Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Bjørn Tore Rotabakk

Fagområde Jeg heter Bjørn Tore Rotabakk, og jobber som forsker ved Nofima, Stavanger. Jeg startet som stipendiat i august 2004, og fullførte min doktorgrad høsten 2007 ved universitetet for miljø og biovitenskap UMB. Doktorgraden omhandlet modifisert atmosfære pakking, og alternative metoder for å minke pakkevolum og øke holdbarheten. Jeg jobber i all hovedsak med kvalitet og holdbarhet, samt pakking og emballasje. Utdanning Min teoretiske bakgrunn er fra Høgskolen i Sør Trøndelag, der jeg ble utdannet til Næringsmiddelteknolog (3 år), og etterpå gikk jeg to år på Norges Landbrukshøgskole (nå UMB) der jeg ble Næringsmiddel kandidat. Før jeg ble stipendiat, har jeg jobbet ved Tine, Sortland videregående skole, og Høgskolen i Ålesund.

Bjørn Tore har 28 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Abel, Nanna; Rotabakk, Bjørn T; Lerfall, Jørgen; Rustad, Turid; 2018: The influence of lipid composition, storage temperature, and modified atmospheric gas combinations on the solubility of CO2 in a seafood model product

Rotabakk, Bjørn T; Jørpeland, Gaute; Lerfall, Jørgen; 2018: Effect of Season, Location, Filleting Regime and Storage on Water-Holding Properties of Farmed Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Lerfall, Jørgen; Hasli, Pål Rune; Skare, Even Flønes; Olsen, Rolf Erik; Rotabakk, Bjørn T; Roth, Bjørn; Slinde, Erik; Egelandsdal, Bjørg; 2017: A comparative study of diploid versus triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.). The effects of rearing temperatures (5, 10 and 15 °C) on raw material characteristics and storage quality

Lerfall, Jørgen; Vorre, Aase; Skare, Even Flønes; Hasli, Pål Rune; Rotabakk, Bjørn T; 2017: Quality characteristics and consumer acceptance of diploid and triploid cold smoked Atlantic salmon reared at 5, 10 and 15 C

Lorentzen, Grete Elisabeth; Rotabakk, Bjørn T; Olsen, Stein Harris; Vorre, Aase; Siikavuopio, Sten Ivar; 2016: Shelf life of snow crab clusters (Chioneocetes opilio) stored at 0 and 4 °C

Lerfall, Jørgen; Rotabakk, Bjørn T; 2016: Muscle temperature at the point of filleting—Subsequent effect on storage quality of prerigor filleted raw- and cold-smoked Atlantic salmon

Lerfall, Jørgen; Roth, Bjørn; Skare, Even Flønes; Skare, Even Flønes; Henriksen, Aksel; Henriksen, Aksel; Betten, Tore; Betten, Tore; Dziatkowiak-Stefaniak, Magdalena Anna; Dziatkowiak-Stefaniak, Magdalena; Rotabakk, Bjørn T; 2015: Pre-mortem stress and the subsequent effect on flesh quality of pre-rigor filleted Atlantic salmon (Salmo salar L.) during ice storage

Hansen, Anlaug Ådland; Rødbotten, Marit; Lea, Per; Rotabakk, Bjørn T; Birkeland, Sveinung; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2015: Effect of Transport Packaging and Repackaging into Modified Atmosphere on Shelf Life and Quality of Thawed Atlantic Cod Loins

Rode, Tone Mari; Hovda, Maria Befring; Rotabakk, Bjørn T; 2015: Favourable effects of soluble gas stabilisation and modified atmosphere for supressing regrowth of high pressure treated Listeria innocua

Lorentzen, Grete Elisabeth; Vorre, Aase; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn T; 2014: Determination of the shelf life of cluster of the red king crab (Paralithodes camtschaticus) during chilled storage

Birkeland, Sveinung; Rotabakk, Bjørn T; 2014: Effects of additives and packaging method on quality and microbiological characteristics in mild thermal processed fish mince

Johansson, Kristin; Kotkamo, Sami; Rotabakk, Bjørn T; Johansson, Caisa; Kuusipalo, Jurkka; Jönsson, Leif J.; Järnström, Lars; 2014: Extruded polymer films for optimal enzyme-catalyzed oxygen scavenging

Meredith, H; Valdramidis, Vasilis P; Rotabakk, Bjørn T; Sivertsvik, Morten; McDowell, D. A.; Bolton, D.J.; 2014: Effect of different modified atmospheric packaging (MAP) gaseous combinations on Campylobacter and the shelf-life of chilled poultry fillets

Rotabakk, Bjørn T; Bleie, Hogne; Stien, Lars Helge; Roth, Bjørn; 2014: Effect of blood removal protocol and superchilling on quality parameters of prerigor filleted farmed atlantic cod (Gadus morhua)

Rotabakk, Bjørn T; 2013: Solubility of carbon dioxide in a seafood model product with fish oil

Hansen, Anlaug Ådland; Svanes, Erik; Hanssen, Ole Jørgen; Vold, Mie; Rotabakk, Bjørn T; 2012: Advances in bulk packaging for the transport of fresh fish

