Relatert innhold

  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Christian Renè har 19 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Klemetsen, Terje; Willassen, Nils Peder; Karlsen, Christian; 2019: Full‐length 16S rRNA gene classification of Atlantic salmon bacteria and effects of using different 16S variable regions on community structure analysis

Karlsen, Christian; Ytteborg, Elisabeth; Timmerhaus, Gerrit; Høst, Vibeke; Handeland, Sigurd O; Jørgensen, Sven Martin; Krasnov, Aleksei; 2018: Atlantic salmon skin barrier functions gradually enhance after seawater transfer

Karlsen, Christian; Thorarinsson, Ragnar; Wallace, Christian; Salonius, Kira; Midtlyng, Paul; 2017: Atlantic salmon winter-ulcer disease: Combining mortality and skin ulcer development as clinical efficacy criteria against Moritella viscosa infection

Karlsen, Christian; Hjerde, Erik; Klemetsen, Terje; Willassen, Nils Peder; 2017: Pan genome and CRISPR analyses of the bacterial fish pathogen Moritella viscosa

Karlsen, Christian; Ottem, Karl Fredrik; Brevik, Øyvind Jakobsen; Davey, Marie Louise; Sørum, Henning; Winther-Larsen, Hanne C.; 2017: The environmental and host-associated bacterial microbiota of Arctic seawater-farmed Atlantic salmon with ulcerative disorders

Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; Sveen, Lene; Terjesen, Bendik Fyhn; 2017: Laksens skinn - en levende sensor

Williamson, Adele Kim; De Santi, Concetta; Altermark, Bjørn; Karlsen, Christian; Hjerde, Erik; 2016: Complete genome sequence of Halomonas sp. R5-57

Hjerde, Erik; Karlsen, Christian; Sørum, Henning; Parkhill, Julian; Willassen, Nils Peder; Thomson, Nicholas R.; 2015: Co-cultivation and transcriptome sequencing of two co-existing fish pathogens Moritella viscosa and Aliivibrio wodanis

Karlsen, Christian; Thorarinsson, Ragnar; Wallace, Christian; Midtlyng, Paul; 2015: Beskyttelse mot vintersår forårsaket av Moritella viscosa etter vaksinering av atlantisk laks med 6-komponentvaksiner

Karlsen, Christian; Ellingsen, Anette Bauer; Nielsen, Christer; Winther-Larsen, Hanne C.; Colquhoun, Duncan John; Sørum, Henning; 2014: Host specificity and clade dependent distribution of putative virulence genes in Moritella viscosa

Karlsen, Christian; Vanberg, Christin; Mikkelsen, Helene; Sørum, Henning; 2014: Co-infection of Atlantic salmon (Salmo salar), by Moritella viscosa and Aliivibrio wodanis, development of disease and host colonization

Purohit, Amit Anand; Johansen, Jostein a; Hansen, Hilde; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Kashulin, Alexander; Karlsen, Christian; Smalås, Arne; Haugen, Peik; Willassen, Nils Peder; 2013: Presence of acyl-homoserine lactones in 57 members of the Vibrionaceae family

Karlsen, Christian; Sørum, Henning; Willassen, Nils Peder; Åsbakk, Kjetil; 2012: Moritella viscosa bypasses Atlantic salmon epidermal keratocyte clearing activity and might use skin surfaces as a port of infection

Karlsen, Christian; Espelid, Sigrun; Willassen, Nils Peder; Paulsen, steinar; 2011: Identification and cloning of immunogenic Aliivibrio salmonicida Pal-like protein present in profiled outer membrane and secreted subproteome

Karlsen, Christian; Paulsen, Steinar Martin; Tunsjø, HS; Krinner, Simone; Sørum, Henning; Haugen, Peik; Willassen, Nils Peder; 2008: Motility and flagellin gene expression in the fish pathogen Vibrio salmonicida: Effects of salinity and temperature

Karlsen, Christian; Paulsen, steinar; Tunsjø, HS; Krinner, Simone; Sørum, Henning; Haugen, Peik; Willassen, Nils Peder; 2008: Motility and flagellin gene expression in the fish pathogen Vibrio salmonicida: effects of salinity and temperature

Muller, Anita; Solem, Stein Tore; Karlsen, Christian; Jørgensen, Trond Ø.; 2008: Heterologous expression and purification of the infectious salmon anemia virus hemagglutinin esterase

Niiranen, Laila Mirja; Espelid, Sigrun; Karlsen, Christian; Mustonen, Milla; Paulsen, steinar; Heikinheimo, Pirkko a; Willassen, Nils Peder; 2007: Comparative expression study to increase the solubility of cold adapted Vibrio proteins in Escherichia coli

Niiranen, Laila Mirja; Espelid, Sigrun; Karlsen, Christian; Mustonen, Milla; Paulsen, steinar; Heikinheimo, Pirkko; Willassen, Nils Peder; 2006: Comparative expression study to increase the solubility of cold adapted Vibrio proteins in Escherichia coli

Christian Renè har 22 andre publikasjoner i Cristin:

