Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Jan Arne Arnesen

Jeg jobber hovedsakelig med marin bioprospektering hvor mitt arbeidsområde er isolering av bioaktive molekyler ved hjelp av forskjellige kromatografiske metoder. Jeg er også involvert i prosjekter hvor man prøver å få økt utnyttelse av restråstoffer fra fiskeindustrien og havbruksnæringen. Har i slike prosjekter jobbet med fiskegelatin og protein hydrolysater. Jeg er Cand. Scient i biokjemi fra Universitetet i Tromsø.

Jan Arne har 10 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Gildberg, Asbjørn; Arnesen, Jan-Arne; Sæther, Bjørn-Steinar; Rauø, Jaran; Stenberg, Even; 2011: Angiotensin I-converting enzyme inhibitory activity in a hydrolysate of proteins from Northern shrimp (Pandalus borealis) and identification of two novel inhibitory tri-peptides

Lund, Vera; Lund, Vera; Arnesen, Jan-Arne; Mikkelsen, Helene; Mikkelsen, Helene; Gravningen, Kjersti; Brown, Laura; Schrøder, Merete Bjørgan; 2008: Atypical furunculosis vaccines for Atlantic cod (Gadus morhua); vaccine efficacy and antibody responses

Arnesen, Jan-Arne; Gildberg, Asbjørn; 2007: Extraction and characterisation of gelatine from Atlantic salmon (Salmo salar) skin

Arnesen, Jan-Arne; Gildberg, Asbjørn; 2006: Extraction of muscle proteins and gelatine from cod head

Lund, Vera; Arnesen, Jan-Arne; Coucheron, Dag-Hugo; Modalsli, Kristin Rasmussen; Syvertsen, Christian; 2003: The Aeromonas salmonicida A-layer protein is an important protective antigen in oil-adjuvanted vaccines

Arnesen, Jan-Arne; Gildberg, Asbjørn; 2002: Preparation and characterisation of gelatine from the skin of harp seal (Phoca groendlandica)

Gildberg, Asbjørn; Arnesen, Jan-Arne; Carlehög, Mats; 2002: Utilisation of cod backbone by biochemical fractionation

Lund, Vera; Lund, Vera; Arnesen, Jan-Arne; Eggset, Guri; 2002: Vaccine development for atypical furunculosis in spotted wolffish Anarhichas minor O.: Comparison of efficacy of vaccines containing different strains of atypical Aeromonas salmonicida

Ingilæ, Marina; Arnesen, Jan-Arne; Lund, Vera; Eggset, Guri; 2000: Vaccination of Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus L., and spotted wolffish Anarhichas minor L., against atypical Aeromonas salmonicida

Eggset, Guri; BJØRNSDOTTIR, R; MCQUEEN LEIFSON, R; Arnesen, Jan-Arne; Coucheron, Dag-Hugo; Jørgensen, Trond Ø.; 1994: Extracellular glycerophospholipid:cholesterol acyltransferase from Aeromonas salmonicida: activation by serine protease