Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Gerd Marit Berge

Eg er ansatt som seniorforskar i faggruppa Ernæring og fôrteknologi i Nofima. Eg har lang erfaring med laksefisk, men har også erfaring med andre arter. Arbeidsområde har vore forskjellige tema innan generell ernæring. Hovudområde er fôrsamansetning, vurdering av fôrråvarer og utnytting av næringsstoff. Eg har også vore involvert i prosjekt på økologisk akvakultur og bærekraft. Dei siste åra har eg hatt spesielt fokus på fett i fôr, og særleg med utgangspunkt i utfordringane med forsyning og utnyttelse av omega-3. Eg er utdanna Cand. Agric. i husdyrernæring (1986), og Dr. Scient i Akvakultur og ernæring (1992) frå Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB). Kompetanse som seniorforskar etter intern evaluering i tidlegare AKVAFORSK (2007).

Gerd Marit har 30 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Hatlen, Bjarne; Leeuwis, Robin; Venegas, Claudia; Ruyter, Bente; 2017: Requirements of n-3 very long-chain PUFA in Atlantic salmon (Salmo salar L): effects of different dietary levels of EPA and DHA on fish performance and tissue composition and integrity

Arnemo, Marianne; Kavaliauskis, Arturas; Andresen, Adriana Magalhaes Santos; Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Gjøen, Tor; 2017: Effects of dietary n-3 fatty acids on Toll-like receptor activation in primary leucocytes from Atlantic salmon (Salmo salar)

Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; 2017: EPA, DHA, and Lipoic Acid Differentially Modulate the n-3 Fatty Acid Biosynthetic Pathway in Atlantic Salmon Hepatocytes

Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2017: Low levels of very-long-chain n-3 PUFA in Atlantic salmon (Salmo salar) diet reduce fish robustness under challenging conditions in sea cages

Sørensen, Mette; Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Berge, Gerd Marit; Reitan, Kjell Inge; Reitan, Kjell Inge; Ruyter, Bente; Ruyter, Bente; 2016: Microalga Phaeodactylum tricornutum in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) —Effect on nutrient digestibility, growth and utilization of feed

Sørensen, Mette; Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Berge, Gerd Marit; Reitan, Kjell Inge; Reitan, Kjell Inge; Ruyter, Bente; Ruyter, Bente; 2016: Microalga Phaeodactylum tricornutum in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) —Effect on nutrient digestibility, growth and utilization of feed

Kjær, Marte Avranden; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Sun, Yajing; Sun, Yajing; Østbye, Tone-Kari K; 2016: Regulation of the Omega-3 Fatty Acid Biosynthetic Pathway in Atlantic Salmon Hepatocytes

Krogdahl, Åshild; Gajardo, Karina; Kortner, Trond Moxness; Penn, Michael H; Gu, Min; Berge, Gerd Marit; Bakke McKellep, Anne Marie; 2015: Soya Saponins Induce Enteritis in Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Ingebrigtsen, Ingrid Augusta Aursnes; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Kjær, Marte Avranden; Mørkøre, Turid; Sørensen, Mette; Gjøen, Tor; 2014: Growth and quality of Atlantic cod (Gadus morhua) fed with high and low fat diets supplemented with glutamate

Kjær, Marte Avranden; Ingebrigtsen, Ingrid Augusta Aursnes; Berge, Gerd Marit; Sørensen, Mette; Marchenko, Yuriy; Gjøen, Tor; Ruyter, Bente; 2014: The influence of different dietary oil qualities on growth rate, feed utilization and oxidative stress in Atlantic cod

Berge, Gerd Marit; Hatlen, Bjarne; Odom, James Martin; Ruyter, Bente; 2013: Physical treatment of high EPA Yarrowia lipolytica biomass increases the availability of n-3 highly unsaturated fatty acids when fed to Atlantic salmon

Hatlen, Bjarne; Berge, Gerd Marit; Odom, James Martin; Mundheim, Harald; Ruyter, Bente; 2012: Growth performance, feed utilisation and fatty acid deposition in Atlantic salmon, Salmo salar L., fed graded levels of high-lipid/high-EPA Yarrowia lipolytica biomass

Thomassen, Magny S.; Rein, Dietrich; Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2012: High dietary EPA does not inhibit Delta 5 and Delta 6 desaturases in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed rapeseed oil diets

Denstadli, Vegard; Bakke McKellep, Anne Marie; Berge, Gerd Marit; Krogdahl, Åshild; Hillestad, Marie; Holm, Halvor; Ruyter, Bente; 2011: Medium-Chain and Long-Chain Fatty Acids Have Different Postabsorptive Fates in Atlantic Salmon

