Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Grethe Iren Andersen Borge

Jeg er seniorforsker i avdeling Mat og Helse, der vårt fokus er å bistå matprodusenter å utvikle mat for bedre helse gjennom nye produkter, forbedrede produksjonsmetoder, optimale lagringsbetingelser og tilberedningsmetoder.
Jeg leder et av de strategiske forskningsprogrammene ved Nofima,”Plantestoffer i frukt, bær og grønnsaker” (2013-2016), og er med i to COST Action nettverk, POSITIVe (plantestoffer og opptak i kroppen) og EUROCAROTEN (karotenoider).

Min forskning er for tiden knyttet til grønnsaker og kvalitet, med fokus på helserelaterte innholdsstoffer. Forskningen har som mål å få økt kunnskap om hvordan helserelaterte plantestoffer varierer i råvarer og hvordan lagring og prosessering påvirker helserelatert kvalitet.
Plantestoffer som jeg spesielt har kompetanse på er polyfenoler, glukosinolater og karotenoider, og analysemetodikk HPLC-DAD, LC-MS og metabolomics.Interesseområdet mitt er også bioaktivitet, biotilgjengelighet og effekter av plantestoffer i kroppen, med fokus på fordøyelsen. Jeg har vært involvert i forskning på hvordan mat påvirker human helse, f eks bær, frukt og grønnsaker og fiskeolje (omega-3 fettsyrer).
Min utdannelse er innen kjemi og biokjemi, med en doktorgrad i biokjemi (lipidmetabolisme i planter og menneske) i 1998 ved Universitetet i Oslo. Jeg har vært ansatt ved Matforsk/Nofima i periodene 1993-1998 og 2002-i dag.
Jeg har også jobbet som forsker ved NMBU med biofilm og patogene bakterier i meieriprodukter (1998-2002).

Grethe Iren Andersen har 43 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Borge, Grethe Iren Andersen; Sandberg, Ellen; Øyaas, Jorun; Abrahamsen, Roger K.; 2016: Variation of terpenes in milk and cultured cream from Norwegian alpine rangeland-fed and in-door fed cows

Rybarczyk, Anna; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; Hansen, Magnor; Wold, Anne-Berit; 2016: Glucosinolates in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) as affected by postharvest temperature and radiation treatments

Rybarczyk, Anna; Wold, Anne-Berit; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; Hansen, Magnor; Hagen, Sidsel Fiskaa; 2016: Flavonols in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) flower buds as affected by postharvest temperature and radiation treatments

Myhrstad, Mari C.W.; Ottestad, Inger; Günther, Clara-Cecilie; Ryeng, Einar; Holden, Marit; Nilsson, Astrid; Brønner, Kirsti Wettre; Kohler, Achim; Borge, Grethe Iren Andersen; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie; 2016: The PBMC transcriptome profile after intake of oxidized versus high-quality fish oil: an explorative study in healthy subjects

Myhrstad, Mari C.W.; Ottestad, Inger; Günther, Clara-Cecilie; Ryeng, Einar; Holden, Marit; Nilsson, Astrid; Brønner, Kirsti Wettre; Kohler, Achim; Borge, Grethe Iren Andersen; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie; 2016: The PBMC transcriptome profile after intake of oxidized versus high quality fish oil: an explorative study in healthy subjects

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; 2015: Phytochemical content in broccoli flower buds during postharvest storage and light treatments

Rybarczyk, Anna; Hansen, Magnor; Wold, Anne-Berit; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; 2014: Vitamin C in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) flower buds as affected by postharvest light, UV-B irradiation and temperature

Aarak, Kristi Ekrann; Kirkhus, Bente; Johansen, Silje; Vegarud, Gerd Elisabeth; Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Effect of broccoli phytochemical extract on release of fatty acids from salmon muscle and salmon oil during in vitro digestion

Myhrstad, Mari C.W.; Ulven, Stine Marie; Günther, Clara-Cecilie; Ottestad, Inger; Holden, Marit; Ryeng, Einar; Borge, Grethe Iren Andersen; Kohler, Achim; Brønner, Kirsti Wettre; Thoresen, Magne; Holven, Kirsten Bjørklund; 2014: Fish oil supplementation induces Expression of genes related to cell cycle, endoplasmic reticulum stress and apoptosis in peripheral blood mononuclear cells: a transcriptomic approach

