Relatert innhold

  • CV

Biografi Heidi Katrine Trige

Jobber som adm. koordinator i Divisjon Sjømat. Det går mye i redigering og korrekturlesing av rapporter og andre dokumenter, tilrettelegging av møter og arrangementer og intern service i Divisjonen. Nofima har et tidsskrift «Økonomisk fiskeriforskning», her er jeg redaksjonssekretær og du finner oss på www.okonomiskfiskeriforskning.no.