Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Elin Merete Wetterhus

Utdannet kjemiingeniør fra Østfold ingeniørhøgskole. Jobber med GC-FID, GC-MS, GC-MS-HS, HPLC, samt generelt laboratoriearbeid. Jobber med lipider og flyktige komponenter (smak/lukt).

Elin Merete har 12 andre publikasjoner i Cristin:

Wetterhus, Elin Merete; Vogt, Kjell Gjermund; Nilsson, Astrid; 2018: Stabilization of Fish oils with cold pressed Norwegian Camelina oil

Schmidt, Gesine; Myhrer, Kristine S.; Vågen, Ingunn Molund; Guren, Gerd; Wetterhus, Elin Merete; Johansen, Silje; Haugen, John-Erik; Varela, Paula; Borge, Grethe Iren Andersen; 2018: Flavour and health-related quality in head cabbage – glucosinolates, volatiles and sensory attributes and their relationships

Haugen, John-Erik; Lundby, Frank; Wetterhus, Elin Merete; Vogt, Kjell Gjermund; Voldvik, Vibeke; Østbye, Tone-Kari K; Steppeler, Christina; Kirkhus, Bente; Nilsson, Astrid; 2017: Determination of 4-hydroxy-Hexenal and 4-hydroxy-Nonenal in biological model systems

Haugen, John-Erik; Lundby, Frank; Wetterhus, Elin Merete; Vogt, Kjell Gjermund; Østbye, Tone-Kari K; Steppeler, Christina; Kirkhus, Bente; Nilsson, Astrid; 2017: Determination of 4-Hydroxy-Hexenal and 4-Hydroxy-Nonenal in Biological Model Systems

Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; Wetterhus, Elin Merete; Lundby, Frank; Vogt, Kjell Gjermund; 2016: Formation of 4-hydroxy-Hexenal and 4-hydroxy-Nonenal in Camelina sativa oil in an accelerated storage study

Nilsson, Astrid; Wetterhus, Elin Merete; Lundby, Frank; Haugen, John-Erik; Vogt, Kjell Gjermund; 2016: Norwegian Camelina sativa oil for healthy food

Nilsson, Astrid; Wetterhus, Elin Merete; Vogt, Kjell Gjermund; 2016: Oxidative stability of Norwegian Camelina sativa oil

Nilsson, Astrid; Wetterhus, Elin Merete; Lundby, Frank; Haugen, John-Erik; Vogt, Kjell Gjermund; 2015: Stability of bioactive lipids in Norwegian Camelina sativa oil

Nilsson, Astrid; Wetterhus, Elin Merete; Vogt, Kjell Gjermund; 2015: Oxidative stability of Norwegian Camelina sativa oil

Grimmer, Stine J Staavi; Jensen, Merete Rusås; Wetterhus, Elin Merete; Vogt, Kjell Gjermund; Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; 2014: Cellular effects of oils from cruciferious seed crops

Nilsson, Astrid; Grimmer, Stine J Staavi; Vogt, Kjell Gjermund; Haugen, John-Erik; Wetterhus, Elin Merete; Lundby, Frank; 2013: Characterization of bioactive lipids of vegetable origin

Helland, Haakon; Leufvén, Per Gustav Anders; Bengtsson, Gunnar; Wold, Anne-Berit; Larsen, Hanne; Thomsen, Mette; Wetterhus, Elin Merete; Berge, Liv; Hermansen, Arne; 2011: Respiration Rate and Changes in Composition of Volatiles during Short-Term Storage of Minimally Processed Root Vegetables