Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Bent Magne Dreyer

Jeg er forskningssjef for faggruppen «Næring og bedrift» og professor II ved Norges Arktiske universitet (UiT). Mine fagfelt er næringsøkonomi og strategi. Jeg har en doktorgrad i foretaksstrategi. Jeg har anvender disse fagområdene for å analysere sjømatsektoren.

Bent Magne har 30 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2016: Supply Chain Management under uncertain supply

Dreyer, Bent; 2016: Mål, virkemiddel og effekt. Særnummer av Økonomisk Fiskeriforskning

Isaksen, John Roald; Grønhaug, Kjell; Dreyer, Bent; 2016: Supply Chain Management under uncertain supply

Nilssen, Jon; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; 2015: Sustained competitive advantage based on high quality input

Björgvinsson, David Bragi; Bjørgvinsson, David Bragi; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; 2015: Differences in harvesting and marketing strategies between Iceland and Norway

Dreyer, Bent; 2015: Juks og fanteri i fiskeri

Nilssen, Jon; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; 2014: Hvilken råstoffstrategi er mest lønnsom for norske filetbedrifter?

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter; Elvevoll, Edel Oddny; 2013: Literature review: Does a common theoretical framework to implement food traceability exist?

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; 2012: A simulated recall study in five major food sectors

Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2012: Coping With Unpredictable Supply: The Role of Flexibility And Adaption

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2012: Challenging spatial and seasonal distribution of fish landings-Experiences from vertically integrated trawlers and delivery obligations in Norway

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter; Elvevoll, Edel Oddny; 2012: Granularity and its role in implementation of seafood traceability

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2012: Eco-labeling of seafood: Does it affect the harvesting patterns of Norwegian fishermen?

Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne; Grønhaug, Kjell; Isaksen, John Roald; 2011: Do fluctuations in input impact industry structure?

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2011: Vertical Integration and Performance: Measurement Issues - and an Empirical Illustration from the Norwegian Fisheries Industry

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2010: Challenging spatial and seasonal distribution of fish landings-The experiences from rural community quotas in Norway

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2008: Distriktskvotene - hvordan styre torsken?

Siikavuopio, Sten Ivar; Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Dreyer, Bent; 2007: Utnyttelse av konkurransefortrinn innen torskeoppdrett

Dreyer, Bent; 2006: Surviving uncertainty

Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; 2005: Valg av konkurransestrategi

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2004: Flere veier fører til Rom

Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2004: Uncertainty, flexibility, and sustained competitive advantage

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2003: Technological changes––the impact on the raw material flow and production

Dreyer, Bent; 2003: Fangstreguleringer og kapasitetstilpasning i fiskeindustrien

Grønhaug, Kjell; Dreyer, Bent; 2002: Uncertainty, flexibility, and sustained competitive advantage

Dreyer, Bent; 2000: Globalisering av råvaremarkedet - strategiske utfordringer for lokal fiskeindustri

Dreyer, Bent; 2000: Suksesskriterier i norsk fiskeindustri

Dreyer, Bent; 1999: Prosessutvikling i fiskeindustri - en historie fra Island

Dreyer, Bent; 1998: Voluntarism versus Determinism - An Empirical Study of the Norwegian Fish Processing Industry

Dreyer, Bent; 1996: Suksesskriterier i norsk fiskeindustri

Bent Magne har 112 andre publikasjoner i Cristin:

Dreyer, Bent; 2017: Industrien som tannhjul for aktivitet langs kysten

Dreyer, Bent; 2017: Capture-based aquaculture of Arctic cod - State of the art

Dreyer, Bent; 2017: The complexity of sustainability in sea food industry

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2016: Struktur og kapasitet i torsketrålerflåten: Utvikling og drivkrefter

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Dreyer, Bent; 2016: Førstehåndsmarkedet

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Jensen, Helene Skjønhals; 2016: Strukturutviklingen i torsketrål- og ringnotflåten

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Exchange rates and performance measures – The case of the Norwegian seafood industry

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valuta og prestasjonsmål i den norske sjømatindustrien

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri». Styringsgruppemøte i forskningsprogrammet «Økt lønnsomhet i Torskesektoren

Dreyer, Bent; 2016: Havet, folket og maten

Dreyer, Bent; 2016: Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor. Mastergradskurs

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Jensen, Helene Skjønhals; 2016: Structure development –Trawlers and purse seiners

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2016: Capacity reducing measures in Norway: the case of the cod trawlers

Dreyer, Bent; 2016: Tiltak – konklusjoner fra Torskeprogrammet

Dreyer, Bent; 2016: Torskeprogrammet – Rammevilkår i 2016

Dreyer, Bent; 2016: Torskeprogrammet – fra diagnose til tiltak

Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; 2016: Fjordlinjene – for hva og for hvem?

