Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Bente Kirkhus

Jeg er senior forsker i Nofima, her har jeg jobbet siden 2008. Mitt forskningsområde er mat og helse med fokus på fett og fettløselige komponenter i oljer, korn, grønnsaker, kjøtt og fisk. Spesielle interesser inkluderer fordøyelse av mat, spesielt emulsjoner, og hvordan prosessering kan bidra til å øke biotilgjengeligheten av fettløselige næringsstoffer. Vi studerer hvordan struktur og komponenter i maten påvirker fettfordøyelsen og hvordan dette kan benyttes for å utvikle produkter som gir økt metthet. Vi har også fokus på helseskadelig peroksidering under fordøyelsen, og jobber for å forstå mulige sammenhenger mellom fordøyelse av rødt kjøtt og risiko for tarmkreft. Jeg er utdannet sivilingeniør ved linje forteknisk fysikk, Norges Tekniske Høgskole (1980) med doktorgrad innen cellebiologi og kreftutvikling fra Universitetet i Oslo (1996). Tidligere yrkeserfaring som laboratoriefysiker ved Avdeling for Patologi, Rikshospitalet (1980-1992), og forsker og forskningssjef i Mills DA (1994-2008).

Bente har 31 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Kirkhus, Bente; Afseth, Nils Kristian; Borge, Grethe Iren Andersen; Grimsby, Sveinung; Steppeler, Christina; Krona, Annika; Langton, Maud; 2019: Increased release of carotenoids and delayed in vitro lipid digestion of high pressure homogenized tomato and pepper emulsions

Brodkorb, André; Egger, Lotti; Alminger, Marie; Alvito, Paula; Assunção, Ricardo; Assuncao, Ricardo; Ballance, Simon; Bohn, Torsten; Bourlieu-Lacanal, Claire; Boutrou, Rachel; Carriere, Frederic; Carrière, Frédéric; Clemente, Alfonso; Corredig, Milena; Dupont, Didier; Dufour, Claire; Edwards, Catharina; Golding, Matt; Karakaya, Sibel; Kirkhus, Bente; Le Feunteun, Steven; Lesmes, Uri; Macierzanka, Adam; Mackie, Alan R.; Martins, Carla; Marze, Sebastien; Marze, Sébastien; McClements, David Julian; Ménard, Olivia; Minekus, Mans; Portmann, Reto; Santos, Cláudia N.; Santos, Claudia N.; Souchon, Isabelle; Singh, R. Paul; Vegarud, Gerd; Wickham, Martin S. J.; Weitschies, Werner; Recio, Isidra; 2019: INFOGEST static in vitro simulation of gastrointestinal food digestion

Brodkorb, André; Egger, Lotti; Alminger, Marie; Alvito, Paula; Ballance, Simon; Kirkhus, Bente; Vegarud, Gerd; Minekus, Mans; Portmann, Reto; Wickham, Martin S. J.; Recio, Isidra; 2019: DUBLETT: INFOGEST static in vitro simulation of gastrointestinal food digestion

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Berg, Ragnhild Stenberg; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2018: Vitamin K2 improves proliferation and migration of bovine skeletal muscle cells in vitro

Steppeler, Christina; Sødring, Marianne Sundt; Egelandsdal, Bjørg; Kirkhus, Bente; Oostindjer, Marije; Alvseike, Ole; Gangsei, Lars Erik; Hovland, Ellen Margrethe; Pierre, Fabrice; Paulsen, Jan Erik; 2017: Effects of dietary beef, pork, chicken and salmon on intestinal carcinogenesis in A/J Min/+ mice

Mackie, A.R.; Bajka, B.H.; Rigby, N.M.; Wilde, P.J.; Alves-Pereira, F.; Færgestad, Ellen Mosleth; Rieder, Anne; Kirkhus, Bente; Salt, L.J.; 2017: Oatmeal particle size alters glycemic index but not as a function of gastric emptying rate

Steppeler, Christina; Haugen, John-Erik; Rødbotten, Rune; Kirkhus, Bente; 2016: Formation of Malondialdehyde, 4-Hydroxynonenal, and 4-Hydroxyhexenal during in Vitro Digestion of Cooked Beef, Pork, Chicken, and Salmon

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2016: Vitamin K2 improves proliferation of bovine skeletal muscle cells in vitro

