Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner

Biografi Hanne K. Mæhre

Jeg ble ansatt på Nofima i juni 2019, som postdoktor på prosjektet «SunnMat». Her skal jeg primært jobbe med helseeffekter av karbohydratinntak.
Grunnutdanningen min er innen næringsmiddelteknologi ved NTNU, mens mastergrad og doktorgrad ble gjennomført ved Norges fiskerihøgskole (NFH, UIT Norges arktiske universitet). Jeg har tidligere jobbet på Institutt for farmakologi og toksikologi (NTNU) 1993-94, Kriminalpolitisentralen (KRIPOS) 1995-96, Universitetssykehuset Nord-Norge 1996-2002 og NFH 2003-2019. Jeg har bred erfaring fra analysearbeid, spesielt protein- og lipidkjemi, men kan også en del om analyser innenfor medisin / fysiologi / inflammasjon / farmakologi. Min forskning de senere årene har i hovedsak dreid seg om «Sjømat og helse» og «Utnyttelse av marine ressurser som mat, fôr og ingredienser». Jeg har i tillegg undervist i «Matvaretrygghet» og andre bioteknologi-/fiskerirelaterte emner, samt veiledet på flere bachelor- og mastergradsoppgaver.

Hanne K. Mæhre har 7 publikasjoner ved Nofima:

Improved estimation of in vitro protein digestibility of different foods using size exclusion chromatography

Rieder, Anne; Afseth, Nils Kristian; Böcker, Ulrike; Knutsen, Svein Halvor; Kirkhus, Bente; Mæhre, Hanne K; Ballance, Simon; Wubshet, Sileshi Gizachew

2021

Commercially available kelp and seaweed products – valuable iodine source or risk of excess intake?

Aakre, Inger; Solli, Dina Doblaug; Markhus, Maria Wik; Mæhre, Hanne K; Dahl, Lisbeth; Henjum, Sigrun; Alexander, Jan; Korneliussen, Patrick-Andre; Madsen, Lise; Kjellevold, Marian

2021

Composition and some quality characteristics of the longissimus muscle of reindeer in Norway compared to farmed New Zealand red deer

Triumf, Ellen; Purchas, Roger W.; Mielnik, Maria bogumila; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny; Slinde, Erik; Egelandsdal, Bjørg

2012

Prosessering av sjømat – Endring i næringsinnhold, biotilgjengelighet og helseeffekter

Larsen, Rune; Stormo, Svein Kristian; Eilertsen, Karl-Erik; Mæhre, Hanne K; Jensen, Ida-Johanne; Østerud, Bjarne; Elvevoll, Edel Oddny

2010

Changes in health beneficial components during ice storage of African catfish (Clarias gariepinus)

Larsen, Rune; Mierke-Klemeyer, S; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny; Bandarra, Narcissa; Cordeiro, Ana Rita; Nunes, ML; Schram, E; Luten, Joop; Oehlenschläger, Jurg

2010

Retention of health beneficial components during hot- and cold-smoking of African catfish (Clarias gariepinus) fillets

Larsen, Rune; Mierke-Klemeyer, S; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny; Bandarra, NM; Cordeiro, AR; Nunes, ML; Schram, E; Luten, Joop; Oehlenschlager, J

2010

Retention of health-related beneficial components during household preparation of selenium-enriched African catfish (Clarias gariepinus) fillets

Mierke-Klemeyer, Sabine; Larsen, Rune; Oehlenschläger, Jurg; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny; Bandarra, Narcissa; Parreira, R; Andrade, a. m.; Nunes, Maria Leonora; Scharam, Edward; Luten, Joop

2008