Schütz, Sigrid Eskeland; Landsnes, Bente A.; Balsvik, Ragnhild; Dreyer, Bent; Davidsson, Kristjan Th.; 2016: Forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Effects of exchange rate fluctuations on performance measures in the Norwegian seafood industry

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutakurs og konkurransekraft til norsk sjømat

Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2016: Lavere kronekurs er godt nytt

Dreyer, Bent; 2016: Innledning til Spesialutgave av Økonomisk fiskeriforskning: Torskeprogrammet 2011-2016 - Mål, virkemiddel og effekt

Dreyer, Bent; Holm, Petter; Henriksen, Edgar; 2015: Økt lønnsomhet i torskesektoren - Sluttrapport Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger

Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent; 2015: Energiforbruk og strukturendring i den norske torsketrålflåten

Dreyer, Bent; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2015: Fiskerikriminalitet. Tanker om årsaker, omfang og forebygging

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2015: Sjømatindustriutvalget

Bjørgvinsson, David Bragi; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; 2015: Kompetansefortrinn på Island

Dreyer, Bent; 2015: Sjømatnæringa som global næring – drivkrefter, utviklingstrekk og framtidige muligheter

Dreyer, Bent; 2015: Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor

Dreyer, Bent; 2015: Torskeprogrammet – anbefalinger og forslag til tiltak

Dreyer, Bent; 2015: Økonomisk organisering og førstehåndsmarkedet

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2015: Arbeidspakke 6

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2015: Capture based aquaculture on Arctic cod - state of the art

Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent; 2015: Effekter av strukturering i den norske torsketrålflåten

Dreyer, Bent; 2015: Tjener mer på samme type fisk

Dreyer, Bent; 2015: Nu går alt så meget bedre

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2015: Forbausede forskere

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2014: Økt lønnsomhet i torskesektoren - statusrapport for 2013

Dreyer, Bent; 2014: Strukturering og energiforbruk i norske torsketrålere

Dreyer, Bent; 2014: Suksesskriterier i fiskeindustrien

Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent; 2014: Effekter av strukturering i den norske torsketrålerflåten

Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent; 2014: Strukturering og drivstofforbruk i norsk torsketrålerflåte

Dreyer, Bent; 2014: FSK 3009, Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor

Dreyer, Bent; 2014: Sesongmønster – forklaring og effekt

Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; Dreyer, Bent; Fylling-Jensen, Øyvind; 2013: Identification of challenges and improvements for sustainable seafood supply in Europe (iSea)

Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; Dreyer, Bent; Fylling-Jensen, Øyvind; 2013: Identification of challenges and improvements for sustainable seafood supply in Europe (iSea)

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – 1. halvår 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – Statusrapport for 2012

Dreyer, Bent; 2013: Virkemidler for økt bearbeiding og lønnsomhet

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; 2013: Alt kan bli bedre

Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent; 2013: Ringnot – Struktur og lønnsomhet

Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent; 2013: Research and innovation on fish capture and pre-processing on bottom trawlers: An economic assessment from CRISP activities

Svorken, Marianne; Larsen, Thomas Andre; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2013: The Norwegian cod trawlers. An economic assessment

Dreyer, Bent; 2013: Fiskets gang

Dreyer, Bent; 2013: Norsk sjømatindustri - Produksjon, struktur, lønnsomhet

Dreyer, Bent; 2013: Virkemidler for økt bearbeiding og lønnsomhet i sjømatnæringen

Dreyer, Bent; Larsen, Thomas Andre; 2013: Ringnot – struktur, lønnsomhet og CRISP

Dreyer, Bent; Larsen, Thomas Andre; 2013: Ringnot – struktur, lønnsomhet og CRISP

Dreyer, Bent; Larsen, Thomas Andre; 2013: Ringnot- struktur og lønnsomhet

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2012: DO SCM "IDEALS" PREVAIL? A CASE STUDY FROM THE NORWEGIAN FISH PROCESSING INDUSTRY

Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent; 2012: Norske torsketrålere – Struktur og lønnsomhet

Dreyer, Bent; 2012: Omstilling og klyngedannelse i sjømatsektoren

Dreyer, Bent; 2012: Verdens fremste sjømatnasjon -Innspill Minisamråd

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2012: Jakten på lønnsomhet

Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; 2012: To invest or not: renewal of the Norwegian cod trawler fleet

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2012: Effektivitet og lønnsomhet

Dreyer, Bent; 2012: Landingsmønsteret for torsk

Dreyer, Bent; 2012: Landingsmønsteret i torskefisket

Dreyer, Bent; 2012: Norsk sjømat i den globale økonomien

Dreyer, Bent; 2012: Utfordringer i 2013 – og hva lærte vi i 2009?