Heggen, Eli; Kirkhus, Bente; Pedersen, Jan I; Tonstad, Serena; 2015: Effects of margarine enriched with plant sterol esters from rapeseed and tall oils on markers of endothelial function, inflammation and hemostasis

Kirkhus, Bente; Lamglait, Amandine; Storrø, Ivar; Vogt, Kjell Gjermund; Olsen, Elisabeth; Olsen, Elisabeth; Lundby, Frank; Standal, Håkon; 2015: The role of water in protection against thermal deterioration of liquid margarine

Minekus, Mans; Alminger, Marie; Alvito, Paula; Ballance, Simon; Bohn, T; Bourlieu, Claire; Carriere, F; Boutrou, Rachel; Corredig, M; Dupont, D; Dufour, Claire; Egger, L; Golding, M; Karakaya, Sibel; Kirkhus, Bente; le Feunteun, Steven; Lesmes, U; Macierzanka, Adam; Mackie, Alan; Marze, Sebastien; McClements, D. J.; Ménard, O.; Recio, I.; Santos, C. N.; Singh, R. P.; Vegarud, Gerd; Wickham, M. S. J.; Weitschies, Werner; Brodkorb, A.; 2014: A standardised static in vitro digestion method suitable for food-an international consensus

Aarak, Kristi Ekrann; Kirkhus, Bente; Johansen, Silje; Vegarud, Gerd; Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Effect of broccoli phytochemical extract on release of fatty acids from salmon muscle and salmon oil during in vitro digestion

Rødbotten, Rune; Gundersen, Thomas Erik; Vermeer, Cees; Kirkhus, Bente; 2014: Vitamin K2 in different bovine muscles and breeds

Aarak, Kristi Ekrann; Rigby, Neil; Kirkhus, Bente; Salt, Louise Jane; Sahlstrøm, Stefan; Bengtsson, Gunnar; Vegarud, Gerd; Mackie, Alan; 2013: The impact of meal composition on the release of fatty acids from salmon during in vitro gastrointestinal digestion

Kirkhus, Bente; Lundon, Aina; Haugen, John-Erik; Vogt, Kjell Gjermund; Borge, Grethe Iren Andersen; Henriksen, Britt; 2013: Effects of Environmental Factors on Edible Oil Quality of Organically Grown Camelina sativa

Aarak, Kristi Ekrann; Kirkhus, Bente; Holm, Halvor; Vogt, Kjell Gjermund; Jacobsen, Morten; Vegarud, Gerd; 2013: Release of EPA and DHA from salmon oil – a comparison of in vitro digestion with human and porcine gastrointestinal enzymes

Laake, Ida; Carlsen, Monica Hauger; Pedersen, Jan I; Weiderpass, Elisabete; Selmer, Randi Marie; Kirkhus, Bente; Thune, Inger; Veierød, Marit Bragelien; 2013: Intake of trans fatty acids from partially hydrogenated vegetable and fish oil and ruminant fat in relation to cancer risk

Ottestad, Inger; Ose, Leiv; Wennersberg, Marianne Hauge; Granlund, Linda; Kirkhus, Bente; Retterstøl, Kjetil; 2013: Phytosterol capsules and serum cholesterol in hypercholesterolemia: a randomized controlled trial

Saga, Linda; Kristinova, Vera; Kirkhus, Bente; Jacobsen, Charlotte; Skaret, Josefine; Liland, Kristian Hovde; Rukke, Elling-Olav; 2013: Characterization of Oxidative Stability of Fish Oil- and Plant Oil-Enriched Skimmed Milk

Kirkhus, Bente; Lamglait, Amandine; Eilertsen, Karl-Erik; Falch, Eva; Haider, Trond; Vik, Hogne; Hoem, Nils; Hagve, Tor-Arne; Basu, Samar; Olsen, Elisabeth; Seljeflot, Ingebjørg; Nyberg, Lena; Elind, Elisabeth; Ulven, Stine Marie; 2012: Effects of similar intakes of marine n-3 fatty acids from enriched food products and fish oil on cardiovascular risk markers in healthy human subjects

Laake, Ida; Pedersen, Jan I; Selmer, Randi Marie; Kirkhus, Bente; Lindman, Anja Schou; Tverdal, Aage; Veierød, Marit Bragelien; 2012: A prospective study of intake of trans-fatty acids from ruminant fat, partially hydrogenated vegetable oils, and marine oils and mortality from CVD

Myhrstad, Mari; Narverud, Ingunn; Telle-Hansen, Vibeke; Karhu, Toni; Bødtker-Lund, Daniel; Herzig, Karl-Heinz; Makinen, Markus; Halvorsen, Bente; Retterstøl, Kjetil; Kirkhus, Bente; Granlund, Linda; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie; 2011: Effect of the fat composition of a single high-fat meal on inflammatory markers in healthy young women

Myhrstad, Mari; Narverud, Ingunn; Telle-Hansen, Vibeke; Karhu, Toni; Bødtker-Lund, Daniel; Herzig, Karl-Heinz; Makinen, Markus; Halvorsen, Bente; Retterstøl, Kjetil; Kirkhus, Bente; Granlund, Linda; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie; 2011: Effect of the fat composition of a single high-fat meal on inflammatory markers in healthy young women

Pedersen, Jan I; Kirkhus, Bente; 2011: Chapter 4: Health aspects of saturated fatty acids

Saga, Linda; Rukke, Elling-Olav; Liland, Kristian Hovde; Kirkhus, Bente; Egelandsdal, Bjørg; Karlsen, Jan; Volden, Jon; 2011: Oxidative Stability of Polyunsaturated Edible Oils Mixed With Microcrystalline Cellulose

Ulven, Stine Marie; Kirkhus, Bente; Lamglait, Amandine; Basu, Samar; Elind, Elisabeth; Haider, Trond; Berge, Kjetil; Vik, Hogne; Pedersen, Jan I; 2011: Metabolic effects of krill oil are essentially similar to those of fish oil but at lower dose of EPA and DHA, in healthy volunteers

Heggen, Eli; Granlund, L; Pedersen, Jan I; Holme, Ingar Morten K; Ceglarek, U; Thiery, J; Kirkhus, Bente; Tonstad, Serena; 2010: Plant sterols from rapeseed and tall oils: Effects on lipids, fat-soluble vitamins and plant sterol concentrations

Elisabeth, Olsen; Olsen, Elisabeth Fjærvoll; Veberg, Annette; Dahl, Annette Veberg; Vogt, Kjell Gjermund; Tomic, Oliver; Kirkhus, Bente; Ekeberg, Dag; Nilsson, Astrid; 2006: Analysis of early lipid oxidation in salmon patè with cod liver oil and antioxidants

Indahl, Ulf Geir; Sahni, Narinder S.; Kirkhus, Bente; Næs, Tormod; 1999: Multivariate strategies for classification based on NIR-spectra — with application to mayonnaise

Müller, Hanne; Jordal, Odd; Kierulf, Peter; Kirkhus, Bente; Pedersen, Jan I; 1998: Replacement of Partially Hydrogenated Soybean Oil by Palm Oil in Margarine Without Unfavourable Effects on Serum Lipoproteins

Müller, Hanne; Jordal, Odd; Seljeflot, Ingebjørg; Kierulf, Peter; Kirkhus, Bente; Ledsaak, Oddlaug; Pedersen, Jan I; 1998: Effect on plasma lipids and and lipoproteins of replacing partially hydrogenated fish oil with vegetable fat in margarine

Bente har 45 andre publikasjoner i Cristin:

Borge, Grethe Iren Andersen; Rød, Karoline Ottestad; Krona, Annika; Langton, Maud; Kirkhus, Bente; Rød, Karoline; 2019: Delayed in vitro lipid digestion of tomato emulsions – the impact of tomato variety

Rein, Magnus; Borge, Grethe Iren Andersen; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva; Lindberg, Diana; Kirkhus, Bente; 2019: Effects of ingredients in sausage on the formation of malondialdehyde (MDA) during in vitro digestion

Risvik, Einar; Kirkhus, Bente; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2019: Hva bør vi egentlig spise? Bærekraft og helse kan komme på kollisjonskurs

Risvik, Einar; Kirkhus, Bente; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2019: Hva bør vi egentlig spise? Bærekraft og helse kan komme på kollisjonskurs

Risvik, Einar; Kirkhus, Bente; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2019: Hva bør vi egentlig spise?

