Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Gesine Schmidt

Jeg begynte i Nofima som PostDoc i 2011 og ble ansatt som forsker i 2014. Mine forskningsområder er Metabolomics og Lipidomics. Jeg er spesielt interessert i planteproduserte, helserelevante innholdsstoffer i frukt, bær og grønnsaker, deres forandring gjennom forskjellige dyrkings-, etterbehandlings-, prosesserings- og lagringsmetoder, og sammenhengen mellom innholdsstoffene og smak. Mine interesser inkluderer også instrumentelle og statistiske metoder innen analytisk kjemi, spesielt ekstraksjonsmetoder, væske- og gasskromatografi, og massespektrometri. Jeg har utdanning tilsvarende MSc i marin miljøvitenskap fra Universitetet i Oldenburg, Tyskland (2005) og doktorgrad i naturvitenskap med hovedfag analytisk kjemi fra Teknisk Universitet iBraunschweig, Tyskland (2010).

Gesine har 11 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; 2015: Phytochemical content in broccoli flower buds during postharvest storage and light treatments

Cychon, Christine; Schmidt, Gesine; Köck, Matthias; 2013: Sequencing of cyclic peptides by NMR and MS techniques demonstrated on stylissamides A–F

Köck, Matthias; Muñoz, Julie; Cychon, Christine; Timm, Christoph; Schmidt, Gesine; 2013: The Arctic sponge Haliclona viscosa as a source of a wide array of 3-alkyl pyridine alkaloids

Cychon, Christine; Schmidt, Gesine; Mordhorst, Thorsten; Köck, Matthias; 2012: Structure Elucidation of Submilligram Quantities of Natural Products – Application to Haliclamines G and H from the Arctic Marine Sponge Haliclona viscosa

Köck, Matthias; Schmidt, Gesine; Seiple, Ian; Baran, Phil S.; 2012: Configurational Analysis of Tetracyclic Dimeric Pyrrole-Imidazole Alkaloids using a Floating Chirality Approach

Schmidt, Gesine; Timm, Christoph; Grube, Achim; Volk, Christian A.; Köck, Matthias; 2012: Viscosalines B1,2 and E1,2: Challenging New 3-Alkyl Pyridinium Alkaloids from the Marine Sponge Haliclona viscosa

Schmidt, Gesine; Timm, Christoph; Köck, Matthias; 2011: Haliclocyclin C, a New Monomeric 3-Alkyl Pyridinium Alkaloid from the Arctic Marine Sponge Haliclona viscosa

Schmidt, Gesine; 2010: Secondary Metabolites in the Arctic Sponge Haliclona viscosa - Statial and Temporal Variation

Schmidt, Gesine; Rittschof, Dan; Lutostanski, Kay; Batchelder, Alexander; Harder, Tilmann; 2009: 3-Decanol in the haemolymph of the hermit crab Clibanarius vittatus signals shell availability to conspecifics

Schmidt, Gesine; Timm, Christoph; Köck, Matthias; 2009: New haliclamines E and F from the Arctic sponge Haliclona viscosa

Schmidt, Gesine; Grube, Achim; Köck, Matthias; 2007: Stylissamides A–D – New Proline-Containing Cyclic Heptapeptides from the Marine Sponge Stylissa caribica

Gesine har 33 andre publikasjoner i Cristin:

Schmidt, Gesine; 2018: The Aroma of Cabbage: Untargeted Analysis of Volatiles from Brassica oleracea (cabbage) Cultivars linked to Sensory Profiling and Breath Gas Analysis

Schmidt, Gesine; Myhrer, Kristine S.; Vågen, Ingunn Molund; Guren, Gerd; Wetterhus, Elin Merete; Johansen, Silje; Haugen, John-Erik; Varela, Paula; Borge, Grethe Iren Andersen; 2018: Flavour and health-related quality in head cabbage – glucosinolates, volatiles and sensory attributes and their relationships

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Timmerhaus, Gerrit; Borge, Grethe Iren Andersen; 2018: Bioactives in broccoli flower buds: Effects of postharvest storage treatments explored by metabolomics, transcriptomics and targeted analyses

Myhrer, Kristine S.; Vågen, Ingunn Molund; Guren, Gerd; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Varela, Paula; 2018: From seeds to plate – using sensory descriptions as a tool to support the increase of Brassica vegetables consumption in Norway

Vågen, Ingunn Molund; Myhrer, Kristine S.; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; 2018: Fertilizing for flavour in Brassica crops. Effects of sulfur and nitrogen nutrition on sensory and chemical quality of cabbage and cauliflower

Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Carlehög, Mats; 2018: presentasjon og smaksprøver