Dreyer, Bent; 2012: Utfordringer i torskesektoren

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge; 2011: Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Isaksen, John Roald; Tjelmeland, Sigurd; Dreyer, Bent; Røttingen, Ingolf; 2011: Markedsbasert høsting av lodde

Dreyer, Bent; 2011: Markedsbasert høsting - Kan komparative fortrinn i nordområdene gjenvinnes?

Dreyer, Bent; 2011: Fiskerinæringen frem fra glemselen- et historisk perspektiv på utviklingen i næringen, ispedd noen vyer for fremtiden

Dreyer, Bent; 2011: Husmenn i eget matfat? En oversikt over utviklingen i nordnorsk fiskerinæring de siste tiår – og noen tanker om veien videre

Dreyer, Bent; 2011: Marin sektor – utfordringer og kompetansebehov

Dreyer, Bent; 2011: Norge, havet og sjømaten – Nasjonale fortrinn i en global økonomi

Dreyer, Bent; 2011: Landingsmønsteret for torsk

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2010: I etterpåklokskapens lys - Finanskrisens effekter i torskesektoren

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; 2010: Målrettet fangst av vill fisk

Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2009: Linefiske: En sammenligning av Island og Norge

Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent; 2009: Hvor kommer maten fra?

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; 2009: Miljømerking av fisk og norsk fangstmønster

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2008: Distriktskvoteordningen – Fangståret 2007

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2008: Følgeprosjekt LMV AS

Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; Ottesen, Geir Grundvåg; Sogn-Grundvåg, Geir; Roaldsen, Ingrid H.E.; 2007: Altcod - Hvordan utvikle konkurransestrategier i norsk torskeoppdrett 1) torskeoppdretternes vurdering 2) eksportørenes vurdering 3) Fangstbasert akvakultur

Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; Ottesen, Geir Grundvåg; Sogn-Grundvåg, Geir; Roaldsen, Ingrid H.E.; 2007: Torskeoppdrett på tur opp?

Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; Ottesen, Geir Grundvåg; Sogn-Grundvåg, Geir; Roaldsen, Ingrid H.E.; 2007: Økologisk torskeoppdrett - nye markedsmuligheter

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2007: Alligning Procurement Strategies to Environmental Uncertainty. Control or Adaption?

Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne; Isaksen, John Roald; 2007: Do Fluctuations in Input Impact Industry Structure

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2007: Med torsk skal kysten trygges. Evaluering av distriktskvoteordningen i 2006

Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; 2007: Vertikal integrering - en strategi for å kvalitetssikre råstoff?

Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2006: Råstoff til besvær?

Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2006: Strategic Reporting of Financial Performance

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Rånes, Stein Arne; 2006: Evaluering av leveringsplikten

Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif; 2006: Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial

Bendiksen, Bjørn I.; Dreyer, Bent; 2005: "Entry order, motives and firm performances: The case of a new supply source"

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2004: How to secure critical supply? : market exchange or vertical integration

Grønhaug, Kjell; Dreyer, Bent; 2003: First mover (dis)advantages exploiting new supply sources

Grønhaug, Kjell; Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; 2003: Vertical integration and performance : the Impact of Measurements and Industry

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2003: Kapasitetstilpasning i hvitfiskindustrien

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Rånes, Stein Arne; 2003: Kappfiske etter loddetorsk – en dyd av nødvendighet eller ressursøding?

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Grønhaug, Kjell; 2001: The Art of Vertical Integration - Profitability Considerations

Dreyer, Bent; Bjørklund, Oddrun; 2000: Råvareflyt og institusjonelle virkemidler

Arbo, Peter; Paulsen, Odd-Arne; Olsen, Bjørn-Eirik; Dreyer, Bent; 1997: Slagkraftige enheter. Evaluering av SND-rapporten "En markedsorientert fiskerinæring"

Arbo, Peter; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Paulsen, Odd Arne; 1996: SNDs fiskerisatsing. Andre delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien

Arbo, Peter; Paulsen, Odd Arne; Dreyer, Bent; Olsen, Bjørn Eirik; 1996: SNDs fiskerisatsing. Første delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien

Arbo, Peter; Paulsen, Odd-Arne; Olsen, Bjørn-Eirik; Dreyer, Bent; 1996: Skal staten plukke "vinnere"? Evaluering av SND-rapporten "En markedsorientert fiskerinæring"