Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Ingelinn Eskildsen Pleym

Jeg arbeider som forsker ved avdeling Markedsforskning. Min forskning er innen markedsføring og styring, strategi og ledelse. Min interesse knytter seg til hvordan bedriftene benytter sine ressurser for å oppnå sin posisjon i internasjonal handel, i så vel nye som etablerte markeder. Hvilke strategiske beslutninger bedrifter tar, hvordan de gjør det for å håndtere konkurransen de møter, og på hvilken møte de jobber med for eksempel produktutvikling som en ledd i sin strategi. Prosjektene har vært knyttet til klippfisk- eller hvitfisknæringen, problemstillinger innen pelagisk industri, laks og muligheter for restråstoff fra en rekke arter. Videre har jeg vært involvert i prosjekter om hvordan man bestemmer og bedømmer kvalitet og ferskhet, og spørsmål relatert til bærekraft. For tiden har vi et treårig prosjekt hvor vi tverrfaglig tilnærmer oss utfordringene og mulighetene som ligger i netthandel.
Markedet jeg kjenner best er Brasil, men jeg har også vært involvert i prosjekter på Angola, Portugal og Spania, Japan, Sør-Korea og Kina. Jeg har også kjennskap til Sør-øst Asia fra studietiden. Jeg tok min master ved Universitetet i Tromsø i studiet Marked, Innovasjon og Ledelse. Her skrev jeg masteroppgaven «Medarbeidernes deltakelse i Innovasjonsprosessen». Tidligere har jeg en fireårig Bachelor fra BI, hvorav jeg var 1 ½ år på utveksling til Nanyang Technological University, Singapore og Universiti Sains Malaysia.

Ingelinn Eskildsen Pleym har 29 publikasjoner ved Nofima:

Blue Bioeconomy in the Arctic region

Bjornsdottir, Bryndis; Reykdal, Olafur; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; Jonsdottir, Rosa; Kvalvik, Ingrid; Svorken, Marianne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Natcher, David; Dalton, Michael

2021

E-commerce of Seafood – A Review of Existing Research

Voldnes, Gøril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Alm, Siril; Nyrud, Thomas; Rosnes, Jan Thomas

2020

Er vi klare for sjømat på nett?

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Voldnes, Gøril

2019

Verdifulle rester. Muligheter for norsk marint restråstoff

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Vang, Birthe

2019

Sprikende lønnsomhet i industrien

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne

2018

Hva skjedde med klippfiskveksten i Brasil?

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen

2017

Norsk krabbe "over there"

Voldnes, Gøril; Pleym, Ingelinn Eskildsen

2017

Ja takk til hospitering

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Sone, Izumi

2016

Shelf life of packaged loins of dried salt-cured cod (Gadus morhua L.) stored at elevated temperatures

Lorentzen, Grete Elisabeth; Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Ytterstad, Elinor

2016

Fersk torsk til Spania

Voldnes, Gøril; Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen

2015

"Bolinhos" i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Lopane, Anna

2015

Norsk klippfisk til Brasil. Markedsendringer i et viktig klippfiskmarked

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Lopane, Anna Rosa

2015

Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten

2014

Økt konkurranse for klippfisk av sei i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen

2013

Kan norsk sild danse samba i Brasil?

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Nilssen, Frode; Elvestad, Christel

2013

Kartlegging av marint restråstoff i Troms

Larsen, Thomas Andre; Pleym, Ingelinn Eskildsen

2012

Norsk sild til Brasil – Markedsbarrierer og markedsmuligheter i et voksende sjømatmarked

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Elvestad, Christel; Nilssen, Frode

2012

Nye markeder for pelagisk fisk. Muligheter og utfordringer for fryst rund sild i det brasilianske markedet

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Elvestad, Christel; Nilssen, Frode

2012

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert?Fagrapport 2 og 3

Nøstvold, Bjørg Helen; Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo

2010

Hva menes med bærekraftig sjømat?

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; Toften, Kjell

2009