Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Christopher Noble

Min spesialitet er produksjonsoptimalisering, med vekt på å forbedre effektivitet innen fôring, vekst og fiskevelferd i produksjonsprosessen og samtidig minimalisere rømmings- og dødstap. En stor del av mitt nåværende arbeid er å optimalisere fôringen og utarbeide operative strategier for å forbedre fôrfaktoren på anleggene og samtidig minimalise svinn og miljøpåvirkninger. Andre forskningsinteresser: • Bedret velferd hos fisk innen europeisk akvakultur, evaluering av kostnader og fordeler ved ulike tiltak • Redusere rømming fra oppdrettsanlegg, risikoidentifisering og tiltak • Fangstbasert akvakultur, optimalisere effektivitet og produktkvalitet • Måle effekten av høyere nivå av oppløst CO2 på produksjonseffektivitet og kvalitet • Identifisere og eliminere risikofaktorer for finneskader og andre skader hos oppdrettsfisk • anvende atferdsanalyser for å øke vår kunnskap om fisk og bedre fiskens velferd Jeg har arbeidet som forsker i mange land og i flere verdensdeler, blant annet i EU, Japan og Australia. Prosjektene har omfattet en rekke arter som laks, torsk, regnbueørret, yellowtail (Japansk oppdrettsart), gilthead sea bream (havkaruss-dorade), havabbor, hvit-prikk røye og amago (Japansk laks). Utdannelse: PhD, University of Glasgow, UK. Marine Biology BSc (Hons.), University of Liverpool, UK.

Christopher har 35 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Treasurer, James; Noble, Chris; Puvanendran, Velmurugu; Planellas, Sonia Rey; Iversen, Martin Haugmo; 2018: Cleaner fish welfare

Jones, Hernán Alberto Cañon; Noble, Chris; Damsgård, Børge; Pearce, Gareth P.; 2017: Evaluating the effects of a short-term feed restriction period on the behavior and welfare of Atlantic salmon, Salmo salar, parr using social network analysis and fin damage

Kousoulaki, Katerina; Sæther, Bjørn-Steinar; Albrektsen, Sissel; Noble, Chris; 2015: Review on European sea bass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) nutrition and feed management: a practical guide for optimizing feed formulation and farming protocols

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Honkanen, Pirjo; Altintzoglou, Themistoklis; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Abbink, Wout; Jokumsen, Alfred; Lembo, Giuseppe; Spedicato, Maria Teresa; Ljung, Magnus; Blancheton, Jean-Paul; Olesen, Ingrid; 2015: Consumer perception and Scientific knowledge of stocking density in organic aquaculture

Abbink, Wout; Lembo, Giuseppe; Jokumsen, Alfred; Spedicato, Maria Teresa; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Manfrin, A.; Fiocchi, E.; Adamek, Z.; Röcklingsberg, H.; Olesen, Ingrid; 2015: The relation between EU regulations on organic aquaculture and Scientific knowledge of different welfare issues

Serra-Llinares, Rosa Maria; Serra-Llinares, Rosa Maria; Nilsen, Rune; Uglem, Ingebrigt; Arechavala-Lopez, P.; Bjørn, Pål Arne; Noble, Chris; 2013: Post-escape dispersal of juvenile Atlantic cod Gadus morhua from Norwegian fish farms and their potential for recapture

Flood, Matthew; Noble, Chris; Kagaya, Rem; Tabata, Mitsuo; 2012: Can the presence of a large conspecific improve the production and welfare of groups of smaller self-feeder competent rainbow trout?

