Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Bendik Fyhn Terjesen

Jeg er fysiolog, og mitt primære mål er gjennom samarbeid med industrien å bidra til at fisk oppdrettes effektivt og bærekraftig, samtidig som god fiskevelferd opprettholdes. For tiden leder jeg byggingen av et storskala resirkuleringsanlegg hos Nofima Marin på Sunndalsøra. Dette forskningsanlegget skal blant annet bidra til å nå Nofima Marin sine mål om å øke kunnskapen om hvordan resirkuleringsanlegg bør drives, for å oppnå optimal vekst og vannkvalitet innenfor fiskens krav. Av alle de fysiologiske systemene hos fisk, er det nitrogenstoffskiftet og -ekskresjon som interesserer meg mest. Ikke alt proteinet som fisken spiser kan resultere i vekst. Selv om fisk er en effektiv proteingenerator, bruker fisk også mye aminosyrer til energi. Øktkunnskap om hvordan fisk bryter ned aminosyrer, og skiller ut endeprodukter slik som ammoniakk, er viktig for å forstå hvordan en skal forbedre proteinvekst hos fisk. For tiden forsker jeg på to områder innenfor nitrogenstoffskiftet og -ekskresjon. For det første studerer vi hvordan målrettede aminosyretilsetninger i fôr virker på vekst, fôrutnyttelse og molekylære indikatorer hos laks i sjø. For det andre, i tråd med Nofima Marin sin satsning på resirkulering, studerer vi fiskens behov i slike systemer, som for eksempel stabilitet av fôrpellet og ammoniakk toleranse, gjennom et femårig Forskningsrådsprogram.

Bendik Fyhn har 42 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Calabrese, Sara; Calabrese, Sara; Nilsen, Tom Ole; Kolarevic, Jelena; Ebbesson, Lars; Pedrosa, Cindy; Pinto Pedrosa, Cindy; Fivelstad, Sveinung; Hosfeld, Anne Camilla Diesen; Hosfeld, Camilla; Stefansson, Sigurd Olav; Terjesen, Bendik Fyhn; Takle, Harald Rune; Martins, Catarina I.M.; Sveier, Harald; Mathisen, Frode; Imsland, A.K.; Imsland, Albert; Handeland, Sigurd O; 2017: Stocking density limits for post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar L.) emphasis on production performance and welfare

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Standal, Inger Beate; Stien, Lars Helge; Bahuaud, Diane; Dessen, Jens-Erik; Latif, Muhammad Saqib; Terjesen, Bendik Fyhn; Rørvik, Kjell-Arne; Mørkøre, Turid; 2017: Functional amino acids stimulate muscle development and improve fillet texture of Atlantic salmon

Kamstra, Andries; Blom, Ewout; Terjesen, Bendik Fyhn; 2017: Mixing and scale affect moving bed biofilm reactor (MBBR) performance

Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Espmark, Åsa Maria O.; Bæverfjord, Grete; Terjesen, Bendik Fyhn; Damsgård, Børge; 2016: The use of acoustic acceleration transmitter tags for monitoring of Atlantic salmon swimming activity in recirculating aquaculture systems (RAS)

Espmark, Åsa Maria O.; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Tank size and fish management history matters in experimental design

Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Marafioti, Giancarlo; Senneset, Gunnar; Birkevold, Jens; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; Lange, Guttorm; Espmark, Åsa Maria O.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Modelling growth performance and feeding behaviour of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in commercial-size aquaculture net pens: Model details and validation through full-scale experiments

Davidson, John; May, Travis; Good, Christopher; Waldrop, Thomas; Kenney, Brett; Terjesen, Bendik Fyhn; Summerfelt, Steven T.; 2016: Production of market-size North American strain Atlantic salmon Salmo salar in a land-based recirculation aquaculture system using freshwater

Summerfelt, Steven T.; Mathisen, Frode; Holan, Astrid Buran; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Survey of large circular and octagonal tanks operated at Norwegian commercial smolt and post-smolt sites

Sveen, Lene; Timmerhaus, Gerrit; Torgersen, Jacob Seilø; Ytteborg, Elisabeth; Jørgensen, Sven Martin; Handeland, Sigurd O; Stefansson, Sigurd Olav; Nilsen, Tom Ole; Calabrese, Sara; Calabrese, Sara; Ebbesson, Lars; Terjesen, Bendik Fyhn; Takle, Harald Rune; 2016: Impact of fish density and specific water flow on skin properties in Atlantic salmon (Salmo salar L.) post-smolts

Rud, Ida; Kolarevic, Jelena; Holan, Astrid Buran; Berget, Ingunn; Calabrese, Sara; Calabrese, Sara; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Deep-sequencing of the bacterial microbiota in commercial-scale recirculating and semi-closed aquaculture systems for Atlantic salmon post-smolt production

