Bjørn GundersenTromsø

Bjørn Gundersen

Relatert innhold

  • CV

Biografi Bjørn Gundersen

Jeg jobber med kjemiske og fysikalske målemetoder på fisk og fiskeprodukt. Har jobbet en del inn mot produksjon av fiskemasse, saltfisk, fiskeolje og surimi. Jeg er utdannet kjemi-ingeniør med etterutdanning fra universitet i analytisk kjemi, kromatografi og prosjektstyring. Har jobbet to år som laboratorie-ingeniør ved en petrokjemisk bedrift og deretter 6 år ved undervisnings- laboratoriet ved universitetet i Tromsø. Begynte ved Nofima (tidl. Fiskeriforskning) i 1986. Jeg jobber som Lab-leder og har ansvar og funksjon knyttet til oppgaver som: – bestilling av forbruksmaterialer og kjemikalier – ansvar for forskriftsmessig lagring av kjemikalier og destruksjon av avfall – i samråd med metodeansvarlige sikre at metodene vi bruker er tilgjengelige og ajourført – rutiner for oppfølging og vedlikehold av labutstyr. Lab-leder i Tromsø har i samarbeid med forskningssjefer ansvar for etablering og oppfølging av rutiner for kvalitetssikring av arbeid i laboratorier og forsøkshall. Jeg har også ansvar for oppgaver knyttet til drift i Nofimas forsøkshall i Tromsø, herunder bestilling av forbruksmateriale, bestilling av service på utstyr og enheter og booking av plass og utstyr til gjennomføring av forsøksaktivitet.