Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Gesine Schmidt

Jeg begynte i Nofima som PostDoc i 2011 og ble ansatt som forsker i 2014. Mine forskningsområder er Metabolomics og Lipidomics. Jeg er spesielt interessert i planteproduserte, helserelevante innholdsstoffer i frukt, bær og grønnsaker, deres forandring gjennom forskjellige dyrkings-, etterbehandlings-, prosesserings- og lagringsmetoder, og sammenhengen mellom innholdsstoffene og smak. Mine interesser inkluderer også instrumentelle og statistiske metoder innen analytisk kjemi, spesielt ekstraksjonsmetoder, væske- og gasskromatografi, og massespektrometri. Jeg har utdanning tilsvarende MSc i marin miljøvitenskap fra Universitetet i Oldenburg, Tyskland (2005) og doktorgrad i naturvitenskap med hovedfag analytisk kjemi fra Teknisk Universitet i
Braunschweig, Tyskland (2010).

Gesine Schmidt har 4 publikasjoner ved Nofima:

Anti-listerial properties of chemical constituents of Eruca sativa (rocket salad): From industrial observation to in vitro activity

Fagerlund, Annette; Wubshet, Sileshi Gizachew; Møretrø, Trond; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Langsrud, Solveig

2021

Data sharing in PredRet for accurate prediction of retention time: Application to plant food bioactive compounds

Low, Dorrain Yanwen; Koistinen, Ville Mikael; Hanhineva, Kati; Rodriguez-Mateos, Ana; Abrankó, László; da Silva, Andreia Bento; van Poucke, Christof; Almeida, Conceição; Andres-Lacueva, Cristina; Rai, Dilip K.; Capanoglu, Esra; Barberán, Francisco A. Tomás; Mattivi, Fulvio; Schmidt, Gesine; Gürdeniz, Gözde; Valentová, Kateřina; Bresciani, Letizia; Petrásková, Lucie; Dragsted, Lars Ove; Philo, Mark; Ulaszewska, Marynka; Mena, Pedro; González-Domínguez, Raúl; Kamiloglu, Senem; de Pascual-Teresa, Sonia; Durand, Stéphanie; Wiczkowski, Wieslaw; Bronze, Maria Rosario; Stanstrup, Jan; Manach, Claudine

2021

Phytochemical content in broccoli flower buds during postharvest storage and light treatments

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar

2015

Matplantenes avanserte biologi

Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen

2014