Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Grete Lorentzen

Jeg er forsker i Nofima, her har jeg jobbet siden 1991. Generelt kan mine forskningsområder oppsummeres med at jeg jobber med hva som påvirker matvaretrygghet og kvalitet på sjømat. Gjennom mitt arbeid har jeg jobbet med flere typer sjømat, dette inkluderer klippfisk, saltfisk, tørrfisk, reker, kveite, torsk, sei, laks og kongekrabbe. Spesielle interesser er å fastsette holdbarhet for klippfisk som er lagret ved ulike betingelser. Jeg er utdannet ved Norges Landbrukshøgskole, (nå Universitetet for biovitenskap) med hovedfag i kvalitetssikring i næringsmiddelindustrien. I 2010 disputerte jeg for min doktorgrad. I mitt doktorgradsarbeid undersøkte jeg hvordan Listeria monocytogenes mestrer ekstremt stress i form av høye saltkonsentrasjoner, jfr. produksjon av klippfisk. I 1995 hadde jeg et arbeidsopphold ved bedriften Br. Sirevåg AS i Sirevåg. Der bygget jeg opp laboratoriefunksjonen og gjennomførte opplæring for drift av laboratoriet. I 1998 hadde jeg et arbeidsopphold ved FAO i Roma. Der arbeidet jeg med å utvikle prosedyrer for hygienetiltak i næringsmiddelindustrien i U-land.

Grete har 20 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; James, Philip; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2019: Effect of starvation on the survival, injury, and weight of adult snow crab, Chionoecetes opilio

Lorentzen, Grete Elisabeth; Lian, Federico; Røhme, Amalie Agersborg; Røhme, Amalie Agersborg; Johannessen, Eirin; Johannessen, Eirin; Grastveit, Karen Vanglo; Grastveit, Karen Vanglo; Grip, Adrian Eyser; Grip, Adrian Eyser; Siikavuopio, Sten Ivar; 2019: Effect of freezing-thawing on weight loss, melanosis, and microbial growth in mildly cooked snow crab (Chionoecetes opilio) clusters

Lorentzen, Grete Elisabeth; Lian, Federico; Siikavuopio, Sten Ivar; 2019: Quality parameters of processed clusters of red king crab (Paralithodes camtschaticus) - Effects of live holding at 5 and 10°C up to 92 days without feeding

Lian, Federico; Lian, Federico; Måge, Ingrid; Lorentzen, Grete Elisabeth; Siikavuopio, Sten Ivar; Øverbø, Kersti; Vang, Birthe; Lindberg, Diana; 2018: Exploring the effect of inhibitors, cooking and freezing on melanosis in snow crab (Chionoecetes opilio) clusters

Lorentzen, Grete Elisabeth; Voldnes, Gøril; Whitaker, Ragnhild; Kvalvik, Ingrid; Vang, Birthe; Solstad, Runar Gjerp; Thomassen, Marte Renate; Siikavuopio, Sten Ivar; 2017: Current status of the Red King Crab (Paralithodes camtchaticus) and Snow Crab (Chionoecetes opilio) industries in Norway

Lorentzen, Grete Elisabeth; Rotabakk, Bjørn Tore; Olsen, Stein Harris; Skuland, Aase Vorre; Siikavuopio, Sten Ivar; 2016: Shelf life of snow crab clusters (Chioneocetes opilio) stored at 0 and 4 °C

Lorentzen, Grete Elisabeth; Egeness, Finn-Arne; Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Ytterstad, Elinor; 2016: Shelf life of packaged loins of dried salt-cured cod (Gadus morhua L.) stored at elevated temperatures

Lorentzen, Grete Elisabeth; Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild; 2016: Seafood from Norway - Food safety

Lorentzen, Grete Elisabeth; Wesmajervi Breiland, Mette S.; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Østli, Jens; Wang-Andersen, Jarle; Olsen, Ragnar Ludvig; 2015: Growth of halophilic microorganisms and histamine content in dried salt-cured cod (Gadus morhua L.) stored at elevated temperature

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore; 2014: Determination of the shelf life of cluster of the red king crab (Paralithodes camtschaticus) during chilled storage

