Relatert innhold

  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Bjørn Inge Bendiksen har 67 publikasjoner ved Nofima:

Helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien

Dreyer, Bent; Henriksen, Edgar; Bendiksen, Bjørn Inge

2021

Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer – Faglig sluttrapport

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Standal, Dag; Bendiksen, Bjørn Inge; Jafarzedeh, Sepideh; Dreyer, Bent

2021

Fangstskaderegistrering 2014–2020 - Vurdering av kvalitetstilsyn i regi av Norges Råfisklag

Joensen, Sjúrður; Bendiksen, Bjørn Inge; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi

2021

Fish quality and market performance: The case of the coastal fishery for Atlantic cod in Norway

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Henriksen, Edgar; Joensen, Sjúrður; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein

2021

Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

Henriksen, Edgar; Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Bendiksen, Bjørn Inge; Joensen, Sjúrður

2020

Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag

Joensen, Sjurdur; Nøstvold, Bjørg Helen; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilsen, Heidi

2017

Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent (ed.)

2016

Valuta og prestasjonsmål i den norske sjømatindustrien

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent

2016

Fisken og folket

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent

2016

Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent

2016

Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge

2016

Makrellkonfliktens konsekvenser

Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge

2014

Økt lønnsomhet i torskesektoren - statusrapport for 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter

2014

Økt lønnsomhet i torskesektoren – Statusrapport for 2012

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Olsen, Petter

2013

Økt lønnsomhet i torskesektoren – 1. halvår 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter

2013

Jakten på lønnsomhet

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge

2012

Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge

2011

Fersk fisk fra Nord-Norge til Europa. Forutsetninger, vareflyt, barrierer og markedsmuligheter

Egeness, Finn-Arne; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilssen, Frode; Nøstvold, Bjørg Helen

2011

Markedsendringer i britiske supermarkedkjeder – tint blir ferskt

Egeness, Finn-Arne; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Heide, Morten

2010

Krisetider for saltfisk?

Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Egeness, Finn-Arne

2009

Linefiske: En sammenligning av Island og Norge

Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge

2009

Når konkurransefortrinn forvitrer: Er det mulig å gjenvinne profitable markedsposisjoner?

Sogn-Grundvåg, Geir; Lorentzen, Thode; Bendiksen, Bjørn Inge; Grønhaug, Kjell

2008

Responding to eroding competitive advantages: observations from the Norwegian seafood industry

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Lorentzen, Lorentz Thode; Bendiksen, Bjørn Inge; Gilmore, Audrey

2007

Økt markedsføring av sjømat i Norge. Ny modell for finansiering

Bjørklund, Oddrun; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge

2006

Evaluering av leveringsplikten

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Rånes, Stein Arne

2006

Status og veivalg for norsk rekenæring

Bjørklund, Oddrun; Bendiksen, Bjørn Inge

2005

Hva forklarer endringene i torskeleveransene fra Nordvest-Russland?

Nilssen, Frode; Bendiksen, Bjørn Inge; Voldnes, Gøril

2005

Kapasitetstilpasning i hvitfiskindustrien

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge

2003

SNDs fiskerisatsing. Andre delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien

Arbo, Peter Nicolai; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Paulsen, Odd Arne

1996