Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Gerd Marit Berge

Eg er ansatt som seniorforskar i faggruppa Ernæring og fôrteknologi i Nofima. Eg har lang erfaring med laksefisk, men har også erfaring med andre arter. Arbeidsområde har vore forskjellige tema innan generell ernæring. Hovudområde er fôrsamansetning, vurdering av fôrråvarer og utnytting av næringsstoff. Eg har også vore involvert i prosjekt på økologisk akvakultur og bærekraft. Dei siste åra har eg hatt spesielt fokus på fett i fôr, og særleg med utgangspunkt i utfordringane med forsyning og utnyttelse av omega-3. Eg er utdanna Cand. Agric. i husdyrernæring (1986), og Dr. Scient i Akvakultur og ernæring (1992) frå Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB). Kompetanse som seniorforskar etter intern evaluering i tidlegare AKVAFORSK (2007).

Gerd Marit har 31 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Johny, Amritha; Fæste, Christiane Kruse; Bogevik, André Sture; Berge, Gerd Marit; Fernandes, Jorge; Ivanova, Lada; 2019: Development and validation of a liquid chromatography high-resolution mass spectrometry method for the simultaneous determination of mycotoxins and phytoestrogens in plant-based fish feed and exposed fish

Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Hatlen, Bjarne; Leeuwis, Robin; Venegas, Claudia; Ruyter, Bente; 2017: Requirements of n-3 very long-chain PUFA in Atlantic salmon (Salmo salar L): effects of different dietary levels of EPA and DHA on fish performance and tissue composition and integrity

Arnemo, Marianne; Kavaliauskis, Arturas; Andresen, Adriana Magalhaes Santos; Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Gjøen, Tor; 2017: Effects of dietary n-3 fatty acids on Toll-like receptor activation in primary leucocytes from Atlantic salmon (Salmo salar)

Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; 2017: EPA, DHA, and Lipoic Acid Differentially Modulate the n-3 Fatty Acid Biosynthetic Pathway in Atlantic Salmon Hepatocytes

Bou, Marta; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2017: Low levels of very-long-chain n-3 PUFA in Atlantic salmon (Salmo salar) diet reduce fish robustness under challenging conditions in sea cages

Sørensen, Mette; Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Berge, Gerd Marit; Reitan, Kjell Inge; Reitan, Kjell Inge; Ruyter, Bente; Ruyter, Bente; 2016: Microalga Phaeodactylum tricornutum in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) —Effect on nutrient digestibility, growth and utilization of feed

Sørensen, Mette; Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Berge, Gerd Marit; Reitan, Kjell Inge; Reitan, Kjell Inge; Ruyter, Bente; Ruyter, Bente; 2016: Microalga Phaeodactylum tricornutum in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) —Effect on nutrient digestibility, growth and utilization of feed

Kjær, Marte Avranden; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Sun, Yajing; Sun, Yajing; Østbye, Tone-Kari K; 2016: Regulation of the Omega-3 Fatty Acid Biosynthetic Pathway in Atlantic Salmon Hepatocytes

Krogdahl, Åshild; Gajardo, Karina; Kortner, Trond Moxness; Penn, Michael H; Gu, Min; Berge, Gerd Marit; Bakke-McKellep, Anne-Marie; 2015: Soya Saponins Induce Enteritis in Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Aursnes, Ingrid Augusta Stølen; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Kjær, Marte Avranden; Mørkøre, Turid; Sørensen, Mette; Gjøen, Tor; 2014: Growth and quality of Atlantic cod (Gadus morhua) fed with high and low fat diets supplemented with glutamate

Kjær, Marte Avranden; Aursnes, Ingrid Augusta Stølen; Berge, Gerd Marit; Sørensen, Mette; Marchenko, Yuriy; Gjøen, Tor; Ruyter, Bente; 2014: The influence of different dietary oil qualities on growth rate, feed utilization and oxidative stress in Atlantic cod

Berge, Gerd Marit; Hatlen, Bjarne; Odom, James Martin; Ruyter, Bente; 2013: Physical treatment of high EPA Yarrowia lipolytica biomass increases the availability of n-3 highly unsaturated fatty acids when fed to Atlantic salmon

Hatlen, Bjarne; Berge, Gerd Marit; Odom, James Martin; Mundheim, Harald; Ruyter, Bente; 2012: Growth performance, feed utilisation and fatty acid deposition in Atlantic salmon, Salmo salar L., fed graded levels of high-lipid/high-EPA Yarrowia lipolytica biomass

Thomassen, Magny S.; Rein, Dietrich; Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2012: High dietary EPA does not inhibit Delta 5 and Delta 6 desaturases in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed rapeseed oil diets

