Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Cathrine Finne Kure

Jeg er seniorforsker i avdelingen “Trygg og Holdbar Mat”. Min forskning omhandler i hovedsak mykologi (muggproblem i matproduksjonen), men jeg har også erfaring med andre mikrobiologiske problemstillinger. Jeg har erfaring i HACCP (både kurs og veiledning av bedrifter), vurdering av risiko i produksjon av næringsmidler og problemløsning i forhold til mikrobiologiske utfordringer. Jeg leder det strategiske forskningsprogrammet «FutureFoodControl- fremtidens løsninger for trygg mat, redusert matsvinn og bærekraftig emballering». Deltagelse i EUs rammeprogram for forskning er viktig for Nofima. Jeg leder Nofimas EU-gruppa og har ansvaret for Nofimas EU-strategi og oppfølging av denne. Min utdannelse er Cand. Agric. i Næringsmiddelfag fra NLH/NMBU (1996), og Dr. Scient. fra Norges Veterinærhøgskole/NMBU (2002).
Forskningstema var mugg i osteproduksjonen og hovedfag var Næringsmiddelhygiene.

Cathrine Finne Kure har 19 publikasjoner ved Nofima:

Suitability of FTIR to distinguish pure cultures of problematic mould species from closely related species in the meat industry

Schirmer, Bjørn Christian; Liland, Kristian Hovde; Øverby, Lene; Skaar, Ida; Kure, Cathrine Finne

2021

The Influence Of Concentrations Of Carbon Dioxide And Residual Oxygen On The Growth Of Meat Spoilage Moulds

Schirmer, Bjørn Christian; Sørheim, Oddvin; Skaar, Ida; Kure, Cathrine Finne

2020

The effects of a pilot-scale steam decontamination system on the hygiene and sensory quality of chicken carcasses

Kure, Cathrine F.; Axelsson, Lars Torsten; Carlehög, Mats; Måge, Ingrid; Jensen, Merete Rusås; Holck, Askild Lorentz

2020

How open is food innovation? -The crispbread case

Grimsby, Gard Sveinung; Kure, Cathrine F.

2019

Trygg mat i ny innpakning

Berset, Synnøve Prytz; Kure, Cathrine F.

2018

Cleaning of conveyor belt materials using ultrasound in a thin layer of water

Axelsson, Lars; Holck, Askild lorentz; Rud, Ida; Samah, D; Tierce, P; Favre, M; Kure, Cathrine F.

2013

A HACCP plan for mycotoxigenic hazards associated with dry-cured meat production processes

Asefa, Dereje; Kure, Cathrine F.; Gjerde, Ragnhild O.; Langsrud, Solveig; Omer, Mohamed; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida

2011

Fungal growth pattern, sources and factors of mould contamination in a dry-cured meat production facility

Asefa, Dereje; Kure, Cathrine F.; Gjerde, Ragnhild O.; Omer, MK; Langsrud, Solveig; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida

2010

Moulds contaminants on Norwegian dry-cured meat products

Asefa, Dereje; Gjerde, Ragnhild O.; Sidhu, Maan S; Langsrud, Solveig; Kure, Cathrine F.; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida

2009

Utfordringer med mugg. Hovedsaken: Mugg og spekematproduksjon

Langsrud, Solveig; Kure, Cathrine F.; Asefa, Dereje T.; Skaar, Ida; Nesbakken, Truls; Abdella, Mohamed

2009

Yeast diversity and dynamics in the production processes of Norwegian dry-cured meat products

Asefa, Dereje; Møretrø, Trond; Gjerde, Ragnhild O.; Langsrud, Solveig; Kure, Cathrine F.; Sidhu, Maan Singh; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida

2009

The performance of SAS-super-180 air sampler and settle plates for assessing viable fungal particles in the air of dry-cured meat production facility

Asefa, Dereje; Langsrud, Solveig; Gjerde, Ragnhild O.; Kure, Cathrine F.; Sidhu, Maan Singh; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida

2009

Mould contaminants on Norwegian dry-cured meat products

Asefa, Dereje T.; Gjerde, Ragnhild O.; Sidhu, Maan Singh; Langsrud, Solveig; Kure, Cathrine F.; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida

2009

Use of the selective agar medium CREAD for monitoring the level of airborne spoilage moulds in cheese production

Kure, Cathrine F.; Borch, Elisabeth; Karlsson, Ingela; Homleid, Jens Petter; Langsrud, Solveig

2008

Mould contaminants on Jarlsberg and Norvegia cheese-blocks from four factories

Kure, Cathrine F.; Wasteson, Yngvild; Brendehaug, Johanne; Skaar, Ida

2001