Ytteborg, Elisabeth; Vegusdal, Anne; Witten, P.Eckhard; Berge, Gerd Marit; Takle, Harald Rune; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2010: Atlantic salmon (Salmo salar) muscle precursor cells differentiate into osteoblasts in vitro: Polyunsaturated fatty acids and hyperthermia influence gene expression and differentiation

Berge, Gerd Marit; Witten, P. Eckhard; Bæverfjord, Grete; Vegusdal, Anne; Wadsworth, Simon; Ruyter, Bente; 2009: Diets with different n-6/n-3 fatty acid ratio in diets for juvenile Atlantic salmon, effects on growth, body composition, bone development and eicosanoid production

Kjær, Marte Avranden; Vegusdal, Anne; Berge, Gerd Marit; Galloway, Trina; Hillestad, Marie; Krogdahl, Åshild; Holm, Halvor; Ruyter, Bente; 2009: Characterisation of lipid transport in Atlantic cod (Gadus morhua) when fasted and fed high or low fat diets

Øvrum Hansen, Jon; Berge, Gerd Marit; Hillestad, Marie; Krogdahl, Åshild; Galloway, Trina; Holm, Halvor; Holm, Jørgen; Ruyter, Bente; 2008: Apparent digestion and apparent retention of lipid and fatty acids in Atlantic cod (Gadus morhua) fed increasing dietary lipid levels

Hansen, JO; Berge, GM; Berge, Gerd Marit; Hillestad, M; Krogdahl, Åshild; Galloway, Trina; Holm, Halvor; Holm, Jørgen; Ruyter, Bente; 2008: Apparent digestion and apparent retention of lipid and fatty acids in Atlantic cod (Gadus morhua) fed increasing dietary lipid levels

Woll, Astrid Kari; Berge, Gerd Marit; 2007: Feeding and management practices affect quality improvement in wild-caught edible crab (Cancer pagurus)

Berge, Gerd Marit; Woll, Astrid Kari; 2006: Feeding Saithe fillet or a formulated moist feed to the Brown crab Cancer pagurus: Effects on yield, composition and sensory quality of medium filled captured crabs

Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Skrede, Anders; Storebakken, Trond; 2005: Bacterial protein grown on natural gas as protein source in diets for Atlantic salmon, Salmo salar, in saltwater

Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Åsgård, Torbjørn Einar; 2004: Conjugated linoleic acid in diets for juvenile Atlantic salmon (Salmo salar); effects on fish performance, proximate composition, fatty acid and mineral content

Denstadli, Vegard; Vegusdal, Anne; Krogdahl, Åshild; Bakke McKellep, Anne Marie; Berge, Gerd Marit; Holm, Halvor; Hillestad, Marie; Ruyter, Bente; 2004: Lipid absorption in different segments of the gastrointestinal tract of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Storebakken, Trond; Bæverfjord, Grete; Skrede, Anders; Olli, Jan J.; Berge, Gerd Marit; 2004: Bacterial protein grown on natural gas in diets for Atlantic salmon, Salmo salar, in freshwater

Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle Johannes; Bæverfjord, Grete; Berge, Gerd Marit; 2002: Full-fat soybean meal in diets for Atlantic halibut: growth, metabolism and intestinal histology

Bjerkeng, Bjørn; Berge, Gerd Marit; 2000: Apparent digestibility coefficients and accumulation of astaxanthin E/Z isomers in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.)

Berge, Gerd Marit; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle Johannes; 1999: Soy protein concentrate for Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus)

Storebakken, Trond; Kvien, Ingrid Svare; Shearer, Karl Douglas; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle Johannes; Berge, Gerd Marit; 1999: Estimation of gastrointestinal evacuation rate in Atlantic salmon (Salmo salar) using inert markers and collection of faeces by sieving: evacuation of diets with fish meal, soybean meal or bacterial meal

Skrede, Anders; Berge, Gerd Marit; Storebakken, Trond; Herstad, Olav; Aarstad, K.G.; Sundstøl, Frik; 1998: Digestibility of bacterial protein grown on natural gas in mink, pigs, chicken and Atlantic salmon

Gerd Marit har 64 andre publikasjoner i Cristin:

Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Tuene, Stig Atle; Gansel, Lars; Berge, Gerd Marit; 2017: Hvordan måle velferd i merd?

Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Tuene, Stig Atle; Berge, Gerd Marit; 2017: Fôring av rensefisk

Jokumsen, Alfred; Lembo, Giuseppe; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Adamek, Zdenek; Przybyla, Cyrille; Abbink, Wout; 2017: Feed Requirements, Chapter 1, page 4-47 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Ruyter, Bente; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Østbye, Tone-Kari K; Ytrestøyl, Trine; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2016: Langtidseffekter av lave omega-3 nivåer i fôr på laksens helse

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Berge, Gerd Marit; 2016: Tørrstoffinnhold i slam fra landbasert produksjon av Atlantisk laks

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Nerdal, Kristin Skei; Berge, Gerd Marit; 2016: Karakterisering av slam fra tre kommersielle settefiskanlegg gjennom ett produksjonsår. Hovednæringsstoff, mineraler og tungmetaller

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: Cetoleic acid improves bioconversion of omega-3 fatty acids

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: Cetoleic acid improves bioconversion of omega-3 fatty acids

Sissener, Nini; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Hatlen, Bjarne; Liland, Nina Sylvia; Ytteborg, Elisabeth; Sæle, Øystein; Rud, Ida; Remø, Sofie C.; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Skjerven, Kaja; Ytrestøyl, Trine; Holen, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; Adam, Anne-Catrin; 2016: Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Espmark, Åsa Maria O.; Berge, Gerd Marit; Kolarevic, Jelena; Aas, Grete Hansen; Lein, Ingrid; 2016: Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer - RENSVEL

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Kristiansen, Inger Øien; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Bergum, Silje; Berge, Gerd Marit; 2016: Vil ketolinsyre (22:1n-11) fra lodde-, sild- og tobisolje føre til bedret utnyttelse av omega-3 fettsyrer?

Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Berge, Gerd Marit; 2016: Mål for velferd i merd

Olesen, Ingrid; Abbink, Wout; Berge, Gerd Marit; Blancheton, Jean-Paul; Honkanen, Pirjo; Jokumsen, Alfred; Lembo, Giuseppe; Ljung, Magnus; Espmark, Åsa Maria O.; 2016: Vurdering av regelverk for økologisk akvakultur i Europa

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: Ketolinsyre fra Nordatlantiske fiskeoljer bidrar til økt utnyttelse av omega-3 fettsyrer i laks og humane celler

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: The cetoleic acid content of north Atlantic fish oils improves the bioconversion of omega-3 fatty acids in Atlantic salmon

Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Sonesson, Anna Kristina; Mørkøre, Turid; Ruyter, Bente; 2015: Betydning av genetisk bakgrunn og ulike nivå av omega-3-fettsyrer i fôr i tidlig livsfaser for fiskehelse, fettsyresammensetning og muskelkvalitet ved slaktestørrelse FHF-prosjekt 900770 – delrapport 2

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Sonesson, Anna Kristina; Mørkøre, Turid; Berge, Gerd Marit; 2015: Kan nivå av EPA og DHA i fôr i tidlige livsfaser påvirke laksens helse og sammensetning i seinere livsfaser? FHF-prosjekt 900770 – Delrapport 1

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Sonesson, Anna Kristina; Krasnov, Aleksei; Ruyter, Bente; 2015: Kan forlenget opphold i ferskvann, før overføring til saltvann, påvirke laksens kapasitet til å omdanne 18:3 n-3 til EPA og DHA? FHF-prosjekt 900770 – delrapport 3

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2015: The omega-3 fatty acid metabolism in different Atlantic salmon families changes during the smoltification period

Berge, Gerd Marit; Sonesson, Anna Kristina; Østbye, Tone-Kari K; Baranski, Matthew; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Kjær, Marte Avranden; Krasnov, Aleksei; Bakke, Håvard; Sigholt, Trygve; Ruyter, Bente; 2015: Genetic selection can improve the ability of Atlantic salmon to maintain good health at low dietary levels of EPA and DHA

Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Baranski, Matthew; Sigholt, Trygve; Bakke, Håvard; Ruyter, Bente; 2015: Genetisk bakgrunn er av betydning for laksens evne til å opprettholde god helse ved lave nivå av EPA og DHA i fôret. (Abstract og foredrag)

Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Ytrestøyl, Trine; 2015: Lave omega-3-nivåer i fôr og fiskehelse

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Sonesson, Anna Kristina; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2015: Genetic background influence Atlantic salmon’s ability to maintain good health when fed low dietary levels of EPA and DHA

