Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Bjørg Helen Nøstvold

Jeg er ansatt som forsker hovedsaklig innenfor området Markedsforsking, men jeg jobber også en del med Næringsøkonomi. Mine hovedområder er klippfisk, fersk og frossenfisk og levendelagring. Jeg er utdannet Fiskerikandidat ved Norges Fiskerihøgskole med hovedfag innen merkevaremarkedsføring. Ett semester studerte jeg ved Stirling University i Skottland. Siden har jeg vært daglig leder på et tradisjonelt fiskebruk før jeg begynte som forsker ved Nofima.

Bjørg Helen har 75 andre publikasjoner i Cristin:

Nøstvold, Bjørg Helen; Ødegård, Anne Mette; Svorken, Marianne; Honkanen, Pirjo; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A.; 2019: Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Nøstvold, Bjørg Helen; Svorken, Marianne; Ødegård, Anne Mette; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A.; 2019: Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry

Nøstvold, Bjørg Helen; 2019: Documenting Social Sustainability in the Norwegian Wild Catch fisheries

Nøstvold, Bjørg Helen; 2019: Documenting Social Sustainability in the Norwegian Wild Catch fisheries

Nøstvold, Bjørg Helen; 2019: Hva er sosial bærekraft og hvorfor er det viktig for norsk fiskerinæring?

Nøstvold, Bjørg Helen; 2019: Hva er sosial bærekraft og hvorfor er det viktig for norsk fiskerinæring?

Natcher, David; Yang, Yang; Hobbs, Jill; Hansen, Kristin Beate; Govaerts, Florent; Elde, Silje; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Uleberg, Eivind; Reykdal, Ólafur; Árnason, Jón; Pálsson, Páll Gunnar; Halldórsdóttir, Rakel; Hilmarsson, Óli Þór; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; 2019: The Arctic as a Food Producing Region. Final Project Report Prepared for the Arctic Council’s Sustainable Development Working Group

Svorken, Marianne; Høgstad, Maria; Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen; 2019: Increased utilization of residuals in the Norwegian white fish industry – how to get everything ashore?

Nøstvold, Bjørg Helen; 2019: Social sustainability as a market driver

Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; 2019: How to optimally take care of a New shellfish Resource - the case of Norwegian Snowcrab

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Heide, Morten; Govaerts, Florent; Hansen, Kristin Beate; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Vøllestad, Åse; Ramstad, Susanne; 2019: Status, verdi og utfordringer for matproduksjon i Arktisk Norge – Rapport 2 "Arktis som en matproduserende region"

Nøstvold, Bjørg Helen; 2018: Presentasjon av prosjektet Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring (SocSus)

Nøstvold, Bjørg Helen; 2018: Resultater fra intervjuer i UK januar 2018

Elde, Silje; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Uleberg, Eivind; Reykdal, Ólafur; Árnason, Jón; Pálsson, Páll Gunnar; Halldórsdóttir, Rakel; Hilmarsson, Óli Þór; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; Knudsen, Rebekka; Natcher, David; Sidorova, Daria; 2018: The Arctic as a Food Producing Region. Phase 1: Current status in five Arctic countries

Nøstvold, Bjørg Helen; 2018: Hvordan dokumentere sosial bærekraft?

Nøstvold, Bjørg Helen; 2018: How to do research on skeptical objects – the necessity of a qualitative approach

Nøstvold, Bjørg Helen; 2018: What to do when everything changes? Using a resource based view to explain strategy and behaviour during unexpected changes

Nøstvold, Bjørg Helen; 2017: Fra lusespiser til middagsmat

Honkanen, Pirjo; Ødegård, Anne Mette; Nøstvold, Bjørg Helen; 2017: Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring Faglig sluttrapport

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Rødbotten, Rune; Uleberg, Eivind; Dalmansdottir, Sigridur; 2017: Opportunities for Arctic Food production

Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; Sogn-Grundvåg, Geir; 2017: Hybrid surveys; a method for the effective use of open-ended questions in quantitative surveys

Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; Sogn-Grundvåg, Geir; 2017: Do Japanese consumers evaluate the quality of packed mackerel fillets?

Nøstvold, Bjørg Helen; Voldnes, Gøril; 2017: Market opportunities for Norwegian Snow Crab - Applying market orientation to optimize a New and evolving industry

Joensen, Sjurdur; Nøstvold, Bjørg Helen; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilsen, Heidi; 2017: Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag

Honkanen, Pirjo; Nøstvold, Bjørg Helen; Ødegård, Anne Mette; 2017: Krav til sosial bærekraft i fangstbasert fiskerinæring

Nøstvold, Bjørg Helen; 2017: Could the use of quantiative methods create «Fake News» in measuring the market orientation of SMEs producing food?

