Relatert innhold

  • CV
  • Andre publikasjoner

Biografi Emil Bremnes

Som kommunikasjonsrådgiver i Nofima har jeg hovedsakelig ansvar for den eksterne formidlingen av våre EU-støttede forskningsprosjekter. EU stiller høye krav til spredningen av prosjektrelatert informasjon. Forskningsresultater og samfunnsnyttig kunnskap skal være tilgjengelig og forståelig for relevante interessenter og den europeiske befolkning generelt. Dette ønsker jeg å oppfylle.Jeg er utdannet statsviter fra University of St Andrews, med fokus på internasjonal politikk. Tidligere har jeg jobbet med politisk påvirkning og kommunikasjon i Brussel, for Nord-Norges Europakontor. Jeg har også erfaring som journalist i Nordlys og med formidling for Leger Uten Grenser og Amnesty International.