Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Even Heir

Jeg jobber som forsker innenfor Trygg og Holdbar mat i Divisjon Mat. Jeg jobber spesielt med Trygg mat problematikk for å forstå hvordan uønskede bakterier kan vokse og overleve i mat og matproduksjonsmiljøer innenfor både landbasert matproduksjon og sjømatproduksjon. Arbeidet inkluderer hele matkjeden fra råvarer til produkt hos forbruker. Jeg har jobbet mye med matbårne, sykdomsfremkallende bakterier (eks. Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella), men jobber også med kvalitetsforringende bakterier. I arbeidet genererer vi kunnskap om bruk av nye teknologier for å drepe bakterier i mat og miljø, vaske- og desinfeksjonsstrategier og nye kombinerte strategier («hinderteknologi»). Kompetanseoverføring til næringen innen disse områdene er en viktig del av arbeidet som gir industrien økt grunnlag for produksjon av trygg og holdbar mat med høy kvalitet. Jeg er spesielt interessert i biofilmdannelse hos bakterier og hvordan bakterier kan tilpasse seg/adapteres til betingelser i mat og matproduksjonsmiljøer. Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU) og ferdigstilte min Ph.D. i 1998 (Resistens mot desinfeksjonsmidler hos stafylokokker). I perioden 1998-2003 jobbet jeg ved Nasjonalt folkehelseinstitutt med bruk av molekylære metoder for karakterisering og typing av matbårne patogene bakterier.

Even har 61 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig; Moen, Birgitte; Heir, Even; Møretrø, Trond; 2018: Complete genome sequences of six Listeria monocytogenes sequence type 9 isolates from meat processing plants in Norway

Heir, Even; Møretrø, Trond; Simensen, Andreas; Simensen, Andreas; Langsrud, Solveig; 2018: Listeria monocytogenes strains show large variations in competitive growth in mixed culture biofilms and suspensions with bacteria from food processing environments

Heir, Even; Liland, Kristian Hovde; Carlehög, Mats; Holck, Askild Lorentz; 2018: Reduction and inhibition of Listeria monocytogenes in cold-smoked salmon by Verdad N6, a buffered vinegar fermentate, and UV-C treatments

Holck, Askild Lorentz; Liland, Kristian Hovde; Carlehög, Mats; Heir, Even; 2018: Reductions of Listeria monocytogenes on cold-smoked and raw salmon fillets by UV-C and pulsed UV light

Møretrø, Trond; Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; Fagerlund, Annette; Hjemli, Pernille; Hjemli, Pernille; Langsrud, Solveig; 2017: Tolerance to quaternary ammonium compound disinfectants may enhance growth of Listeria monocytogenes in the food industry

Mo, Solveig Sølverød; Sunde, Marianne; Ilag, Hanna Karin; Ilag, Hanna Karin; Langsrud, Solveig; Heir, Even; 2017: Transfer Potential of Plasmids Conferring Extended-Spectrum-Cephalosporin Resistance in Escherichia coli from Poultry

Fagerlund, Annette; Møretrø, Trond; Heir, Even; Briandet, Romain; Langsrud, Solveig; 2017: Cleaning and disinfection of biofilms composed of Listeria monocytogenes and background microbiota from meat processing surfaces

Møretrø, Trond; Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; Langsrud, Solveig; 2017: In situ evaluation of citric acid powder to control Listeria monocytogenes on floors in meat processing plants

Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; McLeod, Anette; Rode, Tone Mari; Heir, Even; 2017: Health and safety considerations of fermented sausages

Rode, Tone Mari; McLeod, Anette; Måge, Ingrid; Heir, Even; Axelsson, Lars; Holck, Askild Lorentz; 2017: Survival of Five Strains of Shiga Toxigenic Escherichia coli in a Sausage Fermentation Model and Subsequent Sensitivity to Stress from Gastric Acid and Intestinal Fluid

