Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Cheryl Marie Cordeiro

Jeg er markedsforsker på avdeling Markedsforskning. Min faglige bakgrunn er i anvendt lingvistikk. Jeg har i hovedsak arbeidet i skjæringspunktet mellom industri og universitet hvor jeg har studert prosesser involvert i aksept og bruk av nye, utvidete produkter. Jeg har doktorgrad i anvendt lingvistikk fra Göteborgs universitet, der tema var skandinavisk (svensk) lederstil i Asia/Singapore. Jeg har også to mastergrader, en på engelsk språk fra National University of Singapore (NUS) og en i informasjonsstudier fra Nanyang Technological University (NTU) i Singapore. Forskningsinteressene mine inkluderer (i) forskningsmetodikk og design, (ii) anvendt lingvistikk i internasjonale virksomhetsstudier, og (iii) tverrkulturell organisasjons- og styringsstrategier.ResearcherID: P-4552-2016
URL: http://www.researcherid.com/rid/P-4552-2016
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6713-5100
Scopus Author ID: 55319861700
CV: http://www.cherylmariecordeiro.com/?page_id=5

Cheryl Marie Cordeiro har 17 publikasjoner ved Nofima: