Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Ida Synnøve Bårvåg Grini

Jeg har vært ansatt i Nofima fra januar 2008. Tok min master i samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA, masteroppgaven var om eldre og deres matvaner. Jeg arbeider i Nofima med ulike problemstillinger knyttet opp mot mat, helse og forbruker og bistår innenfor kvantitativ- og kvalitativ forskning. Jeg jobber med prosjekter innen fagområdet nyskaping og innovasjon og har vært prosjektleder i ulike prosjekter innen forskning og innovasjon. Jeg har som prosjektleder vært med i oppbyggingen av næringsklyngen Fremtidsmat fra 2011 til 2016. Jeg er også fag- og kursansvarlig for de kursene som Nofima arrangere for storhusholdning i regi av Økologiprogrammet finansiert av Landbruksdirektoratet. Jeg har bred kompetanse innenfor fagfeltet ernæring og folkehelse og deltar i ulike prosjekter hvor forskning, industri og myndigheter arbeider samme for et bedre kosthold i befolkningen. Blant annet sitter jeg i styringsgruppen for Saltpartnerskapet og er prosjektleder for SaltNettNofima er Europas største institutt for anvendt forskning, og en av mine oppgaver er å formidle vår forskningsbasert ernæringsvitenskap inn mot industri, myndigheter og andre eksterne fagmiljøer. Bidrar med fagartikler og diskusjoner i media innenfor området mat og helse. Er kontaktperson inn mot Helsedirektoratet og Mattilsynet angående sunnhetsmerking av matvarer og annet regelverk som Nøkkelhullet og helse- og ernæringspåstander. Jeg er og også knyttet opp til Universitet i Oslo, UiO som universitetslektor i ernæring i tannpleierutdanningen ved Det odontologiske fakultet.

Ida Synnøve Bårvåg har 84 andre publikasjoner i Cristin:

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2019: Det sosiale måltidet gir matlyst og måltidsglede

Risvik, Einar; Kirkhus, Bente; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2019: Hva bør vi egentlig spise? Bærekraft og helse kan komme på kollisjonskurs

Risvik, Einar; Kirkhus, Bente; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2019: Hva bør vi egentlig spise? Bærekraft og helse kan komme på kollisjonskurs

Risvik, Einar; Kirkhus, Bente; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2019: Hva bør vi egentlig spise?

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2019: «Hvem er dagens eldre og hvilken betydning har kostholdet for tannhelsen?»

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2019: Hvem er de eldre - og når er en eldre?

Henriksen, Karianne Spetaas; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2019: Påvirker norske råvarer kreftrisiko?

Ueland, Øydis; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2019: Food and health related characteristics of active home-living elderly in Norway

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Henriksen, Karianne Spetaas; 2019: Påvirker norske kjøtt- råvarer risikoen for kreft?

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Vennerød-Disen, Frida; 2019: Barn og smak - Søtt og salt

Ueland, Øydis; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Varela, Paula; Gonera, Antje; Kraggerud, Hilde; 2018: Seniors, the conscientious consumers

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2018: Alder og aldring

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2018: Kan kunstig søtning skape sunnere valg?

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2018: Eldre og matvaner

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2018: Involving elderly in a design thining Journey for the future.

Helgesen, Hilde; Rautio, Arja; Piippo, Sari; Pongrácz, Eva; Golubeva, Elena; Soloviev, Andrey; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Themistoklis, Altintzoglou; Altintzoglou, Themistoklis; 2017: Healthy living, nutrition and food waste in the Barents region

Rautio, Arja; Piippo, Sari; Pongrácz, Eva; Golubeva, Elena; Soloviev, Andrey; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Altintzoglou, Themistoklis; Helgesen, Hilde; 2017: Healthy living, nutrition and food waste in the Barents region

Rosnes, Jan Thomas; Skipnes, Dagbjørn; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2017: Næringsrik ferdigmat – hjemmelaget og industriprodusert

Karevold, Knut Ivar; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis; Slapø, Helena Berz; Schjøll, Alexander; Rosenlund, Thea Grav; Rosenberg, Thea Grav; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Hertel, Jens Kristoffer; Mathisen, Linda; Lekhal, Samira; 2017: Fra kunnskap til handling - Mulighetsrommet: Hvordan påvirke forbrukere til å velge sunnere?