Langsrud, Solveig; Moen, Birgitte; Møretrø, Trond; Løype, Marie; Løype, Marie; Heir, Even; 2016: Microbial dynamics in mixed culture biofilms of bacteria surviving sanitation of conveyor belts in salmon-processing plants

Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig; Schirmer, Bjørn Christian; Møretrø, Trond; Heir, Even; 2016: Genome Analysis of Listeria monocytogenes Sequence Type 8 Strains Persisting in Salmon and Poultry Processing Environments and Comparison with Related Strains

Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig; Heir, Even; Mikkelsen, Maria Ingeborg; Mikkelsen, Maria Ingeborg; Møretrø, Trond; 2016: Biofilm matrix composition affects the susceptibility of food associated staphylococci to cleaning and disinfection agents

Møretrø, Trond; Moen, Birgitte; Heir, Even; Hansen, Anlaug Ådland; Langsrud, Solveig; 2016: Contamination of salmon fillets and processing plants with spoilage bacteria

McLeod, Anette; Måge, Ingrid; Heir, Even; Axelsson, Lars; Holck, Askild Lorentz; 2016: Effect of relevant environmental stresses on survival of enterohemorrhagic Esherichia coli in dry-fermented sausage

Møretrø, Trond; Sharifzadeh, Shahab; Sharifzadeh, Shahab; Langsrud, Solveig; Heir, Even; Rickard, A.H.; 2015: Coaggregation between Rhodococcus and Acinetobacter strains isolated from the food industry

Røssvoll, Elin; Langsrud, Solveig; Bloomfield, S; Moen, Birgitte; Heir, Even; Møretrø, Trond; 2015: The effects of different hygiene procedures in reducing bacterial contamination in a model domestic kitchen

Giaouris, Efstathios; Heir, Even; Desvaux, Mickaël; Hébraud, Michel; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Doulgeraki, Agapi; Nychas, George-John; Ka?ániová, Miroslava; Czaczyk, Katarzyna; Ölmez, Hülya; Simões, Manuel; 2015: Intra- and inter-species interactions within biofilms of important foodborne bacterial pathogens

Holck, Askild Lorentz; Heir, Even; Johannessen, T.C.; Axelsson, Lars; 2014: North European products

Quinto, E.J.; Arinder, P.; Axelsson, Lars; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Lindqvist, R.; Lindblad, M.; Andreou, P.; Lauzon, H.L.; Marteinsson, V. P; Pin, C.; 2014: Predicting the concentration of verotoxin-producing Escherichia coli bacteria during processing and storage of fermented raw-meat sausages

Giaouris, E. D.; Heir, Even; Hébraud, M.; Chorianopoulos, N.; Langsrud, Solveig; Møretrø, Trond; Habimana, Olivier; Desvaux, M.; Renier, S.; Nychas, G.-J.; 2014: Attachment and biofilm formation by foodborne bacteria in meat processing environments: Causes, implications, role of bacterial interactions and control by alternative novel methods

Habimana, Olivier; Nesse, Live Lingaas; Møretrø, Trond; Berg, Kristin; Heir, Even; Vestby, Lene Karine; Langsrud, Solveig; 2014: The persistence of Salmonella following desiccation under feed processing environmental conditions: a subject of relevance

Langsrud, Solveig; Heir, Even; Rode, Tone Mari; 2014: Survival of Shiga toxin-producing Escherichia coli and Stx bacteriophages in moisture enhanced beef

Røssvoll, Elin; Sørheim, Oddvin; Heir, Even; Møretrø, Trond; Olsen, Nina Veflen; Langsrud, Solveig; 2014: Consumer preferences, internal color and reduction of shigatoxigenic Escherichia coli in cooked hamburgers

Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; Lindstedt, Bjørn Arne; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; 2014: Use of used vs. fresh cheese brines and the effect of pH and salt concentration on the survival of Listeria monocytogenes

