Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Gerd Marit Berge

Eg er ansatt som seniorforskar i faggruppa Ernæring og fôrteknologi i Nofima. Eg har lang erfaring med laksefisk, men har også erfaring med andre arter. Arbeidsområde har vore forskjellige tema innan generell ernæring. Hovudområde er fôrsamansetning, vurdering av fôrråvarer og utnytting av næringsstoff. Eg har også vore involvert i prosjekt på økologisk akvakultur og bærekraft. Dei siste åra har eg hatt spesielt fokus på fett i fôr, og særleg med utgangspunkt i utfordringane med forsyning og utnyttelse av omega-3. Eg er utdanna Cand. Agric. i husdyrernæring (1986), og Dr. Scient i Akvakultur og ernæring (1992) frå Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB). Kompetanse som seniorforskar etter intern evaluering i tidlegare AKVAFORSK (2007)
.

Gerd Marit Berge har 63 publikasjoner ved Nofima:

Optimalisering av fett og fettsyrer i fôr til atlantisk laks for bedre helse og velferd gjennom ulike livsfaser og utfordrende miljøbetingelser

Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Lutfi Royo, Esmail; Hundal, Bjørg Kristine; Berge, Gerd Marit; Glencross, Brett; Huyben, David; Gjøen, Tor; Andresen, Adriana Magalhaes Santos; Bæverfjord, Grete; Høglund, Erik; Powell, Mark Darryn; Bou, Marta; Selvam, Chandrasekar; Østbye, Tone-Kari K; Liland, Nina Sylvia; Rosenlund, Grethe; Sigholt, Trygve; Stubhaug, Ingunn; Evensen, Øystein; Krasnov, Aleksei; Mørkøre, Turid

2021

Technical feed quality influences health, digestion patterns, body mineralization and bone development in farming of the stomachless cleaner fish ballan wrasse (Labrus bergylta)

Kousoulaki, Katerina; Grøtan, Espen; Kortner, Trond M.; Berge, Gerd Marit; Haustveit, Gunhild; Krogdahl, Åshild; Nygaard, Halvor; Sæle, Øystein; Chikwati, Elvis Mashingaidze; Lein, Ingrid

2021

Deposition and metabolism of dietary n-3 very-long-chain PUFA in different organs of rat, mouse and Atlantic salmon

Torrissen, Martina; Svensen, Harald; Stoknes, Iren; Nilsson, Astrid; Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Bou, Marta; Ruyter, Bente

2021

Modulation of hepatic miRNA expression in Atlantic salmon (Salmo salar) by family background and dietary fatty acid composition

Østbye, Tone-Kari K; Woldemariam, Nardos Tesfaye; Lundberg, Camilla S.; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Andreassen, Rune

2021

Sensitivity to Dietary Wheat Gluten in Atlantic Salmon Indicated by Gene Expression Changes in Liver and Intestine

Amritha, Johny; Berge, Gerd Marit; Bogevik, André Sture; Krasnov, Aleksei; Ruyter, Bente; Fæste, Christiane Kruse; Østbye, Tone-Kari K

2020

Plant-based diets induce transcriptomic changes in muscle of zebrafish and Atlantic salmon

Dhanasiri, Anusha; Amritha, Johny; Xue, Xi; Berge, Gerd Marit; Bogevik, André Sture; Rise, Matthew L.; Fæste, Christiane Kruse; Fernandes, Jorge Manuel de Oliveira

2020

Choline and phosphatidylcholine, but not methionine, cysteine, taurine and taurocholate, eliminate excessive gut mucosal lipid accumulation in Atlantic salmon (Salmo salar L)

Krogdahl, Åshild; Hansen, Anne Kristine Grostøl; Kortner, Trond M.; Björkhem, Ingemar; Krasnov, Aleksei; Berge, Gerd Marit; Denstadli, Vegard

2020

Nordatlantiske fiskeoljer og betydning for utnyttelse av omega-3 fettsyrer

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Krasnov, Aleksei; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Hansen, Marianne Helén Selander; Burdge, Graham C.; Irvine, Nicola A.; Ruyter, Bente

2020

Velferd hos rensefisk – operative velferdsindikatorer (OVI) – RENSVEL. Revidert utgave av rapport 12/2019

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid

2020

Microalgal Schizochytrium limacinum Biomass Improves Growth and Filet Quality When Used Long-Term as a Replacement for Fish Oil, in Modern Salmon Diets

Kousoulaki, Katerina; Berge, Gerd Marit; Mørkøre, Turid; Krasnov, Aleksei; Bæverfjord, Grete; Ytrestøyl, Trine; Carlehög, Mats; Sweetman, John; Ruyter, Bente

2020

Dietary Fish Oil Alters DNA Methylation of Genes Involved in Polyunsaturated Fatty Acid Biosynthesis in Muscle and Liver of Atlantic Salmon (Salmo salar)

Irvine, Nicola A.; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Sonesson, Anna Kristina; Lillycrop, Karen A.; Berge, Gerd Marit; Burdge, Graham C.

