Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Hilde Toften

Jeg er forskningssjef for av avdeling Produksjonsbiologi i Divisjon Akvakultur. Jeg er fiskefysiolog av utdannelse, med doktorgrad fra Universitetet i Tromsø (UiT) i 1997. Fram til 2011 var jeg forsker/seniorforsker med fokus på akvakulturforskning, der det i stor grad har dreid seg om hvordan miljøforholdene (spesielt vannkvalitet) og fôrtilsetninger påvirker biologisk utvikling, fôrinntak, vekst, helse og velferd hos forskjellige oppdrettsarter. Målet har hele tiden vært å optimalisere oppdrettsbetingelsene for de studerte artene basert på kunnskap om de enkelte artenes biologi og toleranse til miljøet. Jeg har jobbet mest med laks, men jeg har også jobbet en del med røye, torsk, kveite, steinbit og havabbor. Jeg har også jobbet med nærin
gsutvikling og høsting/kultivering av hjerteskjell og kråkeboller. Jeg har prosjektlederutdanning fra UiT og prosjektledererfaring fra en rekke prosjekter, både nasjonale prosjekter i Forskningsrådet og internasjonale EU-prosjekter. Ved siden av forskningsarbeidet har jeg erfaring fra styrearbeid, både internt i Fiskeriforskning og Nofima, Havbruksprogrammet og FORNY-programmet i Norges Forskningsråd, Havbruksstasjonen i Tromsø og European Aquaculture Society.

Hilde Toften har 28 publikasjoner ved Nofima:

Effects of different incubation and start-feeding temperature regimes on growth, survival, and histomorphology of cod larvae

Falk-Petersen, Inger-Britt; Peruzzi, Stefano; Lysne, Hege; Toften, Hilde; Tveiten, Helge; Sæther, Bjørn-Steinar; Puvanendran, Velmurugu

2019

Temperature during early development has long-term effects on microRNA expression in Atlantic cod

Bizuayehu, Teshome Tilahun; Johansen, Steinar D; Puvanendran, Velmurugu; Toften, Hilde; Babiak, Igor

2015

Høyere temperatur i tidlige livsstadier kan forbedre torskens vekst og kvalitet

Puvanendran, Velmurugu; Toften, Hilde; Tveiten, Helge; Lein, Ingrid; Sæther, Bjørn-Steinar; Johnsen, Hanne

2015

Osmoregulation in Atlantic salmon Salmo salar smolts transferred to seawater at different temperatures

Handeland, Sigurd O; Imsland, Albert; Nilsen, Tom Ole; Ebbesson, Lars O.E.; Hosfeld, Camilla Diesen; Pinto Pedrosa, Cindy; Toften, Hilde; Stefansson, Sigurd Olav

2014

Direct and social genetic parameters for growth and fin damage traits in Atlantic cod (Gadus morhua)

Nielsen, Hanne Marie; Monsen, Brage Bråten; Ødegård, Jørgen; Bijma, Piter; Damsgård, Børge; Toften, Hilde; Olesen, Ingrid

2014

A MULTI-DISCIPLINARY FRAMEWORK FOR BIO-ECONOMIC MODELING IN AQUACULTURE: A WELFARE CASE STUDY

Noble, Chris; Berrill, Iain K.; Waller, Bob; Kankainen, Markus; Setälä, Jari; Honkanen, Pirjo; Mejdell, Cecilie Marie; Turnbull, James F.; Damsgård, Børge; Schneider, Oliver; Toften, Hilde; Kole, Adriaan P. W.; Kadri, Sunil

2012

Health of farmed fish: its relation to fish welfare and its utility as welfare indicator

Segner, Helmut; Sundh, Henrik; Buchmann, Kurt; Douxfils, Jessica; Sundell, Kristina Snuttan; Mathieu, Cédric; Ruane, Neil; Jutfelt, Fredrik; Toften, Hilde; Vaughan, Lloyd

2012

BENEFISH: A European project to put a cost on fish welfare actions

Berrill, Iain K.; Kadri, Sunil; Ruohonen, Kari; Kankainen, Markus; Damsgård, Børge; Toften, Hilde; Noble, Chris; Schneider, Oliver; Turnbull, James F.

