Relatert innhold

  • CV
  • Andre publikasjoner

Biografi Helga Næs

Jeg er leder for området Trygg og holdbar mat i Nofima. Mitt kompetanseområde er farlige bakterier, nyttige melkesyrebakterier, bio-/genteknologi, emballering og holdbarhet. Min bakgrunn er fra Universitetet i Oslo hvor jeg i 1988 avla doktorgrad på Blågrønnalger (cyanobakterier) og drikkevannskvalitet. Jeg var deretter tilsatt fem år som forsker innen kjøttsamvirket med fokus på fermenteringsegenskaper hos melkesyrebakterier. Siden 1994 har jeg hatt ulike lederposisjoner på Matforsk, nå Nofima. Jeg har erfaring fra Høgskolen i Østfold gjennom dosent II stilling i kjemi/bioteknologi i tre år. Jeg hadde permisjon ett år for å studere ledelse ved MIT Sloan Business School, Boston, kombinert med engasjement for Norges Eksportråd.

Helga har 28 andre publikasjoner i Cristin:

Næs, Helga; 2019: Nofimas bidrag til full utnyttelse av råvarer og "NoWaste"

Næs, Helga; 2019: Emballasjeforsk

Næs, Helga; 2019: Emballasjeforsk, nettverk, kompetansemiljøer og muligheter

Næs, Helga; 2017: Prosesshallene på Nofima, med hovedfokus på Patogen Pilot Plant

Næs, Helga; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2017: Innovative and sustainable packaging solutions for food

Næs, Helga; 2017: Pathogen pilot plant - Cooking up the most dangerous food to ensure food safety

Næs, Helga; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2017: Innovative and sustainable packaging solutions for food

Næs, Helga; Pettersen, Marit Kvalvåg; Sørheim, Oddvin; 2017: Riktig emballering kan øke holdbarheten og hindre matsvinn. Emballeringstreder og utfordringer

Fylling-Jensen, Øyvind; Næs, Helga; Kure, Cathrine F.; 2017: Norsk mattrygghet i ett internasjonalt perspektiv

Næs, Helga; 2017: Presentasjon av Nofima som del av klyngen for fremtidens emballeringsløsninger

Holck, Askild; Heir, Even; Næs, Helga; 2016: Pathogen pilot plant – Cooking up the most dangerous foods to ensure food safety

Næs, Helga; Heir, Even; Holck, Askild; 2016: Pathogen pilot plant – Cooking up the most dangerous foods to ensure food safety

Næs, Helga; Amarowicz, Ryszard; Arlorio, Marco; Battelli, Giovanna; Daníelsdóttir, Anna Kristin; Gunnarsson, Oddur M.; Hogg, Tim; Jörundsdóttir, Hrönn Ólína; Brien, John O.; Villarreal, Begoña Perez; Flynn, Katherine; 2016: SAFE Consortium – The European Association for Food Safety

Næs, Helga; Hansen, Anlaug ådland; 2016: Packaging challenges and solutions with focus on fish

Næs, Helga; 2016: EMBALLASJEFORSK bidrar til bærekraftig emballering

Næs, Helga; 2016: Food Safety and Quality. Contribute to safe food, optimal shelf life, reduced waste and efficient distribution

Næs, Helga; 2016: Er det bakteriene som styrer oss eller vi dem? Tarmbakterienes innflytelse

Næs, Helga; 2016: Orientering om Patogen pilot hall

Næs, Helga; 2016: Matpilotene på Nofima – nasjonal infrastruktur i samarbeid med NMBU

Næs, Helga; Rukke, Elling-Olav; 2015: "Å sikre trygg mat må ikke gå ut på dato". Nytt fra Mat Pilot Anleggene på Campus Ås

Næs, Helga; 2015: A new, unique facility for developing safer food production

Næs, Helga; 2015: Cooking up the most dangerous food on the planet in order to help companies improve food safety

Gunnarsson, Oddur M.; Flynn, Katherine; Amarowicz, Ryszard; Arlorio, Marco; Battelli, Giovanna; Daníelsdóttir, Anna Kristín; Hogg, Tim; Jörundsdóttir, Hrönn ólína; Næs, Helga; O'Brien, John Martin; Soptica, Florin; Villarreal, Begoña Perez; 2015: Keeping food safety challenges on current and future agendas

Næs, Helga; Holck, Askild; 2014: Pathogen Pilot Plant – new facility, new possibilities for making safer foods

Næs, Helga; 2014: Emballering og verdiskaping

Næs, Helga; 2014: Hva gjør forskerne for å sikre at maten er trygg? Starter med de farligste bakteriene

Næs, Helga; 2014: Pathogen Pilot Plant - A new processing facility in Norway

Næs, Helga; 2013: Får ikke forsket på farlige bakterier