Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Cathrine Finne Kure

Jeg er prosjektleder i små og store industrirettede prosjekter hovedsakelig i området “Trygg og Holdbar Mat”. Jeg har erfaring i HACCP (både kurs og veiledning av bedrifter), vurdering av risiko i produksjon av næringsmidler og problemløsning i forhold til mikrobiologiske utfordringer i inkludert mykologi (mugg/gjær). Jeg jobber i nasjonale og internasjonale prosjekter. Jeg jobber med etablering av europeiske bedriftskonsortier og prosjektsøknader for EU prosjekter rettet mot små og mellomstore næringsmiddelbedrifter og jeg leder denne type prosjekter. Min utdannelse er Cand. Agric. innenfor Næringsmiddelfag fra Norges Landbrukshøgskole (nå Universitet for Miljø og Biovitenskap, UMB) (1996), og Dr. Scient. fra Norges Veterinærhøgskole (2002). Forskningstema var mugg i osteproduksjonen og hovedfag var Næringsmiddelhygiene.

Cathrine Finne Kure har 18 publikasjoner ved Nofima:

The Influence Of Concentrations Of Carbon Dioxide And Residual Oxygen On The Growth Of Meat Spoilage Moulds

Schirmer, Bjørn Christian; Sørheim, Oddvin; Skaar, Ida; Kure, Cathrine Finne

2020

The effects of a pilot-scale steam decontamination system on the hygiene and sensory quality of chicken carcasses

Kure, Cathrine F.; Axelsson, Lars Torsten; Carlehög, Mats; Måge, Ingrid; Jensen, Merete Rusås; Holck, Askild Lorentz

2020

How open is food innovation? -The crispbread case

Grimsby, Gard Sveinung; Kure, Cathrine F.

2019

Trygg mat i ny innpakning

Berset, Synnøve Prytz; Kure, Cathrine F.

2018

Cleaning of conveyor belt materials using ultrasound in a thin layer of water

Axelsson, Lars; Holck, Askild lorentz; Rud, Ida; Samah, D; Tierce, P; Favre, M; Kure, Cathrine F.

2013

A HACCP plan for mycotoxigenic hazards associated with dry-cured meat production processes

Asefa, Dereje; Kure, Cathrine F.; Gjerde, Ragnhild O.; Langsrud, Solveig; Omer, Mohamed; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida

2011

Fungal growth pattern, sources and factors of mould contamination in a dry-cured meat production facility

Asefa, Dereje; Kure, Cathrine F.; Gjerde, Ragnhild O.; Omer, MK; Langsrud, Solveig; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida

2010

Moulds contaminants on Norwegian dry-cured meat products

Asefa, Dereje; Gjerde, Ragnhild O.; Sidhu, Maan S; Langsrud, Solveig; Kure, Cathrine F.; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida

2009

Utfordringer med mugg. Hovedsaken: Mugg og spekematproduksjon

Langsrud, Solveig; Kure, Cathrine F.; Asefa, Dereje T.; Skaar, Ida; Nesbakken, Truls; Abdella, Mohamed

2009

Yeast diversity and dynamics in the production processes of Norwegian dry-cured meat products

Asefa, Dereje; Møretrø, Trond; Gjerde, Ragnhild O.; Langsrud, Solveig; Kure, Cathrine F.; Sidhu, Maan Singh; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida

2009

The performance of SAS-super-180 air sampler and settle plates for assessing viable fungal particles in the air of dry-cured meat production facility

Asefa, Dereje; Langsrud, Solveig; Gjerde, Ragnhild O.; Kure, Cathrine F.; Sidhu, Maan Singh; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida

2009

Mould contaminants on Norwegian dry-cured meat products

Asefa, Dereje T.; Gjerde, Ragnhild O.; Sidhu, Maan Singh; Langsrud, Solveig; Kure, Cathrine F.; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida

2009

Use of the selective agar medium CREAD for monitoring the level of airborne spoilage moulds in cheese production

Kure, Cathrine F.; Borch, Elisabeth; Karlsson, Ingela; Homleid, Jens Petter; Langsrud, Solveig

2008

Mould contaminants on Jarlsberg and Norvegia cheese-blocks from four factories

Kure, Cathrine F.; Wasteson, Yngvild; Brendehaug, Johanne; Skaar, Ida

2001