Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Mehmet Baris Ates

Jeg har vært ansatt i Nofima siden 2012. Startet som stipendiat innen inaktivering og modellering av patogene bakterier og sporer i mat ved bruk av høytrykksprosessering og autklavering med risting. Jeg fortsetter å jobbe som postdoc i Nofima siden 2015. I post doc prosjektet, målet er å beregne energi, kost og utslipp av CO2 med bearbeiding/ superkjøling og transport av laks.

Utdannelse:
PhD i Food Technology, NMBU
MSc i Biotechnology, Chalmers University of Technology
BSc i Food Engineering, Istanbul Technical University