Schmidt, Gesine; Haugen, John-Erik; Veiseth-Kent, Eva; Koga, Shiori; Vergara, Fredd; Nilsson, Astrid; Uhlen, Anne Kjersti; Böcker, Ulrike; Borge, Grethe Iren Andersen; 2017: Mass Spectrometry in Food Research

Borge, Grethe Iren Andersen; Vågen, Ingunn Molund; Guren, Gerd; Vergara, Fredd; Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Myhrer, Kristine S.; Varela, Paula; 2017: Mapping sensory quality and plant compounds to improve consumer choice of Brassica oleracea vegetables

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Timmerhaus, Gerrit; Borge, Grethe Iren Andersen; 2017: Transcriptomics and metabolomics: Stress responses in broccoli flower buds during postharvest storage treatments

Vergara, Fredd; Schmidt, Gesine; Haugen, John-Erik; Borge, Grethe Iren Andersen; 2017: Volatile metabolomics indicates different glucosinolates metabolism in Norway grown cabbage

Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Liland, Kristian Hovde; Borge, Grethe Iren Andersen; 2015: Metabolomics for quality analyses of plant foods

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; 2014: Phytochemical Content in Broccoli Flower Buds During Postharvest Storage and Light Treatments

Schmidt, Gesine; Liland, Kristian Hovde; Johansen, Silje; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Identifisering av planteresponser ved klimaendringer – metabolomics-studier av brokkoli dyrket ved ulike breddegrader

Schmidt, Gesine; 2014: Muligheter i Metabolomics

Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Matplantenes avanserte biologi

Schmidt, Gesine; Bengtsson, Gunnar; Hagen, Sidsel Fiskaa; Liland, Kristian Hovde; Borge, Grethe Iren Andersen; 2013: Metabolomics in plant-food studies: Influence of cultivation latitude on the secondary metabolites of broccoli

Bengtsson, Gunnar; Mølmann, Jørgen A; Johansen, Tor Jacob; Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Seljåsen, Randi; 2012: Latitude experiment - broccoli

Bengtsson, Gunnar; Velasco Pazos, Pablo; Schreiner, M; Mølmann, Jørgen A; Johansen, Tor Jacob; Hykkerud, Anne Linn; Cartea González, Elena; Krumbein, Angelika; Lea, Per; Skaret, Josefine; Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Johansen, Silje; Glazowska, J; Aasen, Elin godager; Meisland, Ane; Seljåsen, Randi; 2012: Sensory Quality and Health-related Substances of Broccoli Grown at Different Latitudes

Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; 2011: Plant metabolomics for increased knowledge on the behaviour of phytochemicals in fruits and vegetables

Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Olsen, Helle; Borge, Grethe Iren Andersen; 2011: LC-qToF-MS based metabolomics to study effects of climate conditions on the phytochemical content and composition in Brassica species

Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Olsen, Helle; Borge, Grethe Iren Andersen; 2011: LC-qToF-MS based metabolomics to study effects of climate conditions on the phytochemical content and composition in Brassica species

Schmidt, Gesine; 2010: Medizin aus dem Meer - vom marinen Organismus zum Medikament

Schmidt, Gesine; 2010: Struktur-Aktivitätsbeziehungen von 3-Alkylpyridinalkaloiden

Cychon, Christine; Schmidt, Gesine; Köck, Matthias; 2009: MALDI-TOF-MS, a Suitable Method for Metabolite Screening?

Schmidt, Gesine; 2009: Secondary Metabolites in the Arctic Sponge Haliclona viscosa

Schmidt, Gesine; Köck, Matthias; 2009: Study of the MS fragmentation of the Haliclamines

Schmidt, Gesine; 2008: MALDI - Characterizing the Chemistry of Sponge Powder

Schmidt, Gesine; Cychon, Christine; Köck, Matthias; 2008: Secondary Metabolites in Marine Sponges; Qualitative and Quantitative variation over Time

Grube, Achim; Schmidt, Gesine; Köck, Matthias; 2007: New Cyclic Heptapeptides and Pyrrole-Imidazole Alkaloids from the Caribbean Sponge Stylissa caribica

Schmidt, Gesine; 2007: Conformational Studies on Stylissamides, Cyclic Heptapeptides from Stylissa caribica

Schmidt, Gesine; Grube, Achim; Frickenhaus, Stephan; Köck, Matthias; 2007: Conformational Studies on Stylissamides, Cyclic Heptapeptides from Stylissa caribica

Rittschof, Dan; Schmidt, Gesine; Harder, Tilmann; 2006: Evidence that a volatile molecule, 3-decanol, in hermit crab blood signals shell availability to conspecifics

Schmidt, Gesine; Rittschof, Dan; Harder, Tilmann; 2006: Evidence that 3-decanol in hermit crab blood signals shell availability to conspecifics