Giaouris, E. D.; Heir, Even; Hébraud, M.; Chorianopoulos, Nikos; Langsrud, Solveig; Møretrø, Trond; Habimana, Olivier; Desvaux, Mickaël; Renier, S.; Nychas, George-John; 2014: Attachment and biofilm formation by foodborne bacteria in meat processing environments: Causes, implications, role of bacterial interactions and control by alternative novel methods

Alvarez-Ordonez, A.; Alvseike, Ole; Omer, M.K.; Heir, Even; Axelsson, Lars; Holck, Askild Lorentz; Prieto, M.; 2013: Heterogeneity in resistance to food-related stresses and biofilm formation ability among verocytotoxigenic Escherichia coli strains

Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Omer, Mohammed K.; Alvseike, Ole; Måge, Ingrid; Høy, Martin; Rode, Tone Mari; Sidhu, Maan Singh; Axelsson, Lars; 2013: Effects of post-processing treatments on sensory quality and Shiga toxigenic Escherichia coli reductions in dry-fermented sausages

Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Heir, Even; 2013: Bacteria on meat abattoir meat production process surfaces after sanitation: Characterisation of survival properties of Listeria monocytogenes and the commensal bacterial flora

Røssvoll, Elin; Sørheim, Oddvin; Heir, Even; Møretrø, Trond; Olsen, Nina Veflen; Langsrud, Solveig; 2013: Cooking hamburgers at home - consumer preferences, internal color and survival of shigatoxigenic Eschericia coli

Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; Møretrø, Trond; Skaar, Ida; Langsrud, Solveig; 2013: Microbial background flora in small-scale cheese production facilities does not inhibit growth and surface attachment of Listeria monocytogenes

Rode, Tone Mari; Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; Høy, Martin; Heir, Even; 2012: Shiga toxigenic Escherichia coli show strain dependent reductions under dry-fermented sausage production and post-processing conditions

Tessema, Girum Tadesse; Møretrø, Trond; Snipen, Lars-Gustav; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Naterstad, Kristine; Axelsson, Lars; 2012: Microarray-based transcriptome of Listeria monocytogenes adapted to sublethal concentrations of acetic acid, lactic acid, and hydrochloric acid

Schirmer, Bjørn Christian; Langsrud, Solveig; Møretrø, Trond; Hagtvedt, Therese; Heir, Even; 2012: Performance of two commercial rapid methods for sampling and detection of Listeria in small-scale cheese producing and salmon processing environments

Møretrø, Trond; Heir, Even; Nesse, Live Lingaas; Vestby, Lene Karine; Langsrud, Solveig; 2012: Control of Salmonella in food related environments by chemical disinfection

Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; Rode, Tone Mari; Høy, Martin; Måge, Ingrid; Alvseike, Ole; L'Abée-Lund, Trine; Omer, MK; Granum, Per Einar; Heir, Even; 2011: Reduction of verotoxigenic Escherichia coli in production of fermented sausages

Møretrø, Trond; Høiby-Pettersen, Gunn Sigrid; Habimana, Olivier; Heir, Even; Langsrud, Solveig; 2011: Assessment of the antibacterial activity of a triclosan-containing cutting board

Rode, Tone Mari; Axelsson, Lars; Granum, Per Einar; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; L'Abée-Lund, Trine; 2011: High Stability of Stx2 Phage in Food and under Food-Processing Conditions

Habimana, Olivier; Heir, Even; Langsrud, Solveig; Åsli, Anette Wold; Møretrø, Trond; 2010: Enhanced Surface Colonization by Escherichia coli O157:H7 in Biofilms Formed by an Acinetobacter calcoaceticus Isolate from Meat-Processing Environments

Habimana, Olivier; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Vestby, Lene Karine; Nesse, Live Lingaas; Heir, Even; 2010: Micro ecosystems from feed industry surfaces: a survival and biofilm study of Salmonella versus host resident flora strains

Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Omer, Mohammed K.; Alvseike, Ole; Høy, Martin; Måge, Ingrid; Axelsson, Lars; 2010: Reduction of verotoxigenic Escherichia coli by process and recipe optimisation in dry-fermented sausages