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Gerxhaliu, Petrit Holmgaard; Gonera, Antje; Ueland, Øydis; 2017: Waste not, want not

Karevold, Knut Ivar; Lekhal, Samira; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Slapø, Helena Berz; 2017: Do taxes really promote healthier Food Choices? A behavioral economics perspective on how strongly taxes influence consumption at the moment of Choice.

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2017: Do taxes really promote healthier food choices? A behavioral economics perspective on how strongly taxes influence consumption at the moment of choice

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2017: Den eldre forbruker–matvalg og helse

Slapø, Helena Berz; Karevold, Knut Ivar; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Lekhal, Samira; 2017: How to promote sustainable food choices: Using traffic light labels to stimulate consumption of options with the best environmental footprint

Almli, Valerie Lengard; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2017: Barn spiser det de liker

Risvik, Einar; Ueland, Øydis; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2017: Active elderly have new food needs - open innovation may show us the way

Gonera, Antje; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2017: Innovasjon og Design Thinking for et bedre måltidsdøgn til eldre

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2017: Hjemmeboende eldre og deres matvaner

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2017: Spesialtilpasset mat for eldre? Den eldre forbruker - matvalg og helse.

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2017: Food Habit among elderly

Vennerød, Frida Felicia; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Almli, Valerie Lengard; Hersleth, Margrethe; 2017: Barn & Smak - En guide i barns smaksopplevelser og kosthold

Greiff, Kirsti; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Hovland, Ellen Margrethe; Sødring, Marianne Sundt; Brunborg, Linn Anne Bjelland; Knutsen, Gunn Harriet; 2017: Helhetsvurdering for bruk av kaliumklorid som salterstatter i matvarer

Skipnes, Dagbjørn; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Rosnes, Jan Thomas; 2016: Næringsrik ferdigmat

Arnesen, E.K; Lamglait, A.; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2016: Interdisciplinary action on salt to improve public health: The Norwegian Salt Partnership.

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Risvik, Einar; Ueland, Øydis; 2016: The meal in the community room – Lunch as a social structure for the active elderly.

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Ueland, Øydis; 2016: Active elderly and their food habits and physical activity.

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2016: Det uerstattelige saltet – hvordan redusere saltet i befolkningen og hvorfor.

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2016: Changing food habits among active elderly

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2016: Matvaner hos aktive eldre - forelesning 2016

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2016: Proteiner og helsefaktoren

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Risvik, Einar; Ueland, Øydis; 2016: Lunch as a social structure for the active elderly

Rosnes, Jan Thomas; Skipnes, Dagbjørn; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2016: Industrial thermal processed meat stew had similar nutritional values as homemade

Rosnes, Jan Thomas; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Skipnes, Dagbjørn; 2016: Industrial thermal processed meat stew had similar nutritional values as homemade

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2016: SaltNett - nettverk for saltreduksjon

Rautio, Arja; Golubeva, Elena; Soloviev, Andrey; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Helgesen, Hilde; 2016: Healthy living, nutrition and food waste in the Barents region

Christensen, Kasper; Gonera, Antje; Grimsby, Sveinung; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Hersleth, Stine Alm; Risvik, Einar; Ueland, Øydis; 2016: Fra innsikt til effekt

Ofstad, Ragni; Veiseth-Kent, Eva; Hersleth, Margrethe; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2015: Det uerstattelige saltet

Dalen, Gunhild Akervold; Granli, Britt Signe; Olsen, Nina Veflen; Longva, Åshild; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2015: Økologisk mat i storhusholdninger - utfordringer og muligheter

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2015: Næringsdeklarering for reinsdyrprodusenter

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2015: Storhusholdning og barnehager som ønsker å tilby økologisk vegetarmat

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2015: Aktive eldre og deres matvaner

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2015: Fett og helse

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2015: The role of dairy products in a healthy sustainable diet

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2015: Workshop A Taste of the Future

