Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Ingelinn Eskildsen Pleym

Jeg arbeider som forsker ved avdeling Markedsforskning. Min forskning er innen markedsføring og styring, strategi og ledelse. Min interesse knytter seg til hvordan bedriftene benytter sine ressurser for å oppnå sin posisjon i internasjonal handel, i så vel nye som etablerte markeder. Hvilke strategiske beslutninger bedrifter tar, hvordan de gjør det for å håndtere konkurransen de møter, og på hvilken møte de jobber med for eksempel produktutvikling som en ledd i sin strategi. Prosjektene har vært knyttet til klippfisk- eller hvitfisknæringen, problemstillinger innen pelagisk industri, laks og muligheter for restråstoff fra en rekke arter. Videre har jeg vært involvert i prosjekter om hvordan man bestemmer og bedømmer kvalitet og ferskhet, og spørsmål relatert til bærekraft. For tiden har vi et treårig prosjekt hvor vi tverrfaglig tilnærmer oss utfordringene og mulighetene som ligger i netthandel.Markedet jeg kjenner best er Brasil, men jeg har også vært involvert i prosjekter på Angola, Portugal og Spania, Japan, Sør-Korea og Kina. Jeg har også kjennskap til Sør-øst Asia fra studietiden. Jeg tok min master ved Universitetet i Tromsø i studiet Marked, Innovasjon og Ledelse. Her skrev jeg masteroppgaven «Medarbeidernes deltakelse i Innovasjonsprosessen». Tidligere har jeg en fireårig Bachelor fra BI, hvorav jeg var 1 ½ år på utveksling til Nanyang Technological University, Singapore og Universiti Sains Malaysia.

Ingelinn Eskildsen har 44 andre publikasjoner i Cristin:

Svorken, Marianne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2019: "Alt skal med" - en analyse av nordnorsk marin ingrediensindustri

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Vang, Birthe; 2019: Verdifulle rester. Muligheter for norsk marint restråstoff

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Voldnes, Gøril; 2019: Er vi klare for sjømat på nett?

Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2019: Er vi klare for sjømat på nett?

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Lindberg, Diana; Vang, Birthe; Solstad, Runar Gjerp; Iversen, Audun; 2018: The value of creating plus-products - the Norwegian Marine Ingredients Industry

Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2018: Creating plus products from waste

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; 2018: Sprikende lønnsomhet i industrien

Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2018: Japan – decline or new Growth?

Voldnes, Gøril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Norsk krabbe "over there"

Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Stor usikkerhet i det største klippfiskmarkedet

Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Norsk klippfiskindustri har ikke eneansvar for markedsutfordringer

Voldnes, Gøril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Vi velger norsk snøkrabbe fordi den er billigst

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Karlsen, Kine Mari; 2017: Forskning hos Forbruker & Marked og Næring & Bedrift

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Hva skjedde med klippfiskveksten i Brasil?

Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2016: Konkurransesituasjonen for klippfisknæringen

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Sone, Izumi; 2016: Ja takk til hospitering

Whitaker, Ragnhild; Altintzoglou, Themistoklis; Afseth, Nils Kristian; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Lindberg, Diana; 2016: Biotechnology for the recovery of valuable protein and peptides from by-products and production of added value ingredients for nutraceuticals, functional foods and cosmetics

Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2016: Foreldre må lære seg å lage fisk

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Lopane, Anna Rosa; 2015: Norsk klippfisk til Brasil. Markedsendringer i et viktig klippfiskmarked

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Lopane, Anna Rosa; 2015: "Bolinhos" i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Klippfisk til Angola. Muligheter og utfordringer for norsk klippfisk i det angolanske markedet. Faglig sluttrapport

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Markedsmuligheter og -utfordringer for norsk eksport av klippfisk av sei (makayabu) til Angola

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Markedsmuligheter og utfordringer for norsk klippfisk av torsk (bacalhau) i Luanda, Angola

Voldnes, Gøril; Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Fersk torsk til Spania

Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Angola – et mulighetenes marked for norsk klippfisk

Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Mulighetenes klippfisk-marked

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2014: Klippfisk til Angola. Markedsmuligheter og utfordringer for norsk klippfisk i Angola

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2014: Oppfatninger av klippfisk av sei

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2014: Produktutvikling i klippfisk

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2014: Produktutvikling i klippfiskindustrien

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2014: Produktutvikling i klippfiskindustrien

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2013: "Bacalao" i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2013: Norsk klippfisk i Brasil. Markedsmessige konsekvenser av økt konkurranse i det brasilianske markedet

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2013: Nye torskeprodukter i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2013: Økende konkurranse for norsk "Bacalhau" i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2013: Økt konkurranse for klippfisk av sei i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Nilssen, Frode; Elvestad, Christel; 2013: Kan norsk sild danse samba i Brasil?

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2012: Klippfisk i Brasil.Hvordan påvirker nye klippfiskprodukter i det brasilianske markedet norsk eksport av klippfisk?

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Elvestad, Christel; Nilssen, Frode; 2012: Norsk sild til Brasil – Markedsbarrierer og markedsmuligheter i et voksende sjømatmarked

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Elvestad, Christel; Nilssen, Frode; 2012: Nye markeder for pelagisk fisk. Muligheter og utfordringer for fryst rund sild i det brasilianske markedet

Larsen, Thomas Andre; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2012: Kartlegging av marint restråstoff i Troms

Nøstvold, Bjørg Helen; Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; 2010: Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert?Fagrapport 2 og 3

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; Toften, Kjell; 2009: Hva menes med bærekraftig sjømat?