Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Gerd Marit Berge

Eg er ansatt som seniorforskar i faggruppa Ernæring og fôrteknologi i Nofima. Eg har lang erfaring med laksefisk, men har også erfaring med andre arter. Arbeidsområde har vore forskjellige tema innan generell ernæring. Hovudområde er fôrsamansetning, vurdering av fôrråvarer og utnytting av næringsstoff. Eg har også vore involvert i prosjekt på økologisk akvakultur og bærekraft. Dei siste åra har eg hatt spesielt fokus på fett i fôr, og særleg med utgangspunkt i utfordringane med forsyning og utnyttelse av omega-3. Eg er utdanna Cand. Agric. i husdyrernæring (1986), og Dr. Scient i Akvakultur og ernæring (1992) frå Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB). Kompetanse som seniorforskar etter intern evaluering i tidlegare AKVAFORSK (2007).

Gerd Marit har 35 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Johny, Amritha; Fæste, Christiane Kruse; Bogevik, André Sture; Berge, Gerd Marit; Fernandes, Jorge; Ivanova, Lada; 2019: Development and validation of a liquid chromatography high-resolution mass spectrometry method for the simultaneous determination of mycotoxins and phytoestrogens in plant-based fish feed and exposed fish

Andresen, Adriana Magalhaes Santos; Lutfi Royo, Esmail; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Gjøen, Tor; 2019: Interaction between dietary fatty acids and genotype on immune response in Atlantic salmon (Salmo salar) after vaccination: Atranscriptome study

Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Simon, Cedric; Krasnov, Aleksei; Bou, Marta; Sanden, Monica; Nichols, Peter D.; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit; 2019: Omega-3 canola oil effectively replaces fish oil as a new safe dietary source of docosahexaenoic acid (DHA) in feed for juvenile Atlantic salmon

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Nilsson, Astrid; Romarheim, Odd Helge; Bou, Marta; Ruyter, Bente; 2019: The long-chain monounsaturated cetoleic acid improves the efficiency of the n-3 fatty acid metabolic pathway in Atlantic salmon and human HepG2 cells

Irvine, Nicola A.; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Sonesson, Anna Kristina; Lillycrop, Karen A.; Berge, Gerd Marit; Burdge, Graham C.; 2019: Dietary Fish Oil Alters DNA Methylation of Genes Involved in Polyunsaturated Fatty Acid Biosynthesis in Muscle and Liver of Atlantic Salmon (Salmo salar)

Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Hatlen, Bjarne; Leeuwis, Robin; Venegas, Claudia; Ruyter, Bente; 2017: Requirements of n-3 very long-chain PUFA in Atlantic salmon (Salmo salar L): effects of different dietary levels of EPA and DHA on fish performance and tissue composition and integrity

Arnemo, Marianne; Kavaliauskis, Arturas; Andresen, Adriana Magalhaes Santos; Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Gjøen, Tor; 2017: Effects of dietary n-3 fatty acids on Toll-like receptor activation in primary leucocytes from Atlantic salmon (Salmo salar)

Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; 2017: EPA, DHA, and Lipoic Acid Differentially Modulate the n-3 Fatty Acid Biosynthetic Pathway in Atlantic Salmon Hepatocytes

Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2017: Low levels of very-long-chain n-3 PUFA in Atlantic salmon (Salmo salar) diet reduce fish robustness under challenging conditions in sea cages

Sørensen, Mette; Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Berge, Gerd Marit; Reitan, Kjell Inge; Reitan, Kjell Inge; Ruyter, Bente; Ruyter, Bente; 2016: Microalga Phaeodactylum tricornutum in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) —Effect on nutrient digestibility, growth and utilization of feed

Sørensen, Mette; Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Berge, Gerd Marit; Reitan, Kjell Inge; Reitan, Kjell Inge; Ruyter, Bente; Ruyter, Bente; 2016: Microalga Phaeodactylum tricornutum in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) —Effect on nutrient digestibility, growth and utilization of feed

Kjær, Marte Avranden; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Sun, Yajing; Sun, Yajing; Østbye, Tone-Kari K; 2016: Regulation of the Omega-3 Fatty Acid Biosynthetic Pathway in Atlantic Salmon Hepatocytes

Krogdahl, Åshild; Gajardo, Karina; Kortner, Trond Moxness; Penn, Michael H; Gu, Min; Berge, Gerd Marit; Bakke-McKellep, Anne-Marie; 2015: Soya Saponins Induce Enteritis in Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Aursnes, Ingrid Augusta Stølen; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Kjær, Marte Avranden; Mørkøre, Turid; Sørensen, Mette; Gjøen, Tor; 2014: Growth and quality of Atlantic cod (Gadus morhua) fed with high and low fat diets supplemented with glutamate

Kjær, Marte Avranden; Aursnes, Ingrid Augusta Stølen; Berge, Gerd Marit; Sørensen, Mette; Marchenko, Yuriy; Gjøen, Tor; Ruyter, Bente; 2014: The influence of different dietary oil qualities on growth rate, feed utilization and oxidative stress in Atlantic cod

Berge, Gerd Marit; Hatlen, Bjarne; Odom, James Martin; Ruyter, Bente; 2013: Physical treatment of high EPA Yarrowia lipolytica biomass increases the availability of n-3 highly unsaturated fatty acids when fed to Atlantic salmon

Hatlen, Bjarne; Berge, Gerd Marit; Odom, James Martin; Mundheim, Harald; Ruyter, Bente; 2012: Growth performance, feed utilisation and fatty acid deposition in Atlantic salmon, Salmo salar L., fed graded levels of high-lipid/high-EPA Yarrowia lipolytica biomass

Thomassen, Magny S.; Rein, Dietrich; Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2012: High dietary EPA does not inhibit Delta 5 and Delta 6 desaturases in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed rapeseed oil diets

Denstadli, Vegard; Bakke-McKellep, Anne-Marie; Berge, Gerd Marit; Krogdahl, Åshild; Hillestad, Marie; Holm, Halvor; Ruyter, Bente; 2011: Medium-Chain and Long-Chain Fatty Acids Have Different Postabsorptive Fates in Atlantic Salmon

Ytteborg, Elisabeth; Vegusdal, Anne; Witten, P.Eckhard; Berge, Gerd Marit; Takle, Harald Rune; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2010: Atlantic salmon (Salmo salar) muscle precursor cells differentiate into osteoblasts in vitro: Polyunsaturated fatty acids and hyperthermia influence gene expression and differentiation

Berge, Gerd Marit; Witten, P. Eckhard; Bæverfjord, Grete; Vegusdal, Anne; Wadsworth, Simon; Ruyter, Bente; 2009: Diets with different n-6/n-3 fatty acid ratio in diets for juvenile Atlantic salmon, effects on growth, body composition, bone development and eicosanoid production

Kjær, Marte Avranden; Vegusdal, Anne; Berge, Gerd Marit; Galloway, Trina; Hillestad, Marie; Krogdahl, Åshild; Holm, Halvor; Ruyter, Bente; 2009: Characterisation of lipid transport in Atlantic cod (Gadus morhua) when fasted and fed high or low fat diets

Øvrum Hansen, Jon; Berge, Gerd Marit; Hillestad, Marie; Krogdahl, Åshild; Galloway, Trina; Holm, Halvor; Holm, Jørgen; Ruyter, Bente; 2008: Apparent digestion and apparent retention of lipid and fatty acids in Atlantic cod (Gadus morhua) fed increasing dietary lipid levels

Hansen, JO; Berge, GM; Berge, Gerd Marit; Hillestad, M; Krogdahl, Åshild; Galloway, Trina; Holm, Halvor; Holm, Jørgen; Ruyter, Bente; 2008: Apparent digestion and apparent retention of lipid and fatty acids in Atlantic cod (Gadus morhua) fed increasing dietary lipid levels

Woll, Astrid; Berge, Gerd Marit; 2007: Feeding and management practices affect quality improvement in wild-caught edible crab (Cancer pagurus)

Berge, Gerd Marit; Woll, Astrid; 2006: Feeding Saithe fillet or a formulated moist feed to the Brown crab Cancer pagurus: Effects on yield, composition and sensory quality of medium filled captured crabs

Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Skrede, Anders; Storebakken, Trond; 2005: Bacterial protein grown on natural gas as protein source in diets for Atlantic salmon, Salmo salar, in saltwater

Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Åsgård, Torbjørn Einar; 2004: Conjugated linoleic acid in diets for juvenile Atlantic salmon (Salmo salar); effects on fish performance, proximate composition, fatty acid and mineral content

Denstadli, Vegard; Vegusdal, Anne; Krogdahl, Åshild; Bakke-McKellep, Anne-Marie; Berge, Gerd Marit; Holm, Halvor; Hillestad, Marie; Ruyter, Bente; 2004: Lipid absorption in different segments of the gastrointestinal tract of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Storebakken, Trond; Bæverfjord, Grete; Skrede, Anders; Olli, Jan J.; Berge, Gerd Marit; 2004: Bacterial protein grown on natural gas in diets for Atlantic salmon, Salmo salar, in freshwater

Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.; Bæverfjord, Grete; Berge, Gerd Marit; 2002: Full-fat soybean meal in diets for Atlantic halibut: growth, metabolism and intestinal histology

Bjerkeng, Bjørn; Berge, Gerd Marit; 2000: Apparent digestibility coefficients and accumulation of astaxanthin E/Z isomers in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.)

Berge, Gerd Marit; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.; 1999: Soy protein concentrate for Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus)

Storebakken, Trond; Kvien, Ingrid Svare; Shearer, Karl Douglas; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.; Berge, Gerd Marit; 1999: Estimation of gastrointestinal evacuation rate in Atlantic salmon (Salmo salar) using inert markers and collection of faeces by sieving: evacuation of diets with fish meal, soybean meal or bacterial meal

Skrede, Anders; Berge, Gerd Marit; Storebakken, Trond; Herstad, Olav; Aarstad, K.G.; Sundstøl, Frik; 1998: Digestibility of bacterial protein grown on natural gas in mink, pigs, chicken and Atlantic salmon

Gerd Marit har 93 andre publikasjoner i Cristin:

Dhanasiri, Anusha; Chen, Xianquan; Berge, Gerd Marit; Bogevik, André Sture; Fæste, Christiane Kruse; Fernandes, Jorge; 2019: Nutriepigenomic effects of wheat gluten-based diet on Liver of Atlantic salmon

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Chris; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid; 2019: Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL

Noble, Chris; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Berge, Gerd Marit; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)

Berge, Gerd Marit; Ytteborg, Elisabeth; Østbye, Tone-Kari K; Sundh, Henrik; Rud, Ida; Sveen, Lene; Bæverfjord, Grete; Karlsen, Christian; Krasnov, Aleksei; Øgaard, Jonas; Sundell, Kristina; Pedersen, Mona Elisabeth; Halvorsen, Bente; Ruyter, Bente; 2019: Ernæringens betydning for skinn-, tarm-, og gjellehelse hos laks

Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lufti, Esmail; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit; 2019: Nye omega-3-kilder i fôr til laks

Chikwati, Elvis M; Midtlyng, Paul; Li, Y.; Wang, J; Zhou, W; Hage, Ellen Elisabeth K.; Præsteng, Kirsti Elisabeth; Kortner, Trond Moxness; Jaramillo-Torres, Alexander; Løkka, Guro; Bjørgen, Håvard; Berge, Gerd Marit; Krasnov, Aleksei; Sæle, Øystein; Aru, Violetta; Khakimov, Bekzod; Engelsen, Søren Balling; Krogdahl, Åshild; 2019: Gut health status in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) in different seawater production localities in Norway - GutMatters project

Johny, Amritha; Fæste, Christiane Kruse; Bogevik, André Sture; Berge, Gerd Marit; Fernandes, Jorge; Ivanova, Lada; 2019: Development and validation of a liquid chromatography high-resolution mass spectrometry method for the simultaneous determination of mycotoxins and phytoestrogens in plant-based fish feed and exposed fish.

Krogdahl, Åshild; Kortner, Trond Moxness; Koppang, Erling Olaf; Bjørgen, Håvard; Midtlyng, Paul; Chikwati, Elvis M; Berge, Gerd Marit; Krasnov, Aleksei; Sæle, Øystein; Engelsen, Søren Balling; 2018: GutMatters – Kartlegging og forbedring av tarmhelsen hos oppdrettslaks - Et nytt FHF-prosjekt

Kousoulaki, Katerina; Press, Charles McLean; Krasnov, Aleksei; Østbye, Tone-Kari K; Mørkøre, Turid; Berge, Gerd Marit; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Pittman, Karin; Ruyter, Bente; 2018: Livslang erstatning av all fiskeolje i fôret til laks med algemel og effekter på vekst, helse og fillet kvalitet

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Bæverfjord, Grete; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Kousoulaki, Katerina; Rørvik, Kjell-Arne; Dessen, Jens-Erik; Ytrestøyl, Trine; 2018: Mørke flekker i laksefilet. Betydning av fôr og forhold i tidlige livsfaser

Ruyter, Bente; Sissener, Ninni; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Sanden, Monica; Bou, Marta; Simon, Cedric; Berge, Gerd Marit; 2018: Modifisert rapsolje som omega-3 kilde i fôr til laks

Ytteborg, Elisabeth; Sveen, Lene; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Høst, Vibeke; Berge, Gerd Marit; 2018: Kan vi sjonglere med sink og omega-3 i fôret for å styrke lakseskinnet?

