Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Cathrine Finne Kure

Jeg er prosjektleder i små og store industrirettede prosjekter hovedsakelig i området “Trygg og Holdbar Mat”. Jeg har erfaring i HACCP (både kurs og veiledning av bedrifter), vurdering av risiko i produksjon av næringsmidler og problemløsning i forhold til mikrobiologiske utfordringer i inkludert mykologi (mugg/gjær). Jeg jobber i nasjonale og internasjonale prosjekter. Jeg jobber med etablering av europeiske bedriftskonsortier og prosjektsøknader for EU prosjekter rettet mot små og mellomstore næringsmiddelbedrifter og jeg leder denne type prosjekter. Min utdannelse er Cand. Agric. innenfor Næringsmiddelfag fra Norges Landbrukshøgskole (nå Universitet for Miljø og Biovitenskap, UMB) (1996), og Dr. Scient. fra Norges Veterinærhøgskole (2002). Forskningstema var mugg i osteproduksjonen og hovedfag var Næringsmiddelhygiene.

Cathrine Finne har 14 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Grimsby, Sveinung; Kure, Cathrine F.; 2019: How open is food innovation? -The crispbread case

Axelsson, Lars; Holck, Askild Lorentz; Rud, Ida; Samah, D; Tierce, P; Favre, M; Kure, Cathrine F.; 2013: Cleaning of conveyor belt materials using ultrasound in a thin layer of water

Asefa, Dereje; Kure, Cathrine F.; Gjerde, Ragnhild O.; Langsrud, Solveig; Omer, Mohamed; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida; 2011: A HACCP plan for mycotoxigenic hazards associated with dry-cured meat production processes

Asefa, Dereje; Kure, Cathrine F.; Gjerde, Ragnhild O.; Omer, MK; Langsrud, Solveig; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida; 2010: Fungal growth pattern, sources and factors of mould contamination in a dry-cured meat production facility

Asefa, Dereje; Gjerde, Ragnhild O.; Sidhu, Maan S; Langsrud, Solveig; Kure, Cathrine F.; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida; 2009: Moulds contaminants on Norwegian dry-cured meat products

Asefa, Dereje; Langsrud, Solveig; Gjerde, Ragnhild O.; Kure, Cathrine F.; Sidhu, Maan Singh; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida; 2009: The performance of SAS-super-180 air sampler and settle plates for assessing viable fungal particles in the air of dry-cured meat production facility

Asefa, Dereje; Møretrø, Trond; Gjerde, Ragnhild O.; Langsrud, Solveig; Kure, Cathrine F.; Sidhu, Maan Singh; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida; 2009: Yeast diversity and dynamics in the production processes of Norwegian dry-cured meat products

Asefa, Dereje T.; Gjerde, Ragnhild O.; Sidhu, Maan Singh; Langsrud, Solveig; Langsrud, Solveig; Kure, Cathrine F.; Kure, Cathrine F.; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida; 2009: Mould contaminants on Norwegian dry-cured meat products

Kure, Cathrine F.; Borch, Elisabeth; Karlsson, Ingela; Homleid, Jens Petter; Langsrud, Solveig; 2008: Use of the selective agar medium CREAD for monitoring the level of airborne spoilage moulds in cheese production

Kure, Cathrine F.; Skaar, Ida; Brendehaug, Johanne; 2004: Mould contamination in production of semi-hard cheese

Kure, Cathrine F.; Skaar, Ida; Holst-Jensen, Arne; Abeln, E.; 2003: The use of AFLP to relate cheese contaminating Penicillium strains to specific points in the production plants

Kure, Cathrine F.; Abeln, E.; Holst-Jensen, Arne; Skaar, Ida; 2002: Differentiation of Penicillium commune and Penicillium palitans isolates from cheese and indoor environments of cheese factories using M13 fingerprinting

Kure, Cathrine F.; Wasteson, Yngvild; Brendehaug, Johanne; Skaar, Ida; 2001: Mould contaminants on Jarlsberg and Norvegia cheese-blocks from four factories

Kure, Cathrine F.; Skaar, Ida; 2000: Mould growth on the Norwegian semi-hard cheeses Norvegia and Jarlsberg