Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Bjørn Tore Rotabakk

Fagområde Jeg heter Bjørn Tore Rotabakk, og jobber som forsker ved Nofima, Stavanger. Jeg startet som stipendiat i august 2004, og fullførte min doktorgrad høsten 2007 ved universitetet for miljø og biovitenskap UMB. Doktorgraden omhandlet modifisert atmosfære pakking, og alternative metoder for å minke pakkevolum og øke holdbarheten. Jeg jobber i all hovedsak med kvalitet og holdbarhet, samt pakking og emballasje. Utdanning Min teoretiske bakgrunn er fra Høgskolen i Sør Trøndelag, der jeg ble utdannet til Næringsmiddelteknolog (3 år), og etterpå gikk jeg to år på Norges Landbrukshøgskole (nå UMB) der jeg ble Næringsmiddel kandidat. Før jeg ble stipendiat, har jeg jobbet ved Tine, Sortland videregående skole, og Høgskolen i Ålesund.

Bjørn Tore har 30 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Abel, Nanna; Rotabakk, Bjørn Tore; Lerfall, Jørgen; 2019: Effect of heat treatment and packaging technique on the microbial community of lightly processed seafood

Abel, Nanna; Rotabakk, Bjørn Tore; Lerfall, Jørgen; Rustad, Turid; 2018: The influence of lipid composition, storage temperature, and modified atmospheric gas combinations on the solubility of CO2 in a seafood model product

Rotabakk, Bjørn Tore; Jørpeland, Gaute; Lerfall, Jørgen; 2018: Effect of Season, Location, Filleting Regime and Storage on Water-Holding Properties of Farmed Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Lerfall, Jørgen; Jakobsen, Anita Nordeng; Skipnes, Dagbjørn; Waldenstrøm, Lene; Hoel, Sunniva; Rotabakk, Bjørn Tore; 2018: Comparative evaluation on the quality and shelf life of Atlantic salmon (Salmo salar L.) filets using microwave and conventional pasteurization in combination with novel packaging methods

Lerfall, Jørgen; Hasli, Pål Rune; Skare, Even Flønes; Olsen, Rolf Erik; Rotabakk, Bjørn Tore; Roth, Bjørn; Slinde, Erik; Egelandsdal, Bjørg; 2017: A comparative study of diploid versus triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.). The effects of rearing temperatures (5, 10 and 15 °C) on raw material characteristics and storage quality

Lerfall, Jørgen; Skuland, Aase Vorre; Skare, Even Flønes; Hasli, Pål Rune; Rotabakk, Bjørn Tore; 2017: Quality characteristics and consumer acceptance of diploid and triploid cold smoked Atlantic salmon reared at 5, 10 and 15 C

Lorentzen, Grete Elisabeth; Rotabakk, Bjørn Tore; Olsen, Stein Harris; Skuland, Aase Vorre; Siikavuopio, Sten Ivar; 2016: Shelf life of snow crab clusters (Chioneocetes opilio) stored at 0 and 4 °C

Lerfall, Jørgen; Rotabakk, Bjørn Tore; 2016: Muscle temperature at the point of filleting—Subsequent effect on storage quality of prerigor filleted raw- and cold-smoked Atlantic salmon

Lerfall, Jørgen; Roth, Bjørn; Skare, Even Flønes; Skare, Even Flønes; Henriksen, Aksel; Henriksen, Aksel; Betten, Tore; Betten, Tore; Dziatkowiak-Stefaniak, Magdalena Anna; Dziatkowiak-Stefaniak, Magdalena; Rotabakk, Bjørn Tore; 2015: Pre-mortem stress and the subsequent effect on flesh quality of pre-rigor filleted Atlantic salmon (Salmo salar L.) during ice storage

Hansen, Anlaug; Rødbotten, Marit; Lea, Per; Rotabakk, Bjørn Tore; Birkeland, Sveinung; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2015: Effect of Transport Packaging and Repackaging into Modified Atmosphere on Shelf Life and Quality of Thawed Atlantic Cod Loins

Rode, Tone Mari; Hovda, Maria Befring; Rotabakk, Bjørn Tore; 2015: Favourable effects of soluble gas stabilisation and modified atmosphere for supressing regrowth of high pressure treated Listeria innocua

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore; 2014: Determination of the shelf life of cluster of the red king crab (Paralithodes camtschaticus) during chilled storage

Birkeland, Sveinung; Rotabakk, Bjørn Tore; 2014: Effects of additives and packaging method on quality and microbiological characteristics in mild thermal processed fish mince

Johansson, Kristin; Kotkamo, Sami; Rotabakk, Bjørn Tore; Johansson, Caisa; Kuusipalo, Jurkka; Jönsson, Leif J.; Järnström, Lars; 2014: Extruded polymer films for optimal enzyme-catalyzed oxygen scavenging

Meredith, H; Valdramidis, Vasilis P; Rotabakk, Bjørn Tore; Sivertsvik, Morten; McDowell, D. A.; Bolton, D.; 2014: Effect of different modified atmospheric packaging (MAP) gaseous combinations on Campylobacter and the shelf-life of chilled poultry fillets

Rotabakk, Bjørn Tore; Bleie, Hogne; Stien, Lars Helge; Roth, Bjørn; 2014: Effect of blood removal protocol and superchilling on quality parameters of prerigor filleted farmed atlantic cod (Gadus morhua)

Rotabakk, Bjørn Tore; 2013: Solubility of carbon dioxide in a seafood model product with fish oil