Bakke, Ingrid; Åm, Ann-Louise; Åm, Ann Louise; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Vadstein, Olav; Attramadal, Kari; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Microbial community dynamics in semi-commercial RAS for production of Atlantic salmon post-smolts at different salinities

Summerfelt, Steven T.; Zühlke, Anne; Kolarevic, Jelena; Reiten, Britt Kristin Megård; Selset, Roger; Gutierrez, Xavier; Gutiérrez, Xavier Andrés; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Effects of alkalinity on ammonia removal, carbon dioxide stripping, and system pH in semi-commercial scale water recirculating aquaculture systems operated with moving bed bioreactors

Pautsina, Aliaksandr; Cisar, Petr; Štys, Dalibor; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria O.; 2015: Infrared reflection system for indoor 3D tracking of fish

Kolarevic, Jelena; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Reiten, Britt Kristin Megård; Nergaard, Sissel; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Performance and welfare of Atlantic salmon smolt reared in recirculating or flow through aquaculture systems

Larsson, Thomas; Koppang, Erling Olaf; Espe, Marit; Terjesen, Bendik Fyhn; Krasnov, Aleksei; Moreno, Helena Maria; Rørvik, Kjell-Arne; Thomassen, Magny S.; Mørkøre, Turid; 2014: Fillet quality and health of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed a diet supplemented with glutamate

Arge, Regin; Thomassen, Magny S.; Berge, Rolf Kristian; Zambonino-Infante, Jose L; Terjesen, Bendik Fyhn; Oehme, Maike Marlene; Rørvik, Kjell-Arne; 2014: Reduction of early sexual maturation in male SO Atlantic salmon (Salmo salar L.) by dietary supplementation of tetradecylthioacetic acid (TTA)

Terjesen, Bendik Fyhn; Summerfelt, Steven T.; Nerland, Ståle; Ulgenes, Yngve; Fjæra, Svein Olav; Reiten, Britt Kristin Megård; Selset, Roger; Kolarevic, Jelena; Brunsvik, Per S.; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Kittelsen, Arne Halvor; Åsgård, Torbjørn Einar; 2013: Design, dimensioning, and performance of a research facility for studies on the requirements of fish in RAS environments

Kolarevic, Jelena; Selset, Roger; Felip, Olga; Good, Christopher M.; Snekvik, Kevin; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2013: Influence of long term ammonia exposure on Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr growth and welfare

Rosten, Trond; Terjesen, Bendik Fyhn; Ulgenes, Yngve; Henriksen, Kristian; Biering, Eirik; Winther, Ulf; 2013: Lukkede oppdrettsanlegg i sjø - økt kunnskap er nødvendig

Terjesen, Bendik Fyhn; Rosten, Trond; Ulgenes, Yngve; Henriksen, Kristian; Aarhus, Ingvild Johanne; Winther, Ulf; 2013: Betydning av vannmiljøet ved produksjon av laksefisk i lukkede systemer i sjø. Water quality requirements for efficient farming of Atlantic salmon in closed systems. In Norwegian, English abstract

Kolarevic, Jelena; Selset, Roger; Felip, Olga; Good, Christopher M.; Snekvik, Kevin; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2012: Influence of long term ammonia exposure on Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr growth and welfare

Kolarevic, Jelena; Takle, Harald Rune; Felip, Olga; Ytteborg, Elisabeth; Selset, Roger; Good, Christopher M.; Bæverfjord, Grete; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2012: Molecular and physiological responses to long-term sublethal ammonia exposure in Atlantic salmon (Salmo salar)

Henriksen, Kristian; Rosten, Trond; Terjesen, Bendik Fyhn; Ulgenes, Yngve; Winther, Ulf; 2012: Overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø - teoretisk beregning av endret arealbehov

Aas, Turid Synnøve; Terjesen, Bendik Fyhn; Sigholt, Trygve; Hillestad, Marie; Holm, Jørgen; Refstie, Ståle; Bæverfjord, Grete; Rørvik, Kjell-Arne; Sørensen, Mette; Oehme, Maike Marlene; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Nutritional responses in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets with different physical qualities at stable or variable environmental conditions

Alne, Henriette; Oehme, Maike Marlene; Thomassen, Magny S.; Terjesen, Bendik Fyhn; Rørvik, Kjell-Arne; 2011: Reduced growth, condition factor and body energy levels in Atlantic salmon Salmo salar L. during their first spring in the sea