Nøstvold, Bjørg Helen; 2017: Nofima and scientific interest in large arctic crabs

Nøstvold, Bjørg Helen; 2017: Post use of Lumpfish – from eating lice to served for dinner

Uleberg, Eivind; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Kvalvik, Ingrid; 2017: Marketing Arctic Food Quality

Altintzoglou, Themistoklis; Nøstvold, Bjørg Helen; Sogn-Grundvåg, Geir; Sone, Izumi; Voldnes, Gøril; 2016: From Norwegian production to Japanese consumption; quality ques as elements for market orientation in the mackerel value chain (work in progress)

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge; 2016: Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet

Nøstvold, Bjørg Helen; 2016: Norsk industrifisk til Polen

Nøstvold, Bjørg Helen; 2016: Et marked for alt

Whitaker, Ragnhild; Nøstvold, Bjørg Helen; Voldnes, Gøril; 2016: Brennhet snøkrabbe - fiske, forvaltning og marked

Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; 2016: Markedsforskning ved Nofima - markedsresultater og trender

Altintzoglou, Themistoklis; Nøstvold, Bjørg Helen; Sogn-Grundvåg, Geir; Sone, Izumi; Voldnes, Gøril; 2016: Hybrid surveys; a method for the effective use of open-ended questions in quantitative surveys

Nøstvold, Bjørg Helen; Voldnes, Gøril; Kvalvik, Ingrid; Young, James A.; 2016: Extending the market orientation approach - the case of live seafood

Nøstvold, Bjørg Helen; 2016: Comparing market orientation and success of fresh cod value chains

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Voldnes, Gøril; Jentoft, Anna Reibo; 2016: Etterbruk av rognkjeks - Fra lusespiser til middagsmat

Voldnes, Gøril; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; 2016: Levende krabbe i Sør-Korea

Nøstvold, Bjørg Helen; Isaksen, John Roald; 2016: Norsk industrifisk til Polen

Nøstvold, Bjørg Helen; 2016: Sør-Korea vil ha levende sjømat

Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; 2015: Er det tilstrekkelig at torsken blir solgt?

Nøstvold, Bjørg Helen; 2015: Kvalitet gjennom verdikjeden

Nøstvold, Bjørg Helen; 2015: Kvalitetskommunikasjon i verdikjedene for sjømat

Nøstvold, Bjørg Helen; 2015: Muligheter for norsk bærekraftsertifisering

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; 2014: Bearbeiding av makrell til røyking - fase 1: Muligheter og barrierer

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A.; 2014: Bærekraftsertifisering og muligheter for norsk fiskerinæring

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A.; 2014: Marketing and value added effects for whitefish and pelagic industries of different eco-labelling schemes. Sluttrapport

Nøstvold, Bjørg Helen; Voldnes, Gøril; 2014: Markedskommunikasjon av levendelagret torsk

Altintzoglou, Themistoklis; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Seafood products in Norway are ‘packed’ with information, but what do consumers use of it all?

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Muligheter for norsk sjømat som råstoff til sushi

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Sushi – fra luksusmat til allemannseie

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Sushi i Frankrike: Produkter og konsepter

Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun; 2013: Muligheter for norske råvarer til sushi

Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun; 2013: SUSHI - national adaptions to an international trend

Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun; 2013: Sluttrapport Oppsummering av prosjektet «Økt konsum av rå sjømat, storskala»

Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: The value of being sustainable

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; 2013: Kommunikasjon om bærekraft ovenfor supermarked kunder – veiledning eller villeding?

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; 2013: Troverdighet på spill. Makrellkrisen kan utfordre troverdigheten til Marine Stewardship Counsil (MSC)

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A; 2013: Sustainability certification and the market - Case studies of the United Kingdom and Sweden

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A.; 2012: National Responsible Fisheries Schemes: An Option for the Norwegian Fishing Industry? A Case Study of “Iceland Responsible Fisheries”

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Carlehög, Mats; Nøstvold, Bjørg Helen; 2011: Franske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk

Egeness, Finn-Arne; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilssen, Frode; Nøstvold, Bjørg Helen; 2011: Fersk fisk fra Nord-Norge til Europa. Forutsetninger, vareflyt, barrierer og markedsmuligheter

Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; 2011: Britiske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk. Oppfattes produktene forskjellig og hva består i så fall forskjellene av?Sluttrapport prosjekt FHF # 900444

Nøstvold, Bjørg Helen; Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; 2010: Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert?Fagrapport 2 og 3

Egeness, Finn-Arne; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Heide, Morten; 2010: Markedsendringer i britiske supermarkedkjeder – tint blir ferskt

Norberg, Hans Martin; Nøstvold, Bjørg Helen; 2010: SKREI ® − merkeprofilering av et naturprodukt: konsumenters assosiasjoner, preferanse og betalingsvillighet

Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen; Østli, Jens; 2010: Innføring av merking med fangst- og slaktedato: Hvordan vil norske forbrukere reagere?

Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Egeness, Finn-Arne; 2009: Krisetider for saltfisk?

Nøstvold, Bjørg Helen; 2009: Hva er fersk fisk?En eksplorativ undersøkelse blant norske forbrukere

Østli, Jens; Heide, Morten; Reiertsen, Merit; Nøstvold, Bjørg Helen; Bjørkevoll, Ingebrigt; 2007: Klippfisk – en samling populærvitenskapelige artikler

Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif; 2006: Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial

Nøstvold, Bjørg Helen; 2006: Eksport av sjøfrossent råstoff og mulige omfordelingseffekter av kvotene