Relatert innhold

  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Edgar Henriksen har 75 publikasjoner ved Nofima:

Fish quality and market performance: The case of the coastal fishery for Atlantic cod in Norway

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Henriksen, Edgar; Joensen, Sjúrður; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein

2021

Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

Henriksen, Edgar; Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Bendiksen, Bjørn Inge; Joensen, Sjúrður

2020

Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk. Bedre kvaliteten på landinger av hvitfisk fra kystflåten

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris

2020

"Fisk og folk" Fiskeripolitikkens betydning for sysselsetting og bosetting i fiskeriavhengige samfunn i Norge, Island og Færøyene

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Viðarsson, Jonas; Þórðarson, Gunnar; Laksá, Unn; Laksafoss, Magni

2020

Test av verktøy for kontroll med Listeria i laks og lakseprodukter. Faglig sluttrapport

Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Carlehög, Mats; Henriksen, Edgar; Solberg, Lars Erik; Jensen, Merete Rusås; Liland, Kristian Hovde; Moen, Birgitte

2020

The growth and decline of fisheries communities: Explaining relative population growth at municipality level

Iversen, Audun; Asche, Frank; Buck, Marcus; Henriksen, Edgar; Stein, Jonas; Svalestuen, Sigbjørn

2020

Kvantum foran kvalitet

Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas

2019

Norway

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar

2018

Hundrevis av millioner går tapt

Henriksen, Edgar; Tobiassen, Torbjørn

2018

Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett

Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle

2018

Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

The myth of the poor fisher: Evidence from the Nordic countries

Nielsen, Max; Asche, Frank; Bergesen, Ole; Blomquist, Johan; Henriksen, Edgar; Hoff, Ayoe; Nielsen, Rasmus; Vidarsson, Jonas R.; Waldo, Staffan

2018

NORDIC COASTAL FISHERIES AND COMMUNITIES - Status and future prospects

Viðarsson, Jónas R.; Einarsson, Marvin Ingi; Ragnarsson, Sigurður Örn; Laksá, Unn; Danielsen, Rannvá; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Berthelsen, Tønnes; Manuel, Heather; Brown, Tom; Decker, David; Lund, Henrik S.; Larson, Bengt; Ottosson, Carl-Axel

2018

Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Ringvirkningsanalyse Troms - Leverandøranalyse

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom

2018

Sløser vi med hysa?

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar

2017

Ringvirkningsanalyse Troms - Fiskeri

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar

2017

Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk – fase II 2017. Faglig sluttrapport

Kristoffersen, Silje; Henriksen, Edgar; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi

2017

Ordning til besvær

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar

2016

Evaluering av landingsforskriften - Sluttrapport

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent (ed.)

2016

Fisken og folket

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent

2016

Coastal fisheries in the North Atlantic

Vidarsson, Jonas; Tordarson, Gunnar; Henriksen, Edgar; Iversen, Audun; Djurhuus, Durita; Berthelsen, Tønnes; Manuel, Heather; Brown, Tom; Decker, David

2015

Contesting the social contracts underpinning fisheries-Lessons from Norway, Iceland and Greenland

Holm, Petter; Raakjær, Jesper; Jacobsen, Rikke Becker; Henriksen, Edgar

2015

Lys i husan? Fisk og petroleum som modernitetsbærere i nord

Holm, Petter; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar

2013

Lønnsomhet i fartøygruppen under 11 meter lengde

Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Henriksen, Edgar

2013

Fra krise til krise - forventninger og svik i norsk fiskerinæring

Holm, Petter; Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar

2012

Fangstreguleringer, driftsmønster og råstoffkvalitet

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne

2011

Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter

Bjørklund, Oddrun; Henriksen, Edgar

2011

Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge

2011

Markedssvikt på første hånd

Sogn-Grundvåg, Geir; Henriksen, Edgar

2011

Internasjonal teineteknologi sett opp mot norske forhold

Rindahl, Lasse; Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B.

2011

Målrettet fangst av vill fisk

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent

2010

Rapport/Report 39/2010 norsk sammendrag

Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B. ; Margeirsson, Svein; Pol, Mike; Rindahl, Lasse; Thomsen, Bjarti; Vidarsson, Jonas

2010

Linefiske: En sammenligning av Island og Norge

Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge

2009

Kystens hus. Konsept og organisering av oppstart

Henriksen, Edgar; Olsen, Bjørn Eirik

2008