Noble, Chris; Berrill, Iain K.; Waller, Bob; Kankainen, Markus; Setälä, Jari; Honkanen, Pirjo; Mejdell, Cecilie Marie; Turnbull, James F.; Damsgård, Børge; Schneider, Oliver; Toften, Hilde; Kole, Adriaan P. W.; Kadri, Sunil; 2012: A MULTI-DISCIPLINARY FRAMEWORK FOR BIO-ECONOMIC MODELING IN AQUACULTURE: A WELFARE CASE STUDY

Noble, Chris; Jones, Hernán Alberto Cañon; Damsgård, Børge; Flood, Matthew; Midling, Kjell Øyvind; Roque, Ana; Sæther, Bjørn-Steinar; Cottee, Stephanie Yue; 2012: Injuries and deformities in fish: their potential impacts upon aquacultural prodution and welfare

Attia, Joël; Millot, Sandie; Di-Poï, Carole; Bégout, Marie-Laure; Noble, Chris; Sanchez-Vazquez, F. Javier; Terova, Genciana; Saroglia, Marco; Damsgård, Børge; 2012: Demand feeding and welfare in farmed fish

Berrill, Iain K.; MacIntyre, Craig M.; Noble, Chris; Kankainen, Markus; Turnbull, James F.; 2012: BIO-ECONOMIC COSTS AND BENEFITS OF USING TRIPLOID RAINBOW TROUT IN AQUACULTURE: REDUCED MORTALITY

Jobling, Malcolm; Alanara, Anders; Noble, Chris; Sanchez-Vazquez, Javier; Kadri, Sunil; Huntingford, Felicity; 2012: Appetite and Feed Intake

Jones, Hernán Alberto Cañon; Noble, Chris; Damsgård, Børge; Pearce, Gareth P.; 2012: Investigating the influence of predictable and unpredictable feed delivery schedules upon the behaviour and welfare of Atlantic salmon parr (Salmo salar) using social network analysis and fin damage

Kankainen, Markus; Berrill, Iain K.; Noble, Chris; Ruohonen, Kari; Setälä, Jari; Kole, Adriaan P. W.; Mejdell, Cecilie Marie; Kadri, Sunil; Turnbull, James F.; 2012: MODELING THE ECONOMIC IMPACT OF WELFARE INTERVENTIONS IN FISH FARMING—A CASE STUDY FROM THE U.K. RAINBOW TROUT INDUSTRY

Kankainen, Markus; Setälä, Jari; Berrill, Iain K.; Ruohonen, Kari; Noble, Chris; Schneider, Oliver; 2012: How to measure the economic impacts of changes in growth, feed efficiency and survival in aquaculture

López-Olmeda, J.F.; Noble, Chris; Sánchez-Vázquez, F.J.; 2012: Does feeding time affect fish welfare?

Martins, Catarina I.M.; Galhardo, Leonor; Noble, Chris; Damsgård, Børge; Spedicato, Maria T.; Zupa, Walter; Beauchaud, Marilyn; Kulczykowska, Ewa; Massabuau, Jean-Charles; Carter, Toby; Planellas, Sonia Rey; Kristiansen, Tore S.; 2012: Behavioural indicators of welfare in farmed fish

Noble, Chris; Flood, Matthew James; Tabata, Mitsuo; 2012: Using rainbow trout Oncorhynchus mykiss as self-feeding actuators for white-spotted charr Salvelinus leucomaenis: Implications for production and welfare

Noble, Chris; Kankainen, Markus; Setälä, Jari; Berrill, Iain K.; Ruohonen, Kari; Damsgård, Børge; Toften, Hilde; 2012: The bio-economic costs and benefits of improving productivity and fish welfare in aquaculture : utilizing CO2 stripping technology in Norwegian Atlantic salmon smolt production

Stewart, Lyndsey A.E.; Kadri, Sunil; Noble, Chris; Kankainen, Markus; Setälä, Jari; Huntingford, Felicity; 2012: The bio-economic impact of improving fish welfare using demand feeders in Scottish Atlantic smolt production

Flood, Matthew; Noble, Chris; Kagaya, Rem; Damsgård, Børge; Purser, G. John; Tabata, Mitsuo; 2011: Examining the daily feeding rhythms of amago Oncorhynchus masou masou using self-feeding systems

Jones, Hernán Alberto Cañon; Noble, Chris; Damsgård, Børge; Pearce, Gareth P.; 2011: Social network analysis of the behavioural interactions that influence the development of fin damage in Atlantic salmon parr (Salmo salar) held at different stocking densities

Flood, Matthew; Noble, Chris; Kagaya, Rem; Damsgård, Børge; Purser, G. John; Tabata, M; 2010: Growing amago and rainbow trout in duoculture with self-feeding systems: Implications for production and welfare

Jones, Hernan Alberto Canon; Hansen, Linda Anett; Noble, Chris; Damsgård, Børge; Broom, Donald M; Pearce, Gareth P.; 2010: Social network analysis of behavioural interactions influencing fin damage development in Atlantic salmon (Salmo salar) during feed-restriction

Berrill, Iain K.; Kadri, Sunil; Ruohonen, Kari; Kankainen, Markus; Damsgård, Børge; Toften, Hilde; Noble, Chris; Schneider, Oliver; Turnbull, James F.; 2009: BENEFISH: A European project to put a cost on fish welfare actions

Noble, Chris; Kadri, Sunil; Mitchell, David; Huntingford, Felicity; 2008: Growth, production and fin damage in cage-held 0+ Atlantic salmon pre-smolts (Salmo salar L.) fed either a) on-demand, or b) to a fixed satiation-restriction regime: data from a commercial farm

Suzuki, Kenta; Mizusawa, Kanta; Noble, Chris; Tabata, Mitsuo; 2008: The growth, feed conversion ratio and fin damage of rainbow trout Oncorhynchus mykiss under self-feeding and hand-feeding regimes

Noble, Chris; Kadri, Sunil; Mitchell, David; Huntingford, Felicity; 2007: Influence of feeding regime on intraspecific competition, fin damage and growth in 1+ Atlantic salmon parr (Salmo salar L.) held in freshwater production cages

Noble, Chris; Kadri, Sunil; Mitchell, David; Huntingford, Felicity; 2007: The effect of feed regime on the growth and behaviour of 1+ Atlantic salmon post-smolts (Salmo salar L.) in semi-commercial sea cages

Noble, Chris; Kadri, Sunil; Mitchell, David; Huntingford, Felicity; 2007: The impact of environmental variables on the feeding rhythms and daily feed intake of cage-held 1+ Atlantic salmon parr (Salmo salar L.)

Noble, Chris; Mizusawa, Kanta; Suzuki, Kenta; Tabata, Mitsuo; 2007: The effect of differing self-feeding regimes on the growth, behaviour and fin damage of rainbow trout held in groups

Noble, Chris; Mizusawa, Kanta; Tabata, Mitsuo; 2007: The effect of trigger depth on self-feeder utilisation, growth and the vertical distribution of tank-held rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum)

Mizusawa, Kanta; Noble, Chris; Suzuki, Kenta; Tabata, Mitsuo; 2007: Effect of light intensity on self-feeding of rainbow trout Oncorhynchus mykiss reared individually

Noble, Chris; Mizusawa, Kanta; Tabata, Mitsuo; 2005: Does light intensity affect self-feeding and food wastage in group-held rainbow trout and white-spotted charr?

Andrew, Jennifer; Noble, Chris; Kadri, Sunil; Jewell, Helen; Huntingford, Felicity; 2002: The effect of demand feeding on swimming speed and feeding responses in Atlantic salmon Salmo salar L., gilthead sea bream Sparus aurata L. and European sea bass Dicentrarchus labrax L. in sea cages

Christopher har 48 andre publikasjoner i Cristin:

Noble, Chris; Kolarevic, Jelena; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Gismervik, Kristine; 2019: Velferdovervåkning hos oppdrettsfisk

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Chris; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid; 2019: Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL

Noble, Chris; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Berge, Gerd Marit; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)

Noble, Chris; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Kousoulaki, Katerina; Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for ballan wrasse (Labrus bergylta)

Gismervik, Kristine; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Nielsen, Kristoffer Vale; Noble, Chris; 2018: Operative velferdsindikatorer ved lusebehandling (FISHWELL)

Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Izquierdo-Gómez, David; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Ellingsen, Kristian; Noble, Chris; 2018: Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer

Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Izquierdo-Gómez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Chris; 2018: Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike produksjonssystem

Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S.; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Izquierdo-Gómez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Roth, Bjørn; Turnbull, James F.; Noble, Chris; 2018: Del A. Fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn

Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Gismervik, Kristine; 2018: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 3. utgave

Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Turnbull, James F.; 2018: Welfare Indicators for farmed Atlantic salmon: Tools for assessing fish welfare

Noble, Chris; 2017: Opening remarks, presentation of ENRICH Fish

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Lembo, Giuseppe; Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; van de Vis, Hans; Bæverfjord, Grete; Zupa, Walter; Carbonara, Pierluigi; Spedicato, Maria Teresa; Fiocchi, Eleonora; Manfrin, Amedeo; Blancheton, Jean-Paul; d'Orbcastel, Emmanuelle Roque; Röcklinsberg, Helena; Blanco, Ainhoa; Abbink, Wout; 2017: Welfare, Health, veterinary treatments and biosecurity, Chapter 2, page 48-121 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Röcklinsberg, Helena; Olesen, Ingrid; Abbink, Wout; 2017: Environmental impacts, Chapter 4, page 173-231 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Lembo, Giuseppe; Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Nielsen, Hanne Marie; Olesen, Ingrid; Röcklinsberg, Helena; Callier, Myriam; Blancheton, Jean-Paul; d'Orbcastel, Emmanuelle Roque; Abbink, Wout; 2017: Production systems, Chapter 3, page 122-172 Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Gomez, David Izquierdo; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Ellingsen, Kristian; Noble, Chris; 2017: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer

Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Gomez, David Izquierdo; Sæther, Bjørn-Steinar; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Chris; 2017: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike oppdretts- og produksjonssystem

Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S.; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Gomez, David Izquierdo; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Roth, Bjørn; Turnbull, James F.; Noble, Chris; 2017: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del A. fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn

Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Izquierdo-Gómez, David; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kristiansen, Tore S.; Mejdell, Cecilie Marie; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Midling, Kjell Øyvind; Sæther, Bjørn-Steinar; 2017: AN INTRODUCTION TO THE FISHWELL HANDBOOK – AN INDICATOR-BASED GUIDE FOR ASSESSING THE WELFARE OF ATLANTIC SALMON Salmo salar L. OUT ON THE FARM

Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S.; Folkedal, Ole; Oppedal, Frode; Torgersen, Thomas; Hvas, Malthe; Wrigth, Daniel W; Noble, Chris; Kolarevic, Jelena; Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; 2017: Velferdsindikatorer for laks og regnbueørret (FISHWELL)

Noble, Chris; Kolarevic, Jelena; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Gismervik, Kristine; 2017: Ny håndbok: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks:Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd

Gismervik, Kristine; Kolarevic, Jelena; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Chris; 2017: FISHWELL; en verktøykasse for velferdsdokumentasjon

Nielsen, Kristoffer Vale; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Mejdell, Cecilie Marie; Nilsson, Jonatan; Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Turnbull, James F.; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Izquierdo-Gomez, David; Kristiansen, Tore S.; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Wright, Daniel William; Ellingsen, Kristian; 2017: Hvilke velferdsindikatorer skal brukes i ulike anleggskonsepter for lakseoppdrett?

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Johansen, Lill-Heidi; Mortensen, Atle; Kolarevic, Jelena; Lein, Ingrid; Noble, Chris; 2017: Medikamentfri lusekontroll

Noble, Chris; Stien, Lars Helge; 2017: FISHWELL - et velferdsleksikon

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Chris; 2017: Lansering av "beste praksis" kompendier i MEDFRI og FISHWELL

Noble, Chris; 2017: Har oppdrettslaksen det bra?

Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Gismervik, Kristine; 2017: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd

James, Philip; Noble, Chris; Siikavuopio, Sten Ivar; Sloan, Roderick; Hannon, Colin; Þórarinsdóttir, Guðrún; Ziemer, Nikoline; Lochead, Janet; 2016: Sea Urchin Fishing Techniques Report (Activity A3.1.1 of the NPA URCHIN project)

James, Philip; Noble, Chris; Hannon, Colin; Stefansson, Gudmundur; Thórarinsdóttir, Gudrún; Sloane, Roderick; Ziemer, Nikoline; Lochead, Janet; 2016: Sea urchin fisheries, management and policy review (Activity A4.2.1 of the URCHIN project)

Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Midling, Kjell Øyvind; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Koren, Christian; Humborstad, Odd Børre; 2016: Velferd hos villfanget torsk i merd - Hovedvekt på hold uten fôring ut over 12 uker

Noble, Chris; Kolarevic, Jelena; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Gismervik, Kristine; 2016: Kunnskapssammenstilling og fiskevelferd for laks og regnbueørret i oppdrett (FISHWELL)

James, Philip; Noble, Chris; Siikavuopio, Sten Ivar; Sloan, Roderick; Hannon, Colin; Þórarinsdóttir, Guðrún; Ziemer, Nikoline; Lochead, Janet; 2016: Sea Urchin Fishing Techniques Report. (Activity A3.1.1 of the NPA URCHIN Project. Amended Version released April 17th 2018

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Honkanen, Pirjo; Altintzoglou, Themistoklis; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Abbink, W.; Abbink, Wout; Jokumsen, Alfred; Lembo, G.; Lembo, Giuseppe; Spedicato, Maria Teresa; Ljung, Magnus; Blancheton, Jean-Paul; Olesen, Ingrid; 2015: Consumer perception and scientific knowledge of stocking density in organic aquaculture. Presentation and Abstract (no 265)

Abbink, Wout; Lembo, Giuseppe; Jokumsen, Alfred; Spedicato, Maria Teresa; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Manfrin, Amedeo; Fiocchi, Eleonora; Adamek, Zdenek; Röcklinsberg, Helena; Olesen, Ingrid; 2015: The relation between EU regulations on organic aquaculture and Scientific knowledge of different welfare issues. Presentation and Abstract

Helland, Synnøve; Grøtan, Espen; Noble, Chris; 2014: Effects of transfer from continuous light to different light regimes on growth, survival, and fin and skin health

Lein, Ingrid; Noble, Chris; Nergaard, Sissel; Nergaard, Sissel; Helland, Synnøve; 2014: Delousing of Atlantic salmon with two different sizes of farmed ballan wrasse

Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; 2014: How can feed management contribute to sustainability? Challenges and future prospects

Bogevik, André Sture; Rathore, Raja Mansingh; Arjona, Y; Atack, Tim; Treasurer, James; Noble, Chris; Hadas, E; Rønnestad, Ivar; Kousoulaki, Katerina; 2013: Winter Feeding Management Tool Development for Efficient European Sea Bass Cage Farming

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Aas-Hansen, Øyvind; Kolarevic, Jelena; Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; 2013: Gode driftsrutiner reduserer tapet

Noble, Chris; Zimmermann, Emily; Hedger, Richard David; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Uglem, Ingebrigt; Fleming, Ian A.; Izquierdo-Gomez, David; Høy, Erik; Damsgård, Børge; 2013: Can management practices affect the expression of escape related behaviours in cage-held Atlantic cod (Gadus morhua L.)?

Noble, Chris; Zimmermann, Emily; Hedger, Richard David; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Uglem, Ingebrigt; Fleming, Ian A.; Izquierdo-Gomez, David; Høy, Erik; Damsgård, Børge; 2013: The effect of management practices upon the expression of potential escape related behaviours in cage-held Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Midling, Kjell Øyvind; Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; 2013: Capture-based aquaculture at Nofima Norway, capturing the best of both worlds

Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Humborstad, Odd Børre; Midling, Kjell Øyvind; 2013: Operational welfare indicators, weaning and growth of wild caught Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; 2013: Feed Management in aquaculture – operational precision livestock farming

Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; 2013: Feed Management in aquaculture – operational precision livestock farming. In “Precision Livestock Farming ‘13” Papers presented at the 6th European Conference on Precision Livestock Farming, Leuven, Belgium, 10-12 Septemnber(D. Berckmans and J. Vandermeulen, eds.). pp 739-747

Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Svein; Veliyulin, Emil; Misimi, Ekrem; Midling, Kjell Øyvind; 2012: Fangstbasert akvakultur. Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk

Midling, Kjell Øyvind; Harris, Stephen; Humborstad, Odd Børre; Akse, Leif; Noble, Chris; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Tobiassen, Torbjørn; 2011: Slakting direkte fra oppdrettsmerd.Tauranga – fase 3