Arnemo, Marianne; Kavaliauskis, Arturas; Bou, Marta; Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Gjøen, Tor; 2014: Effect of dietary omega-3 fatty acids on viral infection and toll-like receptor activation in macrophages from Atlantic salmon

Bou, Marta; Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Leeuwis, Robin; Østbye, Tone-Kari K; Sigholt, Trygve; Hatlen, Bjarne; Thomassen, Magny S.; Gjøen, Tor; Arnemo, Marianne; Ruyter, Bente; 2014: Minimum requirements of essential omega-3 fatty acids in Atlantic salmon in sea water

Gajardo, Karina; Kortner, Trond Moxness; Penn, Michael; Berge, Gerd Marit; Gu, Min; Bakke McKellep, Anne Marie; Krogdahl, Åshild; 2014: Effects of graded levels of soyasaponin in diets for Atlantic salmon (Salmo salar)

Ytrestøyl, Trine; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Hatlen, Bjarne; Aas, Turid Synnøve; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Åsgård, Torbjørn Einar; 2014: Shift from marine to plant ingredients i salmon farming-consequenses for resource efficiency

Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Thomassen, Magny S.; Zamaratskaia, Galia; Bakke, Håvard; Sigholt, Trygve; Ruyter, Bente; 2014: Laksens evne til å produsere EPA og DHA kan forbedres ved genetisk seleksjon og tilpasset fôr

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Krasnov, Aleksei; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Zamaratskaia, Galia; Berge, Gerd Marit; 2014: Potential for production of atlantic salmon families with improved capacity for EPA and DHA production

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2014: Capacity for epa and dha synthesis in atlantic salmon at different life stages

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2014: Kan størrelse ved overgang til sjøvann påvirke laksens kapasitet til å produsere omega-3 fettsyrene EPA og DHA?

Kjær, Marte Avranden; Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; 2014: Omega-3 fettsyremetabolismen i lakseceller påvirkes av nivå og type fettsyrer

Ruyter, Bente; Bou, Marta; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Leewis, Robin; Sigholt, Trygve; Hatlen, Bjarne; Gjøen, Tor; Arnemo, Marianne; Berge, Gerd Marit; 2014: Minimumsbehov for essensielle omega-3 fettsyrer i Atlantisk laks

Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Baranski, Matthew; Sonesson, Anna Kristina; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Bakke, Håvard; Berge, Gerd Marit; 2014: Towards better understanding of the genetic basis of omega-3 synthesis in Atlantic salmon in the genomic era

Sonesson, Anna Kristina; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Krasnov, Aleksei; Bakke, Håvard; Berge, Gerd Marit; 2014: Genetic Capacity of Atlantic salmon to produce the omega-3 fatty acids EPA and DHA

Sonesson, Anna Kristina; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Krasnov, Aleksei; Berge, Gerd Marit; 2014: Genetic capacity of Atlantic salmon to produce the omega-3 fatty acids EPA and DHA

Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Krasnov, Aleksei; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; 2013: The capacity of Atlantic salmon to produce EPA and DHA can be improved by genetic selection and nutrition

Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Baranski, Matthew; Sonesson, Anna Kristina; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Kjær, Marte Avranden; Bakke, Håvard; Berge, Gerd Marit; 2013: Towards better understanding the genetic basis of omega-3 synthesis in Atlantic salmon in the genomic era

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2013: Improving the capacity of Atlantic salmon to produce EPA and DHA by genetic selection and nutrition

Sonesson, Anna Kristina; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Berge, Gerd Marit; 2013: An estimate of heritability for delta-6-desaturase gene expression in Atlantic salmon

Sonesson, Anna Kristina; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Bakke, Håvard; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2013: Hva er kjent om laksens genetiske evne til å produsere omega-3 fettsyrer?

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Sonesson, Anna Kristina; Kjær, Marte Avranden; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2013: Regulation of omega-3 fatty acid metabolism in Atlantic salmon at different life stages

Berge, Gerd Marit; 2013: Omega-3 Utfordring: Kan laks bli nettoprodusent av EPA og DHA? Optimalisert utnyttelse av Omega-3

Ytrestøyl, Trine; Løes, Anne-Kristin; Kvande, Ingvar; Martinsen, Svein; Berge, Gerd Marit; 2013: Utnyttelse av slam fra akvakultur i blandingsanlegg for biogassproduksjon: teknologi og muligheter

Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Sonesson, Anna Kristina; Baranski, Matthew; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Zamaratskaia, Galia; Ruyter, Bente; 2012: Atlantic salmon, a net producer of very long chain (VLc) n-3 fatty acids?

