Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Ingelinn Eskildsen Pleym

Jeg arbeider som forsker ved avdeling Markedsforskning. Jeg jobber med markedsføring og strategirelaterte spørsmål på industrielt nivå. Min interesse knytter seg til internasjonal handel og markedsutvikling i nye og etablerte markeder, hvilke strategiske beslutninger bedrifter tar og hvordan de håndterer konkurranse og produktutvikling. De fleste av prosjektene har vært knyttet til klippfisk- eller hvitfisknæringen, men jeg jobber også med problemstillinger innen pelagisk industri og muligheter for biprodukter. Videre har jeg vært involvert i prosjekter om hvordan man bestemmer og bedømmer kvalitet og ferskhet, og spørsmål relatert til bærekraft. Markedet jeg kjenner best er Brasil, men jeg har også vært involvert i prosjekter på Angola, Portugal og Spania. Jeg har også kjennskap til Sør-øst Asia fra studietiden.Jeg tok min master ved Universitetet i Tromsø i studiet Marked, Innovasjon og Ledelse. Her skrev jeg masteroppgaven «Medarbeidernes deltakelse i Innovasjonsprosessen». Tidligere har jeg en fireårig Bachelor fra BI, hvorav jeg var 1 ½ år på utveksling til Nanyang Technological University, Singapore og Universiti Sains Malaysia.

Ingelinn Eskildsen har 33 andre publikasjoner i Cristin:

Svorken, Marianne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2019: "Alt skal med" - en analyse av nordnorsk marin ingrediensindustri

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; 2018: Sprikende lønnsomhet i industrien

Voldnes, Gøril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Norsk krabbe "over there"

Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Stor usikkerhet i det største klippfiskmarkedet

Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Norsk klippfiskindustri har ikke eneansvar for markedsutfordringer

Voldnes, Gøril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Vi velger norsk snøkrabbe fordi den er billigst

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Hva skjedde med klippfiskveksten i Brasil?

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Sone, Izumi; 2016: Ja takk til hospitering

Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2016: Foreldre må lære seg å lage fisk

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Lopane, Anna Rosa; 2015: Norsk klippfisk til Brasil. Markedsendringer i et viktig klippfiskmarked

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Lopane, Anna Rosa; 2015: "Bolinhos" i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Klippfisk til Angola. Muligheter og utfordringer for norsk klippfisk i det angolanske markedet. Faglig sluttrapport

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Markedsmuligheter og -utfordringer for norsk eksport av klippfisk av sei (makayabu) til Angola

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Markedsmuligheter og utfordringer for norsk klippfisk av torsk (bacalhau) i Luanda, Angola

Voldnes, Gøril; Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Fersk torsk til Spania

Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Mulighetenes klippfisk-marked

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2014: Klippfisk til Angola. Markedsmuligheter og utfordringer for norsk klippfisk i Angola

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2014: Oppfatninger av klippfisk av sei

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2014: Produktutvikling i klippfisk

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2014: Produktutvikling i klippfiskindustrien

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2014: Produktutvikling i klippfiskindustrien

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2013: "Bacalao" i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2013: Nye torskeprodukter i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2013: Økende konkurranse for norsk "Bacalhau" i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2013: Økt konkurranse for klippfisk av sei i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Nilssen, Frode; Elvestad, Christel; 2013: Kan norsk sild danse samba i Brasil?

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2012: Klippfisk i Brasil.Hvordan påvirker nye klippfiskprodukter i det brasilianske markedet norsk eksport av klippfisk?

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Elvestad, Christel; Nilssen, Frode; 2012: Norsk sild til Brasil – Markedsbarrierer og markedsmuligheter i et voksende sjømatmarked

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Elvestad, Christel; Nilssen, Frode; 2012: Nye markeder for pelagisk fisk. Muligheter og utfordringer for fryst rund sild i det brasilianske markedet

Larsen, Thomas Andre; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2012: Kartlegging av marint restråstoff i Troms

Nøstvold, Bjørg Helen; Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; 2010: Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert?Fagrapport 2 og 3

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; Toften, Kjell; 2009: Hva menes med bærekraftig sjømat?