Rotabakk, Bjørn T; Sivertsvik, Morten; 2012: Solubility of cabon dioxide in muscle foods and its use to extend the shelf life of packaged products

Roth, Bjørn; Rotabakk, Bjørn T; 2012: Stress associated with commercial longlining and recreational fishing of saithe (Pollachius virens) and the subsequent effect on blood gases and chemistry

Rotabakk, Bjørn T; Skipnes, Dagbjørn; Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; 2011: Quality assessment of Atlantic cod (Gadus morhua) caught by longlining and trawling at the same time and location

Rotabakk, Bjørn T; Lekang, Odd-Ivar; Sivertsvik, Morten; Sivertsvik, Morten; 2010: Solubility, absorption and desorption of carbon dioxide in chicken breast fillets

Rotabakk, Bjørn T; Lekang, Odd-Ivar; Sivertsvik, Morten; 2010: Solubility, absorption and desorption of carbon dioxide in chicken breast fillets

Rotabakk, Bjørn T; Sivertsvik, Morten; Birkeland, Sveinung; 2009: Microbiological Quality of Desalted Cod in Consumer Packages-Effects of Storage Atmospheres and Pretreatments

Rotabakk, Bjørn T; Birkeland, Sveinung; Lekang, Odd-Ivar; Sivertsvik, Morten; 2008: Enhancement of modified atmosphere packaged farmed Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) fillet quality by soluble gas stabilization

Rotabakk, Bjørn T; Wyller, John; Lekang, Odd-Ivar; Sivertsvik, Morten; 2008: A mathematical method for determining equilibrium gas composition in modified atmosphere packaging and soluble gas stabilization systems for non-respiring foods

Roth, Bjørn; Øines, Sigurd; Rotabakk, Bjørn T; Birkeland, Sveinung; 2008: Using electricity as a tool in quality studies of Atlantic salmon

Rotabakk, Bjørn T; Lekang, Odd-Ivar; Sivertsvik, Morten; 2007: Volumetric method to determine carbon dioxide solubility and absorption rate in foods packaged in flexible or semi rigid package

Rotabakk, Bjørn T; 2007: The effect of dissolved CO%c on package volume and quality of muscle fd products Effekten av innløst CO%c på pakningsvolum og kvalitet av kjøtt- og fiseprodukter

Rotabakk, Bjørn T; Birkeland, Sveinung; Jeksrud, WK; Sivertsvik, Morten; 2006: Effect of modified atmosphere packaging and soluble gas stabilization on the shelf life of skinless chicken breast fillets

Bjørn Tore har 13 andre publikasjoner i Cristin:

Rotabakk, Bjørn T; Iversen, Stian Gjerstad; 2018: Fiskekakenes innerste hemmeligheter

Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn; Rotabakk, Bjørn T; 2015: Forlengelse av prerigortid for laks ved superkjøling

Rotabakk, Bjørn T; 2015: Lavere drypptap for laks

Herland, Hilde; Joensen, Sjurdur; Rotabakk, Bjørn T; 2014: Økt holdbarhet på utvannet tørrfisk for innenlandsmarkedet

Lorentzen, Grete Elisabeth; Vorre, Aase; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn T; 2013: Bestemmelse av holdbarhet på kjølt cluster av kongekrabbe

Rotabakk, Bjørn T; Løvdal, Trond Karsten; Skipnes, Dagbjørn; 2013: Gassmetting av sous-vide laks

Järnström, Lars; Johansson, Kristin; Jönsson, Leif; Winestrand, Sandra; Chatterjee, R; Nielsen, Tim; Antvorskov, Helle; Rotabakk, Bjørn T; Gudmundsson, Magnus; Kuusipalo, Jurkka; Kotkamo, Sami; Christophliemk, Hanna; Weber, Achim; Walles, Heike; Thude, Sibylle; Engl, Jasmin; Herz, Marion; Forsgren, Gunnar; 2013: ENZYCOAT II - Enzymes embedded in barrier coatings for active packaging

Sivertsvik, Morten; Rotabakk, Bjørn T; 2013: Den siste istid

Rotabakk, Bjørn T; 2011: Utblødning og superkjøling av pre-rigor filetert oppdrettstorsk

Vold, Mie; Hanssen, Ole Jørgen; Rotabakk, Bjørn T; Roth, Bjørn; Sivertsvik, Morten; 2010: Miljø og kvalitetsdokumentasjon av linefisket hvitfisk

Rotabakk, Bjørn T; Skogedal, Camilla Rostad; 2008: Bunn til Munn

Vold, Mie; Svanes, Erik; Hanssen, Ole Jørgen; Skogedal, Camilla Rostad; Sivertsvik, Morten; Rotabakk, Bjørn T; Kjærnsrød, Steinar; Gunnarson, Bengt; 2007: AR.03.07 ”Fra Bunn til Munn” State of the art, November 2007

Rotabakk, Bjørn T; Sivertsvik, Morten; 2007: Ny forsking fører til redusert emballasjevolum