Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Elin Kristianne Sandaker

Jeg er ansatt som forskningstekniker i Nofima i Tromsø. Mitt arbeid foregår på laboratoriet og jeg jobber med forskjellige teknikker innen virologi, immunologi og mikrobiologi. Jeg jobber både i team og med oppdrag jeg selv planlegger og utfører. Jeg er utdannet biokjemitekniker fra Breivika videregående skole, Tromsø. I tillegg flere kurs, blant annet fra Norges fiskerihøgskole (Fiskehelse) og Universitetet i Oslo (celledyrkning). Mitt arbeid innebærer også intern opplæring i nye teknikker og arbeidsmetoder på laboratoriet.