Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Bjørg Narum

Jeg er senioringeniør i avdeling råvare og prosess (RoP), der jeg jobber i et team med hovedfokus på å optimere næringsmiddelprosesser ved hjelp av hurtige, pålitelige og ikke-destruktive spektroskopiske
metoder som kan forenkle hverdagen til norsk næringsmiddel- og fiskeindustri. Mange parametere kan måles samtidig, for eksempel bindevev, fett og fettsammensetning, vann, protein, karbohydrater,
farge og ferskhet. Dette gir unike muligheter for dokumentasjon, kvalitetssortering- og styring for optimal råvareutnyttelse. Ettersom teknikkene gir raske svar blir de også i økende grad benyttet til
prosessutvikling. Min ekspertise er innen Nær infrarød spektroskopi (NIRS), Fourier transform infrarød spektroskopi (FT-IR) og Raman-spektroskopi. I tillegg er jeg rådgiver med særlig vekt på
kommunikasjon og kunnskapsoverføring til norsk kjøttindustri.

Bjørg har 24 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Nilsen, Bjørg Narum; Kohler, Achim; 2013: Characterizing salt substitution in beef meat processing by vibrational spectroscopy and sensory analysis

Afseth, Nils Kristian; Martens, Harald; Randby, Åshild T.; Gidskehaug, Lars Halvor; Nilsen, Bjørg Narum; Jørgensen, Kjetil; Lien, Sigbjørn; Kohler, Achim; 2010: Predicting the Fatty Acid Composition of Milk: A Comparison of Two Fourier Transform Infrared Sampling Techniques

Berget, Ingunn; Martens, Harald; Kohler, Achim; Sjurseth, Siri Kulberg; Afseth, Nils Kristian; Nilsen, Bjørg Narum; Ådnøy, Tormod; Lien, Sigbjørn; 2010: Caprine CSN1S1 haplotype effect on gene expression and milk composition measured by Fourier transform infrared spectroscopy

Hildrum, Kjell Ivar; Rødbotten, Rune; Høy, Martin; Berg, Jan; Nilsen, Bjørg Narum; Wold, Jens Petter; 2009: Classification of different bovine muscles according to sensory characteristics and Warner Bratzler shear force

Segtnan, Vegard; Høy, Martin; Lundby, Frank; Nilsen, Bjørg Narum; Wold, Jens Petter; 2009: Fat distribution analysis in salmon fillets using non-contact near infrared interactance imaging: a sampling and calibration strategy

Wold, Jens Petter; Johansen, Ib-Rune; Haugholt, Karl Henrik; Tschudi, Jon; Thielemann, Jens T; Segtnan, Vegard; Nilsen, Bjørg Narum; Wold, Erik; 2006: Non-contact transflectance NIR imaging for representative on-line sampling of dried salted coalfish (bacalao)

Wold, Jens Petter; Johansen, Ib-Rune; Haugholt, Karl Henrik; Tschudi, Jon; Thielemann, Jens T; Segtnan, Vegard; Nilsen, Bjørg Narum; Wold, Erik; 2006: Non-contact transflectance near infrared imaging for representative on-line sampling of dried salted coalfish (bacalao)

Hollung, Kristin; Øverland, Margareth; HRUSTIC, MILICA; SEKULIC, PETAR; MILADINOVIC, JEGOR; Martens, Harald; Narum, Bjørg; Nilsen, Bjørg Narum; Sahlstrøm, Stefan; Sørensen, Mette; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; 2005: Evaluation of non-starch polysaccharides and oligosaccharide content of different soybean varieties (Glycine max) by near-infrared spectroscopy and proteomics

Hildrum, Kjell Ivar; Nilsen, Bjørg Narum; Westad, Frank Ove; Wahlgren, N; 2004: In-line analysis of ground beef using a diode array NIR instrument on a conveyer belt

Westad, Frank Ove; Nilsen, Bjørg Narum; Wahlgren, Nils; Hildrum, Kjell Ivar; 2004: Removal of conveyor belt near infrared signals in in-line monitoring of proximal ground beef composition

