Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Hanne Kristine Zobel

Jobbet som laboratorieingeniør siden 2002, siden 2013 som senioringeniør i Nofima.