Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Even Heir

Jeg jobber som forsker innenfor Trygg og Holdbar mat i Divisjon Mat. Jeg jobber spesielt med Trygg mat problematikk for å forstå hvordan uønskede bakterier kan vokse og overleve i mat og matproduksjonsmiljøer innenfor både landbasert matproduksjon og sjømatproduksjon. Arbeidet inkluderer hele matkjeden fra råvarer til produkt hos forbruker. Jeg har jobbet mye med matbårne, sykdomsfremkallende bakterier (eks. Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella), men jobber også med kvalitetsforringende bakterier. I arbeidet genererer vi kunnskap om bruk av nye teknologier for å drepe bakterier i mat og miljø, vaske- og desinfeksjonsstrategier og nye kombinerte strategier («hinderteknologi»). Kompetanseoverføring til næringen innen disse omr
ådene er en viktig del av arbeidet som gir industrien økt grunnlag for produksjon av trygg og holdbar mat med høy kvalitet. Jeg er spesielt interessert i biofilmdannelse hos bakterier og hvordan bakterier kan tilpasse seg/adapteres til betingelser i mat og matproduksjonsmiljøer. Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU) og ferdigstilte min Ph.D. i 1998 (Resistens mot desinfeksjonsmidler hos stafylokokker). I perioden 1998-2003 jobbet jeg ved Nasjonalt folkehelseinstitutt med bruk av molekylære metoder for karakterisering og typing av matbårne patogene bakterier.

Even Heir har 82 publikasjoner ved Nofima:

Optimal saltreduksjon i røkt laks (OptiSalm) – Faglig sluttrapport

Heir, Even; Gaarder, Mari Øvrum ; Holck, Askild Lorentz

2021

Improved control of Listeria monocytogenes during storage of raw salmon by treatment with the fermentate Verdad N6 and nisin

Heir, Even; Solberg, Lars Erik; Carlehög, Mats; Moen, Birgitte; Jensen, Merete Rusås; Holck, Askild Lorentz

2021

Salterstattere i røkt laks

Heir, Even; Gaarder, Mari Øvrum; Johannessen, Tom Chr.; Holck, Askild Lorentz

2020

Listeria monocytogenes biofilm removal using different commercial cleaning agents

Fagerlund, Annette; Heir, Even; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig

2020

Test av verktøy for kontroll med Listeria i laks og lakseprodukter. Faglig sluttrapport

Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Carlehög, Mats; Henriksen, Edgar; Solberg, Lars Erik; Jensen, Merete Rusås; Liland, Kristian Hovde; Moen, Birgitte

2020

Kunnskapsnotat om mattrygghet i næringsmiddelindustrien

Wasteson, Yngvild; Aspholm, Marina; Lindstedt, Bjørn-Arne; Paulsen, Jan Erik; Hoff, Maia Emilie Brenden; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Næs, Helga; Johannessen, Gro Skøien; Skjerdal, Olaug Taran; Stenrød, Marianne; Eggen, Trine; Milford, Anna Birgitte; Ottaviani Aalmo, Giovanna

2019

Kunnskapsnotat om mattrygghet i primærproduksjonen

Wasteson, Yngvild; Aspholm, Marina; Lindstedt, Bjørn-Arne; Paulsen, Jan Erik; Hoff, Maia Emilie Brenden; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Næs, Helga; Johannessen, Gro Skøien; Skjerdal, Olaug Taran; Stenrød, Marianne; Eggen, Trine; Milford, Anna Birgitte; Ottaviani Aalmo, Giovanna

2019

Putting a stop to Listeria hysteria

Heir, Even; Holck, Askild Lorentz

2019

Reductions of Listeria monocytogenes on cold-smoked and raw salmon fillets by UV-C and pulsed UV light

Holck, Askild Lorentz; Liland, Kristian Hovde; Carlehög, Mats; Heir, Even

2018

Health and safety considerations of fermented sausages

Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; McLeod, Anette; Rode, Tone Mari; Heir, Even

2017

Transfer Potential of Plasmids Conferring Extended-Spectrum-Cephalosporin Resistance in Escherichia coli from Poultry

Mo, Solveig Sølverød; Sunde, Marianne; Ilag, Hanna Karin; Langsrud, Solveig; Heir, Even

2017

Tolerance to quaternary ammonium compound disinfectants may enhance growth of Listeria monocytogenes in the food industry

Møretrø, Trond; Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; Fagerlund, Annette; Hjemli, Pernille; Langsrud, Solveig

2017

Contamination of salmon fillets and processing plants with spoilage bacteria

Møretrø, Trond; Moen, Birgitte; Heir, Even; Hansen, Anlaug Ådland; Langsrud, Solveig

