Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Eirik Mikkelsen

Jobber med samfunnsmessige sider ved havbruk og fiskeri, inkludert kystsoneplanlegging og forvaltning av marine ressurser.

Arbeidserfaring og utdanning:
Forsker og forskningssjef for samfunnsforskning ved Norut 2000-2017. Forsket på regional og næringsutvikling, natur- og miljøøkonomi, marin/kystsoneforvaltning, bioøkonomisk modellering, økosystemtjenester, klimaendringer, arktisk skipsfart og mer.
Førstekonsulent for internasjonalt miljøsamarbeid ved Fylkesmannen i Finnmark 1995-2000.
PhD i samfunnsøkonomi / samfunnsvitenskap fra Universitetet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole (Avhandling: Økonomiske analyser av brukerinteraksjoner i kystsonen).
Cand.polit. (Master +) i samfunnsøkonomi fra UiT/NFH (Hovedfagsoppgave: Insentiver for internasjonalt miljøsamarbeid – De fleksible mekanismene i Kyoto-protokollen). Også kurs i økologi, miljøfag og økofilosofi.
Bachelor of Engineering/Siv.ing. fra University of Southampton, England

Eirik har 19 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Hersoug, Bjørn; Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; 2019: “Great expectations” – Allocating licenses with special requirements in Norwegian salmon farming

Lloret, Josep; Cowx, Ian G.; Cabral, Henrique; Castro, Margarida; Font, Toni; Goncalves, Jorge M.S.; Gordoa, Ana; Hoefnagel, Ellen; Matic-Skoko, Sanja; Mikkelsen, Eirik Inge; Morales-Nin, Beatriz; Moutopoulos, DK; Munoz, Marta Gomez; Dos Santos, Miguel Neves; Pintassilgo, Pedro; Pita, Cristina; Stergiou, Konstantinos I; Ünal, Vahdet; Veiga, Pedro; Erzini, Karim; 2018: Small-scale coastal fisheries in European Seas are not what they were: Ecological, social and economic changes.

Krause, Gesche; Mikkelsen, Eirik Inge; 2017: The Socio-economic Dimensions of Offshore Aquaculture in a Multi-use Setting

Cole, Scott G.; Kinell, Gerda; Söderqvist, Tore; Håkansson, Cecilia; Hasselström, Linus; Izmalkov, Sergei; Mikkelsen, Eirik Inge; Noring, Maria; Sandberg, Audun; Sjöberg, Eric; Soutukorva, Åsa; Franzén, Frida; Khaleeva, Yulia; 2016: Arctic games: an analytical framework for identifying options for sustainable natural resource governance

Mikkelsen, Eirik Inge; Hersoug, Bjørn; 2016: Samisk fiske og sjøsamisk kultur – «fem på tolv» eller «fem over tolv»?

Krause, Gesche; Brugere, Cecile; Diedrich, Amy; Ebeling, Michael W.; Ferse, Sebastian C.A.; Mikkelsen, Eirik Inge; Pérez Agúndez, José A.; Stead, Selina M.; Stybel, Nardine; Troell, Max; 2015: A revolution without people? Closing the people-policy gap in aquaculture development

Bacher, Kathrin; Ana, Gordoa; Mikkelsen, Eirik Inge; 2014: Stakeholders’ perceptions of marine fish farming in Catalonia (Spain): a Q-methodology approach

Mikkelsen, Eirik Inge; Buanes, Arild; 2014: Climate change and fisheries in the Norwegian Arctic. Societal impacts and adaption

Mikkelsen, Eirik Inge; Buanes, Arild; 2014: Predicting the societal impact of climate change on fisheries. Preliminary results from the NorAcia-project

Sandersen, Håkan; Mikkelsen, Eirik Inge; Moksness, Erlend; Vølstad, Jon Helge; 2013: Knowledge issues in ICZM and EBM applied on small geographic scales: Lessons from a case study in Risør, Norway

Isaksen, John Roald; Mikkelsen, Eirik Inge; 2012: Økonomer i kystsonen: Kan kunnskap om verdiskaping gi bedre arealforvaltning?

Foley, Naomi; Armstrong, Claire W.; Kahui, Viktoria; Mikkelsen, Eirik Inge; Reithe, Siv; 2012: A Review of Bioeconomic Modelling of Habitat-Fisheries Interactions

Mikkelsen, Eirik Inge; 2011: Er Nord-Norge for lite konjunkturfølsom?