Holck, Askild Lorentz; Pedersen, Britt O.; Heir, Even; 2010: Detection of five novel GMO maize events by qualitative, multiplex PCR and fluorescence capillary gel electrophoresis

Møretrø, Trond; Heir, Even; Mo, Karin Rangøy; Habimana, Olivier; Abdelghani, Ahmed Moheyeldin; Langsrud, Solveig; 2010: Factors affecting survival of Shigatoxin-producing Escherichia coli on abiotic surfaces

Omer, Mohamed; Alvseike, Ole; Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; Prieto, M.; Skjerve, Eystein; Heir, Even; 2010: Application of high pressure processing to reduce verotoxigenic E-coli in two types of dry-fermented sausage

Holck, Askild Lorentz; Drømtorp, Signe; Heir, Even; 2009: Quantitative, multiplex ligation-dependent probe amplification for the determination of eight genetically modified maize events

Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; Langsrud, Solveig; 2009: Characterization of the bacterial spoilage flora in marinated pork products

Vestby, Lene Karine; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Heir, Even; Nesse, Live Lingaas; 2009: Biofilm forming abilities of Salmonella are correlated with persistence in fish meal- and feed factories

Heide, Bjarte Rambjør; Drømtorp, Signe; Rudi, Knut; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; 2008: Determination of eight genetically modified maize events by quantitative, multiplex PCR and fluorescence capillary gel electrophoresis

Heide, Bjarte Rambjør; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; 2008: Detection of eight GMO maize events by qualitative, multiplex PCR and fluorescence capillary gel electrophoresis

Scheie, Anne Aamdal; Yazdankhah, Siamak Pour; Høiby, Ernst Arne; Lunestad, Bjørn-Tore; Lunestad, Bjørn Tore; Heir, Even; Fotland, TO; Naterstad, Kristine; Kruse, Hilde; 2007: Kan bruk av triklosanholdige produkter bidra til utvikling av resistente bakterier?

Berget, Ingunn; Heir, Even; Heir, Even; Petcovic, Jelena; Rudi, Knut; 2007: Discriminatory power, typability, and accuracy of single nucleotide extension microarrays

Yazdankhah, Siamak Pour; Scheie, Anne Aamdal; Høiby, Ernst Arne; Lunestad, Bjørn Tore; Lunestad, Bjørn-Tore; Fotland, TO; Heir, Even; Fotland, Tor Øystein; Naterstad, Kristine; Kruse, Hilde; 2006: Triclosan and antimicrobial resistance in bacteria: An overview

Bjorland, Jostein; Steinum, Terje; Sunde, Marianne; Waage, Steinar; Sviland, Ståle; Oppegaard, Hanne; Heir, Even; Heir, Even; 2006: Deletion of pT181-like sequence in an smr-encoding mosaic plasmid harboured by a persistent bovine Staphylococcus warneri strain

Bjorland, Jostein; Steinum, Terje; Kvitle, Bjørg; Waage, Steinar; Sunde, Marianne; Heir, Even; 2005: Widespread Distribution of Disinfectant Resistance Genes among Staphylococci of Bovine and Caprine Origin in Norway

Langsrud, Solveig; Sidhu, Maan Singh; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; 2003: Bacterial disinfectant resistance—a challenge for the food industry

Lindstedt, Bjørn-Arne; Heir, Even; Gjernes, Elisabeth; Kapperud, Georg; 2003: DNA fingerprinting of Salmonella enterica subsp. enterica serovar typhimurium with emphasis on phage type DT104 based on variable number of tandem repeat loci

Nesse, Live Lingaas; Nordby, Kerstin; Heir, Even; Bergsjø, Bjarne A; Vardund, Traute; Nygaard, Halvor; Holstad, Gudmund; 2003: Molecular Analyses of Salmonellaenterica Isolates from Fish Feed Factories and Fish Feed Ingredients

Sidhu, Maan Singh; Heir, Even; Leegaard, Truls Michael; Wiger, Karianne; Holck, Askild Lorentz; 2002: Frequency of disinfectant resistance genes and genetic linkage with beta-lactamase transposon Tn552 among clinical staphylococci

Heir, Even; Langsrud, Solveig; Sidhu, Maan Singh; Steinbakk, Martin; 2001: Kan desinfeksjonsmidler bidra til bakteriell antibiotikaresistens?