Berge, Gerd Marit; Ytteborg, Elisabeth; Østbye, Tone-Kari K; Sundh, Henrik; Rud, Ida; Sveen, Lene; Bæverfjord, Grete; Karlsen, Christian; Krasnov, Aleksei; Øgaard, Jonas; Sundell, Kristina; Pedersen, Mona Elisabeth; Halvorsen, Bente; Ruyter, Bente; 2019: Ernæringens betydning for skinn-, tarm-, og gjellehelse hos laks

Rud, Ida; Tzimorotas, Dimitrios; Hånes, Katrine; Karlsen, Christian; 2019: Confounding factors affecting Atlantic salmon microbiome studies: Issues and recommendations

Böcker, Ulrike; Sveen, Lene; Karlsen, Christian; Ytteborg, Elisabeth; 2019: Fourier Transform Infrared Spectroscopy as a Promising Tool for Charaterization of Salmon Skin Mucus.

Karlsen, Christian; 2019: Produksjon av robust smolt og overføring til sjø – hva kan det bety for lukkede anlegg?

Karlsen, Christian; 2019: Skin function and development in Atlantic salmon post-smolt after seawater transfer

Sveen, Lene; Karlsen, Christian; Ytteborg, Elisabeth; 2019: Mechanical models of wound healing processes in fish - Pros and cons of wound preparation and down stream analysis

Bogevik, André Sture; Sveen, Lene; Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; Lazado, Carlo C.; Krasnov, Aleksei; Timmerhaus, Gerrit; Andersen, Linda; Blindheim, Steffen H.; Myre, Ole Jacob; Merkin, Grigory; Okubamichael, Mearge; Pittman, Karin; 2019: Forebyggende ernæring mot lus på laks - forsøk og dokumentasjon på betydning av samvirkning mellom aktive tilsetninger og grunnfôr. Faglig delrapport

Bogevik, André Sture; Rud, Ida; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Hovde, Gunnhild; Krakeli, Tor-Arne; Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Knutsen, Svein Halvor; Karlsen, Christian; 2019: FeedModel – SIS 2017-2019. Feed, feed intake, digestbility and microbiota in salmon

Bogevik, André Sture; Sveen, Lene; Krasnov, Aleksei; Lazado, Carlo C.; Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; Pittman, Karin; Okubamichael, Meagre; Merkin, Grigory; Myre, Ole Jacob; Skeidsvoll, Sturle; Slawski, Hanno; 2019: The rearing environment masks the effect of dietary treatment for salmon lice resistance  

Karlsen, Christian; 2018: Effekt av håndtering og utvikling av barrierefunksjoner i postsmoltfasen

Karlsen, Christian; Ytteborg, Elisabeth; Timmerhaus, Gerrit; Høst, Vibeke; Handeland, Sigurd O; Jørgensen, Sven Martin; Krasnov, Aleksei; 2018: Hudens utvikling og immunfunksjoner i postsmoltfasen

Karlsen, Christian; 2018: Påvirkning på laksens immunforsvar ved overføring til sjø.

Karlsen, Christian; 2018: Betydningen av god skinnhelse hos postsmolt

Karlsen, Christian; 2018: Laksens immunforsvar svekkes etter utsett

Karlsen, Christian; Ytteborg, Elisabeth; 2018: Mot sikrere utsett for laks

Krasnov, Aleksei; Timmerhaus, Gerrit; Afanasyev, Sergey; Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; 2017: Skin transcriptome of Atlantic salmon Salmo Salar L. reared in semi-closed marine systems: comparison of smolt batches and facilities with focus on the immune status (Proceedings of the Aquaculture Europe “Cooperation for Growth”)

Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; 2017: Laksens skinn - en levende sensor

Krasnov, Aleksei; Timmerhaus, Gerrit; Afanasyev, Sergey; Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; 2017: Skin transcriptome of Atlantic salmon Salmo Salar L. reared in semi-closed marine systems: comparison of smolt batches and facilities with focus on the immune status. (Presentation)

Holan, Astrid Buran; Kolarevic, Jelena; Jørgensen, Sven Martin; Reiten, Britt Kristin Megård; Nerland, Frode; Brunsvik, Per S.; Rud, Ida; Karlsen, Christian; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Particle tolerance of Atlantic salmon post-smolts reared in recirculating aquaculture systems. In Aquaculture Europe 2016 Abstracts, pp 435-436

Sundh, Henrik; Kolarevic, Jelena; Nilsen, Tom Ole; Jørgensen, Sven Martin; Karlsen, Christian; Terjesen, Bendik Fyhn; Takle, Harald Rune; Sundell, Kristina; 2016: The impact of chronic stress on the barrier function of the skin in Atlantic salmon Salmo salar reared in closed containment systems. In Aquaculture Europe 2016 Abstracts, pp 992-993

Karlsen, Christian; 2016: Mikrobiota i sår, en genomisk innsikt i karakteriseringen av sårbakterier

Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Nielsen, Kristoffer Vale; Karlsen, Christian; Nilsen, Hanne Katrine; Sveen, Lene; Colquhoun, Duncan John; Olsen, Anne Berit; Sørum, Henning; Nilsen, Arve; 2015: Sårproblematikk og hudhelse i laks- og regnbueørrettoppdrett