Mikkelsen, Eirik Inge; Hoel, Alf Håkon; 2011: Social, Economic and Institutional State of the Circum-Arctic Coast

Moksness, Erlend; Gjøsæter, Jakob; Lagaillarde, Guillame; Mikkelsen, Eirik Inge; Olsen, Esben Moland; Sandersen, Håkan; Vølstad, Jon Helge; 2011: Effects of Fishing Tourism in a Coastal Municipality: a Case Study from Risor, Norway

Armstrong, Claire W.; Grehan, Anthony J.; Kahui, Viktoria; Mikkelsen, Eirik Inge; Reithe, Siv; van den Hove, Sybille; 2009: Bioeconomic Modeling and the Management of Cold-Water Coral Resources

Grehan, Anthony J.; van den Hove, Sybille; Armstrong, Claire W.; Long, Ronan; van Rensburg, Thomas; Gunn, Vikki; Mikkelsen, Eirik Inge; De Mol, Ben; Hain, Stefan; 2009: HERMES Promoting Ecosystem-Based Management and the Sustainable Use and Governance of Deep-Water Resources

Mikkelsen, Eirik Inge; 2007: Aquaculture-fisheries Interactions

Mikkelsen, Eirik Inge; 2004: Globalisering og perifere regioner

Eirik har 23 andre publikasjoner i Cristin:

Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth; 2019: "Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen

Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; 2019: Endringer i arealplanlegging av sjøområder? Mulig betydning for havbruk

Karlsen, Kine Mari; Mikkelsen, Eirik Inge; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; 2018: Hvilke temaer er viktigst for bærekraft i havbruk?

Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; 2018: Skiftende vindretning – særlige hensyn for tildeling av tillatelser til lakseoppdrett

Larsson, Marius Runningen; Mikkelsen, Eirik Inge; 2018: Forecasting Arctic shipping

Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; 2018: Tillatelser i havbruk: Fra hvem og hvor til hvordan

Karlsen, Kine Mari; Winther, Ulf; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Richardsen, Roger; 2018: Utvikling av bærekraftportal for norsk havbruk - Faglig sluttrapport

Falk-Andersson, Jannike; Armstrong, Claire W.; Foley, Naomi; Mikkelsen, Eirik Inge; Seifert-Dähnn, Isabel; Holen, Silje Nygaard; Wenting, Chen; 2017: SOCIAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF OCEAN ACIDIFICATION - THE CASE OF COLD WATER CORAL. (2/2017)

Mikkelsen, Eirik Inge; 2017: Value added in the Norwegian Bioeconomy. (8/2017)

Mikkelsen, Eirik Inge; 2016: What makes a good scientific ICZM tool?

Ringholm, Toril; Nilsen, Heidi Rapp; Mikkelsen, Eirik Inge; 2015: Vekst i Sør-Troms?

Mikkelsen, Eirik Inge; Falk-Andersson, Jannike; Armstrong, Claire W.; Seifert-Dähnn, Isabel; 2015: Ocean acidification…? What’s it going to cost us?

Normann, Anne Katrine; Mikkelsen, Eirik Inge; 2015: Calling the shots. The insurance branch as an actor in developing the use of the Northern Sea Route

Ringholm, Toril; Mikkelsen, Eirik Inge; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine; 2015: Økonomisk samspill og vekstmuligheter I Sør-Tromsregionen

Armstrong, Claire W.; Falk-Petersen, J.; Foley, N.; Holen, Silje Nygaard; Chen, Wenting; Mikkelsen, Eirik Inge; Seifert- Dähnn, Isabel; 2013: Social and Economic Assessment of Ocean Acidification- the case of cold water coral

Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Richardsen, Roger; Hognes, Erik Skontorp; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Buanes, Arild, NORUT Samfunn; Bye, Geir; Emaus, Per-Arne; Mikkelsen, Eirik Inge; Myhr, Sindre; Sunnanå, Knut; 2013: Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Magnussen, Kristin; Lindhjem, Henrik; Armstrong, Claire W.; Bergland, Harald; Mikkelsen, Eirik Inge; Reinvang, Rasmus; Skjelvik, John Magne; 2013: Økosystemtjenester i Barentshavet-Lofoten: Samfunnsmessige verdier og avveininger

Sander, Gunnar; Mikkelsen, Eirik Inge; 2012: Ingen viktig skipsrute – enda/ The Arctic Ocean is not an important shipping route – yet

Midtgard, Mette Ravn; Iversen, Audun; Askildsen, Thorkel C; Mikkelsen, Eirik Inge; 2012: Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data

Sand, Jan Yngve; Bullvåg, Erlend; Bye, Geir; Espelien, Anne; Mikkelsen, Eirik Inge; Moilanen, Mikko; Myhr, Sindre; Woll, Kristin; Østbye, Stein; 2012: Et kunnskapsbasert Nord-Norge

Foley, Naomi; Armstrong, Claire W.; Chen, Xianwen; Kahui, Viktoria; Kaspersen, Inga; Mikkelsen, Eirik Inge; Reithe, Siv; 2011: Report on Coral-Fisheries Interactions — Theoretical and Applied Bioeconomic Analysis

Buanes, Arild; Riseth, Jan Åge; Mikkelsen, Eirik Inge; 2009: Effekter på folk og samfunn. Klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 4.

Buanes, Arild; Riseth, Jan Åge; Mikkelsen, Eirik Inge; 2009: Tilpasning og avbøtende tiltak. NorACIA delutredning 5