Lorentzen, Grete Elisabeth; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Cooper, Marie; Herland, Hilde; 2012: Viability of Listeria monocytogenes in an experimental model of nigiri sushi sushi of halibut (Hippoglossus hippoglossus) and salmon (Salmo salar)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Cooper, Marie; Herland, Hilde; 2011: Viability of Listeria monocytogenes in an experimental model of nigiri sushi of halibut (Hippoglossus hippoglossus) and salmon (Salmo salar)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Mennen, Saskia; Olsen, Ragnar Ludvig; Skjerdal, Taran; 2011: Invasiveness of Listeria monocytogenes strains of Caco-2 cells in response to a period of extreme salt stress reflecting salt-curing and rehydration of cod (Gadus morhua L.)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Olsen, Ragnar Ludvig; Bjørkevoll, Ingebrigt; Mikkelsen, Helene; Skjerdal, Taran; 2010: Survival of Listeria innocua and Listeria monocytogenes in muscle of cod (Gadus morhua L.) during salt-curing and growth during chilled storage of rehydrated product

Lorentzen, Grete Elisabeth; Ytterstad, Elinor; Olsen, Ragnar Ludvig; Skjerdal, Taran; 2010: Thermal inactivation and growth potential of Listeria innocua in rehydrated salt-cured cod prepared for ready-to-eat products

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2010: Food safety of salt-cured cod products. Effects of salt-curing, rehydration and thermal treatment on survival, growth and invasiveness of Listeria spp

Hovda, Maria Befring; Sivertsvik, Morten; Lunestad, Bjørn Tore; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rosnes, Jan Thomas; 2007: Characterisation of the dominant bacterial population in modified atmosphere packaged farmed halibut (Hippoglossus hippoglossus) based on 16S rDNA-DGGE

Esaiassen, Margrethe; Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsvik, Morten; 2006: Brining of farmed cod fillets: Effect on quality aspects

Rosnes, Jan Thomas; Kleiberg, Gro haugvaldstad; Sivertsvik, Morten; Lunestad, Bjørn Tore; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2006: Effect of modified atmosphere packaging and superchilled storage on the shelf-life of farmed ready-to-cook spotted wolf-fish (Anarhichas minor)

Skjerdal, Olaug Taran; Skjerdal, Taran; Lorentzen, Grete Elisabeth; Tryland, Ingun; Berg, James; 2004: New method for rapid and sensitive quantification of sulphide producing

Grete har 41 andre publikasjoner i Cristin:

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2019: Hva vet vi om salt?

Rotabakk, Bjørn Tore; Heia, Karsten; Rode, Tone Mari; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2019: Melanosis of snow crab (Chionoecetes opilio) as an effect of high pressure processing

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2019: Kunnskapsstatus på salt til salt- og klippfiskproduksjon. Faglig sluttrapport

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2018: Formidling av kunnskap om saltmodning og holdbarhet på klippfisk. Faglig sluttrapport

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2018: Hva vet vi om salt til produksjon av saltfisk og klippfisk?

Bjørkevoll, Ingebrigt; Hellevik, Ann Helen; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2018: Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk. Småskala utvanningsforsøk med biter av salt- og klippfisk.

Bjørkevoll, Ingebrigt; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2018: Fremtidens konsumprodukter av norsk salt- og klippfisk. Storskala utvanningsforsøk med lombos og postas

Lorentzen, Grete Elisabeth; Voldnes, Gøril; Siikavuopio, Sten Ivar; 2017: Snøkrabbe - foredlingsindustri på krabbegir? (Kommentar)

Lindberg, Diana; Siikavuopio, Sten Ivar; Øverbø, Kersti; Lorentzen, Grete Elisabeth; Whitaker, Ragnhild; 2017: Evaluation the efficiency of commercial inhibitors in preventing blueing in snow crab

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2017: Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; Johnsen, Hanne; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Olsen, Stein Harris; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2017: Fangst og levendelagring av snøkrabbe (Chionoecetes opilio) Betydningen av ståtid og lagringstid på rømming, kvalitet og dyrevelferd