2016

Biofilm matrix composition affects the susceptibility of food associated staphylococci to cleaning and disinfection agents

Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig; Heir, Even; Mikkelsen, Maria Ingeborg; Møretrø, Trond

2016

Intra- and inter-species interactions within biofilms of important foodborne bacterial pathogens

Giaouris, Efstathios; Heir, Even; Desvaux, Mickaël; Hébraud, Michel; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Doulgeraki, Agapi; Nychas, George-John; Kačániová, Miroslava; Czaczyk, Katarzyna; Ölmez, Hülya; Simões, Manuel

2015

The effects of different hygiene procedures in reducing bacterial contamination in a model domestic kitchen

Røssvoll, Elin; Langsrud, Solveig; Bloomfield, S; Moen, Birgitte; Heir, Even; Møretrø, Trond

2015

Coaggregation between Rhodococcus and Acinetobacter strains isolated from the food industry

Møretrø, Trond; Sharifzadeh, Shahab; Langsrud, Solveig; Heir, Even; Rickard, A.H.

2015

Attachment and biofilm formation by foodborne bacteria in meat processing environments: Causes, implications, role of bacterial interactions and control by alternative novel methods

Giaouris, E. D.; Heir, Even; Hébraud, M.; Chorianopoulos, Nikos; Langsrud, Solveig; Møretrø, Trond; Habimana, Olivier; Desvaux, Mickaël; Renier, S.; Nychas, George-John

2014

North European products

Holck, Askild Lorentz; Heir, Even; Johannessen, T.C.; Axelsson, Lars

2014

The persistence of Salmonella following desiccation under feed processing environmental conditions: a subject of relevance

Habimana, Olivier; Nesse, Live Lingaas; Møretrø, Trond; Berg, Kristin; Heir, Even; Vestby, Lene Karine; Langsrud, Solveig

2014

Predicting the concentration of verotoxin-producing Escherichia coli bacteria during processing and storage of fermented raw-meat sausages

Quinto, E.J.; Arinder, P.; Axelsson, Lars; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Lindqvist, R.; Lindblad, M.; Andreou, P.; Lauzon, H.L.; Marteinsson, V. P; Pin, C.

2014

Use of used vs. fresh cheese brines and the effect of pH and salt concentration on the survival of Listeria monocytogenes

Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; Lindstedt, Bjørn Arne; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig

2014

Consumer preferences, internal color and reduction of shigatoxigenic Escherichia coli in cooked hamburgers

Røssvoll, Elin Halbach; Sørheim, Oddvin; Heir, Even; Møretrø, Trond; Olsen , Nina Veflen; Langsrud, Solveig

2014

Cooking hamburgers at home - consumer preferences, internal color and survival of shigatoxigenic Eschericia coli

Røssvoll, Elin ; Sørheim, Oddvin; Heir, Even; Møretrø, Trond; Olsen , Nina Veflen; Langsrud, Solveig

2013

Effects of post-processing treatments on sensory quality and Shiga toxigenic Escherichia coli reductions in dry-fermented sausages

Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Omer, Mohammed K.; Alvseike, Ole; Måge, Ingrid; Høy, Martin; Rode, Tone Mari; Sidhu, Maan Singh; Axelsson, Lars

2013

Heterogeneity in resistance to food-related stresses and biofilm formation ability among verocytotoxigenic Escherichia coli strains

Alvarez-Ordonez, A.; Alvseike, Ole; Omer, M.K.; Heir, Even; Axelsson, Lars; Holck, Askild lorentz; Prieto, M.

2013

Microarray-based transcriptome of Listeria monocytogenes adapted to sublethal concentrations of acetic acid, lactic acid, and hydrochloric acid

Tessema, Girum Tadesse; Møretrø, Trond; Snipen, Lars; Heir, Even; Holck, Askild lorentz; Naterstad, Kristine; Axelsson, Lars

2012

Control of Salmonella in food related environments by chemical disinfection

Møretrø, Trond; Heir, Even; Nesse, Live Lingaas; Vestby, Lene Karine; Langsrud, Solveig

2012

Assessment of the antibacterial activity of a triclosan-containing cutting board

Møretrø, Trond; Høiby-Pettersen, Gunn Sigrid; Habimana, Olivier; Heir, Even; Langsrud, Solveig

2011

High Stability of Stx2 Phage in Food and under Food-Processing Conditions

Rode, Tone Mari; Axelsson, Lars; Granum, Per Einar; Heir, Even; Holck, Askild lorentz; L'Abée-Lund, Trine

