Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Celeste Jacq

Jeg er interessert i bruken av molekylære verktøy for å vurdere problemstillinger rundt miljøvern og forvaltning innen fiskeri og akvakultur.Slike problemstillinger inkluderer interaksjon mellom oppdrettsfisk og ville bestander,antropogeniske påvirkninger på ville bestander og de evolusjonære effekter av langsiktig avlsarbeid.Jeg er spesielt interessert i bruken av molekylære markører for å identifisere genetiske bestander og populasjonsblandinger,og gi en vurdering av genetisk mangfold og fitness av populasjoner for å sikre forbedret forvaltningspraksis både av vill fisk og i akvakultur. I tillegg er jeg interessert i nye måter å bruke genomteknologi på,som å utvikle diagnostiske genetiske markører for å ivareta sporbarhet i akvakulturnæriIngen.