Johnsen, Gro; Wasteson, Yngvild; Heir, Even; Berget, Odd Ivar; Herikstad, Hallgeir; 2001: Escherichia coli O157:H7 in Faeces from Cattle, Sheep and Pigs in the Southwest Part of Norway during 1998 and 1999

Sidhu, Maan Singh; Heir, Even; Sørum, Henning; Holck, Askild Lorentz; 2001: Genetic linkage between resistance to quaternary ammonium compounds and beta-lactam antibiotics in food-related Staphylococcus spp

Even har 83 andre publikasjoner i Cristin:

Heir, Even; 2020: Kan riktig prøvetaking avdekke hvor Listeria kommer fra?

Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Carlehög, Mats; Henriksen, Edgar; Solberg, Lars Erik; Jensen, Merete Rusås; Liland, Kristian Hovde; Moen, Birgitte; 2020: Test av verktøy for kontroll med Listeria i laks og lakseprodukter. Faglig sluttrapport

Heir, Even; 2019: Listeria control in salmon and salmon processing and other relevant Nofima research activities: Update

Holck, Askild Lorentz; Heir, Even; 2019: Reductions of Listeria monocytogenes on cold-smoked and raw salmon fillets by UV-C and pulsed UV light

Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; 2019: Ny teknologi viser lovende resultater for listeriabekjempelse

McLeod, Anette; Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; Heir, Even; Rode, Tone Mari; Måge, Ingrid; 2019: Overlevelse av EHEC i salamipølse

Heir, Even; 2019: Hvorfor er det kritisk med en biofilm i produksjonslokalet, hva er problemet?

Heir, Even; 2019: Strategies for Microbial Control in Food

McLeod, Anette; Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; Heir, Even; Rode, Tone Mari; Måge, Ingrid; Wold Åsli, Anette; Drømtorp, Signe; Berg, Janina; Jensen, Merete Rusås; Johannessen, Tom Chr.; 2019: Patogener i matprodukter

Heir, Even; Jensen, Merete Rusås; Hovde Liland, Kristian; Carlehøg, Mats; Holck, Askild Lorentz; 2019: Effective control of Listeria monocytogenes on salmon by organic acid fermentate and UV-C treatments

Heir, Even; 2019: Kontroll av Listeria i sjømat

Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; 2019: Putting a stop to Listeria hysteria

Heir, Even; 2019: Listeria kontroll i laks og lakseprodukter – hva er mulig – hva virker?

Holck, Askild Lorentz; Heir, Even; 2019: Reductions of Listeria monocytogenes on cold-smoked and raw salmon fillets by UV-C and pulsed UV light

Heir, Even; 2019: Hvorfor er det kritisk med en biofilm i produksjonslokalet, hva er problemet og kan den fjernes?

Wasteson, Yngvild; Aspholm, Marina; Lindstedt, Bjørn Arne; Paulsen, Jan Erik; Hoff, Maia Emilie Brenden; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Næs, Helga; Johannessen, Gro; Skjerdal, Olaug Taran; Stenrød, Marianne; Eggen, Trine; Milford, Anna Birgitte; Ottaviani Aalmo, Giovanna; 2019: Kunnskapsnotat om mattrygghet i næringsmiddelindustrien

Wasteson, Yngvild; Aspholm, Marina; Lindstedt, Bjørn Arne; Paulsen, Jan Erik; Hoff, Maia Emilie Brenden; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Næs, Helga; Johannessen, Gro; Skjerdal, Olaug Taran; Stenrød, Marianne; Eggen, Trine; Milford, Anna Birgitte; Ottaviani Aalmo, Giovanna; 2019: Kunnskapsnotat om mattrygghet i primærproduksjonen