Oehme, Maike Marlene; Grammes, Fabian; Takle, Harald Rune; Zambonino-Infante, Jose-Luis; Refstie, Ståle; Thomassen, Magny S.; Rørvik, Kjell-Arne; Terjesen, Bendik Fyhn; 2010: Dietary supplementation of glutamate and arginine to Atlantic salmon (Salmo salar L.) increases growth during the first autumn in sea

Alne, Henriette; Thomassen, Magny S.; Takle, Harald Rune; Terjesen, Bendik Fyhn; Grammes, Fabian; Oehme, Maike; Oehme, Maike Marlene; Refstie, Ståle; Sigholt, Trygve; Berge, Rolf Kristian; Rørvik, Kjell-Arne; Rørvik, Kjell-Arne; 2009: Increased survival by feeding tetradecylthioacetic acid during a natural outbreak of heart and skeletal muscle inflammation in S0 Atlantic salmon, Salmo salar L

Alne, Henriette; Takle, Harald Rune; Takle, Harald; Terjesen, Bendik F.; Terjesen, Bendik Fyhn; Thomassen, Magny S.; Grammes, Fabian; Oehme, Maike Marlene; Oehme, M; Refstie, Ståle; Sigholt, Trygve; Berge, Rolf Kristian; Rørvik, Kjell-Arne; Rørvik, Kjell-Arne; 2009: Increased survival by feeding tetradecylthioacetic acid during a natural outbreak of heart and skeletal muscle inflammation in S0 Atlantic salmon, Salmo salar L

Gorodilov, Yuri N.; Terjesen, Bendik Fyhn; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; 2008: Description of Embryogenesis of Atlantic Cod Gadus morhua

Aas, Turid Synnøve; Hatlen, Bjarne; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Terjesen, Bendik Fyhn; Penn, Michael H; Bakke McKellep, Anne Marie; Helland, Ståle Johannes; 2007: Feed intake, growth and nutrient utilization in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) fed diets containing a bacterial protein meal

Dabrowski, Konrad; Arslan, Murat; Terjesen, Bendik Fyhn; Zhang, Yongfang; 2007: The effect of dietary indispensable amino acid imbalances on feed intake: Is there a sensing of deficiency and neural signaling present in fish?

Aas, Turid Synnøve; Grisdale-Helland, Barbara; Terjesen, Bendik Fyhn; Helland, Ståle Johannes; 2006: Improved growth and nutrient utilisation in Atlantic salmon (Salmo salar) fed diets containing a bacterial protein meal

Aas, Turid Synnøve; Hatlen, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Terjesen, Bendik Fyhn; Bakke McKellep, Anne Marie; Helland, Ståle Johannes; 2006: Effects of diets containing a bacterial protein meal on growth and feed utilisation in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Andersen, Øivind; Aas, Turid Synnøve; Skugor, Stanko; Takle, Harald Rune; van Nes, Solveig; Grisdale-Helland, Barbara; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle Johannes; Terjesen, Bendik Fyhn; 2006: Purine-induced expression of urate oxidase and enzyme activity in Atlantic salmon (Salmo salar) - Cloning of urate oxidase liver cDNA from three teleost species and the African lungfish Protopterus annectens

Park, Kwan Ha; Terjesen, Bendik Fyhn; Tesser, Marcelo Borges; Portella, Maria Célia; Dabrowski, Konrad; 2006: alpha-Lipoic acid-enrichment partially reverses tissue ascorbic acid depletion in pacu (Piaractus mesopotamicus) fed vitamin C-devoid diets

Terjesen, Bendik Fyhn; Lee, Kyeong-Jun; Zhang, Yongfang; Failla, Mark; Dabrowski, Konrad; 2006: Optimization of dipeptide-protein mixtures in experimental diet formulations for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) alevins

Dabrowski, Konrad; Terjesen, Bendik Fyhn; Zhang, Yongfang; Phang, JM; Lee, Kyeong-Jun; 2005: A concept of dietary dipeptides: A step to resolve the problem of amino acid availability in the early life of vertebrates

Gjerde, Bjarne; Terjesen, Bendik Fyhn; Barr, Yoav; Lein, Ingrid; Thorland, I.; 2004: Genetic variation for juvenile growth and survival in Atlantic cod (Gadus morhua)

Terjesen, Bendik Fyhn; Park, Kwan; Tesser, Marcelo Borges; Portella, Maria Célia; Zhang, Yongfang; Dabrowski, Konrad; 2004: Lipoic Acid and Ascorbic Acid Affect Plasma Free Amino Acids Selectively in the Teleost Fish Pacu (Piaractus mesopotamicus)

Rønnestad, Ivar; Tonheim, Sigurd; Fyhn, Hans Jørgen; Rojos-Garcia, Carlos; Kamisaka, Yoko; Koven, William; Finn, Roderick Nigel; Terjesen, Bendik Fyhn; Barr, Yoakim; Conceição, Louis EC; 2003: The supply of amino acids during early feeding stages of marine fish larvae: A review of recent findings

