains of Bifidobacterium spp. used as "other substances". Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Yazdankhah, Siamak Pour; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2016

Risk assessment of Lactococcus lactis W58 used as "other substances". Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Yazdankhah, Siamak Pour; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2016

Risk assessment of Streptococcus thermophilus used as "other substances". Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Yazdankhah, Siamak Pour; Wasteson, Yngvild

2016

Risk assessment of Bacillus coagulans used as "other substances". Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Yazdankhah, Siamak Pour; Wasteson, Yngvild

2016

Risk assessment of Lactobacillus casei W56 used as "other substances". Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Yazdankhah, Siamak Pour; Wasteson, Yngvild

2016

Risk assessment of Lactobacillus helveticus Rosell-52 ND used as "other substances". Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Yazdankhah, Siamak Pour; Wasteson, Yngvild

2016

Risk assessment of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus used as "other substances". Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Yazdankhah, Siamak Pour; Wasteson, Yngvild

2016

Risk assessment of Lactobacillus salivarius W24 used as "other substances". Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Yazdankhah, Siamak Pour; Wasteson, Yngvild

2016

Risk assessment of Lactobacillus paracasei 8700:2 used as "other substances". Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Yazdankhah, Siamak Pour; Wasteson, Yngvild

2016

Risk assessment of specific strains of Lactobacillus plantarum used as "other substances". Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Yazdankhah, Siamak Pour; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2016

Risk assessment of specific strains of Lactobacillus rhamnosus used as "other substances". Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Yazdankhah, Siamak Pour; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2016

Risk assessment of specific strains of Lactobacillus acidophilus used as "other substances". Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Yazdankhah, Siamak Pour; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2016

CWD in Norway. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Tranulis, Michael A.; Tryland, Morten; Kapperud, Georg; Skjerve, Eystein; Gudding, Roar; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Vold, Line; Yazdankhah, Siamak Pour; Wasteson, Yngvild

2016

Influence of chitosan on mechanical, thermal, barrier and antimicrobial properties of PLA-biocomposites for food packaging

Râpă, Maria; Miteluţ, Amalia Carmen; Tănase, Elisabeta Elena; Grosu, Elena; Popescu, Paul; Popa, Mona Elena; Rosnes, Jan Thomas; Sivertsvik, Morten; Darie-Niţă, Raluca Nicoleta; Vasile, Cornelia

2016

Næringsrik ferdigmat

Skipnes, Dagbjørn; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Rosnes, Jan Thomas

2016

Assessment of the transfer of antimicrobial resistance between pets and humans in Norway. Opinion of the Panel on biological hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Wasteson, Yngvild; Skjerve, Eystein; Grønvold, Anne-Mette; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Vold, Line; Yazdankhah, Siamak Pour

2015

Assessment of antimicrobial resistance in the food chains in Norway. Scientific Opinion of the Panel on microbiological hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Yazdankhah, Siamak Pour; Grahek-Ogden, Danica; Hjeltnes, Brit; Langsrud, Solveig; Lassen, Jørgen Fr; Norström, Madelaine; Sunde, Marianne; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2015

Guidelines for assessment of safety aspects of probiotic (food) Products. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Yazdankhah, Siamak Pour; Eckner, Karl Fredrich; Halvorsen, Ragnhild; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2014

Benefit and risk assessment of increasing potassium by replacement of sodium chloride with potassium chloride in industrial food Production. Opinion of the Scientific Steering Committee

Frølich, Wenche; Dahl, Knut Helkås; Eckner, Karl Fredrich; Iversen, Per Ole; Kapperud, Georg; Lunestad, Bjørn Tore; Lyche, Jan Ludvig; Rosnes, Jan Thomas; Steffensen, Inger-Lise; Andreassen, Åshild Kristine; Arukwe, Augustine; Bernhoft, Aksel; Haugen, Margaretha; Hemre, Gro Ingunn; Källqvist, Torsten; Krogdahl, Åshild; Lassen, Jørgen Fr; Næss, Bjørn; Skåre, Janneche Utne; Sundheim, Leif; Torrissen, Ole; Østerås, Olav; Alexander, Jan

2014

Assessment of infant formula and follow-on formula supplemented with Lactobacillus fermentum CECT5716. Opinion of the Panel on (or the Scientific Committee) of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Lassen, Jørgen Fr; Yazdankhah, Siamak Pour; Narvhus, Judith; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2014

Sous vide - varmebehandling med svært lave temperaturer

Rosnes, Jan Thomas; Skipnes, Dagbjørn

2014

Kjøkkenprodusert eller ferdigrett – er det næringsinnhold igjen?

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Rosnes, Jan Thomas; Julshamn, Kåre

2013

Det er næring i ferdigmat!

