Relatert innhold

  • CV
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Emil Bremnes

Jeg har hovedsakelig ansvar for internasjonal kommunikasjon i Nofima og formidlingen av våre mange EU-finansierte prosjekter. EU stiller høye krav til spredningen av prosjektresultater og informasjon. Jeg mener at samfunnsnyttig kunnskap fra forskning skal være lett tilgjengelig og forståelig for interessenter og befolkningen generelt. Dette ønsker jeg å oppfylle.Jeg er utdannet statsviter fra University of St Andrews, med fokus på internasjonal politikk. Tidligere har jeg jobbet med politisk påvirkning og kommunikasjon i Brussel. Jeg har også erfaring som journalist i Nordlys og med kampanjearbeid i Leger Uten Grenser og Amnesty International.