Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Gesine Schmidt

Jeg begynte i Nofima som PostDoc i 2011 og ble ansatt som forsker i 2014. Mine forskningsområder er Metabolomics og Lipidomics. Jeg er spesielt interessert i planteproduserte, helserelevante innholdsstoffer i frukt, bær og grønnsaker, deres forandring gjennom forskjellige dyrkings-, etterbehandlings-, prosesserings- og lagringsmetoder, og sammenhengen mellom innholdsstoffene og smak. Mine interesser inkluderer også instrumentelle og statistiske metoder innen analytisk kjemi, spesielt ekstraksjonsmetoder, væske- og gasskromatografi, og massespektrometri. Jeg har utdanning tilsvarende MSc i marin miljøvitenskap fra Universitetet i Oldenburg, Tyskland (2005) og doktorgrad i naturvitenskap med hovedfag analytisk kjemi fra Teknisk Universitet iBraunschweig, Tyskland (2010).

Gesine Schmidt har 2 publikasjoner ved Nofima:

Phytochemical content in broccoli flower buds during postharvest storage and light treatments

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar

2015

Matplantenes avanserte biologi

Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen

2014