Kirkhus, Bente; Lundon, Aina; Haugen, John-Erik; Vogt, Kjell Gjermund; Borge, Grethe Iren Andersen; Henriksen, Britt; 2013: Effects of Environmental Factors on Edible Oil Quality of Organically Grown Camelina sativa

Uusitupa, Matti; Hermansen, K.; Savolainen, MJ; Schwab, U.; Kolehmainen, M.; Brader, L.; Mortensen, L.S.; Cloetens, A.; Johansson-Persson, A.; Onning, G.; Landin-Olsson, M.; Herzig, Karl-Heinz; Hukkanen, J.; Rosqvist, F.; Iggman, David; Paananen, J.; Pulkki, K.J.; Siloaho, M.; Dragsted, Lars; Barri, T.; Overvad, K.; Knudsen, K.E. Bach; Hedemann, M.S.; Arner, P.; Dahlman, I; Borge, Grethe Iren Andersen; Baardseth, Pernille; Ulven, Stine Marie; Gunnarsdottir, I; Jonsdottir, S; Thorsdottir, I.; Oresic, Matej; Poutanen, K.S.; Risérus, Ulf; Åkesson, B.; 2013: Effects of an isocaloric healthy Nordic diet on insulin sensitivity, lipid profile and inflammation markers in metabolic syndrome – a randomized study (SYSDIET)

Olsen, Helle; Grimmer, Stine J Staavi; Aaby, Kjersti; Saha, Shikha; Borge, Grethe Iren Andersen; 2012: Antiproliferative Effects of Fresh and Thermal Processed Green and Red Cultivars of Curly Kale (Brassica oleracea L. convar. acephala var. sabellica)

Ottestad, Inger; Hassani, Sahar; Borge, Grethe Iren Andersen; Kohler, Achim; Vogt, Kjell Gjermund; Hyøtylainen, Tuulia; Oresic, Matej; Brønner, Kirsti Wettre; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie; Myhrstad, Mari C.W.; 2012: Fish oil supplementation alters the plasma lipidomic profile and increases long-chain PUFAs of phospholipids and triglycerides in healthy subjects

Jakesevic, Maja; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; Jeppsson, Bengt; Ahrné, Siv; Molin, Göran; 2011: Antioxidative protection of dietary bilberry, chokeberry and Lactobacillus plantarum HEAL19 in mice subjected to intestinal oxidative stress by ischemia-reperfusion

Karlsen, Anette; Svendsen, Mette; Seljeflot, Ingebjørg; Sommernes, Mary-Ann; Sexton, Joseph; Brevik, Asgeir; Erlund, Iris; Serafini, Mauro; Bastani, Nasser Ezzatkhah; Remberg, Siv Fagertun; Borge, Grethe Iren Andersen; Carlsen, Monica Hauger; Bøhn, Siv Kjølsrud; Myhrstad, Mari C.W.; Dragsted, Lars; Duttaroy, Asim K.; Haffner, Karin; Laake, Petter; Drevon, Christian A; Arnesen, Harald; Collins, Andrew Richard; Tonstad, Serena; Blomhoff, Rune; 2011: Compliance, tolerability and safety of two antioxidant-rich diets: a randomised controlled trial in male smokers

Øverland, Margareth; Borge, Grethe Iren Andersen; Vogt, Kjell Gjermund; Schøyen, Hilde; Skrede, Anders; 2011: Oxidative stability and sensory quality of meat from broiler chickens fed a bacterial meal produced on natural gas

Hansen, Magnor; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; Berge, Liv; Wold, Anne-Berit; 2010: Red cabbage, a Vegetable Rich in Health-Related Glucosinolates

Hassani, Sahar; Martens, Harald; Qannari, El Mostafa; Hanafi, Mohamed; Borge, Grethe Iren Andersen; Kohler, Achim; 2010: Analysis of -omics data: Graphical interpretation- and validation tools in multi-block methods

Karlsen, Anette; Paur, Ingvild; Bøhn, Siv Kjølsrud; Sakhi, Amrit Kaur; Borge, Grethe Iren Andersen; Serafini, Mauro; Erlund, Iris; Laake, Petter; Tonstad, Serena; Blomhoff, Rune; 2010: Bilberry juice modulates plasma concentration of NF-kappa B related inflammatory markers in subjects at increased risk of CVD

Olsen, Helle; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; 2010: Characterization, Quantification, and Yearly Variation of the Naturally Occurring Polyphenols in a Common Red Variety of Curly Kale (Brassica oleracea L. convar. acephala var. sabellica cv. 'Redbor')

Remberg, Siv Fagertun; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Sandberg, Ellen; Jeksrud, Willy K.; Haffner, Karin; 2010: Phenolic compounds, antioxidant activity and other quality related criteria of 'Summerred' apples as influenced by postharvest storage conditions

Remberg, Siv Fagertun; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Sandberg, Ellen; Jeksrud, Willy Karl; Haffner, Karin; 2010: Phenolic compounds, antioxidant activity and other quality related criteria of 'Summerred' apples as influenced by postharvest Storage conditions

Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Solhaug, Knut Asbjørn; Bengtsson, Gunnar; 2009: Effect of cold storage and harvest date on bioactive compounds in curly kale (Brassica oleracea L. var. acephala)

Rødbotten, Marit; Martinsen, Berit Karoline; Borge, Grethe Iren Andersen; Mortvedt, Hilde Skotland; Knutsen, Svein Halvor; Lea, Per; Næs, Tormod; 2009: A cross-cultural study of preference for apple juice with different sugar and acid contents

Volden, Jon; Borge, Grethe Iren Andersen; Hansen, Magnor; Wicklund, Trude; Bengtsson, Gunnar; 2009: Processing (blanching, boiling, steaming) effects on the content of glucosinolates and antioxidant-related parameters in cauliflower (Brassica oleracea L. ssp botrytis)

Olsen, Helle; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; 2009: Characterization and Quantification of Flavonoids and Hydroxycinnamic Acids in Curly Kale (Brassica oleracea L. Convar. acephala Var. sabellica) by HPLC-DAD-ESI-MSn

Volden, Jon; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; Hansen, Magnor; Thygesen, Ingrid E; Wicklund, Trude; 2008: Effect of thermal treatment on glucosinolates and antioxidant-related parameters in red cabbage (Brassica oleracea L. ssp capitata f. rubra)

Moskaug, Jan Øivind; Borge, Grethe Iren Andersen; Fagervoll, Anne Marthe; Paur, Ingvild; Carlsen, Harald; Blomhoff, Rune; 2008: Dietary polyphenols identified as intracellular protein kinase A inhibitors

Abrahamsen, Roger K.; Borge, Grethe Iren Andersen; Harstad, Odd Magne; Haug, Anna; Wetlesen, A; 2007: Milk quality - a future approach from a researcher's point of view

Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; Bilger, Wolfgang; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Solhaug, Knut Asbjørn; 2007: Phenolic contents and other health and sensory related properties of apple fruit (Malus domestica Borkh., cv. Aroma): Effect of postharvest UV-B irradiation

Bengtsson, Gunnar; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Schöner, Roman; Lombardo, Emanuele; Schöner, Jennifer; Bilger, Wolfgang; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Solhaug, Knut Asbjørn; 2006: Effect of postharvest irradiation on health and sensory related properties of apples and broccoli

Bengtsson, Gunnar; Schöner, Roman; Lombardo, Emanuele; Schöner, Jennifer; Borge, Grethe Iren Andersen; Bilger, Wolfgang; 2006: Chlorophyll fluorescence for non-destructive measurement of flavonoids in broccoli

Hagen, Sidsel Fiskaa; Solhaug, Knut Asbjørn; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; Bilger, Wolfgang; 2006: Chlorophyll fluorescence as a tool for non-destructive estimation of anthocyanins and total flavonoids in apples

Pripp, Are Hugo; Skeie, Siv B.; Isaksson, Tomas; Borge, Grethe Iren Andersen; Sørhaug, Terje; 2006: Multivariate modelling of relationships between proteolysis and sensory quality of Prast cheese