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Longva, Åshild; 2015: Matinformasjon

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Kirkhus, Bente; Lauriane, Demonteil; Sahlstrøm, Stefan; Almli, Valerie Lengard; 2015: POSTPRANDIAL SATIETY PERCEPTION OF OAT AND WHEAT PORRIDGES IN RELATION TO VISCOSITY

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Torill Emblem, Nysted; Maage, Amund; Maage, A; Rosnes, Jan Thomas; 2015: Nutritional values in sous vide ready meals vs. homemade meals

Kielland, Ellen; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2015: Kostholdsplanleggeren - et kostholdsverktøy fra Helsedirektoratet og Mattilsynet

Kirkhus, Bente; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Tverdal, Aage; Pedersen, Jan I; 2015: The potential of dietary modification to reduce mortality of coronary heart disease – the Norwegian and Finnish experience

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Kirkhus, Bente; Demonteil, Lauriane; Sahlstrøm, Stefan; Almli, Valerie Lengard; 2015: Postprandal Satiety perception of oat and wheat porriges in relation to viscosity

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Nysted, Torill Emblem; Maage, Amund; Maage, A; Rosnes, Jan Thomas; 2015: Nutritional values in sous vide ready meals vs. homemade meals

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Kirkhus, Bente; Demonteil, L.; Sahlstrøm, Stefan; Almli, Valerie Lengard; 2015: POSTPRANDIAL SATIETY PERCEPTION OF OAT AND WHEAT PORRIDGES IN RELATION TO VISCOSITY

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Lea, Tor; Rosnes, Jan Thomas; Liaset, Bjørn; Aarak, Kristi Ekrann; Borge, Grethe Iren Andersen; Rud, Ida; Kirkhus, Bente; 2014: Healthy meals and prevention of lifestyle diseases

Gjertsen, Line Margareth; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Rødbotten, Marit; Ueland, Øydis; 2014: Impact of sensory sensitivity on food product liking among elderly people

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2014: Aktive eldre - Livsfaseendringer, matvaner, helse og smak

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2014: Jippi! - Et familiekonsept - Med fokus på sunnhet og ernæring

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2014: Matvaner hos aktive eldre - Er en så annerledes når vi blir eldre?

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2014: Matvaner hos aktive eldre - en feltstudie

Line, Gjertsen; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Rødbotten, Marit; 2014: Impact of sensory sensitivity on food product liking among elderly people

Risvik, Einar; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2014: Food and the elderly

Baardseth, Pernille; Grimsby, Sveinung; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Martinsen, Berit Karoline; Aaby, Kjersti; 2013: Ta vare på vitamin-bombene

Granli, Britt Signe; Ueland, Øydis; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Mortvedt, Hilde Skotland; 2013: 65 + a largely ignored goldmine in the market?

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2013: Aktive eldre spiser mest brødmat

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2013: Det er næring i ferdigmat

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Bugge, Annechen Bahr; Granli, Britt Signe; Mortvedt, Hilde Skotland; Honkanen, Pirjo; Ueland, Øydis; 2013: Mat og måltider for aktive eldre. En studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Rosnes, Jan Thomas; Julshamn, Kåre; 2013: Kjøkkenprodusert eller ferdigrett – er det næringsinnhold igjen?

Rosnes, Jan Thomas; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Julshamn, Kåre; 2013: Det er næring i ferdigmat!

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2012: Matvaner hos aktive eldre

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Ueland, Øydis; 2012: From pizza and sausage to fish and vegetables: changing food habits among active seniors

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Ueland, Øydis; 2012: Health as a major driver for senior consumers’ food related behavior

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Ueland, Øydis; 2011: Exploring new tastes – opportunities for active seniors

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2010: Myter og sannheter om ernæring verktøykassa for å finne sunnere produkter

Baardseth, Pernille; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Nilsson, Astrid; 2009: Innovation of healthy choices needs interdisciplinary collaboration

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Auesen, Anita; Marchmann-Jensen, Trude; Baardseth, Pernille; Mortvedt, Hilde Skotland; Nilsson, Astrid; 2008: A healthier Choice in Convenience Stores