Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner

Biografi Bjørn Gundersen

Jeg jobber med kjemiske og fysikalske målemetoder på fisk og fiskeprodukt. Har jobbet en del inn mot produksjon av fiskemasse, saltfisk, fiskeolje og surimi. Jeg er utdannet kjemi-ingeniør med etterutdanning fra universitet i analytisk kjemi, kromatografi og prosjektstyring. Har jobbet to år som laboratorie-ingeniør ved en petrokjemisk bedrift og deretter 6 år ved undervisnings- laboratoriet ved universitetet i Tromsø. Begynte ved Nofima (tidl. Fiskeriforskning) i 1986. Jeg jobber som Lab-leder og har ansvar og funksjon knyttet til oppgaver som: – bestilling av forbruksmaterialer og kjemikalier – ansvar for forskriftsmessig lagring av kjemikalier og destruksjon av avfall – i samråd med metodeansvarlige sikre at metodene vi bruker er tilg
jengelige og ajourført – rutiner for oppfølging og vedlikehold av labutstyr. Lab-leder i Tromsø har i samarbeid med forskningssjefer ansvar for etablering og oppfølging av rutiner for kvalitetssikring av arbeid i laboratorier og forsøkshall. Jeg har også ansvar for oppgaver knyttet til drift i Nofimas forsøkshall i Tromsø, herunder bestilling av forbruksmateriale, bestilling av service på utstyr og enheter og booking av plass og utstyr til gjennomføring av forsøksaktivitet.

Bjørn Gundersen har 25 publikasjoner ved Nofima:

Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Sivertsen, Agnar Holten; Skjelvareid, Martin Hansen; Gundersen, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi

2015

Modningstemperatur i saltfiskproduksjon

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Gundersen, Bjørn; Olsen, Stein Harris; Jakobsen, Ronny Andre; Svalheim, Ragnhild Aven

2014

Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringenFryselagring av reker (AP2)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Gundersen, Bjørn; Forberg, Bjørn Tore; Nilsen, Heidi

2014

Fryseskader på tørrfisk

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Johnsen, Hanne; Østli, Jens

2013

Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif

2012

Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens Petter; Ottestad, Silje; Böcker, Ulrike; Carlehög, Mats; Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Gundersen, Bjørn

2012

Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten

2011

Misfarging av saltfisk og klippfisk (torsk) når råstoffet blir lagret med eller uten hode

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Breiland, Mette Serine Wesmajervi

2011

Injisering som første del i salteprosessen

Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Carlehög, Mats; Aune, Tone Friis

2010

Hodekapping av hvitfisk. Vanninnhold og mikrobiell vekst i torsk når den lagres i is/vannblanding med og uten hode

Esaiassen, Margrethe; Martinsen, Gustav; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Wesmajervi, Mette Serine

2010

Ripening of salted cod

Bjørkevoll, Ingebrigt; Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar Holten; Gildberg, Asbjørn; Thorarinsdottir, Kristin; Arason, Sigurjón; Jónsdóttir, Rosa; Hellevik, Ann Helen; Rønneberg, Natalia

2008

Pre rigor filleting and brining of farmed cod: Influence on quality and storage stability

Esaiassen, Margrethe; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Sivertsvik, Morten

2008

Fryst lettsaltet seifilet. Del 2: Dokumentasjon av kvaliteten

Lauritzsen, Kristin; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche

2007

Effekter av antioksidanter på klippfisk fra sei

Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Wang-Andersen, Jarle; Pedersen, Kjetil; Ersvær, Trond; Dørum, Grethe Kvåle

2006

Brining of farmed cod fillets: Effect on quality aspects

Esaiassen, Margrethe; Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsvik, Morten

2006

Misfarging av klippfisk fra sei

Lauritzsen, Kristin; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Gundersen, Bjørn

2005

Effekt av ulike fôrråvarer på vekst og fôrutnyttelse, og for muskelkvalitet og sensoriske egenskaper i oppdrettet torsk. Sluttrapport til Innovasjon Norge. Prosjektperiode: 2003 - 2005

Albrektsen, Sissel; Carlehög, Mats; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Olsson, Gunn Berit; Tobiassen, Torbjørn; Sveier, Harald; Herland, Hilde

2005

Effects of calcium, magnesium and pH during salt curing of cod (Gagus morhua L)

Lauritzsen, Kristin; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Olsen, Ragnar Ludvig

2004

Effects of Catching Methods on Quality Changes during Storage of Cod (Gadus morhua)

Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Joensen, Sjurdur; Skjerdal, Taran; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Elvevoll, Edel Oddny

2004

Partial least squares evaluation of the influence of calcium and magnesium on functional properties of washed fish mince (surimi)

Solberg, Terje; Grahl-Madsen, Elisabeth; Gundersen, Bjørn; Solberg, Christel; Ofstad, Ragni

1992