Ottestad, Inger; Halvorsen, Bente; Balstad, Trude Rakel; Otterdal, Kari; Borge, Grethe Iren Andersen; Brosstad, Frank; Myhre, Anne Grete; Ose, Leiv; Nenseter, Marit S.; Holven, Kirsten Bjørklund; 2006: Triglyceride-rich HDL3 from patients with familial hypercholesterolemia are less able to inhibit cytokine release or to promote cholesterol efflux

Munkeby, Berit Holthe; Børke, Wenche Bakken; Bjørnland, Kristin; Sikkeland, Liv Ingunn Bjoner; Borge, Grethe Iren Andersen; Lømo, Jon; Rivera, S; Khrestchatisky, M.; Halvorsen, Bente; Saugstad, Ola Didrik; 2005: Resuscitation of hypoxic piglets with 100% O-2 increases pulmonary metalloproteinases and IL-8

Børke, Wenche Bakken; Munkeby, Berit Holthe; Halvorsen, Bente; Bjørnland, Kristin; Tunheim, Siv Haugen; Borge, Grethe Iren Andersen; Thaulow, Erik; Saugstad, Ola Didrik; 2004: Increased myocardial matrix metalloproteinases in hypoxic newborn pigs during resuscitation: effects of oxygen and carbon dioxide

Munkeby, Berit Holthe; Børke, Wenche Bakken; Bjørnland, Kristin; Sikkeland, Liv Ingunn Bjoner; Borge, Grethe Iren Andersen; Halvorsen, Bente; Saugstad, Ola Didrik; 2004: Resuscitation with 100% O2 increases cerebral injury in hypoxemic piglets

Røssland, Elisabeth; Borge, Grethe Iren Andersen; Langsrud, Thor; Sørhaug, Terje; 2003: Inhibition of Bacillus cereus by strains of Lactobacillus and Lactococcus in milk

Borge, Grethe Iren Andersen; Skeie, Marianne; Sørhaug, Terje; Langsrud, Thor; Granum, Per Einar; 2001: Growth and toxin profiles of Bacillus cereus isolated from different food sources

Borge, Grethe Iren Andersen; Vogt, Kjell Gjermund; Nilsson, Astrid; 1999: Intermediates and Products Formed During Fatty Acid α-Oxidation in Cucumber (Cucumis sativus)

Borge, Grethe Iren Andersen; Slinde, Erik; Nilsson, Astrid; 1998: Fatty acid alpha-oxidation of tetradecylthioacetic acid and tetradecylthiopropionic acid in cucumber(Cucumis sativus)

Borge, Grethe Iren Andersen; Slinde, Erik; Nilsson, Astrid; 1997: Long-chain saturated fatty acids can be alpha-oxidised by a purified enzyme(Mr240000)in cucumber(Cucumis sativus)

Grethe Iren Andersen har 41 andre publikasjoner i Cristin:

Schmidt, Gesine; Haugen, John-Erik; Veiseth, Eva; Koga, Shiori; Vergara, Fredd; Nilsson, Astrid; Uhlen, Anne Kjersti; Böcker, Ulrike; Borge, Grethe Iren Andersen; 2017: Mass Spectrometry in Food Research

Rønning, Sissel Beate; Voldvik, Vibeke; Bergum, Silje; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; 2017: Polyphenol metabolites display immune inhibiting effects on acute inflammation in human monocyte and macrophage cells

Borge, Grethe Iren Andersen; 2016: Kål til folket!

Rønning, Sissel Beate; Voldvik, Vibeke; Bergum, Silje; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; 2016: Polyphenol metabolites display immune modulating effects on acute inflammation in human monocyte/macrophage cells

Riley, Hugh; Thomsen, Mette; Bengtsson, Gunnar; Rødbotten, Marit; Borge, Grethe Iren Andersen; Lea, Per; 2016: Hva er det som gir oss den mest smakfulle og sunneste kålrota?

