Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Bjørnar Myrnes

Jeg arbeider som seniorforsker i gruppen marine bioteknologi (MB). Jeg er utdannet cand.real og dr.philos i biokjemi og har i 30 år arbeidet med grunnleggende og anvendt forskning på enzymer og
andre bio-molekyler fra ulike arktiske marine organismer ved instituttet. Målet med arbeidet har vært og er utvinning av molekyler og/eller produkter fra marin biomasse til bruk for dyr og mennesker.

Bjørnar har 14 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Seppola, Marit; Arnesen, Kathrine; Mikkelsen, Helene V.; Mikkelsen, Helene; Myrnes, Bjørnar; Helland, Ronny; Irwin, David; Nilsen, Inge Waller; 2016: Multiple specialised goose-type lysozymes potentially compensate for an exceptional lack of chickentype lysozymes in Atlantic cod

Seppola, Marit; Mikkelsen, Helene; Johansen, Audny; Steiro, Kari; Myrnes, Bjørnar; Nilsen, Inge Waller; 2015: Ultrapure LPS induces inflammatory and antibacterial responses attenuated invitro by exogenous sera in Atlantic cod and Atlantic salmon

Myrnes, Bjørnar; Seppola, Marit; Johansen, Audny; Øverbø, Kersti; Callewaert, Lien; Vanderkelen, Lise; Michiels, Chris W.; Nilsen, Inge Waller; 2013: Enzyme characterisation and gene expression profiling of Atlantic salmon chicken- and goose-type lysozymes

Vanderkelen, L.; Van Herreweghe, J.M.; Vanoirbeek, K.G.A.; Baggerman, G.; Myrnes, Bjørnar; Declerck, P.J.; Nilsen, Inge Waller; Michiels, C.W.; Callewaert, L.; 2011: Identification of a bacterial inhibitor against g-type lysozyme

Kyomuhendo, Peter; Myrnes, Bjørnar; Brandsdal, Bjørn Olav; Smalås, Arne Oskar; Nilsen, Inge Waller; Helland, Ronny; 2010: Thermodynamics and structure of a salmon cold active goose-type lysozyme

Seppola, Marit; Johnsen, Hanne; Mennen, Saskia; Myrnes, Bjørnar; Tveiten, Helge; 2009: Maternal transfer and transcriptional onset of immune genes during ontogenesis in Atlantic cod

Kyomuhendo, Peter; Myrnes, Bjørnar; Nilsen, Inge Waller; 2007: A cold-active salmon goose-type lysozyme with high heat tolerance

Myrnes, Bjørnar; Nilsen, Inge Waller; 2007: Glutathione S-transferase from the Icelandic scallop (Chlamys islandica): Isolation and partial characterization

Øverbø, Kersti; Myrnes, Bjørnar; 2006: Deoxyribonuclease II from the Icelandic scallop (Chlamys islandica): Isolation and partial characterization

Nilsen, Inge Waller; Myrnes, Bjørnar; Edvardsen, Rolf; Chourrout, Daniel; 2003: Urochordates carry multiple genes for goose-type lysozyme and no genes for chicken- or invertebrate-type lysozymes

Olsen, Ø, M; Nilsen, I W; Nilsen, Inge Waller; Sletten, Knut; Myrnes, Bjørnar; 2003: Multiple invertebrate lysozymes in blue mussel (Mytilus edulis)

Nilsen, Inge Waller; Myrnes, Bjørnar; 2001: The gene of chlamysin, a marine invertebrate-type lysozyme, is organized similar to vertebrate but different from invertebrate chicken-type lysozyme genes

Esaiassen, Margrethe; Øverbø, Kersti; Myrnes, Bjørnar; Olsen, Ragnar Ludvig; 1996: Isolation and substrate specificities of five chitinases from the hepatopancreas of Northern shrimp, Pandalus borealis

Esaiassen, Margrethe; Myrnes, Bjørnar; Olsen, Ragnar Ludvig; 1992: Purification and some properties of two -N-acetylhexosaminidases from the hepatopancreas of Northern shrimp, Pandalus borealis