Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Celeste Jacq

Jeg er interessert i bruken av molekylære verktøy for å vurdere problemstillinger rundt miljøvern og forvaltning innen fiskeri og akvakultur.Slike problemstillinger inkluderer interaksjon mellom oppdrettsfisk og ville bestander,antropogeniske påvirkninger på ville bestander og de evolusjonære effekter av langsiktig avlsarbeid.Jeg er spesielt interessert i bruken av molekylære markører for å identifisere genetiske bestander og populasjonsblandinger,og gi en vurdering av genetisk mangfold og fitness av populasjoner for å sikre forbedret forvaltningspraksis både av vill fisk og i akvakultur. I tillegg er jeg interessert i nye måter å bruke genomteknologi på,som å utvikle diagnostiske genetiske markører for å ivareta sporbarhet i akvakulturnæriIngen.

Celeste har 17 andre publikasjoner i Cristin:

Gjerde, Bjarne; Hindar, Kjetil; Bentsen, Hans Bernhard; Jacq, Celeste; Bakke, Tor A.; 2019: Laks i gyro-infiserte vassdrag har større motstandskraft mot gyro.

Aslam, Muhammad Luqman; Jacq, Celeste; Baranski, Matthew; 2018: Design of highly efficient microsatellite multiplex panels for parentage assignment in lumpfish (Cyclopterus lumpus)

Mortensen, Atle; Sae-Lim, Panya; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; Johansen, Lill-Heidi; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Mikalsen, Heidi Eileen; Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Tveiten, Helge; Baranski, Matthew; Jacq, Celeste; Drangsholt, Tale Marie K; Nielsen, Hanne Marie; 2016: Avl på rognkjeks

Barson, Nicola; Aykanat, Tutku; Hindar, Kjetil; Baranski, Matthew; Bolstad, Geir Hysing; Fiske, Peder; Jacq, Celeste; Jensen, Arne Johan; Johnston, Susan E; Karlsson, Sten; Kent, Matthew Peter; Moen, Thomas; Niemelä, Eero; Nome, Torfinn; Næsje, Tor; Orell, Panu; Romakkaniemi, Atso; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Erkinaro, Jaakko; Lien, Sigbjørn; Primmer, Craig R.; 2016: Sex-Dependent Dominance At A Single Locus Maintains Variation In Age At Maturity In Salmon

Jacq, Celeste; 2016: Fant laksens pubertetsgen

Drangsholt, Tale Marie K; Nielsen, Hanne Marie; Baranski, Matthew; Jacq, Celeste; 2015: Stamfiskforvaltning og avlsstrategier for rognkjeks (Cyclopterus lumpus. Arbeidspakke 5 i strategisk institutt satsing (SIS) prosjektet om rognkjeks

Baranski, Matthew; Jacq, Celeste; Kirste, Katrine Hånes; 2014: Development and optimization of a microsatellite 12-plex for parentage assignment in Atlantic salmon (Salmo salar)

Baranski, Matthew; Jacq, Celeste; Kirste, Katrine Hånes; 2014: Development and optimization of a microsatellite 12-plex for parentage assignment in Atlantic salmon (Salmo salar)

Jacq, Celeste; 2014: Improvement and monitoring of stock enhancement programs of Atlantic salmon (Salmo salar) in Norway through genetic testing

Jacq, Celeste; Baranski, Matthew; Jørgensen, Gimel Pucci Infante; 2014: Identification of the likely source(s) of an Atlantic salmon (Salmo salar) escape event in Norway

Baranski, Matthew; Jacq, Celeste; Karlsson, Sten; Hayes, Ben J.; Blonk, Robbert; 2014: SporLaks – Industry-wide tracing of Norwegian farmed Atlantic salmon. Final report

Baranski, Matthew; Jacq, Celeste; 2013: SporLaks – Industry-wide tracing of Norwegian farmed Atlantic salmon

Jacq, Celeste; Brekke, Jan; Kent, Matthew Peter; Lien, Sigbjørn; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; 2013: Genetic variation in Norwegian Atlantic salmon (Salmo salar L.) associated with anthropogenic activity - Technical report

Jacq, Celeste; Brekke, Jan; Kent, Matthew Peter; Lien, Sigbjørn; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; 2013: Genetic variation in Norwegian Atlantic salmon (Salmo salar L.) associated with anthropogenic activity. Final report

Mørkøre, Turid; Bahuaud, Diane; Borderias, J; Gaarder, Mari; Gomez-Guillen, M.C.; Erikson, Ulf Gøran; Jacq, Celeste; Hollung, Kristin; Koppang, Erling Olaf; Krasnov, Aleksei; Montero, P; Moreno, H; Larsson, Thomas; Pickova, Jana; Standal, Inger Beate; Stien, Lars Helge; Thomassen, Magny S.; Torgersen, Jacob; Veiseth-Kent, Eva; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2012: Tekstur av laksemuskel - nye forskningsverktøy har gitt kunnskapsinnovasjoner

Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Diserud, Ola Håvard; Engen, Steinar; Glover, Kevin; Skaala, Øystein; Svåsand, Terje; Olesen, Ingrid; Baranski, Matthew; Gjerde, Bjarne; Jacq, Celeste; Lien, Sigbjørn; Kent, Matthew Peter; Moen, Thomas; 2012: Knowledge Platform - Quantifying Genetic Effects of Escaped Farmed Salmon on Wild Salmon (QuantEscape)

Jacq, Celeste; Ødegård, Jørgen; Bentsen, Hans; Gjerde, Bjarne; 2011: A review of genetic influences from escaped farmed Atlantic salmon on wild Atlantic salmon populations