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Hatlen, Bjarne; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Thomassen, Magny S.; Sørensen, Mette; Åsgård, Torbjørn Einar; 2012: Eco-efficiency and resource use in Norwegian salmon

Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Ruyter, Bente; Sonesson, Anna Kristina; Bakke, Håvard; Thomassen, Magny S.; Sigholt, Trygve; Zamaratskaia, Galia; Berge, Gerd Marit; 2012: Laks som netto produsent av omega-3?

Espmark, Åsa Maria O.; Lein, Ingrid; Bakken, Anne Kjersti; Berge, Gerd Marit; Løes, Anne-Kristin; Wibe, Atle; Høstmark, Øistein; Langmyhr, Eyolf; Olsen, Børre; Måløy, Knut; Bakken, Ivar; Kvande, Jørund; Malvik, Per Helge; Tvedt, Georg; 2012: Bruk av spillvarme til dyrking og prosessering av andemat i Midt-Norge. En bærekraftig proteinkilde til fiske- og dyrefôr

Thomassen, Magny S.; Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2012: Regulation of delta5 and delta6 desaturases in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed rapeseed oil diets enriched with EPA or EPA+DHA triacyl-glycerols

Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Thomassen, Magny S.; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Today’s and tomorrow's feed ingredients in Norwegian aquaculture

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Berge, Gerd Marit; Hatlen, Bjarne; Sørensen, Mette; Ruyter, Bente; Thomassen, Magny S.; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Resource utilisation and eco-efficiency of Norwegian salmon farming in 2010

Reitan, Kjell Inge; Berge, Gerd Marit; Skrede, Anders; Kjørsvik, Elin; Gislerød, Hans Ragnar; 2010: Microalgae can partly replace fish meal and fish oil in fish feed

Reitan, Kjell Inge; Berge, Gerd Marit; Kjørsvik, Elin; Skrede, Anders; Gislerød, Hans Ragnar; 2008: The use of microalgae as supplement to feed for marine fish

Ruyter, Bente; Denstadli, Vegard; Berge, Gerd Marit; Bakke McKellep, Anne Marie; Hillestad, Marie; Holm, Halvor; Krogdahl, Åshild; 2008: Transport routes of short -and long chain fatty acids from the intestine through internal organs to peripheral tissues in Atlantic salmon

Ulgenes, Yngve; Eikebrokk, Bjørnar; Prestvik, Øyvind; Sunde, Leif Magne; Ødegaard, Hallvard; Kittelsen, Arne; Kittelsen, Arne Halvor; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Berge, Gerd Marit; Åsgård, Torbjørn; Åsgård, Torbjørn Einar; Fjæra, Svein Olav; 2004: Kvalitetssmolt med resirkulert vann

Denstadli, Vegard; Vegusdal, Anne; Krogdahl, Åshild; Bakke McKellep, Anne Marie; Berge, Gerd Marit; Hillestad, Marie; Ruyter, Bente; 2004: Absorption and transport of oleic (18:1 n-9) and decanoic (C10:0) acids in Atlantic salmon (Salmo salar L) combined with histological determination of total fat in intestinal folds

Storebakken, Trond; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Berge, Gerd Marit; Skrede, Anders; 2002: Bioprotein i fôr til fisk

Reuter, B.; Krogdahl, Åshild; Hillestad, Marie; Bakke McKellep, Anne Marie; Eliassen, Knut; Holm, Halvor; Berge, Gerd Marit; 2002: Routes of lipids from the diet to internal tissues in Atlantic salmon (Salmo salar L)

Storebakken, Trond; Berge, Gerd Marit; Helland, Ståle Johannes; Skrede, Anders; 2001: Bacterial protein produced on natural gas - a novel alternative to fish meal in salmon diets

Helland, Ståle Johannes; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Berge, Gerd Marit; Bekkevold, K.R.; 2000: Replacement of fish meal with wheat gluten in diets for Atlantic halibut: implications for lysine supplementation

Thomassen, Magny S.; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; 2000: CLA and fish

Berge, Gerd Marit; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle Johannes; Refstie, Ståle; Røsjø, Camilla; Røsjø, Camilla; Storebakken, Trond; Åsgård, Torbjørn; Åsgård, Torbjørn Einar; 1999: Konfidensiell

Berge, Gerd Marit; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle Johannes; 1999: Soya i fôr til kveite

Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle Johannes; Berge, Gerd Marit; 1999: Alternative protein sources for Atlantic halibut