Böcker, Ulrike; Wubshet, Sileshi Gizachhew; Kirkhus, Bente; Afseth, Nils Kristian; 2018: Infrared Spectroscopic Study of Protein Breakdown in in vitro Digestion Model Systems

Kirkhus, Bente; 2018: Fordøyelsessystemet og in vitro fordøyelsesmodeller

Haugen, John-Erik; Lundby, Frank; Wetterhus, Elin Merete; Vogt, Kjell Gjermund; Voldvik, Vibeke; Østbye, Tone-Kari K; Steppeler, Christina; Kirkhus, Bente; Nilsson, Astrid; 2017: Determination of 4-hydroxy-Hexenal and 4-hydroxy-Nonenal in biological model systems

Kirkhus, Bente; 2017: Effekt av havre på glykemisk respons og metthet

Kirkhus, Bente; 2017: Eldre – ernæring og fordøyelse

Pedersen, Jan I; Kirkhus, Bente; 2017: Do SFAs in cheese have properties different from those in other foods?

Haugen, John-Erik; Lundby, Frank; Wetterhus, Elin Merete; Vogt, Kjell Gjermund; Østbye, Tone-Kari K; Steppeler, Christina; Kirkhus, Bente; Nilsson, Astrid; 2017: Determination of 4-Hydroxy-Hexenal and 4-Hydroxy-Nonenal in Biological Model Systems

Hovland, Ellen Margrethe; Steppeler, Christina; Kirkhus, Bente; Haug, Anna; Egelandsdal, Bjørg; 2017: Storfekjøtt og helse, med spesielt fokus på kolorektalkreft - Sunnere storfekjøttprosjektet.

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Berg, Ragnhild Stenberg; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2017: Vitamin K2 improves proliferation and migration of bovine skeletal muscle cells in vitro

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; Lindberg, Diana; 2016: Bioaktivitet av peptidfraksjoner fra restråstoff – fremstilling, funksjon og markedsmuligheter

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2016: Vitamin K2 (MK-4) has positive effect on bovine skeletal muscle cell growth in vitro

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2016: Vitamin K2 improves proliferation of bovine skeletal muscle cells in vitro

Kirkhus, Bente; 2016: Fettfordøyelsen og dens betydning for helse

Rødbotten, Rune; Haug, Anna; Egelandsdal, Bjørg; Oostindjer, Marije; Hovland, Ellen Margrethe; Kirkhus, Bente; 2016: Vitamin K in Norwegian beef

Lindberg, Diana; Wubshet, Sileshi Gizachew; Kirkhus, Bente; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Böcker, Ulrike; Berg, Ragnhild Stenberg; Rønning, Sissel Beate; 2016: Investigating the feasibility of using in vitro cell- and digestion models coupled to a bioanalytical platform for evaluation of bioactivity of peptides in meat hydrolysates

Lindberg, Diana; Wubshet, Sileshi Gizachhew; Kirkhus, Bente; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Böcker, Ulrike; Berg, Ragnhild Stenberg; Rønning, Sissel Beate; 2016: Investigating the feasibility of using in vitro cell- and digestion models coupled to a bioanalytical platform for evaluation of bioactivity of peptides in meat hydrolysates

Heggen, Eli; Kirkhus, Bente; 2015: Margarin med plantesteroler kan være bra for blodårene

Steppeler, Christina; Rødbotten, Rune; Johansen, Silje; Kirkhus, Bente; 2015: Formation of malondialdehyde (MDA) during in vitro digestion of cooked beef, pork, chicken and salmon

Kirkhus, Bente; 2015: Presentasjon av «Det sunne måltid» – Sunt fett. Effekter av bygg og brokkoli på fettfordøyelse. Demonstrasjon av in vitro fordøyelses modell.

Uhlen, Anne Kjersti; Holtekjølen, Ann Katrin; Sahlstrøm, Stefan; Åssveen, Mauritz; Kirkhus, Bente; 2015: Composition of health related compounds in Nordic oat varieties grown in contrasting environments

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Kirkhus, Bente; Lauriane, Demonteil; Sahlstrøm, Stefan; Almli, Valerie Lengard; 2015: POSTPRANDIAL SATIETY PERCEPTION OF OAT AND WHEAT PORRIDGES IN RELATION TO VISCOSITY

Kirkhus, Bente; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Tverdal, Aage; Pedersen, Jan I; 2015: The potential of dietary modification to reduce mortality of coronary heart disease – the Norwegian and Finnish experience

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Kirkhus, Bente; Demonteil, Lauriane; Sahlstrøm, Stefan; Almli, Valerie Lengard; 2015: Postprandal Satiety perception of oat and wheat porriges in relation to viscosity

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Kirkhus, Bente; Demonteil, L.; Sahlstrøm, Stefan; Almli, Valerie Lengard; 2015: POSTPRANDIAL SATIETY PERCEPTION OF OAT AND WHEAT PORRIDGES IN RELATION TO VISCOSITY

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Lea, Tor; Rosnes, Jan Thomas; Liaset, Bjørn; Aarak, Kristi Ekrann; Borge, Grethe Iren Andersen; Rud, Ida; Kirkhus, Bente; 2014: Healthy meals and prevention of lifestyle diseases

Meisland, Ane; Vogt, Kjell Gjermund; Lundby, Frank; Krona, Annika; Langton, Maud; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; Grimmer, Stine J Staavi; Kirkhus, Bente; 2014: The importance of correct extraction technique for proper measurement of lycopene in different food matrices

Kirkhus, Bente; 2014: Like mye kalorier - ulik vekt

Kirkhus, Bente; Afseth, Nils Kristian; Krona, Annika; Borge, Grethe Iren Andersen; Johansen, Silje; Steppeler, Christina; Meisland, Ane; Vogt, Kjell Gjermund; Langton, Maud; 2013: Effect of high-pressure homogenization (HPH) on release of carotenoids and fatty acids during in vitro digestion of tomato-based emulsions

Kirkhus, Bente; Afseth, Nils Kristian; Krona, Annika; Borge, Grethe Iren Andersen; Johansen, Silje; Steppeler, Christina; Meisland, Ane; Vogt, Kjell Gjermund; Langton, Maud; 2013: Effect of high-pressure homogenization (HPH) on release of lycopene and fatty acids during in vitro digestion of tomato-based emulsions

Aarak, Kristi Ekrann; Kirkhus, Bente; Holm, Halvor; Vogt, Kjell Gjermund; Jacobsen, Morten; Vegarud, Gerd; 2013: In vitro digestion of salmon oil – release of specific fatty acids using human- and porcine gastrointestinal enzymes

Aarak, Kristi Ekrann; Kirkhus, Bente; Holm, Halvor; Vogt, Kjell Gjermund; Jacobsen, Morten; Vegarud, Gerd; 2013: In vitro digestion of salmon oil – release of specific fatty acids using human- and porcine gastrointestinal enzymes

Kirkhus, Bente; 2013: Contribution to report: Trans Fatty Acids in Diets: Health and Legislative Implications

Kirkhus, Bente; 2013: Trans Fatty Acids in Diets: Health and Legislative Implications

Kirkhus, Bente; Sahlstrøm, Stefan; 2013: Därför gör havren dig mätt

Kirkhus, Bente; Lea, Tor; Vegarud, Gerd; 2012: Det sunne Måltid

Laake, Ida; Carlsen, MH; Pedersen, IJ; Weiderpass, Elisabete; Selmer, R; Kirkhus, Bente; Thune, I; Veierød, MB.; 2012: Intake of trans fatty acids (from partialy hydrogenated vegetable and fish oils and ruminant fat) in relation to cancer risk

Falch, Eva; Kirkhus, Bente; Lamglait, Amandine; Eilertsen, Karl-Erik; Haider, Trond; Vik, Hogne; Hoem, Nils Ove; Hagve, Tor Arne; Basu, Samar; Olsen, Elisabeth; Seljeflot, Ingebjørg; Nyberg, Lena; Elind, Elisabeth; Ulven, Stine Marie; 2011: Bioavailability of marine n-3 fatty acids from enriched food products and fish oil supplement in healthy humans

Kirkhus, Bente; Lundon, Aina; Haugen, John-Erik; Vogt, Kjell Gjermund; Borge, Grethe Iren Andersen; Henriksen, Britt; 2011: Effects of Environmental Factors on Edible Oil Quality Grown Camelina sativa

Kirkhus, Bente; Lamglait, Amandine; Storrø, Ivar; Vogt, Kjell Gjermund; Olsen, Elisabeth; Lundby, Frank; Standal, Håkon; 2011: The role of water in protection against thermal deterioration of liquid margarine

Kirkhus, Bente; Lamglait, Amandine; Eilertsen, Karl-Erik; Falch, Eva; Haider, Trond; Vik, Hogne; Hoem, Nils; Hagve, Tor-Arne; Basu, Samar; Olsen, Elisabeth; Seljeflot, Ingebjørg; Nyberg, Lena; Elind, Elisabeth; Ulven, Stine Marie; 2010: Bioavailability of marine n-3 fatty acids from enriched food products