Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Gesine Schmidt

Jeg begynte i Nofima som PostDoc i 2011 og ble ansatt som forsker i 2014. Mine forskningsområder er Metabolomics og Lipidomics. Jeg er spesielt interessert i planteproduserte, helserelevante innholdsstoffer i frukt, bær og grønnsaker, deres forandring gjennom forskjellige dyrkings-, etterbehandlings-, prosesserings- og lagringsmetoder, og sammenhengen mellom innholdsstoffene og smak. Mine interesser inkluderer også instrumentelle og statistiske metoder innen analytisk kjemi, spesielt ekstraksjonsmetoder, væske- og gasskromatografi, og massespektrometri. Jeg har utdanning tilsvarende MSc i marin miljøvitenskap fra Universitetet i Oldenburg, Tyskland (2005) og doktorgrad i naturvitenskap med hovedfag analytisk kjemi fra Teknisk Universitet iBraunschweig, Tyskland (2010).

Gesine har 11 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; 2015: Phytochemical content in broccoli flower buds during postharvest storage and light treatments

Cychon, Christine; Schmidt, Gesine; Köck, Matthias; 2013: Sequencing of cyclic peptides by NMR and MS techniques demonstrated on stylissamides A–F

Köck, Matthias; Muñoz, Julie; Cychon, Christine; Timm, Christoph; Schmidt, Gesine; 2013: The Arctic sponge Haliclona viscosa as a source of a wide array of 3-alkyl pyridine alkaloids

Cychon, Christine; Schmidt, Gesine; Mordhorst, Thorsten; Köck, Matthias; 2012: Structure Elucidation of Submilligram Quantities of Natural Products – Application to Haliclamines G and H from the Arctic Marine Sponge Haliclona viscosa

Köck, Matthias; Schmidt, Gesine; Seiple, Ian; Baran, Phil S.; 2012: Configurational Analysis of Tetracyclic Dimeric Pyrrole-Imidazole Alkaloids using a Floating Chirality Approach

Schmidt, Gesine; Timm, Christoph; Grube, Achim; Volk, Christian A.; Köck, Matthias; 2012: Viscosalines B1,2 and E1,2: Challenging New 3-Alkyl Pyridinium Alkaloids from the Marine Sponge Haliclona viscosa

Schmidt, Gesine; Timm, Christoph; Köck, Matthias; 2011: Haliclocyclin C, a New Monomeric 3-Alkyl Pyridinium Alkaloid from the Arctic Marine Sponge Haliclona viscosa

Schmidt, Gesine; 2010: Secondary Metabolites in the Arctic Sponge Haliclona viscosa - Statial and Temporal Variation

Schmidt, Gesine; Rittschof, Dan; Lutostanski, Kay; Batchelder, Alexander; Harder, Tilmann; 2009: 3-Decanol in the haemolymph of the hermit crab Clibanarius vittatus signals shell availability to conspecifics

Schmidt, Gesine; Timm, Christoph; Köck, Matthias; 2009: New haliclamines E and F from the Arctic sponge Haliclona viscosa

Schmidt, Gesine; Grube, Achim; Köck, Matthias; 2007: Stylissamides A–D – New Proline-Containing Cyclic Heptapeptides from the Marine Sponge Stylissa caribica