Østbye, Tone-Kari K; Todorcevic, Marijana; Moghadam, Hooman; Berge, Gerd Marit; Bou, Marta; Torgersen, Jacob; Ruyter, Bente; 2018: Betydning av tidlig ernæring for utvikling av lakseyngel

Sonesson, Anna Kristina; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Baranski, Matthew; Moghadam, Hooman; Bakke, Håvard; Sigholt, Trygve; 2018: Effekt av genetisk bakgrunn for utnyttelse av fôroljer og konsekvenser for laksens helse

Chikwati, Elvis M; Li, Yanxian; Wang, Jie; Zhou, Weiwen; Hage, Ellen Elisabeth K.; Præsteng, Kirsti Elisabeth; Kortner, Trond Moxness; Jaramillo Torres, Alexander; Gajardo, Karina; Løkka, Guro; Aru, Violetta; Khakimov, Bekzod; Engelsen, Søren Balling; Bjørgen, Håvard; Koppang, Erling Olaf; Berge, Gerd Marit; Sæle, Øystein; Krasnov, Aleksei; Brevik, Øyvind Jakobsen; Heggebø, Ragna; Aasum, Elisabeth; Stevnebø, Anita; Midtlyng, Paul; Krogdahl, Åshild; 2018: Gut health monitoring during the Seawater Phase of Farmed Atlantic Salmon in Different Production Regions of Norway - The GutMatters Project

Ytteborg, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; 2018: Sink og omega-3 styrker laksens skinn

Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Cao, Yanran; Stene, Anne; Berge, Gerd Marit; 2018: Velferd for rensefisk i merd

Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Stene, Anne; Cao, Yanran; Berge, Gerd Marit; 2018: Velferd for rensefisk i merd

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Moghadam, Hooman; Berge, Gerd Marit; Bou, Marta; Torgersen, Jacob; Todorcevic, Marijana; 2018: Nutritional imprinting in salmon fry

Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Sigholt, Trygve; Ruyter, Bente; 2018: Dietary influence of omega-3 fatty acids on performance and lipid metabolism in three Atlantic salmon genetic groups selected by divergent Δ-6 desaturase capacity

Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Krasnov, Aleksei; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Østbye, Tone-Kari K; 2018: Cetoleic acid makes pelagic fish more healthy

Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Krasnov, Aleksei; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Østbye, Tone-Kari K; 2018: Pelagic species as health food

Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Bou, Marta; Sanden, Monica; Krasnov, Aleksei; Mørkøre, Turid; Simon, Cedric; Berge, Gerd Marit; 2018: Omega-3 Canola Oil effectively replaces fish oil as a dietary source of docosahexaenoic acid (DHA) in feed for Atlantic salmon in freshwater and seawater

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Krasnov, Aleksei; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Ruyter, Bente; 2018: Har nordatlantiske fiskeoljer spesielle fortrinn?

Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Tuene, Stig Atle; Gansel, Lars; Berge, Gerd Marit; 2017: Hvordan måle velferd i merd?

Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Tuene, Stig Atle; Berge, Gerd Marit; 2017: Fôring av rensefisk

Jokumsen, Alfred; Lembo, Giuseppe; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Adamek, Zdenek; Przybyla, Cyrille; Abbink, Wout; 2017: Feed Requirements, Chapter 1, page 4-47 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Berge, Gerd Marit; Sigholt, Trygve; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2017: Consequences of Feeding Atlantic Salmon Low Dietary Levels of n-3 LC-PUFA

Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Stene, Anne; Berge, Gerd Marit; 2017: Feeding and distribution of cleanerfish in net pens

Kousoulaki, Katerina; Carlehög, Mats; Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; 2017: Life long study on the replacement of fishoil by heterotrophic microalgae in Atlantic salmon diets: Effects on performance and fillet quality