Wold, Jens-Petter; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2017: Slår kloa i kjøttfylde i krabber

Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Dahl, Reidun Wenche; Sandaker, Elin Kristianne; Ytterstad, Elinor; 2016: Holdbarhet på klippfisk. Vekst av rødmidd i klippfisk lagret ved forhøyede temperaturer (AP2)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats; 2016: Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartlegging av kvalitetsegenskaper (AP3)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2016: Kvalitet på filetprodukter av kvalitetsmerket skrei

Kristoffersen, Silje; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2016: Shelf life of Skrei (Gadus morhua L.) fillets related to different storage conditions

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2016: Holdbarhet på klippfisk

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2016: Holdbarhet på klippfisk - sluttrapport

Lorentzen, Grete Elisabeth; Røhme, Amalie; Sandaker, Elin Kristianne; 2016: Holdbarhet på klippfisk. Flekket klippfisk lagret ved forhøyede temperaturer

Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Sivertsen, Agnar; Skjelvareid, Martin Hansen; Gundersen, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2015: Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1)

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2015: Shelf life of salt-cured fillets of cod stored at 30 °C

Lorentzen, Grete Elisabeth; Østli, Jens; Egeness, Finn-Arne; 2015: Holdbarhet på klippfisk. Alternativer til kassering av nedklasset klippfisk (AP4)

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2015: Holdbarhet på klippfisk

Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Gundersen, Bjørn; Forberg, Bjørn Tore; Nilsen, Heidi; 2014: Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringenFryselagring av reker (AP2)

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2014: Holdbarhet på klippfisk

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2014: Hygiene og kritiske punkter fra mottak til ferdig produkt

Nilsen, Heidi; Grimsmo, Leif; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Salomonsen, Cecilie; 2014: Teknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport

Herland, Hilde; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2013: Trygg sushi av laks

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore; 2013: Bestemmelse av holdbarhet på kjølt cluster av kongekrabbe

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore; 2013: Bestemmelse av holdbarhet på kokt kjølt cluster av kongekrabbe

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johnsen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore; 2013: Clusters of red king crab (Paralithodes camtschaticus) – a determination of its shelf life

Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Grimsmo, Leif; Nilsen, Heidi; 2012: Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringen. Oversikt og status fra tidligere FoU arbeid med fokus på økt utbytte og kvalitet ved produksjon av pillede reker

Lorentzen, Grete Elisabeth; Mennen, Saskia; Olsen, Ragnar Ludvig; Bjørkevoll, Ingebrigt; Bjørkevoll, Ingebrigt; Mikkelsen, Helene; Skjerdal, Taran; 2011: Food safety of salt-cured products. Effects of salt-curing, rehydration on survival, growth and invasiveness of Listeria spp

Bjørkevoll, Ingebrigt; Pettersen, Michael; Lorentzen, Grete Elisabeth; Joensen, Sjurdur; 2007: Utviking av mucoso og bakterievekst i tørrfisk under ugunstige tørkeforhold

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skjerdal, Taran; Bjørkevoll, Ingebrigt; Olsen, Ragnar Ludvig; 2006: Survival of Listeria spp. during salt-curing of cod (Gadus morhua L.)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skjerdal, Taran; Olsen, Ragnar Ludvig; 2005: Survival of Listeria innocua through salt-curing of cod

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2004: Mikroflora i oppdrettstorsk

Lorentzen, Grete Elisabeth; Tryland, Ingun; 2003: FAST. Utvikling og ferdigstillelse av en hurtigmetode for dokumentasjon av råvare- og produktkvalitet i sjømatindustrien

Lorentzen, Grete Elisabeth; Beyer, Gunilla; Weider, Ida; 2001: Wood, waxed wood, plywood, polyethylene and stainless steel - a comparison of hygienic properties

Lorentzen, Grete Elisabeth; Gudbjörnsdottir, Birna; Weider, Ida; 2000: Wood in Food - Measuring methods. Partial report 1

Lorentzen, Grete Elisabeth; Weider, Ida; 2000: Wood in Food – hygienic limits and cleaning procedures. Partial report 2