Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Frank Lundby

Min arbeidstittel er Senioringeniør som er basert på lang fartstid fra 1977 da jeg, for første gang, ble ansatt på NINF, som senere ble til Matforsk og siden Nofima AS. Jeg har hovedsakelig erfaring fra praktisk
laboratoriearbeid innen flere fagfelt, men er også medforfatter i diverse vitenskapelige publikasjoner. Har også erfaring som foredragsholder og undervisning av studenter. Stikkord for erfarings- og
kompetanseområder er : Generelt laboratoriearbeid, instrumentering / instrumentansvar, behandling av data, kjemiske og fysikalske analyser av råvarer og mat, spektroskopiske analyser (fluorescens,
fargemåling), temperaturlogging, GC-MS, SPE, TD-NMR (lav felts NMR), høytrykks emulgering, migrasjonsanalyser av emballasje, analyse av helsemarkører i biologisk materiale, «elektronisk nese»,
metodeutvikling (hurtigmetoder / sensorteknikk / kjemi), opplæring og veiledning av kollegaer, studenter, stipendiater med mer.
.Medlem av NITO siden 1975 og leder av NITO-gruppen på Matforsk / Nofima i 10 år.
Tillitsvalgt i Styret for Norsk institutt for næringsmiddelforskning: Medlem av styret i perioden 1983 – 1984,vararepresentant i styret i perioden 1985 – 1986,vararepresentant i styret i 1987,
vedlem av styret hele 1988. Fungert som valgt verneombud hvert år fra 1983 – 1994. Valgt til hovedverneombud/AMU-representant for perioden 1991 – 1992.

Frank har 26 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Kirkhus, Bente; Lamglait, Amandine; Storrø, Ivar; Vogt, Kjell Gjermund; Olsen, Elisabeth; Olsen, Elisabeth; Lundby, Frank; Standal, Håkon; 2015: The role of water in protection against thermal deterioration of liquid margarine

Stensvand, Arne; Eikemo, Håvard; Haugen, John-Erik; Lundby, Frank; 2013: Korleis kan vi løysa problemet med lêrròte i jordbær?

Lee, Michael R.F.; Scott, Mark B; Dahl, Annette Veberg; Evans, P; Theobald, Vince J.; Lundby, Frank; Scollan, Nigel D.; Wold, Jens Petter; 2013: Potential of Chlorophyll-Rich Feed Ingredients To Improve Detection of Fecal Contamination in the Abattoir

Wackers, Felix; Olson, Dawn; Rains, Glen; Lundby, Frank; Haugen, John-Erik; 2011: Boar Taint Detection Using Parasitoid Biosensors

Lee, Michael R.F.; Theobald, Vince J.; Ougham, Helen J.; Dahl, Annette Veberg; Lundby, Frank; Scollan, Nigel D.; Wold, Jens Petter; 2010: Natural faecal fluorophores and the potential of chlorophyll based markers to optimise fluorescence as a real-time solution for the detection of faecal contamination on carcasses

Segtnan, Vegard; Høy, Martin; Lundby, Frank; Nilsen, Bjørg Narum; Wold, Jens Petter; 2009: Fat distribution analysis in salmon fillets using non-contact near infrared interactance imaging: a sampling and calibration strategy

Segtnan, Vegard; Høy, Martin; Sørheim, Oddvin; Kohler, Achim; Lundby, Frank; Wold, Jens Petter; Ofstad, Ragni; 2009: Noncontact Salt and Fat Distributional Analysis in Salted and Smoked Salmon Fillets Using X-ray Computed Tomography and NIR Interactance Imaging

Wold, Jens Petter; Dahl, Annette Veberg; Lundby, Frank; Nilsen, Asgeir Nikolai; Juzeniene, A; Moan, Johan Emilian; 2009: Effect of Oxygen Concentration on Photo-oxidation and Photosensitizer Bleaching in Butter

Wold, Jens Petter; Lundby, Frank; 2007: Approximate non-destructive quantification of porphyrins in butter by front face fluorescence spectroscopy

