Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Hilde Toften

Jeg er forskningssjef for av avdeling Produksjonsbiologi i Divisjon Akvakultur. Jeg er fiskefysiolog av utdannelse, med doktorgrad fra Universitetet i Tromsø (UiT) i 1997. Fram til 2011 var jeg forsker/seniorforsker med fokus på akvakulturforskning, der det i stor grad har dreid seg om hvordan miljøforholdene (spesielt vannkvalitet) og fôrtilsetninger påvirker biologisk utvikling, fôrinntak, vekst, helse og velferd hos forskjellige oppdrettsarter. Målet har hele tiden vært å optimalisere oppdrettsbetingelsene for de studerte artene basert på kunnskap om de enkelte artenes biologi og toleranse til miljøet. Jeg har jobbet mest med laks, men jeg har også jobbet en del med røye, torsk, kveite, steinbit og havabbor. Jeg har også jobbet med næringsutvikling og høsting/kultivering av hjerteskjell og kråkeboller. Jeg har prosjektlederutdanning fra UiT og prosjektledererfaring fra en rekke prosjekter, både nasjonale prosjekter i Forskningsrådet og internasjonale EU-prosjekter. Ved siden av forskningsarbeidet har jeg erfaring fra styrearbeid, både internt i Fiskeriforskning og Nofima, Havbruksprogrammet og FORNY-programmet i Norges Forskningsråd, Havbruksstasjonen i Tromsø og European Aquaculture Society.

Hilde har 22 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Falk-Petersen, Inger-Britt; Peruzzi, Stefano; Lysne, Hege; Lysne, Hege; Tveiten, Helge; Toften, Hilde; Sæther, Bjørn-Steinar; Puvanendran, Velmurugu; 2019: Effects of different incubation and start-feeding temperature regimes on growth, survival, and histomorphology of cod larvae

Puvanendran, Velmurugu; Falk-Petersen, Inger-Britt; Lysne, Hege; Tveiten, Helge; Toften, Hilde; Peruzzi, Stefano; 2015: Effects of different step-wise temperature increment regimes during egg incubation of Atlantic cod (Gadus morhua L.) on egg viability and newly hatched larval quality

Bizuayehu, Teshome Tilahun; Johansen, Steinar D; Puvanendran, Velmurugu; Toften, Hilde; Babiak, Igor; 2015: Temperature during early development has long-term effects on microRNA expression in Atlantic cod

Nielsen, Hanne Marie; Monsen, Brage Bråten; Ødegård, Jørgen; Bijma, Piter; Damsgård, Børge; Toften, Hilde; Olesen, Ingrid; 2014: Direct and social genetic parameters for growth and fin damage traits in Atlantic cod (Gadus morhua)

Handeland, Sigurd O; Imsland, Albert; Nilsen, Tom Ole; Ebbesson, Lars O.E.; Hosfeld, Camilla Diesen; Pinto Pedrosa, Cindy; Toften, Hilde; Stefansson, Sigurd; 2014: Osmoregulation in Atlantic salmon Salmo salar smolts transferred to seawater at different temperatures

Noble, Chris; Berrill, Iain K.; Waller, Bob; Kankainen, Markus; Setälä, Jari; Honkanen, Pirjo; Mejdell, Cecilie Marie; Turnbull, James F.; Damsgård, Børge; Schneider, Oliver; Toften, Hilde; Kole, Adriaan P. W.; Kadri, Sunil; 2012: A MULTI-DISCIPLINARY FRAMEWORK FOR BIO-ECONOMIC MODELING IN AQUACULTURE: A WELFARE CASE STUDY

Noble, Chris; Kankainen, Markus; Setälä, Jari; Berrill, Iain K.; Ruohonen, Kari; Damsgård, Børge; Toften, Hilde; 2012: The bio-economic costs and benefits of improving productivity and fish welfare in aquaculture : utilizing CO2 stripping technology in Norwegian Atlantic salmon smolt production

Segner, Helmut; Sundh, Henrik; Buchmann, Kurt; Douxfils, Jessica; Sundell, Kristina Snuttan; Mathieu, Cédric; Ruane, Neil; Jutfelt, Fredrik; Toften, Hilde; Vaughan, Lloyd; 2012: Health of farmed fish: its relation to fish welfare and its utility as welfare indicator

Damsgård, Børge; Bjørklund, Frode; Johnsen, Helge K.; Toften, Hilde; 2011: Short- and long-term effects of fish density and specific water flow on the welfare of Atlantic cod, Gadus morhua

Gunnarsli, KS; Toften, Hilde; Mortensen, Atle; 2009: Effects of nitrogen gas supersaturation on growth and survival in larval cod (Gadus morhua L.)