Tøgersen, Geir; Arnesen, J.F.; Nilsen, B.N.; Nilsen, Bjørg Narum; Hildrum, Kjell Ivar; 2003: On-line prediction of chemical composition of semi-frozen ground beef by non-invasive NIR spectroscopy

Hildrum, Kjell Ivar; Nilsen, Bjørg Narum; Wahlgren, Magnus; 2002: Improving the tenderness of hot boned beef muscles - Restriction methods of rigor mortis contraction can reduce the effects of cold shortening

Rødbotten, Rune; Nilsen, Bjørg Narum; Nilsen, Bjørg Narum; Hildrum, Kjell Ivar; 2000: Prediction of beef quality attributes from early post mortem near infrared reflectance spectra

Almendingen, Kari; Meltzer, Helle M.; Pedersen, Jan I; Nilsen, Bjørg Narum; Ellekjaer, M.; 2000: Near infrared spectroscopy-a potentially useful method for rapid determination of fat and protein content in homogenized diets

Hildrum, Kjell Ivar; Nilsen, Bjørg Narum; Bekken, Arne; Næs, Tormod; 2000: Effects of chilling rate and low voltage electrical stimulation on sensory properties of ovine M. Longissimus

Hildrum, Kjell Ivar; Nilsen, Bjørg Narum; 2000: Near infrared reflectance spectroscopy for the assesment of meat tenderness

Rødbotten, Rune; Nilsen, Bjørg Narum; Hildrum, Kjell Ivar; 2000: Prediction of beef quality attributes from early post mortem near infrared reflectance spectra

Tøgersen, Geir; Nilsen, Bjørg Narum; Hildrum, Kjell Ivar; 2000: On-line near infrared analysis of meat composition in industrial scale ground meat batches

Tøgersen, Geir; Isaksson, Tomas; Nilsen, Bjørg N.; Nilsen, Bjørg Narum; Bakker, E.A.; Hildrum, Kjell Ivar; 1999: On-line NIR analysis of fat, water and protein in industrial scale ground meat batches

Hildrum, Kjell Ivar; Solvang, Marianne; Nilsen, Bjørg Narum; Frøystein, Terje; Berg, Jan; 1999: Combined effects of chilling rate, low voltage electrical stimulation and freezing on sensory properties of bovine M. longissimus dorsi

Nilsen, Bjørg Narum; Aaby, Kjersti; Arnkværn, Eli; Blümlein, L; Kvaal, Knut; Risvik, Einar; Ellekjær, Marit Risberg; 1997: Electronic nose as a potential method for measuring flavour characteristics of pork - a preliminary study

Isaksson, Tomas; Nilsen, Bjørg Narum; Tøgersen, Geir; Hammond, R.P; Hildrum, Kjell Ivar; 1996: On-line, Proximate analysis of ground beef directly at a meeat grinder outlet

Hildrum, Kjell Ivar; Isaksson, Tomas; Næs, Tormod; Nilsen, Bjørg Narum; Rødbotten, Marit; Lea, Per; 1995: Near infrared reflectance spectroscopy in the predition of sensory properties of beef

Hildrum, Kjell Ivar; Nilsen, Bjørg Narum; Mielnik, Maria Bogumila; Næs, Tormod; 1994: Predition of sensory characteristics of beef by near-infrared spectroscopy

Bjørg har 15 andre publikasjoner i Cristin:

Nilsen, Bjørg Narum; Sievilainen, Elina; Nordkvist, Erik; 2016: Application of NIR (Near InfraRed spectroscopy) in food and feed analysis

Afseth, Nils Kristian; Aspevik, Tone; Lundby, Frank; Nilsen, Bjørg Narum; Oterhals, Åge; Böcker, Ulrike; 2014: A novel and rapid approach for monitoring enzymatic protein hydrolysis using Infrared spectroscopy

Böcker, Ulrike; Segtnan, Vegard; Aspevik, Tone; Vogt, Kjell Gjermund; Oterhals, Åge; Nilsen, Bjørg Narum; Afseth, Nils Kristian; 2013: A novel and rapid approach for monitoring enzymatic protein hydrolysis using Infrared spectroscopy

Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Sanden, Karen W; Sanden, Karen Wahlstrøm; Nilsen, Bjørg Narum; Kohler, Achim; 2012: Following protein-water-salt interactions in meat - Integrating different spectroscopic technique

Nilsen, Bjørg Narum; Afseth, Nils Kristian; Perisic, Nebojsa; Ofstad, Ragni; Kohler, Achim; 2011: The effect of salt substitutes on protein and water structures in muscle foods – a near-infrared study

Sanden, Karen W; Sanden, Karen Wahlstrøm; Lepetit, J; Nilsen, Bjørg Narum; Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Kohler, Achim; 2008: Investigating muscle fibre properties by FTIR microspectroscopy and micro tensile tests

Martens, Harald; Kohler, Achim; Nilsen, Bjørg Narum; Narum, Bjørg; Randby, Åshild T.; Olsen, Hanne Gro; Jørgensen, Kjetil; Indahl, Ulf Geir; Afseth, Nils Kristian; Selmer-Olsen, Eirik; Svendsen, Morten; Lien, Sigbjørn; 2008: Bio-spectroscopy and functional genomics for optimized milk and meat quality

Gidskehaug, Lars; Kohler, Achim; Olsen, Hanne Gro; Jørgensen, Kjetil; Nilsen, Bjørg Narum; Afseth, Nils Kristian; Randby, Åshild T.; Haug, Anna; Taugbøl, Ole; Lien, Sigbjørn; Martens, Harald; 2007: Biospectroscopy and partial least squares regression as a sensitive tool for optimisation of milk quality

Mielnik, Maria B.; Rzeszutek, A; Solgaard, Karin; Arnesen, Anne Kari; Nilsen, Bjørg Narum; Nilsen, Bjørg Narum; Egelandsdal, Bjørg; 2007: Characteristic of reindeer meat quality obtained from two different Norwegian regions

Hollung, Kristin; Øverland, Margareth; HRUSTIC, MILICA; SEKULIC, PETAR; MILADINOVIC, JEGOR; Martens, Harald; Narum, Bjørg; Nilsen, Bjørg Narum; Sahlstrøm, Stefan; Sørensen, M.; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; 2006: Correction. Evaluation of nonstarch polysaccharides and oligosaccharide content of different soyabean (Glycine max) by near-infrared spectroscopy and proteomics

Hollung, Kristin; Øverland, Margareth; MILADINOVIC, JEGOR; Martens, Harald; Narum, Bjørg; Nilsen, Bjørg Narum; Sahlstrøm, Stefan; 2006: Evaluation of non-starch polysaccharides and oligosaccharide content of different soybean varieties (Glycine max) by near infrared spectroscopy

Hollung, Kristin; Øverland, Margareth; HRUSTIC, MILICA; SEKULIC, PETAR; MILADINOVIC, JEGOR; Martens, Harald; Narum, Bjørg; Nilsen, Bjørg Narum; Sahlstrøm, Stefan; Sørensen, M.; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; 2005: Preliminary results on nutritional and feed technological properties of different soybean genotypes detected by near infrared spectroscopy and proteomics

Hollung, Kristin; Øverland, Margareth; HRUSTIC, MILICA; SEKULIC, PETAR; MILADINOVIC, JEGOR; Martens, Harald; Narum, Bjørg; Nilsen, Bjørg Narum; Sahlstrøm, Stefan; Sørensen, M.; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; 2005: Preliminary results on nutritional and feed technological properties of different soybean genotypes detected by near infrared spectroscopy and proteomics

Egelandsdal, Bjørg; Erikson, Ulf; Arason, Sigurjon; Nilsen, Bjørg Narum; Nilsen, Bjørg Narum; Solgaard, Karin; Wold, Jens Petter; Nilsen, Heidi; 2003: On estimation of water content of dried salted fish

Nilsen, Bjørg; Nilsen, Bjørg Narum; Mevik, Bjørn-Helge; Hildrum, Kjell Ivar; Isaksson, Tomas; 1999: On line near infrared analysis of whole salmon fillets