Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Bjørg Helen Nøstvold

Jeg er ansatt som forsker hovedsaklig innenfor området Markedsforsking, men jeg jobber også en del med Næringsøkonomi. Mine hovedområder er klippfisk, fersk og frossenfisk og levendelagring. Jeg er utdannet Fiskerikandidat ved Norges Fiskerihøgskole med hovedfag innen merkevaremarkedsføring. Ett semester studerte jeg ved Stirling University i Skottland. Siden har jeg vært daglig leder på et tradisjonelt fiskebruk før jeg begynte som forsker ved Nofima.

Bjørg Helen har 36 andre publikasjoner i Cristin:

Nøstvold, Bjørg Helen; Ødegård, Anne Mette; Svorken, Marianne; Honkanen, Pirjo; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A.; 2019: Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Nøstvold, Bjørg Helen; Svorken, Marianne; Ødegård, Anne Mette; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A.; 2019: Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry

Elde, Silje; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Uleberg, Eivind; Reykdal, Ólafur; Árnason, Jón; Pálsson, Páll Gunnar; Halldórsdóttir, Rakel; Hilmarsson, Óli Þór; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; Knudsen, Rebekka; Natcher, David; Sidorova, Daria; 2018: The Arctic as a Food Producing Region. Phase 1: Current status in five Arctic countries

Honkanen, Pirjo; Ødegård, Anne Mette; Nøstvold, Bjørg Helen; 2017: Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring Faglig sluttrapport

Joensen, Sjurdur; Nøstvold, Bjørg Helen; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilsen, Heidi; 2017: Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge; 2016: Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Voldnes, Gøril; Jentoft, Anna Reibo; 2016: Etterbruk av rognkjeks - Fra lusespiser til middagsmat

Voldnes, Gøril; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; 2016: Levende krabbe i Sør-Korea

Nøstvold, Bjørg Helen; 2016: Sør-Korea vil ha levende sjømat

Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; 2015: Er det tilstrekkelig at torsken blir solgt?

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; 2014: Bearbeiding av makrell til røyking - fase 1: Muligheter og barrierer

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A.; 2014: Bærekraftsertifisering og muligheter for norsk fiskerinæring

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A.; 2014: Marketing and value added effects for whitefish and pelagic industries of different eco-labelling schemes. Sluttrapport

Nøstvold, Bjørg Helen; Voldnes, Gøril; 2014: Markedskommunikasjon av levendelagret torsk

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Muligheter for norsk sjømat som råstoff til sushi

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Sushi – fra luksusmat til allemannseie

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Sushi i Frankrike: Produkter og konsepter

Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun; 2013: Muligheter for norske råvarer til sushi

Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun; 2013: Sluttrapport Oppsummering av prosjektet «Økt konsum av rå sjømat, storskala»

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; 2013: Kommunikasjon om bærekraft ovenfor supermarked kunder – veiledning eller villeding?

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; 2013: Troverdighet på spill. Makrellkrisen kan utfordre troverdigheten til Marine Stewardship Counsil (MSC)

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A; 2013: Sustainability certification and the market - Case studies of the United Kingdom and Sweden

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A.; 2012: National Responsible Fisheries Schemes: An Option for the Norwegian Fishing Industry? A Case Study of “Iceland Responsible Fisheries”

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Carlehög, Mats; Nøstvold, Bjørg Helen; 2011: Franske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk

Egeness, Finn-Arne; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilssen, Frode; Nøstvold, Bjørg Helen; 2011: Fersk fisk fra Nord-Norge til Europa. Forutsetninger, vareflyt, barrierer og markedsmuligheter

Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; 2011: Britiske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk. Oppfattes produktene forskjellig og hva består i så fall forskjellene av?Sluttrapport prosjekt FHF # 900444

Nøstvold, Bjørg Helen; Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; 2010: Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert?Fagrapport 2 og 3

Egeness, Finn-Arne; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Heide, Morten; 2010: Markedsendringer i britiske supermarkedkjeder – tint blir ferskt

Norberg, Hans Martin; Nøstvold, Bjørg Helen; 2010: SKREI ® − merkeprofilering av et naturprodukt: konsumenters assosiasjoner, preferanse og betalingsvillighet

Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen; Østli, Jens; 2010: Innføring av merking med fangst- og slaktedato: Hvordan vil norske forbrukere reagere?

Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Egeness, Finn-Arne; 2009: Krisetider for saltfisk?

Nøstvold, Bjørg Helen; 2009: Hva er fersk fisk?En eksplorativ undersøkelse blant norske forbrukere

Østli, Jens; Heide, Morten; Reiertsen, Merit; Nøstvold, Bjørg Helen; Bjørkevoll, Ingebrigt; 2007: Klippfisk – en samling populærvitenskapelige artikler

Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif; 2006: Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial

Nøstvold, Bjørg Helen; 2006: Eksport av sjøfrossent råstoff og mulige omfordelingseffekter av kvotene