Rosnes, Jan Thomas; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Julshamn, Kåre

2013

Activation of Bacillus spores at moderately elevated temperatures (30-33 C)

Løvdal, Irene Stranden; Granum, Per Einar; Rosnes, Jan Thomas; Løvdal, Trond Karsten

2013

Risk assessment regarding processing requirements of by-products from aquaculture for use in fish feed. Opinion of the Panel on Animal Feed of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Nesse, Live Lingaas; Rimstad, Espen; Ringø, Einar; Rosnes, Jan Thomas; Svihus, Birger; Raa, Jan; Aursand, Marit; Torstensen, Bente Elisabeth; Ørnsrud, Robin; Bernhoft, Aksel

2012

Varmebehandling av oppdrettslaks bryter ned proteiner og endrer råvarens kvalitet

Hansen, Jorunn sofie; Savitri, Sari; Skipnes, Dagbjørn; Rosnes, Jan Thomas

2012

Risk Assessment Regarding Processing Requirements of By-Products for Use in Fish Feed

Nesse, Live Lingaas; Rimstad, Espen; Ringø, Einar; Rosnes, Jan Thomas

2012

Growth Kinetics of Listeria Isolated from Salmon and Salmon Processing Environment: Single Strains versus Cocktails

Skåra, Torstein; Cappuyns, Astrid M; Van Derlinden, Eva; Rosnes, Jan Thomas; Valdramidis, Vasilis P; Van Impe, Jan FM

2012

Microorganisms of relevance in thermally processed foods

Rosnes, Jan Thomas; Fernandez, P; Periago, P.M.; Skåra, Torstein

2012

Role of the gerA operon in L-alanine germination of Bacillus licheniformis spores

Løvdal, Irene Stranden; From, Cecilie; Madslien, Elisabeth; Romundset, Kristin Cecilia Saue; Klufterud, Elin; Rosnes, Jan Thomas; Granum, Per Einar

2012

Seasonal variations in the intestinal microbiota of farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Hovda, Maria Befring; Fontanillas, Ramon; McGurk, Charles; Obach, Alex; Rosnes, Jan Thomas

2012

Quantifying the combined effect of salt and temperature on the growth of Listeria strains isolated from salmon and salmon processing environments

Skåra, Torstein; Cappuyns, Astrid M; Van Derlinden, Eva; Rosnes, Jan Thomas; Valdramidis, Vasilis P; Van Impe, Jan FM

2011

A thermodynamic approach to assess a cellular mechanism of inactivation and the thermal resistance of Listeria innocua

Skåra, Torstein; Cappuyns, Astrid M; Johnsen, Sissel o.; Van Derlinden, Eva; Rosnes, Jan Thomas; Olsen, Øystein; Van Impe, Jan FM; Valdramidis, Vasilis P

2011

Promoting Bacillus cereus spore germination for subsequent inactivation by mild heat treatment

Løvdal, Irene stranden; Hovda, Maria Befring; Granum, Per Einar; Rosnes, Jan Thomas

2011

Monitoring pathogens in fish production chains

Lunestad, Bjørn Tore; Levsen, Arne; Rosnes, Jan Thomas

2010

Characterisation of the dominant bacterial population in modified atmosphere packaged farmed halibut (Hippoglossus hippoglossus) based on 16S rDNA-DGGE

Hovda, Maria Befring; Sivertsvik, Morten; Lunestad, Bjørn Tore; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rosnes, Jan Thomas

2007

Molecular characterisation of the intestinal microbiota of farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Hovda, Maria Befring; Lunestad, Bjørn Tore; Fontanillas, Ramon; Rosnes, Jan Thomas

2007

Salmonella in fish feed; occurrence and implications for fish and human health in Norway

Lunestad, Bjørn-Tore; Nesse, Live; Lassen, Jørgen Fr; Svihus, Birger; Nesbakken, Truls; Fossum, Kåre; Rosnes, Jan Thomas; Kruse, Hilde; Yazdankhah, Siamak P.

2007

Effect of modified atmosphere packaging and superchilled storage on the shelf-life of farmed ready-to-cook spotted wolf-fish (Anarhichas minor)

Rosnes, Jan Thomas; Kleiberg , Gro haugvaldstad; Sivertsvik, Morten; Lunestad, Bjørn Tore; Lorentzen, Grete Elisabeth

2006

Effects of pre-, in- and post-rigor filleted Atlantic salmon (Salmo salar)on microbial spoilage and quality characteristics during chilled storage

Rosnes, Jan Thomas; Vorre, Aase ; Folkvord, Lindis; Hovda, Margrethe; Fjæra, Svein Olav; Skjervold, Per Olav

2003

Safe and sound: minimally processed fish products

Skåra, Torstein; Rosnes, Jan Thomas; Sivertsvik, Morten

2002

Safety evaluation of sous vide-processed ready meals

Nissen, Hilde; Rosnes, Jan Thomas; Brendehaug, Johanne; Kleiberg , Gro haugvaldstad

2002

Heat transfer in vacuum packed mussels (Mytilus edulis) during thermal processing

Skipnes, Dagbjørn; Øines, Sigurd; Rosnes, Jan Thomas; Skåra, Torstein

2002