Heir, Even; 2018: Verktøy mot Listeria

Kure, Cathrine F.; Langsrud, Solveig; Heir, Even; Moen, Birgitte; 2018: FoodMicro-Pack; presentasjon og diskusjon

Heir, Even; Liland, Kristian Hovde; Carlehög, Mats; Holck, Askild Lorentz; 2018: Listeria mitigation strategies on fresh and cold smoked salmon

Heir, Even; 2018: Combatting Listeria in the salmon industry: Current status and future perspectives

Heir, Even; 2018: Bakterier i Matindustrien – utfordringer og løsninger

Heir, Even; 2018: Bakterier i matproduksjonsmiljøer: Hvorfor, hvem og har det noen betydning…?

Heir, Even; Liland, Kristian Hovde; Holck, Askild Lorentz; 2017: Listeria monocytogenes Control Strategies Applied on Fresh and Cold-Smoked Salmon

Heir, Even; 2017: Listeria mitigation tools in salmon processing: Update.

Heir, Even; 2017: Listeria in the food industry: Factors affecting their prevalence and selected strategies for their control

Heir, Even; 2017: Strategies for control of Listeria on fresh and cold-smoked salmon

Heir, Even; 2016: Combating bacteria in the salmon industry. Are Listeria control and elimination possible?

Heir, Even; 2016: Combating bacteria in the salmon industry. Are Listeria control and elimination possible?

Heir, Even; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; 2016: Veileder - Overvåking og prøvetaking for økt kontroll med Listeria ved produksjon av varmebehandlede, spiseklare kjøttprodukter

Langsrud, Solveig; Møretrø, Trond; Heir, Even; 2016: Veileder - Problemløsing og forebygging av Listeria i avdelinger som håndterer uemballerte, varmebehandlete kjøttprodukter

Heir, Even; Mo, Solveig Sølverød; Mo, Solveig Sølverød; Sunde, Marianne; Sunde, Marianne; Ilag, Hanna Karin; Ilag, Hanna Karin; Langsrud, Solveig; Langsrud, Solveig; 2016: Transfer potential of a commonly occurring incK plasmid with blaCMY-2 in Escherichia coli from poultry into different bacterial hosts under variable conditions

Hagtvedt, Therese; Heir, Even; 2016: Mattrygghet

Møretrø, Trond; Heir, Even; Fagerlund, Annette; Mikkelsen, Maria; 2016: Biofilm Matrix Composition Affects the Susceptibility of Food Associated Staphylococci to Cleaning and Disinfection Agents

Møretrø, Trond; Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig; 2016: Tolerance to Quaternary Ammonium Compounds May Enhance Growth of Listeria monocytogenes in the Food Industry

Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig; Schirmer, Bjørn Christian; Møretrø, Trond; Heir, Even; 2016: Genome Analysis of L. monocytogenes ST8 Strains Persisting in Norwegian Food Processing Environments

Heir, Even; 2016: Listeria mitigation agents – effect and limitation with using different available methods and tools

Fagerlund, Annette; Heir, Even; 2016: Ny teknologi gir nye muligheter for å avsløre Listeria-bakterier i matindustrien

Møretrø, Trond; Heir, Even; Fagerlund, Annette; Mikkelsen, Maria Ingeborg; 2016: Biofilm Matrix Composition Affects the Susceptibility of Food Associated Staphylococci to Cleaning and Disinfection Agents

Holck, Askild Lorentz; Heir, Even; Næs, Helga; 2016: Pathogen pilot plant – Cooking up the most dangerous foods to ensure food safety

Næs, Helga; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; 2016: Pathogen pilot plant – Cooking up the most dangerous foods to ensure food safety