Hansen, Anlaug; Svanes, Erik; Hanssen, Ole Jørgen; Vold, Mie; Rotabakk, Bjørn Tore; 2012: Advances in bulk packaging for the transport of fresh fish

Rotabakk, Bjørn Tore; Sivertsvik, Morten; 2012: Solubility of cabon dioxide in muscle foods and its use to extend the shelf life of packaged products

Roth, Bjørn; Rotabakk, Bjørn Tore; 2012: Stress associated with commercial longlining and recreational fishing of saithe (Pollachius virens) and the subsequent effect on blood gases and chemistry

Rotabakk, Bjørn Tore; Skipnes, Dagbjørn; Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; 2011: Quality assessment of Atlantic cod (Gadus morhua) caught by longlining and trawling at the same time and location

Rotabakk, Bjørn Tore; Lekang, Odd-Ivar; Sivertsvik, Morten; Sivertsvik, Morten; 2010: Solubility, absorption and desorption of carbon dioxide in chicken breast fillets

Rotabakk, Bjørn Tore; Lekang, Odd-Ivar; Sivertsvik, Morten; 2010: Solubility, absorption and desorption of carbon dioxide in chicken breast fillets

Rotabakk, Bjørn Tore; Sivertsvik, Morten; Birkeland, Sveinung; 2009: Microbiological Quality of Desalted Cod in Consumer Packages-Effects of Storage Atmospheres and Pretreatments

Rotabakk, Bjørn Tore; Birkeland, Sveinung; Lekang, Odd-Ivar; Sivertsvik, Morten; 2008: Enhancement of modified atmosphere packaged farmed Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) fillet quality by soluble gas stabilization

Rotabakk, Bjørn Tore; Wyller, John; Lekang, Odd-Ivar; Sivertsvik, Morten; 2008: A mathematical method for determining equilibrium gas composition in modified atmosphere packaging and soluble gas stabilization systems for non-respiring foods

Roth, Bjørn; Øines, Sigurd; Rotabakk, Bjørn Tore; Birkeland, Sveinung; 2008: Using electricity as a tool in quality studies of Atlantic salmon

Rotabakk, Bjørn Tore; Lekang, Odd-Ivar; Sivertsvik, Morten; 2007: Volumetric method to determine carbon dioxide solubility and absorption rate in foods packaged in flexible or semi rigid package

Rotabakk, Bjørn Tore; 2007: The effect of dissolved CO%c on package volume and quality of muscle fd products Effekten av innløst CO%c på pakningsvolum og kvalitet av kjøtt- og fiseprodukter

Rotabakk, Bjørn Tore; Birkeland, Sveinung; Jeksrud, WK; Sivertsvik, Morten; 2006: Effect of modified atmosphere packaging and soluble gas stabilization on the shelf life of skinless chicken breast fillets

Bjørn Tore har 15 andre publikasjoner i Cristin:

Rode, Tone Mari; Rotabakk, Bjørn Tore; Skuland, Aase Vorre; Øverby, Lene; Sørheim, Oddvin; 2019: Framtidens konsumprodukter fra norsk salt- og klippfisk - H02. Pakketeknologi og holdbarhet

Rode, Tone Mari; Rotabakk, Bjørn Tore; 2019: Lyst på saltfisk eller klippfisk til middag i dag?

Rotabakk, Bjørn Tore; Iversen, Stian Gjerstad; 2018: Fiskekakenes innerste hemmeligheter

Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn; Rotabakk, Bjørn Tore; 2015: Forlengelse av prerigortid for laks ved superkjøling

Rotabakk, Bjørn Tore; 2015: Lavere drypptap for laks

Herland, Hilde; Joensen, Sjurdur; Rotabakk, Bjørn Tore; 2014: Økt holdbarhet på utvannet tørrfisk for innenlandsmarkedet

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore; 2013: Bestemmelse av holdbarhet på kjølt cluster av kongekrabbe

Rotabakk, Bjørn Tore; Løvdal, Trond; Skipnes, Dagbjørn; 2013: Gassmetting av sous-vide laks

Järnström, Lars; Johansson, Kristin; Jönsson, Leif; Winestrand, Sandra; Chatterjee, R; Nielsen, Tim; Antvorskov, Helle; Rotabakk, Bjørn Tore; Gudmundsson, Magnus; Kuusipalo, Jurkka; Kotkamo, Sami; Christophliemk, Hanna; Weber, Achim; Walles, Heike; Thude, Sibylle; Engl, Jasmin; Herz, Marion; Forsgren, Gunnar; 2013: ENZYCOAT II - Enzymes embedded in barrier coatings for active packaging

Sivertsvik, Morten; Rotabakk, Bjørn Tore; 2013: Den siste istid

Rotabakk, Bjørn Tore; 2011: Utblødning og superkjøling av pre-rigor filetert oppdrettstorsk

Vold, Mie; Hanssen, Ole Jørgen; Rotabakk, Bjørn Tore; Roth, Bjørn; Sivertsvik, Morten; 2010: Miljø og kvalitetsdokumentasjon av linefisket hvitfisk

Rotabakk, Bjørn Tore; Skogedal, Camilla Rostad; 2008: Bunn til Munn

Vold, Mie; Svanes, Erik; Hanssen, Ole Jørgen; Skogedal, Camilla Rostad; Sivertsvik, Morten; Rotabakk, Bjørn Tore; Kjærnsrød, Steinar; Gunnarson, Bengt; 2007: AR.03.07 ”Fra Bunn til Munn” State of the art, November 2007

Rotabakk, Bjørn Tore; Sivertsvik, Morten; 2007: Ny forsking fører til redusert emballasjevolum