Rønnestad, I; Tonheim, Sigurd; Fyhn, Hans Jørgen; Rojas, Garcia Carlos Rafael; Kamisaka, Yoko; Koven, William; Finn, Roderick Nigel; Terjesen, Bendik Fyhn; Barr, Yoav; Conceicao, Luis; 2003: The supply of amino acids during early feeding stages of marine fish larvae: A review of recent findings

Terjesen, Bendik Fyhn; Chadwick, Terry; Verreth, Johan; Rønnestad, I; Wright, Patricia A; 2001: Pathways for urea production during early life of an air-breathing teleost, the African catfish (Clarias gariepinus Burchell 1822)

Bendik Fyhn har 94 andre publikasjoner i Cristin:

Terjesen, Bendik Fyhn; 2017: Lukkede anlegg land og sjø som tiltak mot lakselus

Mota, Vasco C.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2017: Recirculating aquaculture systems: status, challenges and CtrlAQUA SFI developments

Ytteborg, Elisabeth; Terjesen, Bendik Fyhn; 2017: Skinnet bedrar ikke

Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; Holan, Astrid Buran; 2016: Environmentally controlled production of Atlantic salmon in Norway

Kolarevic, Jelena; Iversen, Rune; Martinsen, Svein; Kvernset, Per Gunnar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Production of Atlantic salmon post-smolts (salmo salar) in flexibag semi-closed containment system

Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Status lukkede anlegg land og sjø – CtrlAQUA SFI som tiltak mot lakselus

Gorle, Jagan; Summerfelt, Steve T.; Mota, Vasco C.; Marchenko, Yuriy; Reiten, Britt Kristin Megård; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Full-scale CFD modeling with experimental validation of large RAS tank hydrodynamics

Gorle, Jagan; Summerfelt, Steve; Mota, Vasco C.; Marchenko, Yuriy; Reiten, Britt Kristin Megård; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Hydrodynamic modeling of culture tanks in Norwegian salmon smolt and post-smolt facilities

Holan, Astrid Buran; Kolarevic, Jelena; Jørgensen, Sven Martin; Reiten, Britt Kristin Megård; Nerland, Frode; Brunsvik, Per S.; Rud, Ida; Karlsen, Christian Renè; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Particle tolerance of Atlantic salmon post-smolts reared in recirculating aquaculture systems. In Aquaculture Europe 2016 Abstracts, pp 435-436

Gorle, Jagan; Terjesen, Bendik Fyhn; Summerfelt, Steven T.; 2016: Characterization of hydrodynamics in large tanks for Atlantic salmon postsmolts using CFD (computational fluid dynamics). In Aquaculture Europe 2016 Abstracts, pp 399-400

Sundh, Henrik; Kolarevic, Jelena; Nilsen, Tom Ole; Jørgensen, Sven Martin; Karlsen, Christian Renè; Terjesen, Bendik Fyhn; Takle, Harald Rune; Sundell, Kristina; 2016: The impact of chronic stress on the barrier function of the skin in Atlantic salmon Salmo salar reared in closed containment systems. In Aquaculture Europe 2016 Abstracts, pp 992-993

Mota, Vasco C.; Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Ammonia and carbon dioxide modelling in a reuse system without a biofilter. In Aquaculture Europe 2016 Abstracts, pp 655

Holan, Astrid Buran; Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Evaluation of membrane treatment effect on water quality in recirculating aquaculture systems (RAS) for Atlantic salmon post-smolts (Salmo salar. (Abstract ID 42494)

Holan, Astrid Buran; Vinci, Brian; Handeland, Sigurd O; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Evaluation of available water treatment technologies for semi-closed aquaculture systems (in Norwegian). In Abstracts RCN Program conference Mariculture 2016

Kolarevic, Jelena; Sveen, Lene; Nilsen, Tom Ole; Sundh, Henrik; Aerts, Johan; Sundell, Kristina; Ebbesson, Lars; Handeland, Sigurd O; Jørgensen, Sven Martin; Takle, Harald Rune; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Welfare and performance of Atlantic salmon post-smolts during exposure to mild chronic stress in closed-containment systems. In Aquaculture Europe 2016 Abstracts, pp 533-534

Sveen, Lene; Ytteborg, Elisabeth; Timmerhaus, Gerrit; Stefansson, Sigurd Olav; Jørgensen, Sven Martin; Handeland, Sigurd O; Nilsen, Tom Ole; Takle, Harald Rune; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Effect of stress on wound healing and gene regulation in skin of posts-smolts (Salmo salar L.) in closed-containment aquaculture systems (in Norwegian). In Abstracts RCN Program conference Mariculture 2016

Calabrese, Sara; Sævareid, Bjarte; Breck, Olav; Joensen, Ragnar; Nilsen, Tom Ole; Kolarevic, Jelena; Fivelstad, Sveinung; Takle, Harald Rune; Hosfeld, Camilla; Ebbesson, Lars; Stefansson, Sigurd Olav; Terjesen, Bendik Fyhn; Handeland, Sigurd O; 2016: Semi-closed sea systems for postsmolt Atlantic salmon. (Abstract ID 42049).

Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: New results and plans in CtrlAQUA SFI – Centre for Closed-containment Aquaculture (in Norwegian). In Abstracts RCN Program conference Mariculture 2016

Gorle, Jagan; Summerfelt, Steve T.; Terjesen, Bendik Fyhn; Mota, Vasco C.; Marchenko, Yuriy; Reiten, Britt Kristin Megård; 2016: How to achieve sufficient self-cleaning and mixing in culture tanks?

Gorle, Jagan; Terjesen, Bendik Fyhn; Summerfelt, Steve T.; Mota, Vasco C.; Marchenko, Yuriy; Reiten, Britt Kristin Megård; 2016: Characterization of Hydrodynamics in Large Tanks for Atlantic Salmon Post-Smolts Using CFD

Summerfelt, Steve T.; Mathisen, Frode; Holan, Astrid Buran; Gorle, Jagan; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Dimensioning and Operation of Large Culture Tanks in Norwegian Smolt and Post-Smolt Facilities

Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Veien mot full kontroll på fisken i RAS

Fivelstad, Sveinung; Hosfeld, Anne Camilla Diesen; Handeland, Sigurd O; Terjesen, Bendik Fyhn; Kvamme, Kristin; 2015: Sluttrapport på postsmolt D: Grenseverdier for karbondioksid for postsmolt

Holan, Astrid Buran; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: CtrlAQUA Center for Closed Containment Aquaculture

Ytrestøyl, Trine; Takle, Harald Rune; Kolarevic, Jelena; Calabrese, S.; Timmerhaus, Gerrit; Nilsen, T. O.; Handeland, Sigurd O; Stefansson, Sigurd Olav; Ebbesson, Lars; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Atlantic salmon post-smolts in RAS: Effects of salinity, exercise and timing of seawater transfer on performance, physiology and welfare

Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria O.; Aas-Hansen, Øyvind; Terjesen, Bendik Fyhn; Sæther, Bjørn-Steinar; 2015: Real time monitoring of water quality and fish welfare in recirculation aquaculture systems (RAS). Conference Abstract p. 433

Holan, Astrid Buran; Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Evaluation of membrane treatment in recirculating aquaculture systems (RAS) for Atlantic salmon post-smolts (Salmo salar). Conference Abstract p. 360

Føre, Martin; Senneset, Gunnar; Terjesen, Bendik Fyhn; Eding, E.; Abbink, Wout; Kamstra, Andries; Alver, Morten; Papadroulakis, N.; Cisar, Petr; 2015: AquaExcel: e-infrastructures as a tool for enhancing European aquaculture research

Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Aquaculture: Water quality and treatment in recirculating aquaculture systems

Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Can the salmon industry grow with closed-containment systems?

Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: CtrlAQUA – Centre for Closed-Containment Aquaculture

Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: How do we farm salmon in the future?

Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Is the future land-based?

Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Nofima Centre for Recirculation in Aquaculture (NCRA), a research facility for the future salmon production methods

Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Physiology of Fish in RAS”

Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Post-smolt production in closed-containment systems: CtrlAQUA SFI and other relevant RCN projects

Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Recirculation Aquaculture Systems (RAS) -biological considerations

Terjesen, Bendik Fyhn; Abbink, W.; Blom, E; Kamstra, Andries; Espmark, Åsa Maria O.; Kolarevic, Jelena; Nilsen, T.O.; Ebbesson, Lars; Handeland, Sigurd O; Sveen, L.; Takle, Harald Rune; 2015: Scaling of culture tanks and unit processes, relevant for Atlantic salmon post-smolt production in land-based systems. In Book of abstracts, p. 35

Holan, Astrid Buran; Kolarevic, Jelena; Fossmark, Reidar; Bakke, I.; Vadstein, Olav; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Evaluation of membrane treatment effect on water quality in recrculating aquaculture systems (RAS) for post-smolts (Salmo salar). In Book of abstracts, p. 23

Bakke, I.; Åm, A.L.; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Vadstein, Olav; Attramadal, Kari; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Microbial community dynamics in three RAS with different salinities for production of Atlantic postsmolt. In Book of abstracts, p. 32