Heir, Even; Langsrud, Solveig; Møretrø, Trond; 2015: Strategies for targeted control of Listeria in Norwegian food processing environments

Langsrud, Solveig; Møretrø, Trond; Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; 2015: Potentiation of disinfection effect on Listeria monocytogenes biofilms by chlorine dioxide and hypochlorite in rinsing water

Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Langsrud, Solveig; 2015: Nye verktøy for kontroll med listeria i laks og lakseprodukter: Vurdering og uttesting av metoder for å redusere listeria-nivået i råvarer og produkter. Forprosjekt

Langsrud, Solveig; Heir, Even; 2015: Renhold for bekjempelse av Listeria

Heir, Even; 2015: Food Safety Research at Nofima - Presentation

Heir, Even; 2015: Listeria i laksenæringen

Heir, Even; 2015: Strategies for Listeria control in food processing environments

Heir, Even; 2015: Kan metoder for behandling av laks gi økt kontroll med Listeria?

Heir, Even; Møretrø, Trond; Moen, Birgitte; Langsrud, Solveig; 2015: Listeria monocytogenes show inter-strain differences in their ability to compete and form biofilms in multi-genera biofilms

Heir, Even; Møretrø, Trond; 2015: Listeria i spekemat – en mattrygghetsutfordring?

Møretrø, Trond; Heir, Even; Ledsaak, E.O.; Mikkelsen, M.; Langsrud, Solveig; 2015: Biofilm matrix composition affects the susceptibility of food associated staphylococci to cleaning and disinfection agents

Fagerlund, Annette; Schirmer, Bjørn Christian; Møretrø, Trond; Heir, Even; Langsrud, Solveig; 2015: Composition of multispecies biofilms formed from commensal microflora from food industry

Heir, Even; 2014: 1. Hvorfor overlever Listeria i produksjonsmiljø? Resultater fra forskningen 2. Listeria i laksenæringen: Hvordan oppnå økt kontroll? Erfaringer og resultater fra bransjeprosjektet

Heir, Even; 2014: Økt kontroll med Listeria i laksenæringen. Forslag til innhold i bransjeveileder

Heir, Even; Langsrud, Solveig; 2014: Smittekilder for Listeria i lakse- og ørretnæringen

Heir, Even; Langsrud, Solveig; 2014: Tiltak for økt kontroll med listeria i laksenæringen. Sluttrapport + vedlegg

Heir, Even; Langsrud, Solveig; Moen, Birgitte; Møretrø, Trond; 2014: Listeria monocytogenes biofilm formation and dynamics in multigenera biofilms under relevant conditions for food processing

Heir, Even; Langsrud, Solveig; Moen, Birgitte; Møretrø, Trond; 2014: Listeria monocytogenes biofilm formation and dynamics in multigenera biofilms under relevant conditions for food processing

Heir, Even; Langsrud, Solveig; Møretrø, Trond; 2014: Kan vi oppnå kontroll med Listeria i laksenæringen?

Heir, Even; Langsrud, Solveig; Møretrø, Trond; 2014: Listeria challenges for the food industry: cases from food processing in Norway

Møretrø, Trond; Sharifzadeh, Shahab; Rickard, A.H.; Heir, Even; Langsrud, Solveig; 2014: Congregation among Rhodococcus and Acinetobacter strains isolated from the food industry

Heir, Even; 2014: Hjelper med problembakterier

Heir, Even; Langsrud, Solveig; Moen, Birgitte; Hansen, Anlaug Ådland; 2013: Produksjonshygiene og holdbarhet av pre-rigor laksefilet (forprosjekt). Nivå av bakterier og kartlegging av bakterieflora/mikrobiota på pre-rigor produsert islagret laksefilet

Heir, Even; 2013: Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen

Heir, Even; 2013: Hva betyr hygiene i produksjon av fersk laksefilet?

