Relatert innhold

  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Bjørn Inge har 57 andre publikasjoner i Cristin:

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; 2018: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Driftsåret 2015

Bendiksen, Bjørn Inge; 2018: Referansepriser i førstehåndsmarkedet for hvitfisk. Faglig sluttrapport

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; 2017: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Driftsåret 2014

Joensen, Sjurdur; Nøstvold, Bjørg Helen; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilsen, Heidi; 2017: Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag

Bendiksen, Bjørn Inge; 2017: Referansepriser og dynamiske minstepriser i førstehåndsomsetningen

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge; 2016: Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valuta og prestasjonsmål i den norske sjømatindustrien

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2014: Økt lønnsomhet i torskesektoren - statusrapport for 2013

Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; 2014: Makrellkonfliktens konsekvenser

Bendiksen, Bjørn Inge; 2013: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien. Driftsåret 2011

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – 1. halvår 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – Statusrapport for 2012

Bendiksen, Bjørn Inge; 2012: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien. Driftsåret 2010

Bendiksen, Bjørn Inge; 2012: Hvilken sammenheng er det mellom råstoffpris til fisker og prisen forbruker må betale?Foredrag for årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag 2012

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2012: Jakten på lønnsomhet

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge; 2011: Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Egeness, Finn-Arne; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilssen, Frode; Nøstvold, Bjørg Helen; 2011: Fersk fisk fra Nord-Norge til Europa. Forutsetninger, vareflyt, barrierer og markedsmuligheter

Egeness, Finn-Arne; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge; 2011: Torsk i det svenske og tyske dagligvaremarkedet Forprosjekt: Tilstedeværelsen av tinte torskeprodukter i etablerte kanaler for fersk fisk

Bendiksen, Bjørn Inge; 2010: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien. Lønnsomhet og inntjening i 2009

Bendiksen, Bjørn Inge; 2010: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien. Oppsummering av lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2008

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2010: I etterpåklokskapens lys - Finanskrisens effekter i torskesektoren

Egeness, Finn-Arne; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Heide, Morten; 2010: Markedsendringer i britiske supermarkedkjeder – tint blir ferskt

Bendiksen, Bjørn Inge; 2009: Fiskeindustrien i Nord-Norge og Nord-Trøndelag -endringer i struktur, sysselsetting og produksjon

Bendiksen, Bjørn Inge; 2009: Prisindeks og gjennomsnittspriser for torsk

Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Egeness, Finn-Arne; 2009: Krisetider for saltfisk?

Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2009: Linefiske: En sammenligning av Island og Norge

Bendiksen, Bjørn Inge; 2008: Driftundersøkelsen i fiskeindustrien – Oppsummering av lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2007

Bendiksen, Bjørn Inge; 2008: Hvem bærer byrden av skatter og avgifter i fiskerinæringen?

Henriksen, Edgar; Bendiksen, Bjørn Inge; 2008: Rammebetingelser for lønnsomhet i norsk fiskeforedling – Empiriske funn og kunnskapshull

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Rånes, Stein Arne; 2006: Evaluering av leveringsplikten

Bendiksen, Bjørn Inge; 2006: Landinger av fersk og frosset råstoff fra norsk fiskeflåte. Torsk, hyse og sei i 2003, 2004 og 2005 fra fartøy over 21 meter

Bendiksen, Bjørn Inge; 2006: Sildoljeindustrien i Nord-Norge – status og utfordringer

Bjørklund, Oddrun; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge; 2006: Økt markedsføring av sjømat i Norge. Ny modell for finansiering

Bendiksen, Bjørn Inge; 2006: Norsk hvitfiskindustri i endring

Bendiksen, Bjørn Inge; 2006: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2005

Nilssen, Frode; Bendiksen, Bjørn Inge; Voldnes, Gøril; 2005: Hva forklarer endringene i torskeleveransene fra Nordvest-Russland?

Bendiksen, Bjørn Inge; 2005: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2004

Bjørklund, Oddrun; Bendiksen, Bjørn Inge; 2005: Status og veivalg for norsk rekenæring

Bendiksen, Bjørn Inge; 2004: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien - Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2003

Bendiksen, Bjørn Inge; 2003: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien - Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2002

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2003: Kapasitetstilpasning i hvitfiskindustrien

Bendiksen, Bjørn Inge; 2002: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien - Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2001

Bendiksen, Bjørn Inge; 2002: SkatteFUNN-ordningen og fiskeindustrien. Vurdering av kriteriene for deltakelse

Bendiksen, Bjørn Inge; 2002: Struktur og kapasitet i pelagisk konsumsektor

Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; 2002: Fiskeindustrien i Troms og Finnmark – Strukturendringer og verdiskaping

Bendiksen, Bjørn Inge; 2001: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien - Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2000

Bendiksen, Bjørn Inge; Nilssen, Frode; 2001: Den nordvest-russiske fiskeflåten i endring – konsekvenser for råstoffhandelen med Norge

Bendiksen, Bjørn Inge; Isaksen, John Roald; 2000: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien- Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 1999

Bendiksen, Bjørn Inge; Isaksen, John Roald; 2000: Fiskerinæringen i Finnmark. Analyse av verdiskaping og råstoffomsetning

Arbo, Peter; Bendiksen, Bjørn Inge; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Paulsen, Odd Arne; 1996: SNDs fiskerisatsing. Andre delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien