Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Helga Næs

Jeg er leder for området Trygg og holdbar mat i Nofima. Mitt kompetanseområde er farlige bakterier, nyttige melkesyrebakterier, bio-/genteknologi, emballering og holdbarhet. Min bakgrunn er fra Universitetet i Oslo hvor jeg i 1988 avla doktorgrad på Blågrønnalger (cyanobakterier) og drikkevannskvalitet. Jeg var deretter tilsatt fem år som forsker innen kjøttsamvirket med fokus på fermenteringsegenskaper hos melkesyrebakterier. Siden 1994 har jeg hatt ulike lederposisjoner på Matforsk, nå Nofima. Jeg har erfaring fra Høgskolen i Østfold gjennom dosent II stilling i kjemi/bioteknologi i tre år. Jeg hadde permisjon ett år for å studere ledelse ved MIT Sloan Business School, Boston, kombinert med engasjement for Norges Eksportråd.

Helga Næs har 5 publikasjoner ved Nofima:

Kunnskapsnotat om mattrygghet i næringsmiddelindustrien

Wasteson, Yngvild; Aspholm, Marina; Lindstedt, Bjørn-Arne; Paulsen, Jan Erik; Hoff, Maia Emilie Brenden; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Næs, Helga; Johannessen, Gro Skøien; Skjerdal, Olaug Taran; Stenrød, Marianne; Eggen, Trine; Milford, Anna Birgitte; Ottaviani Aalmo, Giovanna

2019

Kunnskapsnotat om mattrygghet i primærproduksjonen

Wasteson, Yngvild; Aspholm, Marina; Lindstedt, Bjørn-Arne; Paulsen, Jan Erik; Hoff, Maia Emilie Brenden; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Næs, Helga; Johannessen, Gro Skøien; Skjerdal, Olaug Taran; Stenrød, Marianne; Eggen, Trine; Milford, Anna Birgitte; Ottaviani Aalmo, Giovanna

2019