Relatert innhold

  • CV

Biografi Elin Merete Wetterhus

Utdannet kjemiingeniør fra Østfold ingeniørhøgskole. Jobber med GC-FID, GC-MS, GC-MS-HS, HPLC, samt generelt laboratoriearbeid. Jobber med lipider og flyktige komponenter (smak/lukt).