Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Hanne Kristine Zobel

Jeg har jobbet som laboratorieingeniør siden 2002, siden 2013 som senioringeniør i Nofima. Laboratorieleder i avdeling Mat og Helse siden 2015.