2019

The long-chain monounsaturated cetoleic acid improves the efficiency of the n-3 fatty acid metabolic pathway in Atlantic salmon and human HepG2 cells

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Nilsson, Astrid; Romarheim, Odd Helge; Bou, Marta; Ruyter, Bente

2019

n-3 canola oil effectively replaces fish oil as a new safe dietary source of DHA in feed for juvenile Atlantic salmon

Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Simon, Cedric; Krasnov, Aleksei; Bou, Marta; Sanden, Monica; Nichols, Peter D.; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit

2019

Nye omega-3-kilder i fôr til laks

Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit

2019

Ernæringens betydning for skinn-, tarm-, og gjellehelse hos laks

Berge, Gerd Marit; Ytteborg, Elisabeth; Østbye, Tone-Kari K; Sundh, Henrik; Rud, Ida; Sveen, Lene; Bæverfjord, Grete; Karlsen, Christian; Krasnov, Aleksei; Øgaard, Jonas; Sundell, Kristina; Pedersen, Mona Elisabeth; Halvorsen, Bente; Ruyter, Bente

2019

RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)

Noble, Christopher; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Berge, Gerd Marit; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2019

Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid

2019

Sink og omega-3 styrker laksens skinn

Ytteborg, Elisabeth; Berge, Gerd Marit

2018

Feed Requirements, Chapter 1, page 4-47 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Jokumsen, Alfred; Lembo, Giuseppe; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Adamek, Zdenek; Przybyla, Cyrille; Abbink, Wout

2017

Low levels of very-long-chain n-3 PUFA in Atlantic salmon (Salmo salar) diet reduce fish robustness under challenging conditions in sea cages

Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente

2017

Effects of dietary n-3 fatty acids on Toll-like receptor activation in primary leucocytes from Atlantic salmon (Salmo salar)

Arnemo, Marianne; Kavaliauskis, Arturas; Andresen, Adriana Magalhaes Santos; Bou, Marta ; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Gjøen, Tor

2017

Requirements of n-3 very long-chain PUFA in Atlantic salmon (Salmo salar L): effects of different dietary levels of EPA and DHA on fish performance and tissue composition and integrity

Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Hatlen, Bjarne; Leeuwis, Robin; Venegas, Claudia; Ruyter, Bente

2017

Regulation of the Omega-3 Fatty Acid Biosynthetic Pathway in Atlantic Salmon Hepatocytes

Kjær, Marte Avranden; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Sun, Yajing; Østbye, Tone-Kari K

2016

Vil ketolinsyre (22:1n-11) fra lodde-, sild- og tobisolje føre til bedret utnyttelse av omega-3 fettsyrer?

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Kristiansen, Inger Øien; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Bergum, Silje; Berge, Gerd Marit

2016

Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Sissener, Nini; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Hatlen, Bjarne; Liland, Nina Sylvia; Ytteborg, Elisabeth; Sæle, Øystein; Rud, Ida; Remø, Sofie C.; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Skjerven, Kaja; Ytrestøyl, Trine; Holen, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; Adam, Anne-Catrin

2016

Tørrstoffinnhold i slam fra landbasert produksjon av Atlantisk laks

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Berge, Gerd Marit

2016

Langtidseffekter av lave omega-3 nivåer i fôr på laksens helse

Ruyter, Bente; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Østbye, Tone-Kari K; Ytrestøyl, Trine; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit

2016

Soya Saponins Induce Enteritis in Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Krogdahl, Åshild; Gajardo, Karina; Kortner, Trond M.; Penn, Michael; Gu, Min; Berge, Gerd Marit; Bakke, Anne Marie

2015

Kan nivå av EPA og DHA i fôr i tidlige livsfaser påvirke laksens helse og sammensetning i seinere livsfaser? FHF-prosjekt 900770 – Delrapport 1

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Sonesson, Anna Kristina; Mørkøre, Turid; Berge, Gerd Marit

2015

Growth and quality of Atlantic cod (Gadus morhua) fed with high and low fat diets supplemented with glutamate

Ingebrigtsen, Ingrid Augusta Aursnes; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Kjær, Marte Avranden; Mørkøre, Turid; Sørensen, Mette; Gjøen, Tor

2014

The influence of different dietary oil qualities on growth rate, feed utilization and oxidative stress in Atlantic cod

Kjær, Marte Avranden; Aursnes, Ingrid Augusta Stølen; Berge, Gerd Marit; Sørensen, Mette; Marchenko, Yuriy; Gjøen, Tor; Ruyter, Bente

2014

Utnyttelse av slam fra akvakultur i blandingsanlegg for biogassproduksjon: teknologi og muligheter

Ytrestøyl, Trine; Løes, Anne-Kristin; Kvande, Ingvar; Martinsen, Svein; Berge, Gerd Marit

2013

Bruk av spillvarme til dyrking og prosessering av andemat i Midt-Norge. En bærekraftig proteinkilde til fiske- og dyrefôr

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Lein, Ingrid; Bakken, Anne Kjersti; Berge, Gerd Marit; Løes, Anne-Kristin; Wibe, Atle; Høstmark, Øistein; Langmyhr, Eyolf; Olsen, Børre; Måløy, Knut; Bakken, Ivar; Kvande, Jørund; Malvik, Per Helge; Tvedt, Georg

2012

High dietary EPA does not inhibit Delta 5 and Delta 6 desaturases in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed rapeseed oil diets

Thomassen, Magny S.; Rein, Dietrich; Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente

2012

Resource utilisation and eco-efficiency of Norwegian salmon farming in 2010

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Berge, Gerd Marit; Hatlen, Bjarne; Sørensen, Mette; Ruyter, Bente; Thomassen, Magny S.; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Åsgård, Torbjørn Einar

2011

Today’s and tomorrow's feed ingredients in Norwegian aquaculture

Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Thomassen, Magny S.; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar

2011

Medium-Chain and Long-Chain Fatty Acids Have Different Postabsorptive Fates in Atlantic Salmon

Denstadli, Vegard; Bakke, Anne Marie; Berge, Gerd Marit; Krogdahl, Åshild; Hillestad, Marie; Holm, Halvor; Ruyter, Bente

2011

Atlantic salmon (Salmo salar) muscle precursor cells differentiate into osteoblasts in vitro: Polyunsaturated fatty acids and hyperthermia influence gene expression and differentiation

Ytteborg, Elisabeth; Vegusdal, Anne; Witten, P.Eckhard; Berge, Gerd Marit; Takle, Harald Rune; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente

2010

Characterisation of lipid transport in Atlantic cod (Gadus morhua) when fasted and fed high or low fat diets

Kjær, Marte Avranden; Vegusdal, Anne; Berge, Gerd Marit; Galloway, Trina F.; Hillestad, Marie; Krogdahl, Åshild; Holm, Halvor; Ruyter, Bente

2009

Apparent digestion and apparent retention of lipid and fatty acids in Atlantic cod (Gadus morhua) fed increasing dietary lipid levels

Øvrum Hansen, Jon; Berge, Gerd Marit; Hillestad, Marie; Krogdahl, Åshild; Galloway, Trina; Holm, Halvor; Holm, Jørgen; Ruyter, Bente

2008

Kvalitetssmolt med resirkulert vann

Ulgenes, Yngve; Eikebrokk, Bjørnar; Prestvik, Øyvind; Sunde, Leif Magne; Ødegaard, Hallvard; Kittelsen, Arne; Bæverfjord, Grete; Berge, Gerd Marit; Åsgård, Torbjørn Einar; Fjæra, Svein Olav

2004

Lipid absorption in different segments of the gastrointestinal tract of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Denstadli, Vegard; Vegusdal, Anne; Krogdahl, Åshild; Bakke McKellep, Anne Marie; Berge, Gerd Marit; Holm, Halvor; Hillestad, Marie; Ruyter, Bente

2004

Bacterial protein grown on natural gas in diets for Atlantic salmon, Salmo salar, in freshwater

Storebakken, Trond; Bæverfjord, Grete; Skrede, Anders; Olli, Jan J.; Berge, Gerd Marit

2004

Konfidensiell

Berge, Gerd Marit; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.; Refstie, Ståle; Røsjø, Camilla; Storebakken, Trond; Åsgård, Torbjørn Einar

1999

Soy protein concentrate for Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus)

Berge, Gerd Marit; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.

1999

Digestibility of bacterial protein grown on natural gas in mink, pigs, chicken and Atlantic salmon

Skrede, Anders; Berge, Gerd Marit; Storebakken, Trond; Herstad, Olav; Aarstad, K.G.; Sundstøl, Frik

1998