Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Gøril Voldnes

Jeg har arbeidet som forsker ved Nofima (tidligere Fiskeriforskning) siden 2004. Avsluttet i januar 2015 en PhD i samfunnsvitenskap, med fokus på internasjonal markedsføring og bedriftsrelasjoner på tvers av kulturer.
Er spesielt opptatt av markedsføring og markedsorientering av norsk sjømat ute i den store verden.

Gøril har 11 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; Sogn-Grundvåg, Geir; 2018: Hybrid Surveys: A Method for the Effective Use of Open-Ended Questions in Quantitative Food Choice Surveys

Voldnes, Gøril; Kvalvik, Ingrid; 2017: Interfirm Relationships in Emerging Markets: The Importance of Relationships and Cultural Sensitivity

Lorentzen, Grete Elisabeth; Voldnes, Gøril; Whitaker, Ragnhild; Kvalvik, Ingrid; Vang, Birthe; Solstad, Runar Gjerp; Thomassen, Marte Renate; Siikavuopio, Sten Ivar; 2017: Current status of the Red King Crab (Paralithodes camtchaticus) and Snow Crab (Chionoecetes opilio) industries in Norway

Voldnes, Gøril; 2015: Buyer-seller relationships across cultures: Conceptual, empirical and methodological issues. A dissertation for the degree of Philosophiae Doctor

Voldnes, Gøril; Grønhaug, Kjell; 2015: Cultural Adaptation in Cross-National Buyer-Seller Relationships - a study of Russian Buyers and Norwegian Sellers of Seafood

Voldnes, Gøril; Grønhaug, Kjell; Sogn-Grundvåg, Geir; 2014: Conducting Qualitative Research in Russia: Challenges and Advice

Voldnes, Gøril; Grønhaug, Kjell; Nilssen, Frode; 2012: Satisfaction in buyer-seller relationships - Influence of cultural differences

Voldnes, Gøril; 2008: Maktforholdet mellom russiske kjøpere og norske leverandører

Voldnes, Gøril; Honkanen, Pirjo; 2007: Russiske konsumenters preferanser for sild

Voldnes, Gøril; Nilssen, Frode; 2005: Økonomisk vekst gjennom innovasjon og nyskapning i Russland?

Voldnes, Gøril; 2004: Laks i det russiske markedet - en studie av forbrukeratferd

Gøril har 24 andre publikasjoner i Cristin:

Altintzoglou, Themistoklis; Voldnes, Gøril; Sogn-Grundvåg, Geir; 2019: Må vi samarbeide?

Voldnes, Gøril; 2019: Kina - et gløtt inn i fremtiden?

Voldnes, Gøril; Elde, Silje; 2019: Ingen skrupler for matsvindel i Kina

Voldnes, Gøril; 2019: På jakt etter flygefisken

Voldnes, Gøril; 2019: Klarer vi å gjøre snøkrabben lønnsom?

Voldnes, Gøril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Norsk krabbe "over there"

Lorentzen, Grete Elisabeth; Voldnes, Gøril; Siikavuopio, Sten Ivar; 2017: Snøkrabbe - foredlingsindustri på krabbegir? (Kommentar)

Voldnes, Gøril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Vi velger norsk snøkrabbe fordi den er billigst

Voldnes, Gøril; Kvalvik, Ingrid; 2016: Tyrkia - et aktuelt nytt marked for norsk sjømat?

Voldnes, Gøril; Kvalvik, Ingrid; 2016: En ny ressurs - snøkrabbe

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Voldnes, Gøril; Jentoft, Anna Reibo; 2016: Etterbruk av rognkjeks - Fra lusespiser til middagsmat

Voldnes, Gøril; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; 2016: Levende krabbe i Sør-Korea

Voldnes, Gøril; Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Fersk torsk til Spania

Voldnes, Gøril; Kvalvik, Ingrid; 2015: "God loves Norway": Tyrkia og markedet for norsk laks

Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; 2015: Er det tilstrekkelig at torsken blir solgt?

Nøstvold, Bjørg Helen; Voldnes, Gøril; 2014: Markedskommunikasjon av levendelagret torsk

Heide, Morten; Voldnes, Gøril; Sogn-Grundvåg, Geir; Sone, Izumi; 2013: Nye sildeprodukter til Tyskland og Ukraina. En markedsvurdering

Voldnes, Gøril; Heide, Morten; 2011: Felles kvalitetsmerking av norske pelagiske produkter - har det noe for seg?

Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten; 2010: Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika

Voldnes, Gøril; 2007: Status for utviklingen av små og mellomstore bedrifter (SMB) og Innovasjon i Russland

Voldnes, Gøril; 2007: Virkemidler – med mål om å fremme utviklingen av (SMB) og Innovasjon i Russland

Voldnes, Gøril; 2007: Grensepassering Nordvest-Russland

Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; 2006: Russian consumers' food habits. Results from a qualitative study in Moscow

Nilssen, Frode; Bendiksen, Bjørn Inge; Voldnes, Gøril; 2005: Hva forklarer endringene i torskeleveransene fra Nordvest-Russland?