Borge, Grethe Iren Andersen; Rødbotten, Rune; 2016: Nye fleksitarianerfavoritter

Lindberg, Diana; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; Rødbotten, Rune; Sahlstrøm, Stefan; 2016: Kartlegging av restråstoff fra jordbruket

Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Liland, Kristian Hovde; Borge, Grethe Iren Andersen; 2015: Metabolomics for quality analyses of plant foods

Borge, Grethe Iren Andersen; Baardseth, Pernille; 2015: Frosne versus ferske grønnsaker

Borge, Grethe Iren Andersen; 2015: Brokkoli - klima og lagring

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; 2014: Phytochemical Content in Broccoli Flower Buds During Postharvest Storage and Light Treatments

Schmidt, Gesine; Liland, Kristian Hovde; Johansen, Silje; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Identifisering av planteresponser ved klimaendringer – metabolomics-studier av brokkoli dyrket ved ulike breddegrader

Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Mat for bedre helse: Bioaktive plantestoffer i bær, frukt og grønnsaker

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Lea, Tor Erling; Rosnes, Jan Thomas; Liaset, Bjørn; Aarak, Kristi Ekrann; Borge, Grethe Iren Andersen; Rud, Ida; Kirkhus, Bente; 2014: Healthy meals and prevention of lifestyle diseases

Meisland, Ane; Vogt, Kjell Gjermund; Lundby, Frank; Krona, Annika; Langton, Maud; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; Grimmer, Stine J Staavi; Kirkhus, Bente; 2014: The importance of correct extraction technique for proper measurement of lycopene in different food matrices

Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Matplantenes avanserte biologi

Kirkhus, Bente; Afseth, Nils Kristian; Krona, Annika; Borge, Grethe Iren Andersen; Johansen, Silje; Steppeler, Christina; Meisland, Ane; Vogt, Kjell Gjermund; Langton, Maud; 2013: Effect of high-pressure homogenization (HPH) on release of carotenoids and fatty acids during in vitro digestion of tomato-based emulsions

Kirkhus, Bente; Afseth, Nils Kristian; Krona, Annika; Borge, Grethe Iren Andersen; Johansen, Silje; Steppeler, Christina; Meisland, Ane; Vogt, Kjell Gjermund; Langton, Maud; 2013: Effect of high-pressure homogenization (HPH) on release of lycopene and fatty acids during in vitro digestion of tomato-based emulsions

Rybarczyk, Anna; Hansen, Magnor; Wold, Anne-Berit; Borge, Grethe Iren Andersen; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; 2013: Health related compounds in broccoli as affected by postharvest light and temperature

Schmidt, Gesine; Bengtsson, Gunnar; Hagen, Sidsel Fiskaa; Liland, Kristian Hovde; Borge, Grethe Iren Andersen; 2013: Metabolomics in plant-food studies: Influence of cultivation latitude on the secondary metabolites of broccoli

Baardseth, Pernille; Grimmer, Stine J Staavi; Borge, Grethe Iren Andersen; 2013: Characterization of the Nordic Food – a competitive advantage for the Nordic countries

Ottestad, Inger; Retterstøl, Kjetil; Myhrstad, Mari C.W.; Andersen, Lene Frost; Vogt, Kjell Gjermund; Nilsson, Astrid; Borge, Grethe Iren Andersen; Nordvi, B.; Brønner, Kirsti Wettre; Ulven, Stine Marie; Holven, Kirsten Bjørklund; 2013: Intake of oxidised fish oil does not affect circulating levels of oxidised LDL or inflammatory markers in healthy subjects

Bengtsson, Gunnar; Mølmann, Jørgen; Johansen, Tor Jacob; Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Seljåsen, Randi; 2012: Latitude experiment - broccoli

Myhrstad, Mari C.W.; Ulven, Stine Marie; Holven, Kirsten Bjørklund; Borge, Grethe Iren Andersen; Kohler, Achim; 2012: Marine n3 fatty acids and health. Use of systems biology in a randomized controlled dietary intervention study

Ottestad, Inger; Vogt, Kjell Gjermund; Myhrstad, Mari C.W.; Borge, Grethe Iren Andersen; Hassani, Sahar; Kohler, Achim; Retterstøl, Kjetil; Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; Ravn-Haren, Gitte; Oresic, Matej; Nordvi, Berit; Brønner, Kirsti Wettre; Andersen, Lene Frost; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie; 2012: Effect of oxidized fish oil on oxidative stress markers and plasma lipidome profile.A randomized controlled trial in healthy subjects

Rode, Tone Mari; Borge, Grethe Iren Andersen; Aaby, Kjersti; 2012: Høytrykksprosessering – skånsom prosess for trygg, sunn og smakfull mat