2009

Påvirker vannkvalitet og produksjonsintensitet risiko for utvikling av vintersår hos postsmolt - Resultater fra en storskala feltstudie

Handeland, Sigurd O; Urke, Henning Andre; Kristensen, Torstein; Rosten, Trond; Damsgård, Børge; Mikkelsen, Helene; Toften, Hilde; Evensen, Tor Hatten; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Stefansson, Sigurd Olav

2008

Episoder med dårlig vannkvalitet som har ført til produksjonslidelser eller tap av fisk

Rosseland, Bjørn Olav; Bjerknes, Vilhelm; Guldberg, Bjørn; Hávardson, Björgólfur; Kroglund, Frode; Kvellestad, Agnar; Litlabø, Amund; Rosten, Trond; Teien, Hans-Christian; Toften, Hilde; Tørud, Brit; Åtland, Åse

2007

Fysiologiske egenskaper ved rogn, yngel og smolt

Stefansson, Sigurd; Bjerknes, Vilhelm; Bjørn, Pål Arne; Bæverfjord, Grete; Finn, Roderick Nigel; Finstad, Bengt; Fivelstad, Sveinung; Handeland, Sigurd O.; Hosfeld, Camilla Diesen; Kristensen, Torstein; Kroglund, Frode; Nilsen, Tom Ole; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Toften, Hilde; Åtland, Åse

2007

Water Quality - Salmonids

Stefansson, Sigurd; Bæverfjord, Grete; Nigel Finn, R; Finstad, Bengt; Fivelstad, Sveinung; Handeland, Sigurd O.; Kristensen, Torstein; Thomassen, Magny Skinlo; Kroglund, Frode; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Salbu, Brit; Toften, Hilde; Gudding, Roar; Norberg, Birgitta; Jørgensen, Leif

2007

Fysiologiske egenskaper ved rogn, yngel og smolt

Stefansson, Sigurd; Bjerknes, Vilhelm; Bjørn, Pål Arne; Bæverfjord, Grete; Finn, R.Nigel; Finstad, Bengt; Fivelstad, Sveinung; Handeland, Sigurd O.; Hosfeld, Anne Camilla Diesen; Kristensen, Torstein; Kroglund, Frode; Nilsen, Tom Ole; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Toften, Hilde; Åtland, Åse

2007

Dyrevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt. Uttalelse fra Faggruppe for Dyrehelse og Dyrevelferd (Dyrevern) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Farstad, Wenche Kristin; Arnemo, Jon Martin; Braastad, Bjarne Olai; Bæverfjord, Grete; Fossum, Kåre; Handeland, Sigurd O; Hansen, Tom Johnny; Hjeltnes, Brit; Håstein, Tore; Juell, Jon-Erik; Nygård, Solveig; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond Waldemar; Stefansson, Sigurd Olav; Toften, Hilde; Valle, Paul Steinar; Waagbø, Rune; Bøe, Knut Egil

2006

Vannkvalitet - laksefisk

Stefansson, Sigurd; Bæverfjord, Grete; Finn, Roderick Nigel; Finstad, Bengt; Handeland, Sigurd O; Kristensen, Torstein; Kroglund, Frode; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Salbu, Brit; Toften, Hilde

2006

Fiskevelferdsmessig vurdering av produksjon av 0-års smolt

Stefansson, Sigurd; Bæverfjord, Grete; Handeland, Sigurd O.; Hansen, Tom; Nygård, Solveig; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Toften, Hilde Bjørgolfur, Havardsson (ed.)

2006

Effects of hypo- and hyperoxia on transcription levels of five stress genes and the glutathione system in liver of Atlantic cod Gadus morhua

Olsvik, Pål; Kristensen, Torstein; Waagbø, Rune; Tollefsen, Knut-Erik; Rosseland, Bjørn Olav; Toften, Hilde

2006

Velferd hos oppdrettsfisk: Aktuelle problemstillinger og prioriterte forskningsbehov

Kristiansen, Tore S.; Toften, Hilde; Damsgård, Børge; Eriksen, Marit Skog; Eriksen, Marit Skog; Juell, Jon-Erik; Lund, Vonne; Moe, Randi Oppermann

2006

Osmoregulation, feed intake, growth and growth hormone levels in 0+ Atlantic salmon (Salmo salar L.) transferred to seawater at different stages of smolt development

Arnesen, Arne Mikal; Toften, Hilde; Agustsson, Thorleifur; Stefansson, Sigurd Olav; Handeland, Sigurd O; Björnsson, Björn Thrandur

2003

Høsting av hjerteskjell i Nord-Norge

Langelo, Geir Frode; Albrigtsen, Alf; Toften, Hilde

2001