Denstadli, Vegard; Bakke-McKellep, Anne-Marie; Berge, Gerd Marit; Krogdahl, Åshild; Hillestad, Marie; Holm, Halvor; Ruyter, Bente; 2011: Medium-Chain and Long-Chain Fatty Acids Have Different Postabsorptive Fates in Atlantic Salmon

Ytteborg, Elisabeth; Vegusdal, Anne; Witten, P.Eckhard; Berge, Gerd Marit; Takle, Harald Rune; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2010: Atlantic salmon (Salmo salar) muscle precursor cells differentiate into osteoblasts in vitro: Polyunsaturated fatty acids and hyperthermia influence gene expression and differentiation

Berge, Gerd Marit; Witten, P. Eckhard; Bæverfjord, Grete; Vegusdal, Anne; Wadsworth, Simon; Ruyter, Bente; 2009: Diets with different n-6/n-3 fatty acid ratio in diets for juvenile Atlantic salmon, effects on growth, body composition, bone development and eicosanoid production

Kjær, Marte Avranden; Vegusdal, Anne; Berge, Gerd Marit; Galloway, Trina; Hillestad, Marie; Krogdahl, Åshild; Holm, Halvor; Ruyter, Bente; 2009: Characterisation of lipid transport in Atlantic cod (Gadus morhua) when fasted and fed high or low fat diets

Øvrum Hansen, Jon; Berge, Gerd Marit; Hillestad, Marie; Krogdahl, Åshild; Galloway, Trina; Holm, Halvor; Holm, Jørgen; Ruyter, Bente; 2008: Apparent digestion and apparent retention of lipid and fatty acids in Atlantic cod (Gadus morhua) fed increasing dietary lipid levels

Hansen, JO; Berge, GM; Berge, Gerd Marit; Hillestad, M; Krogdahl, Åshild; Galloway, Trina; Holm, Halvor; Holm, Jørgen; Ruyter, Bente; 2008: Apparent digestion and apparent retention of lipid and fatty acids in Atlantic cod (Gadus morhua) fed increasing dietary lipid levels

Woll, Astrid; Berge, Gerd Marit; 2007: Feeding and management practices affect quality improvement in wild-caught edible crab (Cancer pagurus)

Berge, Gerd Marit; Woll, Astrid; 2006: Feeding Saithe fillet or a formulated moist feed to the Brown crab Cancer pagurus: Effects on yield, composition and sensory quality of medium filled captured crabs

Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Skrede, Anders; Storebakken, Trond; 2005: Bacterial protein grown on natural gas as protein source in diets for Atlantic salmon, Salmo salar, in saltwater

Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Åsgård, Torbjørn Einar; 2004: Conjugated linoleic acid in diets for juvenile Atlantic salmon (Salmo salar); effects on fish performance, proximate composition, fatty acid and mineral content

Denstadli, Vegard; Vegusdal, Anne; Krogdahl, Åshild; Bakke-McKellep, Anne-Marie; Berge, Gerd Marit; Holm, Halvor; Hillestad, Marie; Ruyter, Bente; 2004: Lipid absorption in different segments of the gastrointestinal tract of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Storebakken, Trond; Bæverfjord, Grete; Skrede, Anders; Olli, Jan J.; Berge, Gerd Marit; 2004: Bacterial protein grown on natural gas in diets for Atlantic salmon, Salmo salar, in freshwater

Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.; Bæverfjord, Grete; Berge, Gerd Marit; 2002: Full-fat soybean meal in diets for Atlantic halibut: growth, metabolism and intestinal histology

Bjerkeng, Bjørn; Berge, Gerd Marit; 2000: Apparent digestibility coefficients and accumulation of astaxanthin E/Z isomers in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.)

Berge, Gerd Marit; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.; 1999: Soy protein concentrate for Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus)

Storebakken, Trond; Kvien, Ingrid Svare; Shearer, Karl Douglas; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.; Berge, Gerd Marit; 1999: Estimation of gastrointestinal evacuation rate in Atlantic salmon (Salmo salar) using inert markers and collection of faeces by sieving: evacuation of diets with fish meal, soybean meal or bacterial meal

Skrede, Anders; Berge, Gerd Marit; Storebakken, Trond; Herstad, Olav; Aarstad, K.G.; Sundstøl, Frik; 1998: Digestibility of bacterial protein grown on natural gas in mink, pigs, chicken and Atlantic salmon

Gerd Marit har 20 andre publikasjoner i Cristin:

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Chris; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid; 2019: Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL

Noble, Chris; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Berge, Gerd Marit; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)

