Relatert innhold

  • CV
  • Andre publikasjoner

Biografi Helene Skjønhals Jensen

Jeg er stipendiat ved avdeling Næringsøkonomi i Nofima. Mitt arbeid er tilknyttet prosjektet CRISP som er et senter for forskningsbasert innovasjon som skal utvikle smartere teknologi for å møte fremtidens utfordringer for en bærekraftig og økonomisk levedyktig fiskerinæring. Jeg skal jobbe i arbeidspakke 6, som skal se på verdiskapningen og det økonomiske potensialet til nyvinningene fra CRISP sine prosjekter.
Utdannet fiskerikandidat ved Norges fiskerihøgskole, hvor jeg tok bachelor og master i fiskeri- og havbruksvitenskap, marked og ledelse.