Berrill, Iain K.; Kadri, Sunil; Ruohonen, Kari; Kankainen, Markus; Damsgård, Børge; Toften, Hilde; Noble, Chris; Schneider, Oliver; Turnbull, James F.; 2009: BENEFISH: A European project to put a cost on fish welfare actions

Gunnarsli, KS; Toften, Hilde; Mortensen, Atle; 2008: Effects of nitrogen gas supersaturation on growth and survival in juvenile Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Rosseland, Bjørn Olav; Bjerknes, Vilhelm; Guldberg, Bjørn; Hávardson, Björgólfur; Kroglund, Frode; Kvellestad, Agnar Ståle; Litlabø, Amund; Rosten, Trond; Teien, Hans-Christian; Toften, Hilde; Tørud, Brit; Åtland, Åse; 2007: Episoder med dårlig vannkvalitet som har ført til produksjonslidelser eller tap av fisk

Stefansson, Sigurd; Bjerknes, Vilhelm; Bjørn, Pål Arne; Bjørn, Pål A; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Finn, R.Nigel; Finstad, B; Fivelstad, Sveinung; Fivelstad, Sveinung; Handeland, Sigurd O.; Hosfeld, Camilla Diesen; Hosfeld, Anne Camilla Diesen; Kristensen, Torstein; Kroglund, Frode; Nilsen, Tom Ole; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Toften, Hilde; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Toften, Hilde; Åtland, Åse; 2007: Fysiologiske egenskaper ved rogn, yngel og smolt

Stefansson, Sigurd; Bjerknes, Vilhelm; Bjørn, Pål Arne; Bæverfjord, Grete; Finn, Roderick Nigel; Finstad, B; Fivelstad, Sveinung; Handeland, Sigurd O.; Hosfeld, Camilla Diesen; Kristensen, Torstein; Kroglund, Frode; Nilsen, Tom Ole; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Toften, Hilde; Åtland, Åse; 2007: Fysiologiske egenskaper ved rogn, yngel og smolt

Stefansson, Sigurd; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Nigel Finn, R; Finstad, B; Fivelstad, Sveinung; Fivelstad, Sveinung; Handeland, Sigurd O.; Kristensen, Torstein; Thomassen, Magny S.; Kroglund, Frode; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Salbu, Brit; Toften, Hilde; Toften, Hilde; Gudding, Roar; Norberg, Birgitta; Jørgensen, Leif; 2007: Water Quality - Salmonids

Olsvik, Pål; Olsvik, Pål Asgeir; Kristensen, Torstein; Waagbø, Rune; Tollefsen, Knut-Erik; Rosseland, Bjørn Olav; Toften, Hilde; 2006: Effects of hypo- and hyperoxia on transcription levels of five stress genes and the glutathione system in liver of Atlantic cod Gadus morhua

Stefansson, Sigurd; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Finn, Roderick Nigel; Finstad, B; Fivelstad, Sveinung; Handeland, Sigurd O; Kristensen, Torstein; Kroglund, Frode; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Salbu, Brit; Toften, Hilde; Toften, Hilde; 2006: Vannkvalitet - laksefisk

Kristiansen, Tore S.; Toften, Hilde; Toften, Hilde; Damsgård, Børge; Eriksen, Marit Skog; Eriksen, Marit Skog; Juell, Jon-Erik; Lund, Vonne; Moe, Randi Oppermann; 2006: Velferd hos oppdrettsfisk: Aktuelle problemstillinger og prioriterte forskningsbehov

Arnesen, Arne Mikal; Toften, Hilde; Agustsson, Thorleifur; Stefansson, Sigurd; Handeland, Sigurd O; Björnsson, Björn Thrandur; 2003: Osmoregulation, feed intake, growth and growth hormone levels in 0+ Atlantic salmon (Salmo salar L.) transferred to seawater at different stages of smolt development

Berntssen, Marc; Waagbø, Rune; Toften, Hilde; Lundebye, A. K.; 2003: Effects of dietary cadmium on calsium-homeostasis, calsium mobilisation and bone deformities in Atlantic salmon (Salmo salar L) parr