Berge, Gerd Marit; Hatlen, Bjarne; 2017: Fiskemel i framtidas fiskefôr

Berge, Gerd Marit; 2017: Mikroalger i fôr til laks

Ruyter, Bente; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Østbye, Tone-Kari K; Ytrestøyl, Trine; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2016: Langtidseffekter av lave omega-3 nivåer i fôr på laksens helse

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Berge, Gerd Marit; 2016: Tørrstoffinnhold i slam fra landbasert produksjon av Atlantisk laks

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Nerdal, Kristin Skei; Berge, Gerd Marit; 2016: Karakterisering av slam fra tre kommersielle settefiskanlegg gjennom ett produksjonsår. Hovednæringsstoff, mineraler og tungmetaller

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: Cetoleic acid improves bioconversion of omega-3 fatty acids

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: Cetoleic acid improves bioconversion of omega-3 fatty acids

Sissener, Nini; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Hatlen, Bjarne; Liland, Nina Sylvia; Ytteborg, Elisabeth; Sæle, Øystein; Rud, Ida; Remø, Sofie C.; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Skjerven, Kaja; Ytrestøyl, Trine; Holen, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; Adam, Anne-Catrin; 2016: Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Berge, Gerd Marit; Kolarevic, Jelena; Aas, Grete Hansen; Lein, Ingrid; 2016: Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer - RENSVEL

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Kristiansen, Inger Øien; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Bergum, Silje; Berge, Gerd Marit; 2016: Vil ketolinsyre (22:1n-11) fra lodde-, sild- og tobisolje føre til bedret utnyttelse av omega-3 fettsyrer?

Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Berge, Gerd Marit; 2016: Mål for velferd i merd

Olesen, Ingrid; Abbink, Wout; Berge, Gerd Marit; Blancheton, Jean-Paul; Honkanen, Pirjo; Jokumsen, Alfred; Lembo, Giuseppe; Ljung, Magnus; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2016: Vurdering av regelverk for økologisk akvakultur i Europa

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: Ketolinsyre fra Nordatlantiske fiskeoljer bidrar til økt utnyttelse av omega-3 fettsyrer i laks og humane celler

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: The cetoleic acid content of north Atlantic fish oils improves the bioconversion of omega-3 fatty acids in Atlantic salmon

Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Sonesson, Anna Kristina; Mørkøre, Turid; Ruyter, Bente; 2015: Betydning av genetisk bakgrunn og ulike nivå av omega-3-fettsyrer i fôr i tidlig livsfaser for fiskehelse, fettsyresammensetning og muskelkvalitet ved slaktestørrelse FHF-prosjekt 900770 – delrapport 2

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Sonesson, Anna Kristina; Mørkøre, Turid; Berge, Gerd Marit; 2015: Kan nivå av EPA og DHA i fôr i tidlige livsfaser påvirke laksens helse og sammensetning i seinere livsfaser? FHF-prosjekt 900770 – Delrapport 1

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Sonesson, Anna Kristina; Krasnov, Aleksei; Ruyter, Bente; 2015: Kan forlenget opphold i ferskvann, før overføring til saltvann, påvirke laksens kapasitet til å omdanne 18:3 n-3 til EPA og DHA? FHF-prosjekt 900770 – delrapport 3

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2015: The omega-3 fatty acid metabolism in different Atlantic salmon families changes during the smoltification period

Berge, Gerd Marit; Sonesson, Anna Kristina; Østbye, Tone-Kari K; Baranski, Matthew; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Kjær, Marte Avranden; Krasnov, Aleksei; Bakke, Håvard; Sigholt, Trygve; Ruyter, Bente; 2015: Genetic selection can improve the ability of Atlantic salmon to maintain good health at low dietary levels of EPA and DHA

Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Baranski, Matthew; Sigholt, Trygve; Bakke, Håvard; Ruyter, Bente; 2015: Genetisk bakgrunn er av betydning for laksens evne til å opprettholde god helse ved lave nivå av EPA og DHA i fôret. (Abstract og foredrag)

Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Ytrestøyl, Trine; 2015: Lave omega-3-nivåer i fôr og fiskehelse

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Sonesson, Anna Kristina; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2015: Genetic background influence Atlantic salmon’s ability to maintain good health when fed low dietary levels of EPA and DHA

