Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Eirik Mikkelsen

Jobber med samfunnsmessige sider ved havbruk og fiskeri, inkludert kystsoneplanlegging og forvaltning av marine ressurser.

Arbeidserfaring og utdanning:
Forsker og forskningssjef for samfunnsforskning ved Norut 2000-2017. Forsket på regional og næringsutvikling, natur- og miljøøkonomi, marin/kystsoneforvaltning, bioøkonomisk modellering, økosystemtjenester, klimaendringer, arktisk skipsfart og mer.
Førstekonsulent for internasjonalt miljøsamarbeid ved Fylkesmannen i Finnmark 1995-2000.
PhD i samfunnsøkonomi / samfunnsvitenskap fra Universitetet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole (Avhandling: Økonomiske analyser av brukerinteraksjoner i kystsonen).
Cand.polit. (Master +) i samfunnsøkonomi fra UiT/NFH (Hovedfagsoppgave: Insentiver for internasjonalt miljøsamarbeid – De fleksible mekanismene i Kyoto-protokollen). Også kurs i økologi, miljøfag og økofilosofi.
Bachelor of Engineering/Siv.ing. fra University of Southampton, England

Eirik har 16 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Lloret, Josep; Cowx, Ian G.; Cabral, Henrique; Castro, Margarida; Font, Toni; Goncalves, Jorge M.S.; Gordoa, Ana; Hoefnagel, Ellen; Matic-Skoko, Sanja; Mikkelsen, Eirik Inge; Morales-Nin, Beatriz; Moutopoulos, DK; Munoz, Marta Gomez; Dos Santos, Miguel Neves; Pintassilgo, Pedro; Pita, Cristina; Stergiou, Konstantinos I; Ünal, Vahdet; Veiga, Pedro; Erzini, Karim; 2018: Small-scale coastal fisheries in European Seas are not what they were: Ecological, social and economic changes.

Krause, Gesche; Mikkelsen, Eirik Inge; 2017: The Socio-economic Dimensions of Offshore Aquaculture in a Multi-use Setting

Cole, Scott G.; Kinell, Gerda; Söderqvist, Tore; Håkansson, Cecilia; Hasselström, Linus; Izmalkov, Sergei; Mikkelsen, Eirik Inge; Noring, Maria; Sandberg, Audun; Sjöberg, Eric; Soutukorva, Åsa; Franzén, Frida; Khaleeva, Yulia; 2016: Arctic games: an analytical framework for identifying options for sustainable natural resource governance

Mikkelsen, Eirik Inge; Hersoug, Bjørn; 2016: Samisk fiske og sjøsamisk kultur – «fem på tolv» eller «fem over tolv»?

Krause, Gesche; Brugere, Cecile; Diedrich, Amy; Ebeling, Michael W.; Ferse, Sebastian C.A.; Mikkelsen, Eirik Inge; Pérez Agúndez, José A.; Stead, Selina M.; Stybel, Nardine; Troell, Max; 2015: A revolution without people? Closing the people-policy gap in aquaculture development

Bacher, Kathrin; Ana, Gordoa; Mikkelsen, Eirik Inge; 2014: Stakeholders’ perceptions of marine fish farming in Catalonia (Spain): a Q-methodology approach

Sandersen, Håkan; Mikkelsen, Eirik Inge; Moksness, Erlend; Vølstad, Jon Helge; 2013: Knowledge issues in ICZM and EBM applied on small geographic scales: Lessons from a case study in Risør, Norway

Isaksen, John Roald; Mikkelsen, Eirik Inge; 2012: Økonomer i kystsonen: Kan kunnskap om verdiskaping gi bedre arealforvaltning?

Foley, Naomi; Armstrong, Claire W.; Kahui, Viktoria; Mikkelsen, Eirik Inge; Reithe, Siv; 2012: A Review of Bioeconomic Modelling of Habitat-Fisheries Interactions

Mikkelsen, Eirik Inge; 2011: Er Nord-Norge for lite konjunkturfølsom?

