Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Bjørn Gundersen

Jeg jobber med kjemiske og fysikalske målemetoder på fisk og fiskeprodukt. Har jobbet en del inn mot produksjon av fiskemasse, saltfisk, fiskeolje og surimi. Jeg er utdannet kjemi-ingeniør med etterutdanning fra universitet i analytisk kjemi, kromatografi og prosjektstyring. Har jobbet to år som laboratorie-ingeniør ved en petrokjemisk bedrift og deretter 6 år ved undervisnings- laboratoriet ved universitetet i Tromsø. Begynte ved Nofima (tidl. Fiskeriforskning) i 1986. Jeg jobber som Lab-leder og har ansvar og funksjon knyttet til oppgaver som: – bestilling av forbruksmaterialer og kjemikalier – ansvar for forskriftsmessig lagring av kjemikalier og destruksjon av avfall – i samråd med metodeansvarlige sikre at metodene vi bruker er tilgjengelige og ajourført – rutiner for oppfølging og vedlikehold av labutstyr. Lab-leder i Tromsø har i samarbeid med forskningssjefer ansvar for etablering og oppfølging av rutiner for kvalitetssikring av arbeid i laboratorier og forsøkshall. Jeg har også ansvar for oppgaver knyttet til drift i Nofimas forsøkshall i Tromsø, herunder bestilling av forbruksmateriale, bestilling av service på utstyr og enheter og booking av plass og utstyr til gjennomføring av forsøksaktivitet.

Bjørn har 22 andre publikasjoner i Cristin:

Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Sivertsen, Agnar; Skjelvareid, Martin Hansen; Gundersen, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2015: Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1)

Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Stormo, Svein Kristian; Tobiassen, Torbjørn; Karlsen, Kine Mari; Gundersen, Bjørn; 2015: Saltets betydning for utbytte og kvalitet på saltfisk. Resultat fra et forsøk i småskala

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Gundersen, Bjørn; Olsen, Stein Harris; Jakobsen, Ronny Andre; Svalheim, Ragnhild Aven; 2014: Modningstemperatur i saltfiskproduksjon

Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Gundersen, Bjørn; Forberg, Bjørn Tore; Nilsen, Heidi; 2014: Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringenFryselagring av reker (AP2)

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; 2013: Tørrfiskkvalitet. Tidlig eller sen åpning av nakken

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Johnsen, Hanne; Østli, Jens; 2013: Fryseskader på tørrfisk

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Johnsen, Hanne; Østli, Jens; 2013: Fryseskader på tørrfisk

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar; Wold, Jens-Petter; Ottestad, Silje; Böcker, Ulrike; Carlehög, Mats; Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Gundersen, Bjørn; 2012: Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; 2012: Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2011: Misfarging av saltfisk og klippfisk (torsk) når råstoffet blir lagret med eller uten hode

Herland, Hilde; Joensen, Sjurdur; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; 2011: Konservering av utvannet tørrfisk.Effekt av kaliumsorbat og sitronsyre på holdbarhet og kvalitet på utvannet tørrfisk

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; 2011: Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1

Esaiassen, Margrethe; Martinsen, Gustav; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2010: Hodekapping av hvitfisk. Vanninnhold og mikrobiell vekst i torsk når den lagres i is/vannblanding med og uten hode

Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Carlehög, Mats; Aune, Tone Friis; 2010: Injisering som første del i salteprosessen

Bjørkevoll, Ingebrigt; Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar; Gildberg, Asbjørn; Thorarinsdottir, Kristin; Arason, Sigurjón; Jónsdóttir, R.; Hellevik, Ann Helen; Rønneberg, Natalia; 2008: Ripening of salted cod

Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; 2008: Optimalisering av kvaliteten på fryst hvitlaksmasse

Lauritzsen, Kristin; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; 2007: Fryst lettsaltet seifilet. Del 2: Dokumentasjon av kvaliteten

Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar; Eilertsen, Guro; Wang-Andersen, Jarle; Pedersen, Kjetil; Ersvær, Trond; Dørum, Grethe Kvåle; 2006: Effekter av antioksidanter på klippfisk fra sei

Albrektsen, Sissel; Carlehøg, Mads; Carlehög, Mats; Gundersen, B.; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Eilertsen, G.; Olsson, Gunn Berit; Tobiassen, Torbjørn; Sveier, Harald; Herland, Hilde; 2006: Lupinmel og krabbepulver i slaktefôr til torsk

Albrektsen, Sissel; Carlehög, Mats; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Olsson, Gunn Berit; Tobiassen, Torbjørn; Sveier, Harald; Herland, Hilde; 2005: Effekt av ulike fôrråvarer på vekst og fôrutnyttelse, og for muskelkvalitet og sensoriske egenskaper i oppdrettet torsk. Sluttrapport til Innovasjon Norge. Prosjektperiode: 2003 - 2005

Lauritzsen, Kristin; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar; Gundersen, Bjørn; 2005: Misfarging av klippfisk fra sei

Ramsøy, Dag-Eirik; Gundersen, Bjørn; Sørensen, Nils Kristian; 2005: Protein Isolation from Herring – Textural and colour properties of different fish proteins isolated at high or low pH