Bakke, Ingrid; Åm, Ann-Louise; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Vadstein, Olav; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Microbial community dynamics in three RAS with different salinities for production of Atlantic postsmolt

Calabrese, S.; Sævareid, Bjarte; Breck, O.; Joensen, R.; Nilsen, T. O.; Kolarevic, Jelena; Takle, Harald Rune; Hosfeld, Anne Camilla Diesen; Ebbesson, Lars; Stefansson, Sigurd Olav; Fivelstad, Sveinung; Terjesen, Bendik Fyhn; Handeland, Sigurd O; 2015: Semi-closed sea systems for postsmolt Atlantic salmon. Conference Abstract p. 123

Medhus, Agathe; Rud, Ida; Jensen, M; Vågnes, Øyvind Brune; Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; Norheim, Kari; 2015: Effects on health, disease, and welfare of postsmolt production in semi-closed containment systems – Part E

Rud, Ida; Jensen, M.R.; Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Microbiota in recirculating and semi-closed aquaculture systems for post-smolt production. In Book of abstracts, p. 35

Ytrestøyl, Trine; Takle, Harald Rune; Kolarevic, Jelena; Calabrese, S.; Timmerhaus, Gerrit; Nilsen, T.O.; Handeland, Sigurd O; Stefansson, Sigurd Olav; Ebbesson, Lars; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Atlantic salmon post-smolts in RAS: effects of salinity, exercise and timing of seawater transfer on performance, physiology and welfare. In Book of abstracts, p. 39

Handeland, Sigurd O; Fivelstad, Sveinung; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Effects on health, disease, and welfare of postsmolt production in semi-closed containment systems – Part A: Fish density tolerance and specific water use

Calabrese, Sara; Handeland, Sigurd Olav; Sævareid, Bjarte; Breck, Olav; Joensen, Ragnar; Nilsen, Tom Ole; Kolarevic, Jelena; Fivelstad, Sveinung; Takle, Harald Rune; Hosfeldt, Camilla Diesen; Ebbesson, Lars; Stefansson, Sigurd Olav; Fhyn Terjesen, Bendik; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Semi-closed sea systems for post-smolt Atalntic Salmon (Salmo salar L.).

Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria O.; Senneset, Gunnar; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; 2014: A numerical model of how the physical scale of aquaculture production units affects salmon performance

Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria O.; Senneset, Gunnar; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; 2014: Simulating the effect of unit size and feed delivery on fish growth

Calabrese, Sara; Handeland, Sigurd O; Terjesen, Bendik Fyhn; Fivelstad, Sveinung; Ebbesson, Lars; Nilsen, Tom Ole; Pedrosa, Cindy; Stefansson, Sigurd Olav; Imsland, Albert; Kolarevic, Jelena; Hosfeld, Anne Camilla Diesen; Kvamme, Kristin; Grahl-Madsen, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Breck, Olav; Lyngøy, Cato; Mathisen, Frode; Sveier, Harald; 2014: Krav til fisketetthet og vannforbruk

Calabrese, Sara; Handeland, Sigurd O; Terjesen, Bendik Fyhn; Fivelstad, Sveinung; Ebbesson, Lars; Nilsen, Tom Ole; Pedrosa, Cindy; Stefansson, SO; Imsland, Albert; Kolarevic, Jelena; Hosfeld, Anne Camilla Diesen; Madsen, EG; Takle, Harald Rune; 2014: Oppdrett av postsmolt laks i semilukkede system; Krav til fisketetthet og vannforbruk.

Handeland, Sigurd O; Fivelstad, Sveinung; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Effekter på helse, sykdom og velferd ved postsmoltproduksjon i semi-lukkede anlegg-FHF 900816. Sluttrapport.

Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Optimale miljøforhold for postsmolt i RAS

Terjesen, Bendik Fyhn; Handeland, Sigurd O; 2014: Fremtidens oppdrettslaks er både i lukkede og åpne anlegg

Terjesen, Bendik Fyhn; Handeland, Sigurd O; 2014: Skjerm laksen mot lus

Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Espmark, Åsa Maria O.; Takle, Harald Rune; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Fish welfare in industry-scale salmon production

Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: The effect of AQUI-S on nitrogen compound removal efficiency in recirculating aquaculture system (RAS)

Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Atlantic Salmon in Closed-Containment Systems Research Update

Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: How can the water treatment industry contribute to development of future aquaculture facilities?

Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: NFR-OPP: Optimalisert Postsmolt-Produksjon

Espmark, Åsa Maria O.; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; Alfredsen, Jo Arve; Alver, Morten; Birkevold, Jens; Føre, Martin; Senneset, Gunnar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Comparing performance of Atlantic salmon in sea cages and different tank sizes

Calabrese, Sara; Nilsen, Tom Ole; Nilsen, T. O.; Fivelstad, Sveinung; Takle, Harald Rune; Hosfeld, Camilla; Hosfeld, Anne Camilla Diesen; Ebbesson, Lars; Åtland, Åse; Teien, Hans-Christian; Stefansson, S.; Stefansson, Sigurd Olav; Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; Handeland, Sigurd O; 2014: The effects of increased CO2 on postsmolt Atlantic salmon Salmo salar growth, physiology and stress responsiveness

Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Mathisen, F; Takle, Harald Rune; Mathisen, Frode; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Performance and welfare of Atlantic salmon postsmolts reared at different salinities in medium research scale and commercial scale recirculating aquaculture systems (RAS)

Kamstra, Andries; Blom, E; Schram, E; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Effects of reactor scale, ammonium concentration and superficial air speed on nitrification rate in moving bed biofilm reactors

Kolarevic, Jelena; Takle, Harald Rune; Mathisen, F; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Performance and welfare of Atlantic salmon post-smolts in commercial scale RAS at two salinities (In Norwegian)

Ytrestøyl, Trine; Takle, Harald Rune; Kolarevic, Jelena; Calabrese, Sara; Rosseland, B.O.; Teien, Hans-Christian; Nilsen, T. O.; Stefansson, S.; Handeland, S.O.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Effekt av salinitet og trening på vekst, fysiologi og velferd hos stor postsmolt av Atlantisk laks i RAS

Espmark, Åsa Maria O.; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; Alfredsen, Jo Arve; Alver, Morten; Senneset, Gunnar; Birkevold, Jens; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Can the industry rely on small scale research?

Azrague, Kamal; Holan, Astrid Buran; Ulgenes, Yngve; Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Development of rapid methods for measurement of biodegradable organic carbon (BDOC) in RAS

Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn; 2013: Oppdrettsteknologi og konkurranseposisjon

Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Espmark, Åsa Maria O.; Bæverfjord, Grete; Terjesen, Bendik Fyhn; Damsgård, Børge; 2013: TANK SIZE AFFECTS SWIMMING ACTIVITY OF ATLANTIC SALMON (Salmo salar)

Kolarevic, Jelena; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Terjesen, Bendik Fyhn; 2013: Rearing density in combination with water temperature affect Atlantic salmon smolt welfare and performance during intensive production in recirculating aquaculture system (RAS)

Kolarevic, Jelena; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Britt Kristin, Megård Reiten; Reiten, Britt Kristin Megård; Nergård, Sissel; Nergaard, Sissel; Terjesen, Bendik Fyhn; 2013: COMPARATIVE STUDY ON PERFORMANCE AND WELFARE OF ATLANTIC SALMON SMOLT REARED IN RECIRCULATING AND FLOW THROUGH AQUACULTURE SYSTEMS

Terjesen, Bendik Fyhn; Kolarevic, Jelena; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; 2013: Fiskevelferd og -ytelse i resirkuleringsanlegg

Espmark, Åsa Maria O.; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Willumsen, Finn Viktor; Lange, Guttorm; Alfredsen, Jo Arve; Alver, Morten; Terjesen, Bendik Fyhn; 2013: Tank size in experimental design matters

Terjesen, Bendik Fyhn; Ytrestøyl, Trine; Kolarevic, Jelena; calabrese, sara; Rosseland, Bjørn Olav; Teien, Hans-Christian; Åtland, Åse; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Handeland, Sigurd O; Takle, Harald Rune; 2013: Effects of salinity and exercise on Atlantic salmon postsmolts reared in land-based RAS

Rosseland, Bjørn Olav; Terjesen, Bendik Fyhn; Hess-Erga, Ole-Kristian; 2013: Konflikten mellom villaks og fiskeoppdrett – kan den løses gjennom endret produksjonsform?

Terjesen, Bendik Fyhn; 2013: Ny teknologi gir nye muligheter for reduksjon av tap i sjø

Terjesen, Bendik Fyhn; Handeland, Sigurd O; 2013: Postsmolt - ytelse og velferd i lukkede og semilukkede anlegg

Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Takle, Harald Rune; Terjesen, Bendik Fyhn; 2012: Fiskevelferd i RAS: Effekter av vannhastighet, tetthet og temperatur. I: Fremtidens smoltproduksjon sammendrag av presentasjoner, p.20

Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; Takle, Harald Rune; 2012: Does water velocity affect fish welfare and performancein RAS? In The Research Council of Norway HAVBRUK 2012. p 189

Gutiérrez, Xavier Andrés; Kolarevic, Jelena; Sæther, Bjørn-Steinar; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Medina, M.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2012: Effects of sublethal nitrite exposure at high chloride concentration during the parr stage of Atlantic salmon. In The Research Council of Norway program conference HAVBRUK 2012. p. 113