Arnemo, Marianne; Kavaliauskis, Arturas; Bou, Marta; Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Gjøen, Tor; 2014: Effect of dietary omega-3 fatty acids on viral infection and toll-like receptor activation in macrophages from Atlantic salmon

Bou, Marta; Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Leeuwis, Robin; Østbye, Tone-Kari K; Sigholt, Trygve; Hatlen, Bjarne; Thomassen, Magny S.; Gjøen, Tor; Arnemo, Marianne; Ruyter, Bente; 2014: Minimum requirements of essential omega-3 fatty acids in Atlantic salmon in sea water

Gajardo, Karina; Kortner, Trond Moxness; Penn, Michael; Berge, Gerd Marit; Gu, Min; Bakke-McKellep, Anne-Marie; Krogdahl, Åshild; 2014: Effects of graded levels of soyasaponin in diets for Atlantic salmon (Salmo salar)

Ytrestøyl, Trine; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Hatlen, Bjarne; Aas, Turid Synnøve; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Åsgård, Torbjørn Einar; 2014: Shift from marine to plant ingredients i salmon farming-consequenses for resource efficiency

Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Thomassen, Magny S.; Zamaratskaia, Galia; Bakke, Håvard; Sigholt, Trygve; Ruyter, Bente; 2014: Laksens evne til å produsere EPA og DHA kan forbedres ved genetisk seleksjon og tilpasset fôr

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Krasnov, Aleksei; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Zamaratskaia, Galia; Berge, Gerd Marit; 2014: Potential for production of atlantic salmon families with improved capacity for EPA and DHA production

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2014: Capacity for epa and dha synthesis in atlantic salmon at different life stages

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2014: Kan størrelse ved overgang til sjøvann påvirke laksens kapasitet til å produsere omega-3 fettsyrene EPA og DHA?

Kjær, Marte Avranden; Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; 2014: Omega-3 fettsyremetabolismen i lakseceller påvirkes av nivå og type fettsyrer

Ruyter, Bente; Bou, Marta; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Leewis, Robin; Sigholt, Trygve; Hatlen, Bjarne; Gjøen, Tor; Arnemo, Marianne; Berge, Gerd Marit; 2014: Minimumsbehov for essensielle omega-3 fettsyrer i Atlantisk laks

Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Baranski, Matthew; Sonesson, Anna Kristina; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Bakke, Håvard; Berge, Gerd Marit; 2014: Towards better understanding of the genetic basis of omega-3 synthesis in Atlantic salmon in the genomic era

Sonesson, Anna Kristina; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Krasnov, Aleksei; Bakke, Håvard; Berge, Gerd Marit; 2014: Genetic Capacity of Atlantic salmon to produce the omega-3 fatty acids EPA and DHA

Sonesson, Anna Kristina; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Krasnov, Aleksei; Berge, Gerd Marit; 2014: Genetic capacity of Atlantic salmon to produce the omega-3 fatty acids EPA and DHA

Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Krasnov, Aleksei; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; 2013: The capacity of Atlantic salmon to produce EPA and DHA can be improved by genetic selection and nutrition

Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Baranski, Matthew; Sonesson, Anna Kristina; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Kjær, Marte Avranden; Bakke, Håvard; Berge, Gerd Marit; 2013: Towards better understanding the genetic basis of omega-3 synthesis in Atlantic salmon in the genomic era

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2013: Improving the capacity of Atlantic salmon to produce EPA and DHA by genetic selection and nutrition

Sonesson, Anna Kristina; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Berge, Gerd Marit; 2013: An estimate of heritability for delta-6-desaturase gene expression in Atlantic salmon

Sonesson, Anna Kristina; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Bakke, Håvard; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2013: Hva er kjent om laksens genetiske evne til å produsere omega-3 fettsyrer?

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2013: Regulation of omega-3 fatty acid metabolism in Atlantic salmon at different life stages

Berge, Gerd Marit; 2013: Omega-3 Utfordring: Kan laks bli nettoprodusent av EPA og DHA? Optimalisert utnyttelse av Omega-3

Ytrestøyl, Trine; Løes, Anne-Kristin; Kvande, Ingvar; Martinsen, Svein; Berge, Gerd Marit; 2013: Utnyttelse av slam fra akvakultur i blandingsanlegg for biogassproduksjon: teknologi og muligheter

Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Sonesson, Anna Kristina; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Zamaratskaia, Galia; Ruyter, Bente; 2012: Atlantic salmon, a net producer of very long chain (VLc) n-3 fatty acids?

