Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Cheryl Marie Cordeiro

Jeg er markedsforsker på avdeling Markedsforskning. Min faglige bakgrunn er i anvendt lingvistikk. Jeg har i hovedsak arbeidet i skjæringspunktet mellom industri og universitet hvor jeg har studert prosesser involvert i aksept og bruk av nye, utvidete produkter. Jeg har doktorgrad i anvendt lingvistikk fra Göteborgs universitet, der tema var skandinavisk (svensk) lederstil i Asia/Singapore. Jeg har også to mastergrader, en på engelsk språk fra National University of Singapore (NUS) og en i informasjonsstudier fra Nanyang Technological University (NTU) i Singapore. Forskningsinteressene mine inkluderer (i) forskningsmetodikk og design, (ii) anvendt lingvistikk i internasjonale virksomhetsstudier, og (iii) tverrkulturell organisasjons- og styringsstrategier.ResearcherID: P-4552-2016
URL: http://www.researcherid.com/rid/P-4552-2016
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6713-5100
Scopus Author ID: 55319861700
CV: http://www.cherylmariecordeiro.com/?page_id=5

Cheryl Marie har 15 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Cordeiro, Cheryl Marie; 2019: On the basis of the Uppsala model: Evolution of European research models and frameworks

Cordeiro, Cheryl Marie; 2019: Negotiating with Managers from Singapore

Cordeiro, Cheryl Marie; 2018: Language as heteroglot. The bridging qualities of Swedish-English (SweE) and Singapore Colloquial English (SCE)in cross-cultural working environments

Bröhner, Jan; Bulander, Rebecca; Cordeiro, Cheryl Marie; Hyytinen, Kirsi; Kölmel, Bernhard; Richter, Alexander; Ruutu, Sampsa; Schoblik, Johanna; Toivonen, Marja; Windrum, Paul; 2018: Manifestation of Intent in product-service systems: A study of a type of sensing in collaborative robots

Cordeiro, Cheryl Marie; 2018: Positioning theoretical perspective in academic writing: Teaching culture theory in International Business studies in the context of Industry 4.0

Cordeiro, Cheryl Marie; 2018: Using systemic functional linguistics as method in identifying semogenic strategies in intercultural communication: A study of the collocation of “time” and “different” by Swedish managers with international management experiences

Cordeiro, Cheryl Marie; 2018: Which User of technology? Perspectivising the UTAUT model by application of the SFL language Pronoun System towards a systems perspective of technology acceptance and use

Lindström, Nataliya Berbyuk; Cordeiro, Cheryl Marie; 2018: Framing of national image in a climate of socio-political uncertainty: A study of IKEA and Volvo Car Corporation in Swedish and Russian news media

Cordeiro, Cheryl Marie; 2017: Perspectives in Managing State Global Competitiveness: Singapore and the Götheborg IV Model

Cordeiro, Cheryl Marie; 2017: Relativity in Perspective in Culture Theories: The Götheborg IV Model

Cordeiro, Cheryl Marie; 2017: Using systemic functional linguistic metafunction as a tool in identifying Agency in organizational change in cross-cultural management contexts

Cordeiro, Cheryl Marie; 2017: Work Engagement in the Era of Industry 4.0: Mapping Perspectives and Knowledge in E-Strategy Implementation

Cordeiro, Cheryl Marie; 2016: Chinese Wisdom, World Quality: A Visual Semiotic Analysis of China's “Zou Xiang Shi Jie” (Going Global)

Cordeiro, Cheryl Marie; 2016: The Gotheborg IV (G4) Model and the Function of Language in the Globalization Process of the Firm: The Case of Swedish MNEs

Cordeiro, Cheryl Marie; Hawamdeh, Suliman; 2011: Leveraging socio-culturally situated tacit knowledge