Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Bente Kirkhus

Jeg er senior forsker i Nofima, her har jeg jobbet siden 2008. Mitt forskningsområde er mat og helse med fokus på fett og fettløselige komponenter i oljer, korn, grønnsaker, kjøtt og fisk. Spesielle interesser inkluderer fordøyelse av mat, spesielt emulsjoner, og hvordan prosessering kan bidra til å øke biotilgjengeligheten av fettløselige næringsstoffer. Vi studerer hvordan struktur og komponenter i maten påvirker fettfordøyelsen og hvordan dette kan benyttes for å utvikle produkter som gir økt metthet. Vi har også fokus på helseskadelig peroksidering under fordøyelsen, og jobber for å forstå mulige sammenhenger mellom fordøyelse av rødt kjøtt og risiko for tarmkreft. Jeg er utdannet sivilingeniør ved linje forteknisk fysikk, Norges Tekniske Høgskole (1980) med doktorgrad innen cellebiologi og kreftutvikling fra Universitetet i Oslo (1996). Tidligere yrkeserfaring som laboratoriefysiker ved Avdeling for Patologi, Rikshospitalet (1980-1992), og forsker og forskningssjef i Mills DA (1994-2008).

Bente har 30 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Kirkhus, Bente; Afseth, Nils Kristian; Borge, Grethe Iren Andersen; Grimsby, Sveinung; Steppeler, Christina; Krona, Annika; Langton, Maud; 2019: Increased release of carotenoids and delayed in vitro lipid digestion of high pressure homogenized tomato and pepper emulsions

Brodkorb, André; Egger, Lotti; Alminger, Marie; Alvito, Paula; Assunção, Ricardo; Assuncao, Ricardo; Ballance, Simon; Bohn, Torsten; Bourlieu-Lacanal, Claire; Boutrou, Rachel; Carriere, Frederic; Carrière, Frédéric; Clemente, Alfonso; Corredig, Milena; Dupont, Didier; Dufour, Claire; Edwards, Catharina; Golding, Matt; Karakaya, Sibel; Kirkhus, Bente; Le Feunteun, Steven; Lesmes, Uri; Macierzanka, Adam; Mackie, Alan R.; Martins, Carla; Marze, Sebastien; Marze, Sébastien; McClements, David Julian; Ménard, Olivia; Minekus, Mans; Portmann, Reto; Santos, Cláudia N.; Santos, Claudia N.; Souchon, Isabelle; Singh, R. Paul; Vegarud, Gerd Elisabeth; Wickham, Martin S. J.; Weitschies, Werner; Recio, Isidra; 2019: INFOGEST static in vitro simulation of gastrointestinal food digestion

Brodkorb, André; Egger, Lotti; Alminger, Marie; Alvito, Paula; Ballance, Simon; Kirkhus, Bente; Vegarud, Gerd Elisabeth; Minekus, Mans; Portmann, Reto; Wickham, Martin S. J.; Recio, Isidra; 2019: DUBLETT: INFOGEST static in vitro simulation of gastrointestinal food digestion

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Berg, Ragnhild Stenberg; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2018: Vitamin K2 improves proliferation and migration of bovine skeletal muscle cells in vitro

Steppeler, Christina; Sødring, Marianne Sundt; Egelandsdal, Bjørg; Kirkhus, Bente; Oostindjer, Marije; Alvseike, Ole; Gangsei, Lars Erik; Hovland, Ellen Margrethe; Pierre, Fabrice; Paulsen, Jan Erik; 2017: Effects of dietary beef, pork, chicken and salmon on intestinal carcinogenesis in A/J Min/+ mice

Mackie, A.R.; Bajka, B.H.; Rigby, N.M.; Wilde, P.J.; Alves-Pereira, F.; Mosleth, Ellen Færgestad; Rieder, Anne; Kirkhus, Bente; Salt, L.J.; 2017: Oatmeal particle size alters glycemic index but not as a function of gastric emptying rate

Steppeler, Christina; Haugen, John-Erik; Rødbotten, Rune; Kirkhus, Bente; 2016: Formation of Malondialdehyde, 4-Hydroxynonenal, and 4-Hydroxyhexenal during in Vitro Digestion of Cooked Beef, Pork, Chicken, and Salmon

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2016: Vitamin K2 improves proliferation of bovine skeletal muscle cells in vitro

Heggen, Eli; Kirkhus, Bente; Pedersen, Jan I; Tonstad, Serena; 2015: Effects of margarine enriched with plant sterol esters from rapeseed and tall oils on markers of endothelial function, inflammation and hemostasis

Kirkhus, Bente; Lamglait, Amandine; Storrø, Ivar; Vogt, Kjell Gjermund; Olsen, Elisabeth; Olsen, Elisabeth; Lundby, Frank; Standal, Håkon; 2015: The role of water in protection against thermal deterioration of liquid margarine

Minekus, Mans; Alminger, Marie; Alvito, Paula; Ballance, Simon; Bohn, T; Bourlieu, Claire; Carriere, F; Boutrou, Rachel; Corredig, M; Dupont, D; Dufour, Claire; Egger, L; Golding, M; Karakaya, Sibel; Kirkhus, Bente; le Feunteun, Steven; Lesmes, U; Macierzanka, Adam; Mackie, Alan; Marze, Sebastien; McClements, D. J.; Ménard, O.; Recio, I.; Santos, C. N.; Singh, R. P.; Vegarud, Gerd Elisabeth; Wickham, M. S. J.; Weitschies, Werner; Brodkorb, A.; 2014: A standardised static in vitro digestion method suitable for food-an international consensus

Aarak, Kristi Ekrann; Kirkhus, Bente; Johansen, Silje; Vegarud, Gerd Elisabeth; Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Effect of broccoli phytochemical extract on release of fatty acids from salmon muscle and salmon oil during in vitro digestion

Rødbotten, Rune; Gundersen, Thomas Erik; Vermeer, Cees; Kirkhus, Bente; 2014: Vitamin K2 in different bovine muscles and breeds

Aarak, Kristi Ekrann; Rigby, Neil; Kirkhus, Bente; Salt, Louise Jane; Sahlstrøm, Stefan; Bengtsson, Gunnar; Vegarud, Gerd Elisabeth; Mackie, Alan; 2013: The impact of meal composition on the release of fatty acids from salmon during in vitro gastrointestinal digestion

Kirkhus, Bente; Lundon, Aina; Haugen, John-Erik; Vogt, Kjell Gjermund; Borge, Grethe Iren Andersen; Henriksen, Britt; 2013: Effects of Environmental Factors on Edible Oil Quality of Organically Grown Camelina sativa

Aarak, Kristi Ekrann; Kirkhus, Bente; Holm, Halvor; Vogt, Kjell Gjermund; Jacobsen, Morten; Vegarud, Gerd Elisabeth; 2013: Release of EPA and DHA from salmon oil – a comparison of in vitro digestion with human and porcine gastrointestinal enzymes

Laake, Ida; Carlsen, Monica Hauger; Pedersen, Jan I; Weiderpass, Elisabete; Selmer, Randi Marie; Kirkhus, Bente; Thune, Inger; Veierød, Marit Bragelien; 2013: Intake of trans fatty acids from partially hydrogenated vegetable and fish oil and ruminant fat in relation to cancer risk

Ottestad, Inger; Ose, Leiv; Wennersberg, Marianne Hauge; Granlund, Linda; Kirkhus, Bente; Retterstøl, Kjetil; 2013: Phytosterol capsules and serum cholesterol in hypercholesterolemia: a randomized controlled trial

Saga, Linda; Kristinova, Vera; Kirkhus, Bente; Jacobsen, Charlotte; Skaret, Josefine; Liland, Kristian Hovde; Rukke, Elling-Olav; 2013: Characterization of Oxidative Stability of Fish Oil- and Plant Oil-Enriched Skimmed Milk

Kirkhus, Bente; Lamglait, Amandine; Eilertsen, Karl-Erik; Falch, Eva; Haider, Trond; Vik, Hogne; Hoem, Nils; Hagve, Tor-Arne; Basu, Samar; Olsen, Elisabeth; Seljeflot, Ingebjørg; Nyberg, Lena; Elind, Elisabeth; Ulven, Stine Marie; 2012: Effects of similar intakes of marine n-3 fatty acids from enriched food products and fish oil on cardiovascular risk markers in healthy human subjects

Laake, Ida; Pedersen, Jan I; Selmer, Randi Marie; Kirkhus, Bente; Lindman, Anja Schou; Tverdal, Aage; Veierød, Marit Bragelien; 2012: A prospective study of intake of trans-fatty acids from ruminant fat, partially hydrogenated vegetable oils, and marine oils and mortality from CVD

Myhrstad, Mari; Narverud, Ingunn; Telle-Hansen, Vibeke; Karhu, Toni; Bødtker-Lund, Daniel; Herzig, Karl-Heinz; Makinen, Markus; Halvorsen, Bente; Retterstøl, Kjetil; Kirkhus, Bente; Granlund, Linda; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie; 2011: Effect of the fat composition of a single high-fat meal on inflammatory markers in healthy young women

Myhrstad, Mari; Narverud, Ingunn; Telle-Hansen, Vibeke; Karhu, Toni; Bødtker-Lund, Daniel; Herzig, Karl-Heinz; Makinen, Markus; Halvorsen, Bente; Retterstøl, Kjetil; Kirkhus, Bente; Granlund, Linda; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie; 2011: Effect of the fat composition of a single high-fat meal on inflammatory markers in healthy young women

Pedersen, Jan I; Kirkhus, Bente; 2011: Chapter 4: Health aspects of saturated fatty acids

Saga, Linda; Rukke, Elling-Olav; Liland, Kristian Hovde; Kirkhus, Bente; Egelandsdal, Bjørg; Karlsen, Jan; Volden, Jon; 2011: Oxidative Stability of Polyunsaturated Edible Oils Mixed With Microcrystalline Cellulose

Ulven, Stine Marie; Kirkhus, Bente; Lamglait, Amandine; Basu, Samar; Elind, Elisabeth; Haider, Trond; Berge, Kjetil; Vik, Hogne; Pedersen, Jan I; 2011: Metabolic effects of krill oil are essentially similar to those of fish oil but at lower dose of EPA and DHA, in healthy volunteers

Heggen, Eli; Granlund, L; Pedersen, Jan I; Holme, Ingar Morten K; Ceglarek, U; Thiery, J; Kirkhus, Bente; Tonstad, Serena; 2010: Plant sterols from rapeseed and tall oils: Effects on lipids, fat-soluble vitamins and plant sterol concentrations

Elisabeth, Olsen; Olsen, Elisabeth Fjærvoll; Veberg, Annette; Dahl, Annette Veberg; Vogt, Kjell Gjermund; Tomic, Oliver; Kirkhus, Bente; Ekeberg, Dag; Nilsson, Astrid; 2006: Analysis of early lipid oxidation in salmon patè with cod liver oil and antioxidants

Müller, Hanne; Jordal, Odd; Kierulf, Peter; Kirkhus, Bente; Pedersen, Jan I; 1998: Replacement of Partially Hydrogenated Soybean Oil by Palm Oil in Margarine Without Unfavourable Effects on Serum Lipoproteins

Müller, Hanne; Jordal, Odd; Seljeflot, Ingebjørg; Kierulf, Peter; Kirkhus, Bente; Ledsaak, Oddlaug; Pedersen, Jan I; 1998: Effect on plasma lipids and and lipoproteins of replacing partially hydrogenated fish oil with vegetable fat in margarine