Berge, Gerd Marit; Ytteborg, Elisabeth; Østbye, Tone-Kari K; Sundh, Henrik; Rud, Ida; Sveen, Lene; Bæverfjord, Grete; Karlsen, Christian Renè; Krasnov, Aleksei; Øgaard, Jonas; Sundell, Kristina; Pedersen, Mona Elisabeth; Halvorsen, Bente; Ruyter, Bente; 2019: Ernæringens betydning for skinn-, tarm-, og gjellehelse hos laks

Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lufti, Esmail; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit; 2019: Nye omega-3-kilder i fôr til laks

Ytteborg, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; 2018: Sink og omega-3 styrker laksens skinn

Jokumsen, Alfred; Lembo, Giuseppe; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Adamek, Zdenek; Przybyla, Cyrille; Abbink, Wout; 2017: Feed Requirements, Chapter 1, page 4-47 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Ruyter, Bente; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Østbye, Tone-Kari K; Ytrestøyl, Trine; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2016: Langtidseffekter av lave omega-3 nivåer i fôr på laksens helse

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Berge, Gerd Marit; 2016: Tørrstoffinnhold i slam fra landbasert produksjon av Atlantisk laks

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Nerdal, Kristin Skei; Berge, Gerd Marit; 2016: Karakterisering av slam fra tre kommersielle settefiskanlegg gjennom ett produksjonsår. Hovednæringsstoff, mineraler og tungmetaller

Sissener, Nini; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Hatlen, Bjarne; Liland, Nina Sylvia; Ytteborg, Elisabeth; Sæle, Øystein; Rud, Ida; Remø, Sofie C.; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Skjerven, Kaja; Ytrestøyl, Trine; Holen, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; Adam, Anne-Catrin; 2016: Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Kristiansen, Inger Øien; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Bergum, Silje; Berge, Gerd Marit; 2016: Vil ketolinsyre (22:1n-11) fra lodde-, sild- og tobisolje føre til bedret utnyttelse av omega-3 fettsyrer?

Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Sonesson, Anna Kristina; Mørkøre, Turid; Ruyter, Bente; 2015: Betydning av genetisk bakgrunn og ulike nivå av omega-3-fettsyrer i fôr i tidlig livsfaser for fiskehelse, fettsyresammensetning og muskelkvalitet ved slaktestørrelse FHF-prosjekt 900770 – delrapport 2

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Sonesson, Anna Kristina; Mørkøre, Turid; Berge, Gerd Marit; 2015: Kan nivå av EPA og DHA i fôr i tidlige livsfaser påvirke laksens helse og sammensetning i seinere livsfaser? FHF-prosjekt 900770 – Delrapport 1

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Sonesson, Anna Kristina; Krasnov, Aleksei; Ruyter, Bente; 2015: Kan forlenget opphold i ferskvann, før overføring til saltvann, påvirke laksens kapasitet til å omdanne 18:3 n-3 til EPA og DHA? FHF-prosjekt 900770 – delrapport 3

Ytrestøyl, Trine; Løes, Anne-Kristin; Kvande, Ingvar; Martinsen, Svein; Berge, Gerd Marit; 2013: Utnyttelse av slam fra akvakultur i blandingsanlegg for biogassproduksjon: teknologi og muligheter

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Lein, Ingrid; Bakken, Anne Kjersti; Berge, Gerd Marit; Løes, Anne-Kristin; Wibe, Atle; Høstmark, Øistein; Langmyhr, Eyolf; Olsen, Børre; Måløy, Knut; Bakken, Ivar; Kvande, Jørund; Malvik, Per Helge; Tvedt, Georg; 2012: Bruk av spillvarme til dyrking og prosessering av andemat i Midt-Norge. En bærekraftig proteinkilde til fiske- og dyrefôr

Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Thomassen, Magny S.; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Today’s and tomorrow's feed ingredients in Norwegian aquaculture

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Berge, Gerd Marit; Hatlen, Bjarne; Sørensen, Mette; Ruyter, Bente; Thomassen, Magny S.; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Resource utilisation and eco-efficiency of Norwegian salmon farming in 2010

Ulgenes, Yngve; Eikebrokk, Bjørnar; Prestvik, Øyvind; Sunde, Leif Magne; Ødegaard, Hallvard; Kittelsen, Arne; Kittelsen, Arne; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Berge, Gerd Marit; Åsgård, Torbjørn; Åsgård, Torbjørn Einar; Fjæra, Svein Olav; 2004: Kvalitetssmolt med resirkulert vann

Berge, Gerd Marit; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.; Refstie, Ståle; Røsjø, Camilla; Røsjø, Camilla; Storebakken, Trond; Åsgård, Torbjørn; Åsgård, Torbjørn Einar; 1999: Konfidensiell