Toften, Hilde; Arnesen, Arne Mikal; Jobling, Malcolm; 2003: Feed intake, growth and ionoregulation in Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts in relation to dietary addition of a feeding stimulant and time of seawater transfer

Hilde har 23 andre publikasjoner i Cristin:

Puvanendran, Velmurugu; Toften, Hilde; Tveiten, Helge; Lein, Ingrid; Sæther, Bjørn-Steinar; Johnsen, Hanne; 2015: Høyere temperatur i tidlige livsstadier kan forbedre torskens vekst og kvalitet

Nilsen, Heidi; Toften, Hilde; 2015: Research and Development for fisheries, aquaculture and food industries

Puvanendran, Velmurugu; Tveiten, Helge; Toften, Hilde; Sæther, Bjørn-Steinar; Johnsen, Hanne; Seppola, Marit; Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Falk-Petersen, Inger-Britt; Peruzzi, Stefano; 2014: Temperature paradox for Atlantic cod: low or high?

Nielsen, Hanne Marie; Monsen, Brage Bråten; Ødegård, Jørgen; Bijma, Piter; Damsgård, Børge; Toften, Hilde; Olesen, Ingrid; 2013: Direct and social genetic parameters for growth and fin damage traits in Atlantic cod (Gadus morhua)

Johnsen, Jahn Petter; Toften, Hilde; Hoel, Alf H.; Robertsen, Børre; 2013: Hva må til for å sikre verdiskapning og bærekraftig vekst i havbruksnæringa i Troms?

Karlsson-Drangsholt, Anders; Aas-Hansen, Øyvind; Evensen, Tor Hatten; Damsgård, Børge; Rosseland, Bjørn Olav; Kiessling, Anders; Toften, Hilde; 2012: ATLANTIC COD Gadus morhua VENTILATION AND BLOOD PHYSIOLOGY AT AQUACULTURE-RELEVANT LEVELS OF COMBINED HYPERCAPNIA AND HYPOXIA OR HYPEROXIA

Puvanendran, Velmurugu; Falk-Petersen, Inger-Britt; Lynse, Hilde; Lysne, Hege; Tveiten, Helge; Toften, Hilde; Peruzzi, Stefano; 2012: Effects of different temperature increment regimes during egg incubation of Atlantic cod on egg viability and larval quality

Monsen, Brage Bråten; Ødegård, Jørgen; Nielsen, Hanne Marie; Toften, Hilde; Bakkemo, Kathrine Ryvold; Olesen, Ingrid; 2010: Sosiale interaksjoner – effekt på vekst og finneskader hos torsk

Monsen, Brage Bråten; Ødegård, Jørgen; Nielsen, Hanne Marie; Bakkemo, Katrine Ryvold Arnesen; Bakkemo, Kathrine Ryvold; Toften, Hilde; Toften, Hilde; Damsgård, Børge; Bijma, Peter; Olesen, Ingrid; 2010: Genetics of Social Interactions in Atlantic cod (Gadus morhua)

Monsen, Brage Bråten; Ødegård, Jørgen; Nielsen, Hanne Marie; Bakkemo, Katrine Ryvold Arnesen; Bakkemo, Kathrine Ryvold; Toften, Hilde; Toften, Hilde; Damsgård, Børge; Bijma, Peter; Olesen, Ingrid; 2010: Genetics of Social Interactions in Atlantic cod (Gadus morhua)

Toften, Hilde; Toften, Hilde; Mikkelsen, Helene; Mikkelsen, Helene; Hansen, L.A.; Damsgård, Børge; Noblea, C; Kristensen, Torstein; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Handeland, Sigurd O.; Stefansson, Sigurd; 2009: Do exposure to saline water and intensive rearing during smoltification affect performance and disease resistance in Atlantic salmon?