Haugen, John-Erik; Chanie, Eric; Westad, Frank Ove; Jónsdóttir, R.; Bazzo, Sandrine; Labreche, Said; Marcq, Pauline; Lundby, Frank; Olafsdottir, Gudrun; 2006: Rapid control of smoked Atlantic salmon (Salmo salar) quality by electronic nose: Correlation with classical evaluation methods

Haugen, John-Erik; Lundby, Frank; Wold, Jens Petter; Veberg, Annette; 2006: Detection of rancidity in freeze stored turkey meat using a commercial gas-sensor array system

Wold, Jens Petter; Bro, Rasmus; Veberg, Annette; Lundby, Frank; Nilsen, Asgeir; Moan, Johan; 2006: Active photosensitizers in butter detected by fluorescence spectroscopy and multivariate curve resolution

Wold, Jens Petter; Veberg, Annette; Lundby, Frank; Nilsen, Asgeir; Moan, Johan; 2006: Influence of storage time and color of light on photooxidation in cheese: A study based on sensory analysis and fluorescence spectroscopy

Wold, Jens Petter; Bro, Rasmus; Weberg, Annette; Lundby, Frank; Lundby, Frank; Nilsen, Asgeir; Moan, Johan Emilian; 2006: Active photosensitizers in butter detected by fluorescence spectroscopy and multivariate curve resolution

Wold, Jens Petter; Veberg, Annette; Lundby, Frank; Lundby, Frank; Nilsen, Asgeir; Moan, Johan Emilian; 2006: Influence of storage time and color of light on photooxidation in cheese. A study based on sensory analysis and fluorescence spectroscopy

Wold, Jens Petter; Veberg, Annette; Lundby, Frank; Lundby, Frank; Nilsen, Asgeir; Moan, Johan; 2006: Influence of storage time and color of light on photooxidation in cheese. A study based on sensory analysis and fluorescence spectroscopy

Egelandsdal, Bjørg; Dingstad, Gunvor; Tøgersen, Geir; Lundby, Frank; Langsrud, Øyvind; 2005: Autofluorescence quantifies collagen in sausage batters with a large variation in myoglobin content

Eriksson, Å.; Waller, K. Persson; Svennersten-Sjaunja, K.; Haugen, John-Erik; Lundby, Frank; Lind, O.; 2005: Detection of mastitic milk using a gas-sensor array system (electronic nose)

Olafsdottir, Gudrun; Chanie, Eric; Westad, Frank Ove; Jónsdóttir, Rosa; Thalmann, Claudia R.; Bazzo, Sandrine; Labreche, Said; Marcq, Pauline; Lundby, Frank; Haugen, John-Erik; 2005: Prediction of microbial and sensory quality of cold smoked Atlantic salmon (Salmo salar) by electronic nose

Lundby, Frank; Sørland, Geir H; Rudi, Alf-Petter; Larsen, Per M.; Guiheneuf, Thierry; 2004: Determination of total fat and moisture content in meat using low field NMR

Haugen, John-Erik; Lundby, Frank; Bengtsson, Gunnar; 2003: Rapid determination of internal properties of plums with a commercial multi-parameter electrode system

Wold, Jens Petter; Lundby, Frank; Jørgensen, K.; 2002: Nondestructive measurement of light-induced oxidation in dairy products by fluorescence spectroscopy and imaging

Lundby, Frank; Lundby, Frank; Lindeman, Carsten; Solhaug, Morten; Egelandsdal, Bjørg; Wold, Jens Petter; 2002: Estmating the connective tissue of comminuted commercial beef and pork grades using two different autofluorescence methods

Pedersen, Henrik Toft; Berg, H; Lundby, Frank; Engelsen, Søren Balling; 2001: The multivariate advantage in fat determination in meat by bench-top NMR

Egelandsdal, Bjørg; Christiansen, Kirsti Forstrøm; Høst, Vibeke; Høst, Vibeke; Lundby, Frank; Lundby, Frank; Wold, Jens Petter; Kvaal, Knut; 1999: Evaluation of scanning electron microscopy images of a model dressing using image feature extraction techniques and principal component analysis.Food structure and functionality

Wold, Jens Petter; Lundby, Frank; Lundby, Frank; Egelandsdal, Bjørg; 1999: Quantification of connective tissue (hydroxyproline) in ground beef by autofluorescence spectroscopy