Hassani, Sahar; Martens, Harald; Qannari, El Mostafa; Borge, Grethe Iren Andersen; Kohler, Achim; 2011: Analysis of metabolomics data by means of multi-block methods

Kirkhus, Bente; Lundon, Aina; Haugen, John-Erik; Vogt, Kjell Gjermund; Borge, Grethe Iren Andersen; Henriksen, Britt; 2011: Effects of Environmental Factors on Edible Oil Quality Grown Camelina sativa

Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; 2011: Plant metabolomics for increased knowledge on the behaviour of phytochemicals in fruits and vegetables

Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Olsen, Helle; Borge, Grethe Iren Andersen; 2011: LC-qToF-MS based metabolomics to study effects of climate conditions on the phytochemical content and composition in Brassica species

Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Olsen, Helle; Borge, Grethe Iren Andersen; 2011: LC-qToF-MS based metabolomics to study effects of climate conditions on the phytochemical content and composition in Brassica species

Brenna, Ida; Olsen, Helle; Lundanes, Elsa; Greibrokk, Tyge; Borge, Grethe Iren Andersen; 2010: Determination of flavenoids in cell cultures and intestinal cells

Solberg, R.; Andresen, Jannicke Hanne; Borge, Grethe Iren Andersen; Ellingsen, A.; Bjørås, Magnar; Saugstad, Ola Didrik; 2010: Resuscitation with 100% Oxygen Gives Increased Oxidative Stress in Lung Tissue and Influences the Capacity to Repair Base Lesions on DNA

Rybarczyk, Anna; Hansen, Magnor; Wold, Anne-Berit; Borge, Grethe Iren Andersen; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; 2010: Flavonols in broccoli as affected by postharvest light and temperature

Remberg, Siv Fagertun; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Sandberg, Ellen; Jeksrud, Willy K.; Haffner, Karin; 2009: Phenolic Compounds, Antioxidant Activity and other Quality Related Criteria of 'Summerred' Apples as Influenced by Postharvest Storage Conditions

Borge, Grethe Iren Andersen; Borge, Grethe Iren Andersen; Myhrstad, Mari C.W.; Holven, Kirsten; Brønner, Kirsti Wettre; Biong, Anne Sofie; Nilsson, Astrid; Nilsson, Astrid; Vogt, Gjermund; Vogt, Kjell Gjermund; Kohler, Achim; Kohler, Achim; Oresic, Matej; Ottestad, Inger; Ulven, Stine Marie; 2009: Marine omega-3 fatty acids and health use of systems biology in controlled dietary intervention studies

Solberg, Rønnaug; Andresen, Jannicke Hanne; Escrig, Raquel; Borge, Grethe Iren Andersen; Vento, Maximo; Saugstad, Ola Didrik; 2007: High Oxygen Concentration by Resuscitation Alters Gene ExpressionA study of gene regulation in newborn piglets.Hypoxia and Reoxygenation gives an early Increase in Heme Oxygenase-1

Solberg, Rønnaug; Andresen, Jannicke Hanne; Escrig, Raquel; Borge, Grethe Iren Andersen; Vento, Maximo; Saugstad, Ola Didrik; 2007: Resuscitation with Supplementary Oxygen gives a Dose Dependant Increase in Hydroxyl Radical Formation and causes Oxidation of DNA

Solberg, Rønnaug; Andresen, Jannicke Hanne; Tunheim, Siv Haugen; Borge, Grethe Iren Andersen; Bjørås, Magnar; Munkeby, Berit Holthe; Saugstad, Ola Didrik; 2006: Hyperoxic Resuscitation Increases Oxidative Stress and Changes in Gene Expression

Solberg, Rønnaug; Andresen, Jannicke Hanne; Tunheim, Siv Haugen; Borge, Grethe Iren Andersen; Bjørås, Magnar; Munkeby, Berit Holthe; Saugstad, Ola Didrik; 2006: Hypoxia and reoxygenation with different oxygen concentrations. A study of gene regulation in newborn pigletsA study of gene regulation in newborn piglets

Hagen, Sidsel Fiskaa; Solhaug, Knut Asbjørn; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; Bilger, Wolfgang; 2005: Chlorophyll fluorescence as a tool for estimation of the flavonoid content in apples