Heir, Even; 2013: Smitteveier og smittekilder for Listeria i produksjonskjeden for laks

Heir, Even; Langsrud, Solveig; 2013: Smitteveier og smittekilder for Listeria i produksjonskjeden for sløyd og røkt laks

Heir, Even; Langsrud, Solveig; Moen, Birgitte; Simensen, Andreas; Møretrø, Trond; 2013: Bacterial dynamics during biofilm formation of Listeria monocytogenes under conditions relevant for food processing environments

Langsrud, Solveig; Moen, Birgitte; Møretrø, Trond; Heir, Even; 2013: Impact of microbiota in fish production facilities on growth and biofilm formation of Listeria monocytogenes

Langsrud, Solveig; Moen, Birgitte; Møretrø, Trond; Heir, Even; 2013: Impact of microbiota in fish production facilities on growth and biofilm formation of Listeria monocytogenes

Schirmer, Bjørn Christian; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Heir, Even; 2012: Rapid all-in-one swabs for detection of Listeria in cheese producing and salmon processing environments

Heir, Even; Habimana, Olivier; Langsrud, Solveig; Vestby, Lene Karine; Nesse, Live Lingaas; Møretrø, Trond; 2010: Identification and survival of resident bacteria in the feed industry and their effect on Salmonella biofilm formation

Vestby, Lene Karine; Møretrø, Trond; Ballance, Simon; Benneche, Tore; Scheie, Anne Aamdal; Lönn-Stensrud, Jessica; Heir, Even; Nesse, Live Lingaas; 2010: Persistence and eradication of Salmonella from the feed environment

Rode, Tone Mari; Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; Heir, Even; 2010: Survival of enterohemorrhagic Escherichia coli in dried fermented sausages

Nesse, Live Lingaas; Vestby, Lene Karine; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Heir, Even; 2009: Biofilm formation by Salmonella from the feed industry with attention to potential persistence

Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; 2008: Effect of microbial flora in marinated meat products on the development of off-odour

Schirmer, Bjørn; Heir, Even; Heir, Even; Møretrø, Trond; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Langsrud, Solveig; 2008: Effect of microbial flora in marinated meatproducts on the development of offodour

Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; 2007: Effect of microbial flora in marinated meat on the development of off-odour

Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; Maugesten, Tove; Maugesten, Tove; Langsrud, Solveig; 2006: Investigation of microbial flora in marinated meat products

Nesse, Live; Vestby, Lene K.; Lönn-Stensrud, Jessica; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Scheie, Anne Aamdal; Petersen, Fernanda Cristina; Heir, Even; 2006: PRODUCTION OF BIOFILM AND AI-2 IN SALMONELLA STRAINS FROM DIFFERENT SOURCES

Krogdahl, Åshild; Alexander, Jan; Andersen, Lene Frost; Dybing, Erik; Farstad, Wenche Kristin; Heir, Even; Husøy, Trine; Høiby, Arne; Kapperud, Georg; Kruse, Hilde; Lassen, Jørgen Fr; Lie, Øyvind; Lundebye, Anne-Katrine; Lunestad, Bjørn Tore; Løvik, Martinus; Naterstad, Kristine; Narvhus, Judith; Nes, Ingolf; Nesbakken, Truls; Næss, Bjørn; Paulsen, Jan Erik; Rimstad, Espen; Robertson, Lucy; Sanner, Tore; Scheie, Anne Aamdal; Skjerve, Eystein; Skåre, Janneche Utne; Steffensen, Inger-Lise; Sundheim, Leif; Wasteson, Yngvild; 2005: Risk assessment on the use of triclosan in cosmetics. Prepared by the Scientific Committee in cooperation with the Panel on Biological Hazards and the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids, Materials in contact with Food and Cosmetics

Yadzdankhah, Siamak; Høyby, Arne; Scheie, Anne Aamdal; Lunestad, Bjørn-Tore; Lunestad, Bjørn Tore; Heir, Even; Naterstad, Kristine; Kruse, Hilse; 2004: Use of triclosan and its association with development of anti-microbial resistance in bacteria