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Hatlen, Bjarne; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Thomassen, Magny S.; Sørensen, Mette; Åsgård, Torbjørn Einar; 2012: Eco-efficiency and resource use in Norwegian salmon

Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Ruyter, Bente; Sonesson, Anna Kristina; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Zamaratskaia, Galia; Berge, Gerd Marit; 2012: Laks som netto produsent av omega-3?

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Lein, Ingrid; Bakken, Anne Kjersti; Berge, Gerd Marit; Løes, Anne-Kristin; Wibe, Atle; Høstmark, Øistein; Langmyhr, Eyolf; Olsen, Børre; Måløy, Knut; Bakken, Ivar; Kvande, Jørund; Malvik, Per Helge; Tvedt, Georg; 2012: Bruk av spillvarme til dyrking og prosessering av andemat i Midt-Norge. En bærekraftig proteinkilde til fiske- og dyrefôr

Thomassen, Magny S.; Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2012: Regulation of delta5 and delta6 desaturases in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed rapeseed oil diets enriched with EPA or EPA+DHA triacyl-glycerols

Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Thomassen, Magny S.; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Today’s and tomorrow's feed ingredients in Norwegian aquaculture

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Berge, Gerd Marit; Hatlen, Bjarne; Sørensen, Mette; Ruyter, Bente; Thomassen, Magny S.; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Resource utilisation and eco-efficiency of Norwegian salmon farming in 2010

Reitan, Kjell Inge; Berge, Gerd Marit; Skrede, Anders; Kjørsvik, Elin; Gislerød, Hans Ragnar; 2010: Microalgae can partly replace fish meal and fish oil in fish feed

Reitan, Kjell Inge; Berge, Gerd Marit; Kjørsvik, Elin; Skrede, Anders; Gislerød, Hans Ragnar; 2008: The use of microalgae as supplement to feed for marine fish

Ruyter, Bente; Denstadli, Vegard; Berge, Gerd Marit; Bakke-McKellep, Anne-Marie; Hillestad, Marie; Holm, Halvor; Krogdahl, Åshild; 2008: Transport routes of short -and long chain fatty acids from the intestine through internal organs to peripheral tissues in Atlantic salmon

Ulgenes, Yngve; Eikebrokk, Bjørnar; Prestvik, Øyvind; Sunde, Leif Magne; Ødegaard, Hallvard; Kittelsen, Arne; Kittelsen, Arne; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Berge, Gerd Marit; Åsgård, Torbjørn; Åsgård, Torbjørn Einar; Fjæra, Svein Olav; 2004: Kvalitetssmolt med resirkulert vann

Denstadli, Vegard; Vegusdal, Anne; Krogdahl, Åshild; Bakke-McKellep, Anne-Marie; Berge, Gerd Marit; Hillestad, Marie; Ruyter, Bente; 2004: Absorption and transport of oleic (18:1 n-9) and decanoic (C10:0) acids in Atlantic salmon (Salmo salar L) combined with histological determination of total fat in intestinal folds

Storebakken, Trond; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Berge, Gerd Marit; Skrede, Anders; 2002: Bioprotein i fôr til fisk

Reuter, B.; Krogdahl, Åshild; Hillestad, Marie; Bakke-McKellep, Anne-Marie; Eliassen, Knut; Holm, Halvor; Berge, Gerd Marit; 2002: Routes of lipids from the diet to internal tissues in Atlantic salmon (Salmo salar L)

Storebakken, Trond; Berge, Gerd Marit; Helland, Ståle J.; Skrede, Anders; 2001: Bacterial protein produced on natural gas - a novel alternative to fish meal in salmon diets

Helland, Ståle J.; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Berge, Gerd Marit; Bekkevold, K.R.; 2000: Replacement of fish meal with wheat gluten in diets for Atlantic halibut: implications for lysine supplementation

Thomassen, Magny S.; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; 2000: CLA and fish

Berge, Gerd Marit; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.; Refstie, Ståle; Røsjø, Camilla; Røsjø, Camilla; Storebakken, Trond; Åsgård, Torbjørn; Åsgård, Torbjørn Einar; 1999: Konfidensiell

Berge, Gerd Marit; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.; 1999: Soya i fôr til kveite

Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.; Berge, Gerd Marit; 1999: Alternative protein sources for Atlantic halibut