Relatert innhold

  • CV
  • Andre publikasjoner

Biografi Gunnhild Hovde

Jeg er forsker i Nofima ved avdeling BioLab, her har jeg jobbet siden 2012. Jeg har ansvaret for følgende av laboratoriets metoder: Aminosyrer, fosfor/løselig fosfor, fluor og «Conway» (TFN, TMA, TMAO).
I tillegg til metodeansvar og analysearbeid jobber jeg bl.a. med validering og metodeutvikling.
Jeg er har mastergrad i naturmiljøkjemi og analytisk kjemi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (2010). Jeg har tidligere yrkeserfaring som ingeniør i seksjon Vann, avløp og renovasjon i Gjøvik kommune (2010-2012).

Gunnhild har 9 andre publikasjoner i Cristin:

Hovde, Gunnhild; Asbjørnsen, Bente; 2019: Validering av nytt HPLC-system for analyse av astaxanthin (BIOLAB A 23)

Bogevik, André Sture; Rud, Ida; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Hovde, Gunnhild; Krakeli, Tor-Arne; Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Knutsen, Svein Halvor; Karlsen, Christian; 2019: FeedModel – SIS 2017-2019. Feed, feed intake, digestbility and microbiota in salmon

Kokkali, Marialena; Hovde, Gunnhild; Kleinegris, Dorinde; De Vree, Jeroen Hendrik; Kousoulaki, Katerina; 2018: BEAD TYPE AND AGITATOR CONFIGURATION EFFECTS ON THE DISINTEGRATION EFFICIENCY AND PROTEIN PERMEABILITY OF THE MICROALGAE PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM BY BEAD MILLING

Hovde, Gunnhild; Wang-Andersen, Jarle; Asbjørnsen, Bente; 2015: Histamine in fish: Liquid chromatographic determination with post-column derivatization and fluorescence detection

Hovde, Gunnhild; 2015: Validering av ny destillasjonsenhet for analyse av total flyktig nitrogen

Hovde, Gunnhild; Asbjørnsen, Bente; 2015: Validation of the method “NS-EN 16279:2012” for determination of fluorine in feed and feed ingredients

Hovde, Gunnhild; Wang-Andersen, Jarle; Asbjørnsen, Bente; 2015: Biogenic amines in krill meal: Liquid chromatographic determination with post-column derivatization and fluorescence detection

Hovde, Gunnhild; Asbjørnsen, Bente; 2014: Validering av metoden «NS-EN 16279:2012» for bestemmelse av fluor i fôr og fôringredienser

Hovde, Gunnhild; 2013: Validation of a method for analysis of soluble phosphorus by use of alkaline extraction and spectrophotometric determination