Handeland, Sigurd O.; Handeland, Sigurd O; Urke, Henning Andre; Urke, Henning Andre; Kristensen, Torstein; Rosten, Trond; Rosten, Trond; Damsgård, Børge; Mikkelsen, Helene; Mikkelsen, Helene; Toften, Hilde; Toften, Hilde; Evensen, Tor Hatten; Evensen, Tor; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Stefansson, Sigurd O.; Stefansson, Sigurd; 2008: Påvirker vannkvalitet og produksjonsintensitet risiko for utvikling av vintersår hos postsmolt - Resultater fra en storskala feltstudie

Kristensen, Torstein; Toften, Hilde; Toften, Hilde; Damsgård, Børge; Mikkelsen, Helene; Mikkelsen, Helene; Sørum, Unn; Åtland, Åse; Rosten, Trond; Liltved, Helge; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Stefansson, Sigurd; Handeland, Sigurd O.; Balfry, S; Breck, Olav; Norvik, Ole Christian; Abelseth, Torill; 2007: Sjøvannsinnblanding i intensiv smoltproduksjon: effekter på helse, velferd og risiko for vintersår

Mikkelsen, Helene; Mikkelsen, Helene; Toften, Hilde; Toften, Hilde; Damsgård, Børge; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Kristensen, Torstein; Handeland, Sigurd O.; Handeland, Sigurd O; Stefansson, Sigurd; Balfry, S; 2007: Increased risk of winter ulcer in intensively produced Atlantic salmon juveniles exposed to seawater

Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Rosten, Trond; Salbu, Brit; Kroglund, Frode; Kristensen, Torstein; Åtland, Åse; Teien, Hans-Christian; Heier, Lene Sørlie; Kiessling, Anders; Kiessling, Anders; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Toften, Hilde; Toften, Hilde; Stefansson, Sigurd; Handeland, Sigurd O.; Handeland, Sigurd O; Finstad, B; Bjerknes, Vilhelm; Bjerknes, Vilhelm; 2006: Dyrehelse og dyrevelferd i en intensiv produksjon.Vannkvalitetskriterier og effekter på fisk som kan brukes til å "måle" eller registrere velferd under ulike produksjonsforhold fra befruktning til sjøsetting og transport og opphold i sjø

Stefansson, Sigurd; Bæverfjord, Grete; Handeland, Sigurd O.; Hansen, Tom; Nygård, Solveig; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Bjørgolfur, Havardsson; Toften, Hilde; 2006: Fiskevelferdsmessig vurdering av produksjon av 0-års smolt

Farstad, Wenche Kristin; Arnemo, Jon Martin; Braastad, Bjarne Olai; Bæverfjord, Grete; Fossum, Kåre; Handeland, Sigurd O; Hansen, Tom Johnny; Hjeltnes, Brit Kristine; Håstein, Tore; Juell, Jon-Erik; Nygård, Solveig; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Stefansson, Sigurd; Toften, Hilde; Valle, Paul Steinar; Waagbø, Rune; Bøe, Knut Egil; 2006: Dyrevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt. Uttalelse fra Faggruppe for Dyrehelse og Dyrevelferd (Dyrevern) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Toften, Hilde; Toften, Hilde; Johansen, L-H; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; Damsgård, B; Damsgård, Børge; Arnesen, Arne Mikal; Arnesen, Arne Mikal; Stefansson, Sigurd; Handeland, Sigurd O.; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Fivelstad, Sveinung; Fivelstad, Sveinung; Lemarie, G; 2005: Intensive rearing and welfare in juvenile Atlantic salmon

Toften, Hilde; Toften, Hilde; Johansen, L-H; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; Damsgård, Børge; Arnesen, Arne Mikal; Arnesen, Arne Mikal; Stefansson, Sigurd; Handeland, Sigurd O.; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Fivelstad, Sveinung; Fivelstad, Sveinung; Lemarie, G; 2005: Intensive rearing and welfare in juvenile Atlantic salmon

Toften, Hilde; Toften, Hilde; Johansen, L-H; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; Damsgård, Børge; Arnesen, Arne Mikal; Arnesen, Arne Mikal; Stefansson, Sigurd; Handeland, Sigurd O.; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Fivelstad, Sveinung; Fivelstad, Sveinung; Lemarie, G; 2005: Intensive rearing and welfare in juvenile Atlantic salmon

Toften, Hilde; Toften, Hilde; Arnesen, Arne Mikal; Arnesen, Arne Mikal; Damsgård, Børge; Damsgård, B; Stefansson, Sigurd; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Lemarié, G; 2004: Intensivt oppdrett av laksesmolt: konsekvenser for laksens prestasjoner i ferskvannsfasen og etter overføring til sjø

Langelo, Geir Frode; Albrigtsen, Alf; Toften, Hilde; 2001: Høsting av hjerteskjell i Nord-Norge

Toften, Hilde; 2001: Kråkebollenettverket - arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling