Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Celeste Jacq

Jeg bruker molekylære verktøy for å vurdere problemstillinger rundt miljøvern og forvaltning innen fiskeri og akvakultur. Slike problemstillinger inkluderer interaksjoner mellom oppdrettet og ville bestander,antropogeniske påvirkninger på ville bestander og de evolusjonære effekter av langsiktig avlsarbeid. Jeg er spesielt interessert i bruken av molekylære markører for å identifisere genetiske bestander og populasjonsblandinger,og gi en vurdering av genetisk mangfold og fitness av populasjoner for å sikre forbedret forvaltningspraksis både av villfisk og i akvakultur. I tillegg er jeg interessert i bruk av genomteknologi for å utvikle diagnostiske genetiske markører for avlsprogrammer og for å ivareta sporbarhet i akvakulturnæringen.Ingen.

Celeste Jacq har 11 publikasjoner ved Nofima:

Genetisk variasjon og genetiske markører for motstandskraft mot Gyrodactylus salaris hos laks i infiserte vassdrag.

Gjerde, Bjarne; Jacq, Celeste; Aslam, Muhammad Luqman; Hindar, Kjetil; Bakke, Tor A.; Bentsen, Hans

2020

Laks i gyro-infiserte vassdrag har større motstandskraft mot gyro.

Gjerde, Bjarne; Hindar, Kjetil; Bentsen, Hans; Jacq, Celeste; Bakke, Tor A.

2019

Effect of selective breeding on collagen properties of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Moreno, Helena Maria; Jacq, Celeste; Montero, M. Pilar; Gómez-Guillén, M. Carmen; Borderías, Antonio Javier; Mørkøre, Turid

2016

Sex-dependent dominance at a single locus maintains variation in age at maturity in salmon

Barson, Nicola; Aykanat, Tutku; Hindar, Kjetil; Baranski, Matthew; Bolstad, Geir Hysing; Fiske, Peder; Jacq, Celeste; Jensen, Arne Johan; Johnston, Susan E; Karlsson, Sten; Kent, Matthew Peter; Moen, Thomas; Niemela, Eero; Nome, Torfinn; Næsje, Tor; Orell, Panu; Romakkaniemi, Atso; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Erkinaro, Jaakko; Lien, Sigbjørn; Primmer, Craig R.

2015

SporLaks – Industry-wide tracing of Norwegian farmed Atlantic salmon. Final report

Baranski, Matthew; Jacq, Celeste; Karlsson, Sten; Hayes, Ben J.; Blonk, Robbert

2014

Genetic variation in Norwegian Atlantic salmon (Salmo salar L.) associated with anthropogenic activity - Technical report

Jacq, Celeste; Brekke, Jan; Kent, Matthew Peter; Lien, Sigbjørn; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten

2013

Genetic variation in Norwegian Atlantic salmon (Salmo salar L.) associated with anthropogenic activity. Final report

Jacq, Celeste; Brekke, Jan; Kent, Matthew Peter; Lien, Sigbjørn; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten

2013

Rapport/Report 16/2011 norsk sammendrag

Jacq, Celeste; Ødegård, Jørgen; Bentsen, Hans; Gjerde, Bjarne

2011