Mikkelsen, Eirik Inge; Hoel, Alf Håkon; 2011: Social, Economic and Institutional State of the Circum-Arctic Coast

Moksness, Erlend; Gjøsæter, Jakob; Lagaillarde, Guillame; Mikkelsen, Eirik Inge; Olsen, Esben Moland; Sandersen, Håkan; Vølstad, Jon Helge; 2011: Effects of Fishing Tourism in a Coastal Municipality: a Case Study from Risor, Norway

Armstrong, Claire W.; Grehan, Anthony J.; Kahui, Viktoria; Mikkelsen, Eirik Inge; Reithe, Siv; van den Hove, Sybille; 2009: Bioeconomic Modeling and the Management of Cold-Water Coral Resources

Grehan, Anthony J.; van den Hove, Sybille; Armstrong, Claire W.; Long, Ronan; van Rensburg, Thomas; Gunn, Vikki; Mikkelsen, Eirik Inge; De Mol, Ben; Hain, Stefan; 2009: HERMES Promoting Ecosystem-Based Management and the Sustainable Use and Governance of Deep-Water Resources

Mikkelsen, Eirik Inge; 2007: Aquaculture-fisheries Interactions

Mikkelsen, Eirik Inge; 2004: Globalisering og perifere regioner

Eirik har 12 andre publikasjoner i Cristin:

Karlsen, Kine Mari; Mikkelsen, Eirik Inge; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger Norvald; 2018: Hvilke temaer er viktigst for bærekraft i havbruk?

Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; 2018: Viktige hensyn ved tildeling av tillatelser for laks og ørret

Falk-Andersson, Jannike; Armstrong, Claire W.; Foley, Naomi; Mikkelsen, Eirik Inge; Seifert, Isabel; Holen, Silje Nygaard; Wenting, Chen; 2017: SOCIAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF OCEAN ACIDIFICATION - THE CASE OF COLD WATER CORAL. (2/2017)

Mikkelsen, Eirik Inge; 2017: Value added in the Norwegian Bioeconomy. (8/2017)

Ringholm, Toril M; Nilsen, Heidi Rapp; Mikkelsen, Eirik Inge; 2015: Vekst i Sør-Troms?

Armstrong, Claire W.; Falk-Petersen, J.; Foley, N.; Holen, Silje Nygaard; Chen, Wenting; Mikkelsen, Eirik Inge; Seifert- Dähnn, Isabel; 2013: Social and Economic Assessment of Ocean Acidification- the case of cold water coral

Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Richardsen, Roger Norvald; Hognes, Erik Skontorp; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Buanes, Arild, NORUT Samfunn; Bye, Geir; Emaus, Per-Arne; Mikkelsen, Eirik Inge; Myhr, Sindre; Sunnanå, Knut; 2013: Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Richardsen, Roger Norvald; Hognes, Erik Skontorp; Bull-Berg, Heidi; Buanes, Arild; Mikkelsen, Eirik Inge; Myhr, Sindre; Sunnanå, Knut; mikkelsen, eirik; Sunnanå, Knut; Vik, Lars Harald; 2013: Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Sander, Gunnar; Mikkelsen, Eirik Inge; 2012: Ingen viktig skipsrute – enda/ The Arctic Ocean is not an important shipping route – yet

Foley, Naomi; Armstrong, Claire W.; Chen, Xianwen; Kahui, Viktoria; Kaspersen, Inga; Mikkelsen, Eirik Inge; Reithe, Siv; 2011: Report on Coral-Fisheries Interactions — Theoretical and Applied Bioeconomic Analysis

Buanes, Arild; Riseth, Jan Åge; Mikkelsen, Eirik Inge; 2009: Effekter på folk og samfunn. Klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 4.

Buanes, Arild; Riseth, Jan Åge; Mikkelsen, Eirik Inge; 2009: Tilpasning og avbøtende tiltak. NorACIA delutredning 5