Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Berit Karoline Martinsen

Arbeidsområde / fagområde Jeg jobber med frukt, bær og grønnsaker innenfor området Mat og Helse. Et av to hovedfokus er på polyfenoler og analyse av disse ved spektrofotometriske og kromatografiske metoder (HPLC). Mitt andre hovedfokus er på prosessering, og da gjerne for å få optimalt utbytte og best mulig bevaring av polyfenoler og andre positive innholdsstoffer og hvordan disse påvirkes av både prosessering og lagring. Jeg har ansvar for prosesshallen for vegetabiler ved Nofima Mat, holder en del kurs og har mange prosjekter for småskalaprodusenter og andre. Utdanning: Jeg har utdannelse som kjemiingeniør, kjemiteknikk fra 1982, og Cand.scient. innen Naturvitenskapelige fag ved NLH (UMB) fra 2002.

Berit Karoline har 10 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Woznicki, Tomasz; Sønsteby, Anita; Aaby, Kjersti; Martinsen, Berit Karoline; Heide, Ola M.; Wold, Anne-Berit; Remberg, Siv Fagertun; 2017: Ascorbate pool, sugars and organic acids in black currant (Ribes nigrum L.) berries are strongly influenced by genotype and post-flowering temperature

Mazur, Sebastian; Nes, Arnfinn; Wold, Anne-Berit; Remberg, Siv Fagertun; Martinsen, Berit Karoline; Aaby, Kjersti; 2014: Effect of genotype and storage time on stability of colour, phenolic compounds and ascorbic acid in red raspberry (Rubus idaeus L.) jams

Mazur, Sebastian; Nes, Arnfinn; Wold, Anne-Berit; Remberg, Siv Fagertun; Martinsen, Berit Karoline; Aaby, Kjersti; 2014: Effects of ripeness and cultivar on chemical composition of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) fruits and their suitability for jam production as a stable product at different storage temperatures

Skrede, Grete; Martinsen, Berit Karoline; Wold, Anne-Berit; Birkeland, Stein-Erik; Aaby, Kjersti; 2012: Variation in quality parameters between and within 14 Nordic tree fruit and berry species

Baardseth, Pernille; Bjerke, Frøydis; Martinsen, Berit Karoline; Skrede, Grete; 2010: Vitamin C, total phenolics and antioxidative activity in tip-cut green beans (Phaseolus vulgaris) and swede rods (Brassica napus var. napobrassica) processed by methods used in catering

Rødbotten, Marit; Martinsen, Berit Karoline; Borge, Grethe Iren Andersen; Mortvedt, Hilde Skotland; Knutsen, Svein Halvor; Lea, Per; Næs, Tormod; 2009: A cross-cultural study of preference for apple juice with different sugar and acid contents

Eyob, Solomon; Martinsen, Berit Karoline; Tsegaye, Admasu; Appelgren, Maigull; Skrede, Grete; 2008: Antioxidant and antimicrobial activities of extract and essential oil of korarima (Aframomum corrorima (Braun) P.C.M. Jansen)

Rødbotten, Marit; Martinsen, Berit Karoline; Rosenfeld, Hans J.; Lea, Per; Haffner, Karin; 2005: Quality of Highbush Blueberry (Vaccinium corymbosum L.) and Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) Jam

Kaaber, Lene; Martinsen, Berit Karoline; Bråthen, Erland; Shomer, Ilan; 2002: Browning Inhibition and Textural Changes of Pre-Peeled Potatoes Caused by Anaerobic Conditions

Kaaber, Lene; Bråthen, Erland; Martinsen, Berit Karoline; Shomer, Ilan; 2001: The effect of storage conditions on chemical content of raw potatoes and texture of cooked potatoes

Berit Karoline har 15 andre publikasjoner i Cristin:

Aaby, Kjersti; Aaby, Kjersti; Martinsen, Berit Karoline; Martinsen, Berit Karoline; 2016: Bær og helse - inntrykk fra '2015 Berry Health Benefits Symposium'

Aaby, Kjersti; Aaby, Kjersti; Martinsen, Berit Karoline; Martinsen, Berit Karoline; 2016: Bær og helse - inntrykk fra '2015 Berry Health Benefits Symposium'

Aaby, Kjersti; Martinsen, Berit Karoline; 2016: Tranebærtur

Aaby, Kjersti; Martinsen, Berit Karoline; 2016: Tranebær med flydeevne

Hersleth, Stine Alm; Vorre, Aase; Martinsen, Berit Karoline; 2016: Hjelper lokale bærprodusenter

Martinsen, Berit Karoline; 2015: Norsk frukt og bær - bevaring av de sunne stoffene

Martinsen, Berit Karoline; Aaby, Kjersti; Voldvik, Vibeke; 2015: Chemical constituents and in vitro modulation of NF-kB activity of European elderberries

Martinsen, Berit Karoline; 2014: 1. Råvarekvalitet - enkle målinger 2. Prosessering 3. Pektin som fortykningsmiddel 4. Søtningsstoffer - alternativ søtning av bærprodukter 5. Helsemessig viktige stoffer i frukt og bær, og hvodan unngå tap av næringsstoffer og kvalitet 6. Produksjonsutstyr 7. Regelverket og definisjoner 8. Mikrobiologi og hvordan sikre god hygiene

Martinsen, Berit Karoline; 2014: Norsk frukt og bær - bevaring av de sunne stoffene

Røen, Dag; Martinsen, Berit Karoline; 2014: Innovative bærprodukter med helseprofil frå norskprodusert svarthyll og tindved

Baardseth, Pernille; Grimsby, Sveinung; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Martinsen, Berit Karoline; Aaby, Kjersti; 2013: Ta vare på vitamin-bombene

Martinsen, Berit Karoline; Aaby, Kjersti; 2013: Jakter på perfekte syltebær / Hunting for the perfect berry

Martinsen, Berit Karoline; Haslestad, Jørn; 2013: Tar vare på de sunne stoffene

Martinsen, Berit Karoline; Hvoslef, Helge; Aaby, Kjersti; 2013: Effect of processing and storage on ascorbic acid and total monomeric anthocyanins in blackcurrant (Ribes nigrum) juice

Svanes, Erik; Martinsen, Berit Karoline; 2011: OR.18.11 Utvikling av nye miljø– og kostnadseffektive løsninger for emballering og distribusjon av økologisk dyrket frukt- og grøntprodukter (Økofrukt). Sluttrapport