Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Eirik Mikkelsen

Jobber med samfunnsmessige sider ved havbruk og fiskeri, inkludert kystsoneplanlegging og forvaltning av marine ressurser.

Arbeidserfaring og utdanning:
Forsker og forskningssjef for samfunnsforskning ved Norut 2000-2017. Forsket på regional og næringsutvikling, natur- og miljøøkonomi, marin/kystsoneforvaltning, bioøkonomisk modellering, økosystemtjenester, klimaendringer, arktisk skipsfart og mer.
Førstekonsulent for internasjonalt miljøsamarbeid ved Fylkesmannen i Finnmark 1995-2000.
PhD i samfunnsøkonomi / samfunnsvitenskap fra Universitetet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole (Avhandling: Økonomiske analyser av brukerinteraksjoner i kystsonen).
Cand.polit. (Master +) i samfunnsøkonomi fra UiT/NFH (Hovedfagsoppgave: Insentiver for internasjonalt miljøsamarbeid – De fleksible mekanismene i Kyoto-protokollen). Også kurs i økologi, miljøfag og økofilosofi.
Bachelor of Engineering/Siv.ing. fra University of Southampton, England

Eirik Mikkelsen har 22 publikasjoner ved Nofima:

Evaluation of marine spatial planning requires fit for purpose monitoring strategies

Stelzenmüller, Vanessa; Cormier, R.; Gee, K.; Shucksmith, R.; Gubbins, Matthew J.; Yates, K.L.; Morf, A.; Nic Aonghusa, Aonghusa; Mikkelsen, Eirik Inge; Tweddle, J.F.; Peccu, E.; Kannen, A.; Clarke, S.A.

2021

Evaluation of marine spatial planning requires fit for purpose monitoring strategies

Stelzenmüller, Vanessa; Cormier, Roland; Gee, Kira; Sucksmith, Rachel; Gubbins, Matt; Yates, Kathrine L.; Morf, Andrea; Nicaonghusa, Caitriona; Mikkelsen, Eirik Inge; Tweddle, Jaqui; Peccu, Ellen; Kannen, Andreas; Clarke, Stacey A.

2021

Havbruksforvaltning mot 2030 – faglig sluttrapport

Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Dahl, Irene Vanja; Osmundsen, Tonje Cecilie; Sørgård, Bjørn

2020

Availability and usefulness of economic data on the effects of aquaculture: a North Atlantic comparative assessment

Mikkelsen, Eirik Inge; Fanning, Lucia; Kreiss, Cornelia; Billing, Suzannah-Lynn; Dennis, John; Filgueira, Ramón; Grant, Jon; Krause, Gesche; Lipton, Doug; Miller, Molly; Perez, José; Stead, Selina; Villasante, Sebastian

2020

Arealforvaltning av norsk havbruksnæring. Vurdering av scenarioer i «Havbruksforvaltning 2030»

Hersoug, Bjørn; Mikkelsen, Eirik Inge; Robertsen, Roy; Osmundsen, Tonje Cecilie

2020

Bærekraftig kyst: utvikling av et Kystbarometer for Nord-Norge

Engen, Sigrid; Hausner, Vera Helene; Mikkelsen, Eirik Inge; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig C; Falk-Andersson, Jannike; Espinasse, Marina; Lennert, Ann Eileen; Olsen, Erik Joel Steinar; Fauchald, Per

2020

Impact assessement of management plans. Climefish deliverable 4.9

Agnarsson, Sveinn; Pham, Thi Thanh Thuy; Arias-Hansen, Juliana; Baudron, Alan; Zucchetta, Matteo; Pranovi, Fabio; Gyalog, Gergo; Hermansen, Øystein; Mikkelsen, Eirik Inge; Papandroulakis, Nikos; Stavrakidis, Orestis; Santiago, José Luis; Norte, Mariola

2019

Sosial bærekraft i kystkommunene

Osmundsen, Tonje Cecilie; Mikkelsen, Eirik Inge; Hersoug, Bjørn

2019

Endringer i arealplanlegging av sjøområder? Mulig betydning for havbruk

Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje Cecilie

2019

"Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen

Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth

2019

Utvikling av bærekraftportal for norsk havbruk - Faglig sluttrapport

Karlsen, Kine Mari; Winther, Ulf; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Richardsen, Roger

2018

Tillatelser i havbruk: Fra hvem og hvor til hvordan

Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn

2018

Forecasting Arctic shipping

Larsson, Marius Runningen; Mikkelsen, Eirik Inge

2018

Skiftende vindretning – særlige hensyn for tildeling av tillatelser til lakseoppdrett

Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn

2018

Hvilke temaer er viktigst for bærekraft i havbruk?

Karlsen, Kine Mari; Mikkelsen, Eirik Inge; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger

2018

Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data

Midtgard, Mette Ravn; Iversen, Audun; Askildsen, Thorkel C; Mikkelsen, Eirik Inge

2012