Kolarevic, Jelena; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Reiten, Britt Kristin Megård; Nergaard, Sissel; Terjesen, Bendik Fyhn; 2012: Effects of recirculation of water during the freshwater stage of Atlantic salmon. In: The Research Council of Norway program conference HAVBRUK 2012

Kolarevic, Jelena; Takle, Harald Rune; Felip, Olga; Ytteborg, Elisabeth; Terjesen, Bendik Fyhn; 2012: Effects of feeding on defence mechanisms against chronic ammonia toxicity in Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr. In XV International Symposium on Fish Nutrition and Feeding, proceedings, poster presentations, p. 337

Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; 2012: Research on Atlantic salmon Welfare and performance in RAS at Nofima Centre for Recirculation in Aquaculture (NCRA). In Salmon Land Based Closed-Containment Workshop, p. 9

Summerfelt, Steven T.; Zühlke, Anne; Kolarevic, Jelena; Reiten, Britt Kristin Megård; Selset, Roger; Gutiérrez, Xavier Andrés; Terjesen, Bendik Fyhn; 2012: Effects of Alkalinity on Ammonia Removal and Nitrite Accumulation within Moving Bed Biofilters and on Carbon Dioxide Stripping during Cascade Aeration. In Aquacultural Engineering Scociety Issues Forum Abstracts 2012, p. xx

Rosten, Trond; Ulgenes, Yngve; Henriksen, Kristian; Terjesen, Bendik Fyhn; Biering, Eirik; Winther, Ulf; 2011: Oppdrett av laks og ørret i lukkede anlegg - forprosjekt. Utredning for Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond(FHF)

Gutiérrez, Xavier Andrés; Kolarevic, Jelena; Sæther, Bjørn-Steinar; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Medina, H.M.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2011: Effects of sublethal nitrite exposure at high chloride background during the parr stage of Atlantic salmon. In Aquaculture Europe 2011, Abstracts, p. 1080-1081

Kolarevic, Jelena; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Terjesen, Bendik Fyhn; 2011: Effects of long-term sublethal ammonia exposure on expression of ammonia and urea transporting genes in gills of Atlantic salmon (Salmo salar). In Aquaculture Europe 2011, Abstracts, p. 568-569

Mørkøre, Turid; Koppang, Erling Olaf; Espe, Marit; Larsson, Thomas; Veiseth, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Standal, Inger Beate; Rørvik, Kjell-Arne; 2010: Optimalt fôr som gir fast filet

Terjesen, Bendik F.; Terjesen, Bendik Fyhn; Kolarevic, Jelena; Mydland, Liv Torunn; Takle, Harald Rune; Takle, Harald; Ulgenes, Yngve; Summerfelt, Steve; Good, Chris; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Reiten, Britt Kristin Megård; Reiten, Britt Kristin Megård; Selset, Roger; Selset, Roger; Nerland, Ståle; Nerland, Ståle; Kittelsen, Arne; Brunsvik, Per S.; Brunsvik, Per; Fjæra, Svein Olav; Ibieta, Pablo; Gutierrez, Xavier; Rudi, Knut; Rud, Ida; Rud, Ida; Åsgård, Torbjørn; Åsgård, Torbjørn Einar; 2010: Nofima Senter for Resirkulering i Akvakultur ? tekniske løsninger og ferske resultater

Mydland, Liv Torunn; Rud, Ida; Rud, Ida; Rudi, Knut; Ulgenes, Yngve; Ibieta, Pablo; Gutierrez, Xavier; Reiten, Britt Kristin Megård; Reiten, Britt Kristin Megård; Summerfelt, Steve; Terjesen, Bendik F.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2010: Water quality and microbial community shifts during start-up, disturbances and steady-state in a new moving bed bioreactor

Mydland, Liv Torunn; Ulgenes, Yngve; Ibieta, Pablo; Gutierrez, Xavier; Reiten, Britt Kristin Megård; Reiten, Britt Kristin Megård; Summerfelt, Steve; Terjesen, Bendik F.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2010: Microbial community composition and water quality during start-up, steady-state and disturbances in a new moving bed bioreactor

Mørkøre, Turid; Espe, Marit; Veiseth, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Koppang, Erling Olaf; Rørvik, Kjell-Arne; 2009: Bred kartlegging av faktorer som påvirker teksturegenskaper i oppdrettslaks ved multivariat tilnærming

Aas, Turid Synnøve; Terjesen, Bendik Fyhn; Sørensen, Mette; Oehme, Maike Marlene; Sigholt, Trygve; Hillestad, Marie; Holm, Jørgen; Åsgård, Torbjørn Einar; 2009: Nutritional value of feeds with different physical qualities