2011

Reduction of verotoxigenic Escherichia coli in production of fermented sausages

Holck, Askild lorentz; Axelsson, Lars; Rode, Tone Mari; Høy, Martin; Måge, Ingrid; Alvseike, Ole; L'Abée-Lund, Trine; Omer, MK; Granum, Per Einar; Heir, Even

2011

Reduction of verotoxigenic Escherichia coli by process and recipe optimisation in dry-fermented sausages

Heir, Even; Holck, Askild lorentz; Omer, Mohammed K.; Alvseike, Ole; Høy, Martin; Måge, Ingrid; Axelsson, Lars

2010

Micro ecosystems from feed industry surfaces: a survival and biofilm study of Salmonella versus host resident flora strains

Habimana, Olivier; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Vestby, Lene Karine; Nesse, Live Lingaas; Heir, Even

2010

Application of high pressure processing to reduce verotoxigenic E-coli in two types of dry-fermented sausage

Omer, Mohamed; Alvseike, Ole; Holck, Askild lorentz; Axelsson, Lars; Prieto, M.; Skjerve, Eystein; Heir, Even

2010

Factors affecting survival of Shigatoxin-producing Escherichia coli on abiotic surfaces

Møretrø, Trond; Heir, Even; Mo, Karin Rangøy; Habimana, Olivier; Abdelghani, Ahmed Moheyeldin; Langsrud, Solveig

2010

Biofilm forming abilities of Salmonella are correlated with persistence in fish meal- and feed factories

Vestby, Lene Karine; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Heir, Even; Nesse, Live Lingaas

2009

Characterization of the bacterial spoilage flora in marinated pork products

Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; Langsrud, Solveig

2009

Kan bruk av triklosanholdige produkter bidra til utvikling av resistente bakterier?

Scheie, Anne A; Yazdankhah, Siamak Pour; Høiby, Ernst Arne; Lunestad, Bjørn-Tore; Heir, Even; Fotland, Tor Øystein; Naterstad, Kristine; Kruse, Hilde

2007

Triclosan and antimicrobial resistance in bacteria: An overview

Yazdankhah, Siamak Pour; Scheie, Anne A.; Høiby, Ernst Arne; Lunestad, Bjørn-Tore; Fotland, TO; Heir, Even; Fotland, Tor Øystein; Naterstad, Kristine; Kruse, Hilde

2006

Deletion of pT181-like sequence in an smr-encoding mosaic plasmid harboured by a persistent bovine Staphylococcus warneri strain

Bjorland, Jostein; Steinum, Terje; Sunde, Marianne; Waage, Steinar; Sviland, Ståle; Oppegaard, Hanne; Heir, Even

2006

Risk assessment on the use of triclosan in cosmetics. Prepared by the Scientific Committee in cooperation with the Panel on Biological Hazards and the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids, Materials in contact with Food and Cosmetics

Krogdahl, Åshild; Alexander, Jan; Andersen, Lene Frost; Dybing, Erik; Farstad, Wenche Kristin; Heir, Even; Husøy, Trine; Høiby, Arne; Kapperud, Georg; Kruse, Hilde; Lassen, Jørgen Fredrik; Lie, Øyvind; Lundebye, Anne-Katrine; Lunestad, Bjørn Tore; Løvik, Martinus; Naterstad, Kristine; Narvhus, Judith Ann; Nes, Ingolf; Nesbakken, Truls; Næss, Bjørn; Paulsen, Jan Erik; Rimstad, Espen; Robertson, Lucy Jane; Sanner, Tore; Scheie, Anne Aamdal; Skjerve, Eystein; Skåre, Janneche Utne; Steffensen, Inger-Lise; Sundheim, Leif; Wasteson, Yngvild

2005

Widespread Distribution of Disinfectant Resistance Genes among Staphylococci of Bovine and Caprine Origin in Norway

Bjorland, Jostein; Steinum, Terje; Kvitle, Bjørg; Waage, Steinar; Sunde, Marianne; Heir, Even

2005

Bacterial disinfectant resistance—a challenge for the food industry

Langsrud, Solveig; Sidhu, Maan Singh; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz

2003

Molecular Analyses of Salmonellaenterica Isolates from Fish Feed Factories and Fish Feed Ingredients

Nesse, Live Lingaas; Nordby, Kerstin; Heir, Even; Bergsjø, Bjarne A; Vardund, Traute; Nygaard, Halvor; Holstad, Gudmund

2003

Kan desinfeksjonsmidler bidra til bakteriell antibiotikaresistens?

Heir, Even; Langsrud, Solveig; Sidhu, Maan Singh; Steinbakk, Martin

2001