Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Ida Synnøve Bårvåg Grini

Jeg har vært ansatt i Nofima fra januar 2008. Jeg har en master i samfunnsernæring og arbeider i Nofima med ulike problemstillinger knyttet opp mot mat, helse, forbruker og innovasjon. Jeg jobber med prosjekter innen fagområdet nyskaping og innovasjon og har vært prosjektleder i ulike prosjekter innen forskning og innovasjon.

Jeg har som prosjektleder vært med i oppbyggingen av næringsklyngen Fremtidsmat fra 2011 til 2016. Jeg er også fag- og kursansvarlig for de kursene som Nofima arrangere for storhusholdning i regi av Økologiprogrammet finansiert av Landbruksdirektoratet.

Jeg har bred kompetanse innenfor fagfeltet ernæring og folkehelse og deltar i ulike prosjekter hvor forskning, industri og myndigheter arbeider samme for et bedre kosthold i befolkningen. Blant annet sitter jeg i styringsgruppen for Saltpartnerskapet og er prosjektleder for SaltNett
Nofima er Europas største institutt for anvendt forskning, og en av mine oppgaver er å formidle vår forskningsbasert ernæringsvitenskap inn mot industri, myndigheter og andre eksterne fagmiljøer. Bidrar med fagartikler og diskusjoner i media innenfor området mat og helse.

Er kontaktperson inn mot Helsedirektoratet og Mattilsynet angående sunnhetsmerking av matvarer og annet regelverk som Nøkkelhullet og helse- og ernæringspåstander. Jeg er og også knyttet opp til Universitet i Oslo, UiO som universitetslektor i ernæring ved tannpleierutdanningen ved Det odontologiske fakultet.

Ida Synnøve Bårvåg Grini har 28 publikasjoner ved Nofima:

Sluttrapport VårMat.- VårMat - strategisk satsing på persontilpasset mat 2018-2020

Rognså, Guro Helgesdotter; Ueland, Øydis; Lindberg, Diana; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Alm, Siril; Iversen, Stian Gjerstad; Rosnes, Jan Thomas; Rud, Ida; Varela, Paula

2021

Bearbeidet kjøtt og tarmkreft

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Kirkhus, Bente; Borge, Grethe Iren Andersen; By, Eilin Lundekvam; Henriksen, Karianne Spetaas

2020

Bearbeidet kjøtt og tarmkreft – kan vi gjøre norske produkter sunnere?

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Kirkhus, Bente; Borge, Grethe Iren Andersen; By, Elin Lundekvam; Henriksen, Karianne Spetaas

2020

Saltpartnerskapet 2015–2018 – Fremdrift og måloppnåelse

Frantzen, Hilde Nysæter; Karlsen, Anna Maria; Lien, Aina; Lund-Iversen, Kaja; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Saarem, Kristin; Øien, Henriette Aarum, Anne Kathrine Owren (ed.)

2019

Påvirker norske kjøtt-råvarer risikoen for kreft?

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Henriksen, Karianne Spetaas

2019

Påvirker norske råvarer kreftrisiko?

Henriksen, Karianne Spetaas; Grini, Ida Synnøve Bårvåg

2019

Alder og aldring

Grini, Ida Synnøve Bårvåg

2018

Helhetsvurdering for bruk av kaliumklorid som salterstatter i matvarer

Greiff, Kirsti; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Hovland, Ellen Margrethe; Sødring, Marianne Sundt; Brunborg, Linn Anne Bjelland; Knutsen, Gunn Harriet

2017

Barn & Smak - En guide i barns smaksopplevelser og kosthold

Vennerød, Frida Felicia; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Almli, Valerie Lengard; Hersleth, Margrethe

2017

Barn spiser det de liker

Almli, Valerie Lengard; Grini, Ida Synnøve Bårvåg

2017

Fra kunnskap til handling - Mulighetsrommet: Hvordan påvirke forbrukere til å velge sunnere?

Karevold, Knut Ivar; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis; Slapø, Helena; Schjøll, Alexander; Rosenberg, Thea Grav; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Hertel, Jens Kristoffer; Mathisen, Linda; Lekhal, Samira

2017

Næringsrik ferdigmat – hjemmelaget og industriprodusert

Rosnes, Jan Thomas; Skipnes, Dagbjørn; Grini, Ida Synnøve Bårvåg

2017

Sunn livsstil, kosthold og matsvinn i Barentsregionen

Rautio, Arja; Piippo, Sari; Pongrácz, Eva; Golubeva, Elena; Soloviev, Andrey; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Altintzoglou, Themistoklis; Helgesen, Hilde

2017

Healthy living, nutrition and food waste in the Barents region

Helgesen, Hilde; Rautio, Arja; Piippo, Sari; Pongrácz, Eva; Golubeva, Elena; Soloviev, Andrey; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Altintzoglou, Themistoklis

2017

Fra innsikt til effekt

Christensen, Kasper; Gonera, Antje; Grimsby, Gard Sveinung; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Hersleth, Stine Alm; Risvik, Einar; Ueland, Øydis

2016

Healthy living, nutrition and food waste in the Barents region

Rautio, Arja; Golubeva, Elena; Soloviev, Andrey; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Helgesen, Hilde

2016

Næringsrik ferdigmat

Skipnes, Dagbjørn; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Rosnes, Jan Thomas

2016

Barley bread with normal and low content of salt; sensory profile and consumer preference in five European countries

Rødbotten, Marit; Tomic, Oliver; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Holtekjølen, Ann Katrin; Lea, Per; Granli, Britt Signe; Grimsby, Sveinung; Sahlstrøm, Stefan

2015

Økologisk mat i storhusholdninger - utfordringer og muligheter

Dalen, Gunhild Akervold; Granli, Britt Signe; Olsen, Nina Veflen; Longva, Åshild; Grini, Ida Synnøve

2015

Mat og måltider for aktive eldre. En studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Bugge, Annechen Bahr; Granli, Britt Signe; Mortvedt, Hilde Skotland; Honkanen, Pirjo; Ueland, Øydis

2013

Kjøkkenprodusert eller ferdigrett – er det næringsinnhold igjen?

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Rosnes, Jan Thomas; Julshamn, Kåre

2013

Det er næring i ferdigmat!

Rosnes, Jan Thomas; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Julshamn, Kåre

2013

Labeling of healthy food

Roos, Gun; Alm, Carina; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Christophersen, Bjørn

2008